Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2018

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Standard služeb architekta.
  Bul. ČKA 2018,č.2,sam.příl.,20 s.
  Metodický nástroj pro nastavení vztahů mezi architektem a klientem v projekční praxi. Služby standardní, nadstandardní a obstarávací.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • PETRÁNEK, Jan a kol.
  Encyklopedie geologie.
  Praha,Česká geologická služba 2016.349 s.,obr.,fot.,tab.
  Encyklopedie obsahuje 2600 hesel vysvětlujících základní pojmy z oblasti geologických věd. Text je doprovázen přehlednými tabulkami a množstvím barevných ilustrací a fotografií.
  15 413

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • MALEAS, Ion
  Social housing in a suburban context: A bearer of peri-urban diversity?
  Sociální bydlení v kontextu suburbanizace: Nositel rozmanitosti v příměstských oblastech.
  Urbani izziv 2018,č.1,s.73-82,angl.res.,lit.
  Právní a politický rámec podpory sociálního bydlení ve Francii. Význam sociální rozmanitosti předměstí. Vybrané projekty sociálního bydlení v předměstských územích ve Francii.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

18. Občanské vybavení a služby

 • V Labské filharmonii nejsou rovné ani šachty.
  Stavitel 2018,č.5,s.38-39,5 obr.
  Výstavba Labské filharmonie v Hamburku trvala deset let. Jedná se o mimořádný počin jak z hlediska akustického, tak architektonického.
 • Veřejné prostory na sídlišti ožijí.
  Stavitel 2018,č.5,s.58-59,4 obr.
  Revitalizace centrálního náměstí na sídlišti v Praze Ďáblicích. Díky nové organizaci ploch a jejich doplnění mobiliářem a zelení se stane živým a atraktivním místem.

19. Rekreace a volný čas

 • FAHRENHOLZ, Isa
  Hoch hinaus.
  Mířit vysoko.
  Garten + Landschaft 2018,č.6,s.26-29,3 obr.
  Náměstí Theodor-Heuss-Platz v Göppingenu (SRN) bylo přeměněno na zařízení pro volný čas. Využívají ho např. senioři a mládež. Náměstí tak sjednocuje na první pohled protichůdné aktéry a formy využití.
 • MIKULA, Roman
  Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy.
  Statistika a My 2018,č.5,s.14-15,2 gr.
  Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

 • PETRÁNEK, Jan a kol.
  Encyklopedie geologie.
  Praha,Česká geologická služba 2016.349 s.,obr.,fot.,tab.
  Encyklopedie obsahuje 2600 hesel vysvětlujících základní pojmy z oblasti geologických věd. Text je doprovázen přehlednými tabulkami a množstvím barevných ilustrací a fotografií.
  15 413
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022