Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2021

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

 • Anketa na téma městský architekt.
  Urban. a územní rozvoj 2020, č. 6, s. 8-22
  Redakce časopisu oslovila celkem 28 městských architektů s 8 otázkami týkající se jejich funkce.
 • Modro-zelená infrastruktura: vytvořte si zásobník projektů a soutěžte jejich výstavbu na kvalitu.
  Moderní obec 2021, č. 2, s. 18-19, 1 obr.
  Článek se zamýšlí nad způsoby posouzení projektů modro-zelené infrastruktury (více zeleně a šetrné hospodaření s vodou), které sice zkvalitňují každodenní život ve městech, mohou však obce finančně zatížit.
 • Opětovné využití prostor a budov. Teze politik.
  Brno: Ústav územního rozvoje, 2020. 30 s., obr., gr., mp., lit.
  Kvůli zvyšujícímu se tlaku na množství městské půdy je cílem těchto tezí politik informovat orgány o tom, jak lze opětovně využít prostory a budovy k dosažení udržitelné urbanizace.
  15 538, 15 538a
 • Zelená infrastruktura v urbánních oblastech. Teze politik.
  Brno: Ústav územního rozvoje, 2020. 23 s., obr., gr., mp., lit.
  Smyslem této publikace je pomoci orgánům na celoevropské, státní, regionální a městské úrovni utvářet, udržovat a zkvalitňovat zelenou infrastrukturu v městských oblastech.
  15 536, 15 536a
 • BĂNICĂ Alexandru aj.
  Towards smart(er) resilient cities. Evidences from Romanian urban areas.
  Směrem k inteligentním (inteligentnějším) odolným městům. Důkazy z rumunských městských oblastí.
  Geografie 2020, č. 4, s. 397-422, 4 tab., 9 obr., text angl., lit.
  Investice do komunikačních technologií jsou ve městech stále významnější. Tato práce si klade za cíl prozkoumat vztah mezi odolností a iniciativami inteligentních měst.
 • FASORA, Lukáš – MALÍŘ, Jiří (red.)
  Dějiny Brna 4. Modernizace města 1790-1918.
  Brno: Archiv města Brna, 2020. 1283 s., fot., obr., rejstř., lit., res. angl. a něm.
  Další díl Dějin Brna se týká období od roku 1790 do roku 1918, které patří v dějinách tohoto města k nejvýznamnějším.
  14 814/4
 • LEŠEK, Petr
  Městský architekt.
  Urban. a územní rozvoj 2020, č. 6, s. 31-39, lit., res. angl.
  Článek představuje definici městského (obecního) architekta a jeho význam pro péči o fyzické prostředí měst a obcí v ČR a rozsah jeho činností.
 • ŘEZÁČ, Vít
  Konference mě100 popáté.
  Urban. a územní rozvoj 2020, č. 6, s. 47-48
  Pravidelná konference Mě100, kterou pořádá FA ČVUT a věnuje se územnímu plánování a jeho spojení s ekonomikou, se konala 12. 11. 2020 nově on-line formou, která tak oslovila početnější publikum z celé republiky
 • SEDLECKÝ, Jaroslav
  Působnost městského architekta.
  Urban. a územní rozvoj 2020, č. 6, s. 39-41, res. angl.
  Článek je jednak úvahou nad historií, problémy a působením městského architekta před listopadem 1989 a po něm, ale také zamyšlením, zda má být současné město především krásné anebo zdravé.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • BAERISWYL, Vera
  Die Krönung.
  Korunovace.
  Garten + Landschaft 2021, č. 3, s. 42-48, 5 obr.
  Městská čtvrť Glockenbach v Mnichově má novou atrakci – z důvodu nedostatku volných ploch vzniklo na střeše bytového domu Bellevue di Monaco nové sportoviště. Za realizací stojí sociální angažovanost.
 • HAVEL, Petr
  Obce by měly počítat s rozvojem venkovské turistiky.
  Obec a finance 2021, č. 1, s. 42-43, 2 fot.
  Vzhledem k současné situaci s pandemií koronaviru se zvyšuje zájem o turistiku v naší zemi. Roste zájem o ubytování na venkově, v malých penzionech a rodinných farmách.
 • WIĘCKOWSKI, Marek
  Natural heritage as a resource for tourism development in the Polish Carpathians.
  Přírodní dědictví jako zdroj pro rozvoj cestovního ruchu v polských Karpatech.
  Geogr. čas. 2020, č. 3, s. 243-259, 1 tab., 1 obr., lit., res. slov.
  Cílem tohoto článku je ukázat přírodní turistické atrakce v oblasti polských Karpat a jejich vliv na rozvoj tamního cestovního ruchu.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022