Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2020

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Nový Opatov.
  ASB 2020, č. 2, s. 20-21, 6 obr.
  Brownfield na Praze 11, čekající více než 30 let, se promění v nové centrum bydlení, kanceláří a obchodů. Nový projekt je výsledkem dlouhého jednání. Promítnou se zde potřeby hlavního města Prahy i MČ Praha 11.
 • Park Zličín nabízí rozmanité dispozice.
  ASB 2020, č. 2, s. 18-19, 5 obr.
  Nová developerská čtvrť v Praze na Zličíně s bytovými domy a občanskou vybaveností s privátním parkem. Investorem je developerská společnost Central Group.
 • BOKERN, Anneke
  Blueprint für Wasserplätze.
  Plán pro vodní náměstí.
  Garten + Landschaft 2020, č. 5, s. 48-51, 3 fot.
  V r. 2013 bylo náměstí Benthemplein v Rotterdamu přeměněno na "vodní náměstí". Při dešti slouží jako vodní nádrž, v období sucha pro volný čas (tanec, basketbal, skatepark). Text hodnotí současný stav náměstí.
 • HÜBNER, Sven - FLAMM, Lena
  Urbane Multitalente.
  Městští "multitalenti".
  Garten + Landschaft 2020, č. 5, s. 32-37, 8 obr.
  Německý výzkumný projekt "BlueGreenStreets" zkoumá, jak multifunkčně utvářet uliční prostory ve městech. Klíčovými oblastmi jsou: městská zeleň, odpařování vody, přívalové deště a kvalita prostředí.
 • SÝKOROVÁ, Lucie
  Využijte brownfieldy, nestavte na zelené louce. Stát motivuje investory.
  Veř. správa 2020, č. 3, s. 24-27, 3 obr.
  Příklady bývalých průmyslových areálů, které jsou dnes dobrým příkladem pro revitalizaci brownfieldů. Vznikají na nich nové moderní čtvrti s byty, udržitelnou infrastrukturou a kvalitním veřejným prostorem.
 • VRABCOVÁ, Anna
  Čtvrť bez aut.
  ASB 2020, č. 2, s. 22-23, 10 obr.
  Plány pro holandský Utrecht vznikají již od roku 2016. V roce 2020 dochází k realizaci přeměny oblasti Merwede na oblast s 10 000 byty. Preferovaným způsobem přepravy bude cyklo a chůze.
 • WOLF, Sabine
  Mehr Wasser, mehr Schatten, mehr Grün. Ansprüche an die verdichtete Stadtlandschaft.
  Více vody, více stínu, více zeleně. Nároky na městskou krajinu s vyšší hustotou zástavby.
  Werk, Bauen + Wohnen 2020, č. 5, s. 6-15, 11 obr., angl. a franc. res.
  Vyšší hustota zástavby a klimatické změny kladou větší nároky na tvorbu veřejných prostranství. Roste význam zeleně a nakládání se srážkovými vodami. Příklady dobré praxe z Paříže, Nantes a Kodaně.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Dům v Boru.
  Architect + 2020, č. 21, s. 42-52, 13 obr., 4 půd.
  Architektonický návrh rodinného domu ze studia A69 - Architekti. Původní dům z 90. let byl přestavěn na moderní reprezentativní prostor pro rodinný život.
 • Dům v ocelovém korzetu.
  Architect + 2020, č. 21, s. 32-41, 16 obr.,
  Ikonický rodinný dům vznikl rekonstrukcí původního rekreačního objektu. Zvláštností na domě je ocelová konstrukce napomáhající ke větší stabilitě objektu.
 • Komunitní dům seniorů 2016–2018. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj.
  Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj a Brno: Ústav územního rozvoje, 2019. 85 s., obr., fot., lit.
  Vybrané příklady komunitních domů seniorů postavených s pomocí dotace MMR. Shrnutí dosavadních zkušenost investorů s přípravou projektu, realizací i provozem. Doporučení a inspirace pro další žadatele o dotaci.
  15 504
 • Lapač světla.
  Architect + 2020, č. 21, s. 62-69, 9 obr., 7 půd.
  Dům od architektky Markéty Veselé v brněnském Králově Poli poskytuje obyvatelům maximum denního světla. Dům vznikl na místě bývalé zahrádkářské kolonie na okraji města v blízkosti lesa.
 • Park Zličín nabízí rozmanité dispozice.
  ASB 2020, č. 2, s. 18-19, 5 obr.
  Nová developerská čtvrť v Praze na Zličíně s bytovými domy a občanskou vybaveností s privátním parkem. Investorem je developerská společnost Central Group.
 • Pět hravých domů.
  ASB 2020, č. 2, s. 30-32, 9 obr.
  Komplex pěti bytových domů v pražských Řevnicích. Bytové domy mají navazovat na okolní zástavbu luxusních vil. Byty mají velkorysý prostor a budoucí majitelé si je mohli přizpůsobit podle svých potřeb.
 • Vladimír Kalivoda: Experimentální dům v Rožnově pod Radhoštěm.
  Architect + 2020, č. 21, s. 100-103, 7 obr., 3 půd.
  Autorem návrhu domu z roku 1969 je Vladimír Kalivoda. Rekonstrukci realizoval Karel Mrva v roce 2011. Byl kladen důraz na zachování původního charakteru domu.
 • CUŘÍNOVÁ, Petra
  Bytová výstavba v roce 2019.
  Statistika a My 2020, č. 4, s. 25-27, 3 gr., obr.
  V minulém roce se dokončovalo mnoho staveb a zároveň se také podařilo další výstavbu zahájit. Dokončeno bylo 36 419 bytů. Bytová výstavba podle jednotlivých krajů. Budoucí vývoj.
 • MORAVEC, Štěpán
  Jak se u nás bydlí.
  Statistika a My 2020, č. 4, s. 22-24, 2 obr., 3 gr., 2 tab.
  Analýza výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů pořádaného v roce 2011. Stáří domovního fondu, struktura vlastnictví bytů a domů, počet obvykle bydlících osob.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

 • VRABCOVÁ, Anna
  Čtvrť bez aut.
  ASB 2020, č. 2, s. 22-23, 10 obr.
  Plány pro holandský Utrecht vznikají již od roku 2016. V roce 2020 dochází k realizaci přeměny oblasti Merwede na oblast s 10 000 byty. Preferovaným způsobem přepravy bude cyklo a chůze.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022