Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2022

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Chodby netřeba. Obytný blok se sociálními byty v Cornella de Llobregat.
  ERA 2022, č. 2, s. 42-45, 6 fot., 6 obr., res. angl.
  Soubor sociálního bydlení nabízí celkem 85 bytů v pětipatrové dřevostavbě na železobetonovém podnoží s komerčním parterem. Ve středu dispozice bytu je vždy kuchyně, která přebírá funkci chodby.
 • Železniční farma. Městská farma se sociálními byty v Paříži.
  ERA 2022, č. 2, s. 38-41, 8 fot., 4 obr., res. angl.
  Minimalizovat energetickou, potravinovou a finanční spotřebu zavedením modelu cirkulární ekonomiky - to jsou záměry projektu farmy v Paříži, kde je mj. restaurace, zahrada, skleník i sociální bydlení.
 • DOHNAL, Radomír
  Green Village.
  ASB 2022, č. 2, s. 44-50, 7 fot., 2 obr.
  Velmi citlivě provedený developerský záměr nové výstavby na členitém terénu s vodními prvky v Tvoršovicích na Benešovsku. Na závěr článku rozhovor s autory projektu - architekty ze studia monom.
 • DOHNAL, Radomír
  Komunitní bydlení budoucnosti.
  ASB 2022, č. 2, s. 52-57, 6 fot., 6 obr.
  Ve Vídni vzniklo komunitní bydlení - nízkoenergetická dřevostavba - přezdívané "Dům v Grätzel", finančně příhodné bydlení z hlediska výstavby i provozu. Po tomto druhu bydlení poptávka stoupá.
 • KOHOUT, Michal aj.
  Stavět jinak. Koordinovaná výstavba obytných lokalit.
  Praha: UNIT, 2020. 75 s., fot., obr., lit.
  Dobře koordinovaná výstavba poskytuje jednak vysokou kvalitu bydlení, ale zároveň zůstává ohleduplná ke svému okolí a k životnímu prostředí. Jaké jsou její hlavní znaky, zásady a výhody?
  15 611
 • ŘÍHOVÁ, Jolana
  Města potřebují více kompetencí.
  ASB 2022, č. 2, s. 22-25, 2 fot., 6 obr.
  Rozhovor s ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města zejména o cestách ke zlepšení dostupnosti bydlení v Praze.
 • ŘÍHOVÁ, Jolana
  První řetězová výstavba.
  ASB 2022, č. 2, s. 42-43, 5 obr.
  Koncept řetězové výstavby ve Vejprnicích u Plzně vznikl jako reakce na současný trend, kdy překotná satelitní výstavba zpravidla postrádá kvality umožňující rozvoj přirozených funkcí a mezilidských vztahů.
 • TESAŘ, Jan
  Trh bydlení přináší více rizik než šancí.
  ASB 2022, č. 2, s. 16-19, 5 obr.
  Analýza současné situace na trhu bydlení. Dlouhotrvající převis poptávky nad nabídkou nových bytů. Administrativní překážky jako hlavní brzda při schvalování staveb. Konec levných hypoték. Noví kupující.
 • TÓTHOVÁ, Zuzana
  Bývanie v národnej kultúrnej pamiatke s industriálnou históriou.
  Bydlení v národní kulturní památce s industriální historií.
  Projekt 2022, č. 1, s. 32-41, 8 fot., 4 obr.
  V mnoha opuštěných průmyslových objektech můžeme najít jejich originální půvab a pokusit se je zachovat. Ukázkou takovéhoto přístupu je i Růžový mlýn v Piešťanech přestavěný na polyfunkční bytový dům.
 • VITNEROVÁ, Marika
  Ivan Bartoš: Chceme zachovat dostupnost stavebních úřadů.
  Veř. správa 2022, č. 5, s. 14-17, 1 fot.
  Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj zejména o dotační podpoře zaměřené na řešení ubytování lidí přicházejících z Ukrajiny, o možnostech využití evropských dotací a o stavebním zákoně.
 • ZEMAN, Daniel
  85 viviendas sociale.
  ASB 2022, č. 2, s. 58-63, 10 fot., 7 obr.
  Bytový dům nedaleko Barcelony skrývá 85 bytů v pětipatrové dřevostavbě a spojuje v sobě snahu o maximální finanční rentabilitu i minimální ekologické dopady.
 • ZÜGER, Roland
  Die dichte Stadt öffnen. Wallonischer Architektur in der Hauptstadt Brüssel.
  Otevřít prostor v hustě osídleném městě. Valonská architektura v hlavním městě Brusel.
  Werk, Bauen + Wohnen 2022, č. 5, s. 62-67, 19 obr.
  Tři příklady současné valonské architektury v Bruselu, které se vyznačují rozmanitostí a kreativností: pivnice Brasserie de la Senne, rohový bytový dům v ulici Rue Masui, kulturní centrum digitální kultury.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

 • ASLAUG LUND, Anna
  Stadt der Fahrräder.
  Město kol.
  Garten + Landschaft 2022, č. 5, s. 30-34, 6 obr.
  Městu Kodaň se daří rozvíjet dopravu v souladu s požadavky na přizpůsobování se klimatickým změnám. Těžiště je kladeno na městskou hromadnou dopravu, cyklistickou a pěší dopravu.
 • BOROVCOVÁ, Alena
  Železniční architektura historická i současná. Mezi limity ochrany a modernizace.
  Zpr. památ. péče 2021, č. 3, s. 345-353, 12 fot., res. angl.
  Hlavní myšlenkou článku je snaha o vzájemný dialog mezi majitelem a provozovatelem železniční dopravy, jež je motivován zejména ekonomickými hledisky a památkovými ústavy, které mají za cíl objekty chránit.
 • FEDROVÁ, Elena
  Aktivity programů nadnárodní a mezinárodní spolupráce (ESPON METRO, CORCAP).
  Urban. a územní rozvoj 2022, č. 2, s. 87-88, 2 obr., 1 fot.
  Příspěvek se věnuje dvěma významným událostem s účastí českých projektových partnerů. Jedná se o národní seminář ESPON METRO (01/2022) a konferenci projektu CORCAP (03/2022).
 • HOLZ-RAU, Christian aj.
  Eine Verkehrstypologie deutscher Großstädte.
  Dopravní typologie německých velkoměst.
  Raumforsch. und Raumordn. 2022, č. 2, s. 137-152, 4 tab., 1 obr., lit., angl. a něm. res.
  S pomocí dopravní typologie 44 velkých měst v Německu bylo zjištěno, že kvalitní dopravní politiku mají především metropolitní města a univerzitní města s příznivým prostředím pro cyklistiku.
 • JÜSSI, Mari
  Tallinn in Sicht.
  Tallinn na mušce.
  Garten + Landschaft 2022, č. 5, s. 38-41, 1 gr., 1 fot.
  Expertka v oblasti mobility hodnotí kontroverzní opatření dopravní politiky v městě Tallinn v uplynulých 20 letech – od výstavby silnic a parkovišť až po bezplatnou veřejnou hromadnou dopravu.
 • KRACÍK, Matyáš - SCHRÁNILOVÁ, Anna
  Pražské metro. Architektura a památkový potenciál trasy A a II. C.
  Zpr. památ. péče 2021, č. 3, s. 310-326, 19 fot., 8 obr., res. angl.
  Studie je druhým dílem minisérie o historii, architektuře a památkovém potenciálu pražského metra. Další díl se věnuje druhé a třetí etapě výstavby završeným roku 1980.
 • PUTTKAMER, Laura
  Mind the gap.
  Pozor při nástupu.
  Garten + Landschaft 2022, č. 5, s. 22-26, 5 obr.
  Ideje a projekty udržitelné dopravy v Londýně. Cílem je např. podpora městské hromadné dopravy, cyklistické a pěší dopravy, rozvíjení projektů v souladu s principy smart cities atd.
 • PUTTKAMER, Laura
  Paris auf Achse.
  Paříž na ose.
  Garten + Landschaft 2022, č. 5, s. 44-49, 8 obr.
  Město Paříž se snaží o naplnění konceptu 15minutového města. Jedná se o město, ve kterém lidé vše, co potřebují k životu, mohou dosáhnout pěšky nebo na kole během 15 minut.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2021.
  Brno: Ústav územního rozvoje, 2022. 27 s., obr., gr., tab., 6 příl.
  Zpráva o činnosti, organizační struktuře a hospodaření ÚÚR v roce 2021. Publikační činnost ÚÚR. Hodnocení odborných úkolů a návštěvnost webových stránek ÚÚR v roce 2021.
  15 608
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022