Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2019

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Co stihne komunální politik za 4 roky.
  City:One 2019, č. 2, s. 72-77, 11 obr.
  Shrnutí úspěšně prosazených změn týkající se rozvoje města Brna pod vedením Jasny Flamikové, bývalé místostarostky MČ Brno-střed.
 • Fachempfehlungen zur Stärkung von Orts- und Stadtkernen in Österreich. Rahmen, Empfehlungen und Beispiele.
  Doporučení pro posílení center měst a obcí v Rakousku. Rámcové podmínky, doporučení a příklady.
  Wien: Österreichische Raumordnungskonferenz, 2019. 41 s., 26 obr.
  Materiál obsahuje doporučení pro posílení center měst a obcí v Rakousku a doplňující informace k problematice vymezení center měst a obcí. Doplněno příklady z praxe.
  15 490
 • Modřanský Háj.
  ASB 2019, č. 4 , s. 58-59, 6 obr.
  Moderní architekturu nízkopodlažních bytových domů projektu Modřanský Háj v Praze doplňují četné zelené plochy (zahrady, předzahrádky, terasy, balkony). Poskytuje komfortní bydlení blízko lesa i centra.
 • Veřejná prostranství. Principy a pravidla územního plánování.
  Úkol A.1.09/ÚP Principy a pravidla územního plánování.
  Brno: Ústav územního rozvoje, 2019. 81 s., obr., tab., lit.
  Aktualizovaná kapitola internetové publikace Principy a pravidla územního plánování. Charakteristika veřejného prostranství. Aktuální stav a vývojové trendy.
  15 482
 • BĚHALOVÁ, Jana
  Zodpovědné je hledat smysluplná a funkční řešení.
  Zahrada - park - krajina 2019, č. 4, s. 50-53, 5 obr., res. angl.
  Rozhovor s vedoucím oddělení Kanceláře architekta města Brna Davidem Zajíčkem a krajinářským architektem Ondřejem Nečaským na téma tvorby městského prostoru.
 • VRABCOVÁ, Anna
  Nová čtvrť na brownfieldu.
  ASB 2019, č. 4, s. 26-27, 6 obr.
  Na pomezí tří pražských čtvrtí se nachází brownfield o rozloze 110 ha. Na základě výzvy Institutu plánování a rozvoje nyní vznikla územní studie zkoumající možnosti navrácení této oblasti do života města.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • VRABCOVÁ, Anna
  Nová čtvrť na brownfieldu.
  ASB 2019, č. 4, s. 26-27, 6 obr.
  Na pomezí tří pražských čtvrtí se nachází brownfield o rozloze 110 ha. Na základě výzvy Institutu plánování a rozvoje nyní vznikla územní studie zkoumající možnosti navrácení této oblasti do života města.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Kampus v Radlicích zvedl laťku vysoko.
  Stavitel 2019, č. 9, s. 12-15, 10 obr.
  Budovu centrály pro ČSOB v pražských Radlicích navrhli architekti tak, aby respektovala prostředí Radlického údolí. Stavba kopíruje reliéf svahu a díky použitým materiálům a střešní zelení splývá s okolím.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022