Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2021

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • ECKARDT, Frank
  Die Stadt aus der Ferne.
  Město z povzdálí.
  Garten + Landschaft 2021, č. 6, s. 40-44, 1 obr.
  Zamyšlení nad pokračující segregací v německých městech, vlivem segregace na rozvoj měst a nad významem městské zeleně.
 • KLUSÁČEK, Jan
  Bytová nouze v ČR.
  Statistika a My 2021, č. 5, s. 30-31, 2 fot., 2 gr.
  Lidé v bytové nouzi nejsou pouze lidé bez domova, ale také domácnosti přebývající v azylových domech, ubytovnách a v nevyhovujících přelidněných bytech. Článek blíže osvětluje tento problém.
 • PETROW, Constanze A.
  Vielfalt fördern.
  Podporovat rozmanitost.
  Garten + Landschaft 2021, č. 6, s. 32-35
  Úvahy o tom, jaké přístupy při plánování měst lze využít na podporu etnické a kulturní rozmanitosti ve veřejném prostoru.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • V Jílovišti stojí zelená hala na výrobu kajaků.
  Energ. soběst. budovy 2021, č. 2, s. 9-10, 3 fot.
  Výrobní hala u Prahy realizovaná v roce 2014 se výrazně podílí na zpomalování odtoku dešťové vody a jejím zadržování v krajině. Má rozlehlou zelenou střechu, nádrže na dešťovou vodu a kořenovou ČOV.
 • PRAŽANOVÁ, Markéta
  Využití dešťové vody v logistických centrech.
  Energ. soběst. budovy 2021, č. 2, s. 13-14, 2 fot., 1 mp.
  Při výstavbě průmyslových a logistických areálů je jedním z důležitých trendů snaha o efektivní hospodaření s dešťovou vodou a její zadržování na pozemku a minimalizace spotřeby vody při provozu areálu.

16. Doprava

 • Humane Raumfigur. Riken Yamamoto im Gespräch mit Tibor Joanelly.
  Humánní prostorový útvar. Riken Yamamoto v rozhovoru s Tiborem Joanelly.
  Werk, Bauen + Wohnen 2021, č. 6, s. 58-61, 3 obr.
  V roce 2020 byl otevřen obchodní komplex „The Circle“ na letišti Curych. Autoři projektu se mj. snažili o zachování lidského měřítka v tomto projektu, který se nachází na ploše o velikosti městské čtvrti.
 • WENNER, Fabian - THIERSTEIN, Alain
  Rail Accessibility in Germany: Changing Regional Disparities between 1990 and 2020.
  Železniční dostupnost v Německu: měnící se regionální rozdíly mezi lety 1990 a 2020.
  Raumforsch. und Raumordn. 2021, č. 2, s. 95-115, 1 tab., 8 obr., lit., angl. a něm. res.
  Z analýzy realizované v 266 funkčních městských regionech v Německu mj. vyplynulo, že zavedení vysokorychlostní železnice nezvýšilo regionální rozdíly, ale narušilo se tradiční rozdělení mezi jádro a periferii.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022