Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2022

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

  • Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2020.
    Brno: Ústav územního rozvoje, 2021. 24 s., obr., gr., tab., 4 příl.
    Zpráva o činnosti, organizační struktuře a hospodaření ÚÚR v roce 2020. Publikační činnost ÚÚR. Hodnocení odborných úkolů a návštěvnost webových stránek ÚÚR v roce 2020.
    15 619
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022