Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2019

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra
  Sociologie města 20. a 21. století.
  Praha: Sociologické nakladatelství a Brno: Masarykova univerzita, 2013. 290 s., lit.
  Historie sociologie města. Shrnutí klasických prací z 19. a 20. století. Aktuální trendy mezioborových urbánních studií.
  15 441
 • KANZ, Vanessa
  Selbst ist das Dorf.
  To už je vesnice.
  Garten + Landschaft 2019, č. 4, s. 40-43, 4 obr.
  Ve městě Hitzacker (Dolní Sasko, SRN) vzniká udržitelný a interaktivní bytový projekt ve venkovském území. Obyvateli budou tři zhruba stejné skupiny lidí: starší lidé, mladí lidé a uprchlíci.
 • KURKIN, Roman
  Vnitřní migrací nejvíce populačně vydělal Středočeský kraj.
  Statistika a My 2019, č. 3, s. 30-31, obr., 4 gr.
  Vývoj vnitřní migrace za období 2005-2017 nevykazoval jasný trend. Největší podíl na migraci měly ženy. Populace se zvýšila ve Středočeském kraji. Ke snížení naopak došlo v Praze či Brně.

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • KUBINSKÝ, D. aj.
  Copernicus zmonitoroval krajinu (1. čásť).
  Copernicus zmonitoroval krajinu (1. část).
  Enviromagazín 2019, č. 1, s. 32-33, 3 obr., tab.
  Copernicus - program EU, který monitoruje zemi a ŽP. Řídí ho Evropská komise. Monitoring krajiny, atmosféry, moře, oceánu či klimatických změn. Výsledky se využijí při ÚP, v lesním či vodním hospodářství atd.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022