Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2021

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Kotěrova vodárna je oslavou pálené cihly.
  Stavitel 2021, č. 9, s. 26-28, 6 fot.
  V Praze - Michlích najdete vodojem z let 1906-1907, který navrhl Jan Kotěra. Stavba je vysoká 42 metrů a je celá z neomítnutých cihel. Celý areál vodárny prošel úspěšnou rekonstrukcí.
 • SOMORA, Martin
  Na hrade Uhrovec.
  Na hradě Uhrovec.
  Projekt 2021, č. 2, s. 6-15, 6 fot., 9 obr.
  Rekonstrukce hospodářské budovy zříceniny hradu Uhrovec na Slovensku.
 • SVOBODA, Aleš
  Vodojemy na Žlutém kopci.
  Vod. hospod. 2021, č. 7/8, s. 14-15, 6 fot.
  Populačně expandující Brno v 19. st. vyřešilo zásobování pitnou vodou stavbou dvou podzemních cihelných a dvou betonových nádrží, které jsou historickou stavební památkou, jež nemá v českých zemích obdoby.
 • TREICHEL, Julia
  Herausragende Baukultur.
  Jedinečná stavební kultura.
  Garten + Landschaft 2021, č. 8, s. 40-45, 6 obr.
  Durynsko vypsalo v roce 2021 poprvé státní cenu pro stavební kulturu. Článek představuje předmět ceny i čím se odlišuje od cen v jiných spolkových zemích Německa a informuje o průběhu ceny v roce 2021.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Kotěrova vodárna je oslavou pálené cihly.
  Stavitel 2021, č. 9, s. 26-28, 6 fot.
  V Praze - Michlích najdete vodojem z let 1906-1907, který navrhl Jan Kotěra. Stavba je vysoká 42 metrů a je celá z neomítnutých cihel. Celý areál vodárny prošel úspěšnou rekonstrukcí.
 • BENDA, Jakub
  Čeští studenti ocenění v soutěži Saint-Gobain.
  Energ. soběst. budovy 2021, č. 3, s. 19-21, 1 fot., 6 obr.
  Příspěvek je věnován mezinárodní studentské architektonické soutěži na řešení cca 8 ha velkého brownfieldu v pařížské čtvrti Saint-Denis. V soutěži zabodovali i studenti z Českého vysokého učení technického.
 • FRYŠ, Josef
  Spoutaná řeka. Zrození Orlické přehrady.
  Praha: Euromedia Group, 2020. 141 s., fot., obr., mp., gr., lit., rejstř.
  Kniha mapuje příběh jednoho z největších českých vodních děl na Vltavské kaskádě od prvotních úvah o výstavbě přehrad na Vltavě, podrobně popisuje samotnou stavbu až po dokončení a opravy po povodni v roce 2002
  15 580
 • VINŠOVÁ, Hana
  Dosažitelné bydlení v pasivním standardu.
  Stavitel 2021, č. 9, s. 20-21, 4 fot.
  Osmipodlažní dům Zelená Libuš v Praze s 66 byty sice může svou architekturou zdánlivě připomínat okolní paneláky, ale je zcela jiný, protože byl vybudován jako pasivní.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Naučná stezka na Olšině otevírá neznámou Šumavu.
  Zahrada - park - krajina 2021, č. 3, s. 32-37, 8 fot., res. angl.
  Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR otevřel novou naučnou stezku zcela netknutou civilizací, která veřejnost zavede do unikátní šumavské přírody s rybníkem, mokřady, lesy a rašeliništi.
 • BRŮHOVÁ, Klára aj.
  Hřiště pro dětskou fantazii.
  Zahrada - park - krajina 2021, č. 3, s. 8-11, 5 fot., res. angl.
  Příspěvek se věnuje cca 20 realizacím atypických dětských hřišť z 2. poloviny 20. století, jež byly bohužel poměrně vzácné.
 • DEMČKO, Peter
  Falls Park pri rieke Reedy.
  Falls Park u řeky Reedy.
  Zahrada - park - krajina 2021, č. 3, s. 12-15, 6 fot., 1 mp., text slov., res. angl.
  Tento městský park ve městě Greenville v USA je zajímavý zejména zakomponováním vodopádu do organismu veřejného parku, přemostěním řeky, ale také zodpovědným přístupem veřejnosti a místní samosprávy.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022