Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2020

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • GELETIČ, Jan aj.
  Pocitová teplota ve městě.
  Vod. hospod. 2019, č. 10, s. 20-23, 4 obr., lit.
  S klimatickými změnami roste počet tropických dní a nocí. Článek uvádí hlavní faktory ovlivňující pocitovou teplotu v městském prostředí a jejich vazbu na procesy v úrovni chodce na ulici.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Ukázková participace aneb návod, jak proměnit svou městskou třídu.
  City:One 2019, č. 2, s. 84-87, 7 obr.
  Proměna vídeňské MariahilferStrasse za pomoci občanů. Debaty začaly v roce 2011. Kritika se týkala zejména dopravy a úbytku parkovacích míst. Spokojenost občanů s přeměnou je 53,2 %.
 • MARCHAL, Katharina
  3Land.
  Projekt "3Land".
  Garten + Landschaft 2020, č. 1, s. 18-23, 4 obr.
  Informace o aktuálním stavu a vizích projektu 3Land. Cílem projektu je obnova a nové využití území v trojmezí SRN, Francie a Švýcarsko (města Basilej, Huningue a Weil am Rhein).
 • PETERSEN, Palle
  Aktive Bahnhöfe.
  Aktivní nádraží.
  Garten + Landschaft 2020, č. 1, s. 28-31, 7 obr.
  Představení čtyř projektů rozvoje nádraží v obcích Basilej (Švýcarsko), Grenzach (SRN), Sierentz (Francie) a Bad Säckingen (SRN)/Stein (Švýcarsko).

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Co může nabídnout řadový dům.
  Stavitel 2019, č. 12, s. 14-16, 8 obr., 3 půd.
  Přestavba a rekonstrukce řadového domu z 30. let. Autorem projektu je architekt Dušan Urbanczyk a kolegové.
 • REMR, Jiří
  Pro koho by měly být sociální byty?
  Veř. správa 2019, č. 25-26, s. 28-29, obr., gr.
  Reprezentativní výzkum postoje k sociálnímu bydlení prokázal, že tři čtvrtiny dotazovaných se s pojmem sociální bydlení setkaly. Přístup respondentů k jednotlivým skupinám potřebných soc. bydlení.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022