Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2018

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • Berlín řeší kvalitu ovzduší dlouhodobě.
  City:One 2017, č. 1, s. 64-67, 3 obr.
  Rozhovor s Martinem Lutzem, vedoucím sekce managementu kvality ovzduší, na téma ovzduší v Berlíně, zavedení nízkoemisních zón, cyklistika ve městě.
 • Dubrovník. Smart City s lokálními start-upy.
  City:One 2017, č. 1, s. 36-39, 4 obr.
  Projekt Smart Cities Dubrovník se začal aplikovat před více než dvěma lety. Jedná se o inteligentní systém řízení města v oblasti parkování, zavlažování parků či o koordinaci turistů v historickém centru.
 • Gdaňsk se dělí o své cyklistické know-how.
  City:One 2017, č. 1, s. 28-31, 4 obr.
  Formy podpory cyklistiky ve městě Gdaňsk. Evropské kampaně na využití kol pro individuální dopravu osob.
 • Krakov. Strategie Smart City.
  City:One 2017, č. 1, s. 24-26, 2 obr.
  Chytré systémy využité v Krakově pro lepší kvalitu života ve městě. Systémy jsou využity například v dopravě, pro lepší parkování či v podobě inteligentního systému řízení vodních a kanalizačních sítí.
 • Lublaň. Malé město s velkou vizí.
  City:One 2017, č. 1, s. 40-43, 7 obr.
  Rozhovor s Janezem Koželjem, náměstkem odpovědným za územní rozvoj, na téma obnova centra Lublaně.
 • Městský architekt.
  Bul. ČKA 2018, č. 3, sam. příl., s. 1-17
  Pozice a činnost městského architekta. Problémy související s činností městského architekta. Kodex městského architekta.
 • Vídeň. Město s vysokou kvalitou života.
  City:One 2017, č. 1, s. 8-10, 3 obr.
  Rozhovor s Thomasem Madreiterem, ředitelem městského plánování ve Vídni, na téma kvality života a aplikace konceptu Smart city.
 • JELÍNKOVÁ, Marie
  Strakonice: Moderní město se učí vytvářet styl propojený s tradicí.
  Veř. správa 2018, č. 20, s. 24-27, 7 obr.
  Podoba města Strakonice byla ovlivněna průmyslem probíhajícím v 19. - 20. století. Chybí zde infrastruktura a trpí nedostatkem parkovacích míst. Dbají na ŽP a proto vybudovali nový sběrný dvůr.
 • KOTRLA, Jakub
  Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech České republiky.
  Urban. a územní rozvoj 2018, č. 4, s. 47-48, 2 obr.
  Metodika obsahuje seznámení se zelenou infrastrukturou, ekosystémy i vztahy, které na okolí působí. Ukazuje, jaký vliv má zelená a modrá infrastruktura na městské prostředí i kvalitu života.

7. Územní plánování částí měst

 • Dubrovník. Smart City s lokálními start-upy.
  City:One 2017, č. 1, s. 36-39, 4 obr.
  Projekt Smart Cities Dubrovník se začal aplikovat před více než dvěma lety. Jedná se o inteligentní systém řízení města v oblasti parkování, zavlažování parků či o koordinaci turistů v historickém centru.
 • Krakov. Strategie Smart City.
  City:One 2017, č. 1, s. 24-26, 2 obr.
  Chytré systémy využité v Krakově pro lepší kvalitu života ve městě. Systémy jsou využity například v dopravě, pro lepší parkování či v podobě inteligentního systému řízení vodních a kanalizačních sítí.
 • Lublaň. Malé město s velkou vizí.
  City:One 2017, č. 1, s. 40-43, 7 obr.
  Rozhovor s Janezem Koželjem, náměstkem odpovědným za územní rozvoj, na téma obnova centra Lublaně.
 • Úpravy okolí Národního muzea.
  ERA 2018, č. 5, s. 55-57, 2 obr., res. angl.
  Úpravou okolí Národního muzea v Praze vznikl prostor pro pěší s budoucím napojením tramvajové trati. Byly použity nové technologie a komplexní řešení v péči o zeleň.
 • Vídeň. Město s vysokou kvalitou života.
  City:One 2017, č. 1, s. 8-10, 3 obr.
  Rozhovor s Thomasem Madreiterem, ředitelem městského plánování ve Vídni, na téma kvality života a aplikace konceptu Smart city.
 • ENGLERT, Klaus
  Flanieren auf flämisch.
  Korzovat po vlámsku.
  Garten + Landschaft 2018, č. 10, s. 24-29, 7 obr.
  V letech 2016–2019 probíhá revitalizace bulváru Anspach v Bruselu, která radikálně zklidní dopravu a rozšíří zeleň. Prostor bulváru opět patří lidem a ne autům.
 • GALLENMÜLLER, Tanja
  Freiraum Strasse - mit Gestaltung erziehen.
  Ulice jako veřejné prostranství – vychovávat s pomocí tvorby.
  Garten + Landschaft 2018, č. 10, s. 12-17
  Rozhovor s architektem Timo Herrmannem o tom, jak vytvořit z ulic veřejné prostory pro lidi, oživit je a využít jejich potenciál ve vazbě na nové požadavky občanů.
 • HLAVSOVÁ, Lucie
  Pardubický uzel.
  ASB 2018, č. 4, s. 40-43, 8 obr.
  Území před vlakovým nádražím v Pardubicích bylo upraveno podle návrhu architektů ze studia Med Pavlík. Území je účelně navrženo jako přehledný lineárně uspořádaný prostor přestupního terminálu MHD.
 • JETEL, Václav
  Rozhovor s docentem Janem Mužíkem.
  Aktuality AUÚP 2018, č. 102, s. 3-5, 5 obr.
  Rozhovor na téma urbanismus a územní plánování, úprava veřejného prostranství.
 • KANZ, Vanessa
  Die Strasse als Galerie.
  Ulice jako galerie.
  Garten + Landschaft 2018, č. 10, s. 36-40, 5 obr.
  Street art probouzí opuštěné ulice ve čtvrti z tzv. gründerských dob v Halle (SRN) opět k životu. S pomocí graffiti a účasti občanů mění prostor v pestrou a sebevědomou čtvrť.
 • MAGROU, Rafaël
  Adieu la voiture!
  Sbohem, auto!
  Garten + Landschaft 2018, č. 10, s. 18-22, 4 obr.
  Zpráva o akčním programu města Paříže, který má přinést do ulic hlavního města biodiverzitu, snížit smog ve městě, omezit automobilovou dopravu, snížit teplotu v letních měsících a zlepšit čistotu Seiny.
 • NOVÁKOVÁ, Michaela
  Výstaviště Flora Olomouc se promění v moderní výstavnický areál.
  Zahrada - park - krajina 2018, č. 3, s. 20-22, 3 obr., res. angl.
  Cílem územní studie výstaviště je rehabilitace areálu jako reprezentativní ukázky zahradní a krajinářské architektury. Areál se promění ve veřejný prostor celoročně živého městského parku.
 • RATHJEN, Elisabeth
  Nahtloses miteinander.
  Bezproblémové soužití.
  Garten + Landschaft 2018, č. 10, s. 30-34, 6 obr.
  Z přeměny náměstí Marienplatz v městě Freising (SRN) na veřejné prostranství profitují především chodci a cyklisté.

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Betonový minimalismus.
  ASB 2018, č. 4, s. 50-52, 8 obr.
  Rodinný dům v Novém Jičíně podle návrhu architekta Kamila Mrvy. Dům je z velké části postaven z betonu. Pro zajištění soukromí je umístěn do terénního zářezu.
 • Tituly Stavba roku 2018 byly předány.
  Stavitel 2018, č. 10, s. 43-46, 11 obr.
  Slavnostní vyhlášení proběhlo 3. října 2018. Do soutěže bylo přihlášeno 42 objektů.
 • MRÁZEK, Karel
  Bílošedá skládanka.
  Architect + 2018, č. 12, s. 34-43, 10 obr., 7 půd.
  Fotografie, půdorysy a řezy bytového domu v pražském Podolí. Autorem návrhu domu je Karel Mrázek, architekt z ateliéru KAAMA.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Program Výstavba před startem.
  Moderní obec 2018, č. 10, s. 49, obr.
  Na mimořádném XVI. sněmu Svazu měst a obcí ČR byl představen program Výstavba, který obcím umožní stavět vlastní nájemní byty a zároveň podpořit výstavbu sociálních bytů.
 • SEKO, Ludvík - SCHINDLER, Jan
  Tři oblázky na Žižkově.
  Architect + 2018, č. 12, s. 54-65, 12 obr., 3 půd.
  Fotografie, řezy, půdorysy bytového domu v Praze na Žižkově. Rozhovor s autory projektu.
 • SCHNELL, Dieter
  Städtebau auf dem Dorf. Alt un Neu i Cressier FR von LVPH architectes.
  Urbanismus na vesnici. Staré a nové v obci Cressier v kantonu Freiburg od ateliéru LVPH architectes.
  Werk, Bauen + Wohnen 2018, č. 10, s. 16-21, 9 obr., angl. a franc. res.
  Statek v obci Cressier (Švýcarsko) byl rozšířen a přestavěn na obytný soubor s nájemními byty. V souvislosti s tím se článek zabývá otázkou, jak projektovat a stavět na venkově a co je to vesnice.
 • ŠTĚCH, Adam
  Bydlení napříč 20. stoletím.
  Architect + 2018, č. 12, s. 10-17, 47 obr.
  Sbírka fotografií různých forem společného bydlení, činžovních domů, kolektivního bydlení i dalších forem a typologií rezidenční architektury ve světě z 20. století.
 • ŠTĚCH, Adam
  Čtyři domy regionálního modernismu.
  Architect + 2018, č. 12, s. 104-107, 13 obr.
  Fotografie domů postavených ve stylu modernismu z 20. století. Architekty zmíněných domů jsou Brian Housden, Hermann Rosa, Roger Le Flanchec a Kendrick Bangs Kellog.
 • WERTIG, Jaroslav
  Byt, či nebýt. Sociální byty za luxusní cenu.
  Architect + 2018, č. 12, s. 18-19, půd.
  Situace s byty v ČR se postupně měnila. V 90. letech došlo ke zvyšování kvality bydlení, zvětšování podlahové plochy. Dnes se staví byty téměř na úrovni panelákových bytů, avšak za ceny luxusního bydlení.
 • ZÁBRAN, Jiří - NOVÁK, Patrik - NOVÁ, Tereza
  Světovar.
  Architect + 2018, č. 12, s. 44-53, 12 obr., 3 půd.
  Fotografie, půdorysy a pohledy bytového domu Světovar v Plzni. Rozhovor s autorem projektu, architektem Jiřím Zábranem.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Nová klinika spoří energie.
  Stavitel 2018, č. 9, s. 14-17, 8 obr.
  V září 2018 byla v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci otevřena klinika, která splňuje standardy pasivní stavby. Je to jeden z příkladů rychlé akce, od začátku projektu uběhly teprve tři roky.
 • TRS, Milan
  Ekologická vesnice Nebřenice.
  Energ. soběst. budovy 2018, č. 3, s. 23-26, 2 obr., 2 gr., 2 mp., tab.
  Nová vesnice tvořená domy, které budou zásobovány teplem výhradně ze zemních vrtů. V oblasti jsou již dokončeny 3 průzkumné vrty.

18. Občanské vybavení a služby

 • Dva bloky ve Zlíně.
  ASB 2018, č. 4, s. 54-58, 9 obr., 2 půd.
  Nová budova Univerzity Tomáše Bati. Navržena architekty Evou Jiřičnou, Petrem Vágnerem a Jurou Bečičkou.
 • Nová klinika spoří energie.
  Stavitel 2018, č. 9, s. 14-17, 8 obr.
  V září 2018 byla v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci otevřena klinika, která splňuje standardy pasivní stavby. Je to jeden z příkladů rychlé akce, od začátku projektu uběhly teprve tři roky.
 • Tituly Stavba roku 2018 byly předány.
  Stavitel 2018, č. 10, s. 43-46, 11 obr.
  Slavnostní vyhlášení proběhlo 3. října 2018. Do soutěže bylo přihlášeno 42 objektů.
 • JANIŠOVÁ, Tereza
  Dům v peřině.
  ASB 2018, č. 5, s. 26-29, 9 obr., 2 půd.
  Dostavba a rozšíření stávající galerie DOX v Praze. Stavbu navrhl architekt Petr Hájek a kolektiv.
 • JANIŠOVÁ, Tereza
  Kampus sportu.
  ASB 2018, č. 4, s. 28-33, 8 obr., půd.
  Olomoucká Fakulta tělesné kultury a sportu má nový Univerzity Palackého multifunkční kampus. Základní funkcí je výzkum se sportovně-medicínským využitím.
 • JANIŠOVÁ, Tereza
  Levitující Monet.
  ASB 2018, č. 4, s. 66-70, 9 obr.
  Budova sídla společnosti Métropole Rouen Normandie inspirovaná impresionistickými obrazy Clauda Moneta. Zajímavostí je proměnlivý vzhled domu v závislosti na počasí.
 • LEDVINKOVÁ, Simona - BURYŠKOVÁ, Barbora - BURYŠKA, Pavel
  Kinonekino. Nový kulturní prostor v Plané.
  Architect + 2018, č. 11, s. 54-61, 14 obr., 5 půd.
  V r. 2017 proběhla v Plané přestavba kina na multifunkční prostor. Přestavbou vznikl prostor nejen pro promítání filmů, ale i pro pořádání přednášek, výstav, setkávání lidí či pořádání divadelních představení.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022