Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2022

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • Die Blaue Zone in Hannover.
  Modrá zóna v Hannoveru.
  Garten + Landschaft 2022, č. 8, s. 46-50, 7 obr.
  „Modrá zóna“ byl kulturní tábor pro seniory v roce 2017 v Hannoveru, který vyústil ve vznik iniciativy zasazující se o přiměřené bydlení seniorů ve městě. V srpnu 2022 se konalo druhé kolo „Modré zóny“.
 • BALTHASAR, Désirée
  Die Sinne berühren.
  Dotknout se smyslů.
  Garten + Landschaft 2022, č. 8, s. 26-29, 4 obr.
  Zamyšlení nad potřebami starších občanů, které by měly být zohledněny při plánování veřejných prostranství. Pozornost je třeba věnovat emocím a pocitům, zelené plochy musí být intuitivní a smyslově vnímatelné.
 • DANKO, Lukáš - BEDNÁŘ, Pavel
  Východiska generace v kontextu výzev rozvoje periferních regionů.
  Regionální rozvoj 2022, č. 2, s. 44-60, 2 tab., res. angl., lit.
  V návaznosti na současné procesy depopulace periferních regionů je cílem příspěvku popsat východiska rozvoje těchto regionů z pohledu generace Z, která představuje příležitost pro jejich soc. a ekon. rozvoj.
 • HAGEN, Juliane von
  Lange im Quartier bleiben.
  Zůstat dlouho ve čtvrti.
  Garten + Landschaft 2022, č. 8, s. 42-45, 1 obr.
  Starší lidé chtějí i ve vyšším věku bydlet v lokalitě, ve které jsou zvyklí a mají zde různé sociální vazby. Příklady inovativních bytových projektů pro seniory z města Rendsburg (SRN).
 • KAŠPAROVÁ, Vendula
  Děti školou povinné.
  Statistika a My 2022, č. 9, s. 35-37, 4 gr.
  Změny ve společnosti v posledních letech se odrážejí i na školní docházce. Podíl dětí v daném věku navštěvující předškolní vzdělávání, žáci cizinci, individuální vzdělávání apod. Analýzy a grafy.
 • PISCOVÁ, Magdalena
  Identity and perception of capital cities by the city elites. The case of the Visegrad countries.
  Identita a vnímání hlavních měst městskými elitami. Případ zemí Visegrádské čtyřky.
  Geogr. čas. 2022, č. 1, s. 75-94, res. slov., lit.
  Studie se věnuje problematice vnímání hlavního města jejími obyvateli. Jsou zde prezentovány výsledky mezinárodního výzkumného projektu, který probíhal v letech 2018-2020.
 • PUTZ, Michaela
  Wenn der Balkon zur Strasse wird.
  Když se balkon stane ulicí.
  Garten + Landschaft 2022, č. 8, s. 20-24, 2 obr.
  Poznatky z rozhovoru s krajinným a dopravním plánovačem Bentem Knollem na téma, jak zlepšit účast seniorů, kteří mají problémy s mobilitou, na veřejném životě a tím získat přínos pro celou společnost.
 • ŠIMÁKOVÁ, Lucie - VÁGNEROVÁ, Lucie - PETUKHOVA, Lada
  Transition to an online mode during Covid-19.
  Přechod do online režimu během pandemie Covid-19.
  Regionální rozvoj 2022, č. 2, s. 35-43, 3 gr., text angl., lit.
  Jak ovlivnila pandemie Covid-19 každodenní život pracujících obyvatel v ČR? Jaké dopady měla pandemie na jejich psychické a fyzické zdraví a na jejich sociální život, který se musel "přepnout" do online režimu.
 • VRTIŠKA, Miroslav - MAIER, Karel
  Struktura obyvatelstva jako faktor prostorového chování populace: úroveň vzdělání a dojížďka.
  Geogr. čas. 2022, č. 2, s. 123-140, 1 obr., 2 tab., 3 gr., lit., res. angl.
  Článek se zabývá analýzou změn času dojížďky v závislosti na sociodemografické charakteristice české populace, konkrétně na dosaženém stupni vzdělání, jakožto určujícímu faktoru pro společ. a ekonom. postavení.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Die Blaue Zone in Hannover.
  Modrá zóna v Hannoveru.
  Garten + Landschaft 2022, č. 8, s. 46-50, 7 obr.
  „Modrá zóna“ byl kulturní tábor pro seniory v roce 2017 v Hannoveru, který vyústil ve vznik iniciativy zasazující se o přiměřené bydlení seniorů ve městě. V srpnu 2022 se konalo druhé kolo „Modré zóny“.
 • Krystalická architektura.
  Architect + 2022, č. 35, s. 18-29, 26 fot., 7 obr.
  Bořislavka centrum (Praha 6) od ateliéru Aulík Fišer je novým "městským blokem", který vznikl na nepravidelném pozemku a vyznačuje se zejména dynamickým tvarem a sjednocenou skleněnou fasádou.
 • Lanová dráha Podbaba - Troja - Bohnice. Užší mezinárodní soutěž o návrh.
  Architect + 2022, č. 35, s. 84-90, 12 obr.
  Užší mezinárodní soutěž o návrh lanové dráhy, která by spojovala pražské čtvrti Podbaba, Troja a Bohnice. Soutěž vyhlásil Dopravní podnik hl. města Prahy a předmětem byl především návrh objektů a stanic.
 • BALTHASAR, Désirée
  Die Sinne berühren.
  Dotknout se smyslů.
  Garten + Landschaft 2022, č. 8, s. 26-29, 4 obr.
  Zamyšlení nad potřebami starších občanů, které by měly být zohledněny při plánování veřejných prostranství. Pozornost je třeba věnovat emocím a pocitům, zelené plochy musí být intuitivní a smyslově vnímatelné.
 • CARDELÚS, Cayetano
  Urban landscape.
  Městská krajina.
  Barcelona: Loft publications, 2021. 336 s., obr., fot., text angl., něm., franc., špan.
  Kniha prezentuje projekty zejména veřejných prostranství ve městech na celém světě, které ukazují současnou proměnu městské krajiny, jež mnohem více zdůrazňuje roli zeleně ve městech.
  15 621
 • EDELMANN, Thomas
  Hamburg Grasbrook.
  Grasbrook v Hamburku.
  Garten + Landschaft 2022, č. 9, s. 46-51, 7 obr.
  V Hamburku vzniká na území jižně od vnitřního města nová čtvrť Grasbrook. Do roku 2040 je zde plánováno vybudování 3 000 bytů a vznik 16 000 pracovních míst. Důraz je kladen na udržitelnou dopravu.
 • GELETIČ, Jan aj.
  Modelování potenciálních dopadů způsobených výsadbou stromů v ulicích měst.
  Urban. a územní rozvoj 2022, č. 4, s. 12-17, 2 obr., lit., res. angl.
  Cílem článku je vysvětlit a shrnout zákl. principy a rozdíly mezi mikroklimatickými modely a interpretovat nejnovější poznatky o pozitivních i negativních vlivech zeleně v uličním prostoru na příkladu Dejvic.
 • GRYGERA, Filip
  Krajinářští architekti ve službách developerů.
  Architect + 2022, č. 35, s. 78-81, 7 fot., 2 obr.
  Anketa mezi architekty a krajinářskými architekty, kteří mají zkušenosti s developerskými projekty, o tom, co by se u developerských projektů ve vztahu ke krajinářské architektuře dalo zlepšit.
 • LAŠŤOVKOVÁ, Barbora - LAŠŤOVKA, Marek a kol.
  Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství.
  Praha: Academia, 2022. 884 s., obr., fot., mp., rejstř.
  Přehled existujících i zaniklých názvů pražských veřejných prostranství včetně starších pojmenování, vysvětlení jejich původu a časového zařazení.
  15 620
 • LOSCHWITZ-HIMMEL, Gesa
  Müncher Nordosten.
  Nordosten v Mnichově.
  Garten + Landschaft 2022, č. 9, s. 42-45, 3 obr.
  V Mnichově je plánována výstavba nové městské čtvrti. Jedná se o jeden z největších projektů v Evropě. Zahrnuje velkorysá veřejná prostranství v kombinaci s hustou zástavbou. Projekt má řadu odpůrců.
 • PEŠEK, Ondřej
  Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí - dotační možnosti z IROP.
  Urban. a územní rozvoj 2022, č. 4, s. 5-6, res. angl.
  Integrovaný regionální operační program pro období 2021-2027 (IROP) schválen Evropskou komisí v červenci 2022 bude nově podporovat aktivitu s názvem "Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí".
 • PUTTKAMER, Laura
  Erfrischende Ideen aus Nordhavn.
  Osvěžující ideje ve čtvrti Nordhavn.
  Garten + Landschaft 2022, č. 9, s. 36-41, 5 obr.
  Představení projektu čtvrti Nordhavn v Kodani, který patří mezi nejambicióznější projekty rozvoje měst v Evropě. Ve čtvrti má bydlet 40 000 lidí a dalších 40 000 pracovat. Realizace je plánována na 50 let.
 • RADA, Uwe
  Zukunft Berlin TXL.
  Budoucnost čtvrti Berlín TXL.
  Garten + Landschaft 2022, č. 9, s. 20-24, 4 obr.
  Na území bývalého berlínského letiště Berlín-Tegel má vzniknout nová čtvrť Berlín TXL, která bude současně největší dřevěnou čtvrtí. Jedná se o ekologický a sociální projekt, který zahrnuje 9 000 bytů.
 • ŘÍHOVÁ, Jolana
  V hlavní roli sousedská pospolitost.
  ASB 2022, č. 4, s. 70-73, 6 fot., 1 obr.
  Hlavním znakem vítězného projektu městem podporovaného nájemního bydlení ve Vídni jsou přátelská atmosféra a vstřícnost k dětem, která na vás na první pohled při návštěvě nové čtvrti zapůsobí.
 • SCHABERL, Rosa
  Radikal grün - Stuttgart Rosenstein.
  Radikálně zelený – čtvrť Rosenstein ve Stuttgartu.
  Garten + Landschaft 2022, č. 9, s. 26-31, 10 obr.
  Na území starého hlavního nádraží ve Stuttgartu o rozloze 85 hektarů vzniká nová čtvrť Stuttgart Rosenstein. Článek představuje vítězný projekt, který klade důraz na kvalitu bydlení a městskou zeleň.
 • SCHMIDKUNZ, Magdalena
  Was sollten Zukunftsquartiere können?
  Co by měly umět městské čtvrti budoucnosti.
  Garten + Landschaft 2022, č. 9, s. 16-18
  Rozhovor s profesorkou Ulrike Böhm o čtvrtích budoucnosti, možných řešeních, současných problémech, klimatických změnách, inovativních řešeních, angažovanosti občanů atd.
 • TOLAROVÁ, Irena
  Tůně v plzeňských parcích.
  Zahrada - park - krajina 2022, č. 3, s. 16-19, 7 fot., res. angl.
  Článek přestavuje některé vodní prvky na území města Plzně. Jedná se zpravidla o tůně v parcích a lesoparcích.
 • ŽÁK, Petr
  Případová studie koncepce veřejného osvětlení.
  ERA 2022, č. 4, s. 96-100, 7 fot., 6 obr.
  Koncepce veřejného osvětlení je dokument, který shrnuje pravidla a postupy pro správnou správu, provoz, údržbu i obnovu veřejného osvětlení ve městech a obcích jako jedné ze složek veřejné infrastruktury.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • DEGTYARYOVA, Lina - OLASHYN, Oleg
  The multifunctional cinema and public library complex in Uzhorod.
  Multifunkční komplex kina a veřejné knihovny v Užhorodě.
  Archit. a urban. 2022, č. 1/2, s. 32-47, 8 fot., 5 obr., lit., text angl., res. slov.
  Studie přináší fakta nashromážděná během výzkumu o vzniku tohoto objektu, který se stal centrem kulturního života Užhorodu. Fakta jsou doplněna o analýzu souvislostí a tehdejších trendů v designu kin.
 • DOHNAL, Radomír
  Moderní palác Domu hudby v Budapešti.
  ASB 2022, č. 4, s. 38-45, 7 fot., 3 obr.
  V Budapešti byl letos otevřen Dům hudby. Návrh od Sou Fujimoto Architects zvítězil v mezinár. soutěži a odborníci na něm oceňují zejména zvlněnou střechu, rozsáhlé prosklené stěny a inovativně pojatý interiér.
 • FETTEROVÁ, Dagmar
  Zámek a park v Břežanech.
  Zahrada - park - krajina 2022, č. 3, s. 8-10, 7 fot., res. angl.
  Článek je věnován historii a současnosti zámku a parku v Břežanech na Znojemsku. Zámek byl postaven na přelomu 17. a 18. století na místě původní tvrze.
 • MENCL, Václav
  Dějiny evropské architektury III.
  Praha: Národní památkový ústav, 2022. 302 s., obr., fot., mp., lit., rejstř., res. angl.
  Třetí ze čtyř svazků tohoto díla je věnován Středověkému umění evropského Západu.
  15 519/3
 • MISHCHENKO, Olena
  Formation and functioning regularities of temple and monastery landscapes.
  Krajina chrámů a klášterů - zákonitosti jejího vzniku a vývoje.
  Geogr. čas. 2022, č. 1, s. 31-50, 2 tab., 1 gr., 1 mp., 3 obr., res. slov., lit.
  V článku jsou prezentovány výsledky výzkumu o krajině chrámů a klášterů, což jsou církevní stavby, které slouží jako duchovní a topografické dominanty a kolem kterých se vytváří různé typy sídel.
 • ŠTĚCH, Adam
  Portály, partery a výlohy v meziválečném Československu.
  Architect + 2022, č. 35, s. 100-106, 22 fot.
  Několik zachovalých funkcionalistických vstupů, výloh nebo celých parterů obchodů v Praze, Brně a dalším městech.
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  The Method of Contrast and Its Decline after 1968.
  Kontrastní metoda a její pád po roce 1968.
  Archit. a urban. 2022, č. 1/2, s. 2-15, 9 fot., 2 obr., lit., text angl., res. čes.
  V 60. letech 20. st. byla v československé architektuře prosazena tzv. kontrastní metoda, jejíž projev se zakládal na kontrastu nových forem s historickým prostředím. Autor metodu popisuje a uvádí příklady.
 • ZEMAN, Daniel
  PLATO Ostrava.
  ASB 2022, č. 4, s. 62-68, 9 fot., 1 obr.
  Ostravská městská jatka, postavená v roce 1881 a sloužící původnímu účelu do poloviny 60. let minulého století, jsou rozsáhlým komplexem z režných cihel. Letos byla dokončena jejich přestavba na galerii.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Krystalická architektura.
  Architect + 2022, č. 35, s. 18-29, 26 fot., 7 obr.
  Bořislavka centrum (Praha 6) od ateliéru Aulík Fišer je novým "městským blokem", který vznikl na nepravidelném pozemku a vyznačuje se zejména dynamickým tvarem a sjednocenou skleněnou fasádou.
 • Ponorka.
  Architect + 2022, č. 35, s. 42-53, 16 fot., 7 obr.
  Administrativní budova stavební společnosti POHL cz od ateliéru Rusina - Frei v Roztokách byla stavěna na míru svému budoucímu uživateli.
 • Ústředna. Přepínám.
  Architect + 2022, č. 35, s. 30-41, 14 fot., 14 obr.
  Konverze a dostavba telefonní ústředny od Václava Aulického ze 70. let minulého století (Praha 6) do podoby moderní multifunkční převážně administrativní budovy podle představ ateliéru Schindler Seko.
 • Zelený bratislavský kinofilm.
  Architect + 2022, č. 35, s. 64-71, 9 fot., 5 obr.
  Administrativní budova v Bratislavě s názvem GBC 5 je součástí obchodně-administrativního komplexu, který tvoří hotely, pasáže, nákupní centra a další administrativní budovy.
 • DEGTYARYOVA, Lina - OLASHYN, Oleg
  The multifunctional cinema and public library complex in Uzhorod.
  Multifunkční komplex kina a veřejné knihovny v Užhorodě.
  Archit. a urban. 2022, č. 1/2, s. 32-47, 8 fot., 5 obr., lit., text angl., res. slov.
  Studie přináší fakta nashromážděná během výzkumu o vzniku tohoto objektu, který se stal centrem kulturního života Užhorodu. Fakta jsou doplněna o analýzu souvislostí a tehdejších trendů v designu kin.
 • DOHNAL, Radomír
  Etnografické muzeum Maďarska.
  ASB 2022, č. 4, s. 46-53, 8 fot.
  Příspěvek je věnován jedné z nejvýraznějších současných evropských staveb, a to Národopisnému muzeu v budapešťském parku Városliget, který prochází momentálně revitalizací.
 • DOHNAL, Radomír
  Moderní palác Domu hudby v Budapešti.
  ASB 2022, č. 4, s. 38-45, 7 fot., 3 obr.
  V Budapešti byl letos otevřen Dům hudby. Návrh od Sou Fujimoto Architects zvítězil v mezinár. soutěži a odborníci na něm oceňují zejména zvlněnou střechu, rozsáhlé prosklené stěny a inovativně pojatý interiér.
 • ŘÍHOVÁ, Jolana
  Kunsthalle Praha.
  ASB 2022, č. 4, s. 54-60, 8 fot., 2 obr.
  Rekonstrukce pražské trafostanice na nový prostor pro umění a kulturu.
 • ŘÍHOVÁ, Jolana
  Vltavská filharmonie / 2. místo.
  ASB 2022, č. 4, s. 32-33, 4 obr.
  Krátký článek prezentuje návrh na budovu Vltavské filharmonie od barcelonského ateliéru Barozzi Veiga a českého Ateliéru M1, který se umístil v soutěži na 2. místě.
 • ŘÍHOVÁ, Jolana
  Vltavská filharmonie / 4. místo.
  ASB 2022, č. 4, s. 34-35, 4 obr.
  Krátký článek prezentuje návrh na budovu Vltavské filharmonie od ateliéru Petr Hájek Architekti, který se umístil v soutěži na 4. místě. Porota na něm ocenila zejména velmi odvážné architektonické řešení.
 • ŠTĚCH, Adam
  Administrativní budova BMW v Mnichově.
  Architect + 2022, č. 35, s. 94-98, 12 fot.
  Uplynulo 50 let od chvíle, kdy byla dokončena jedna z ikon německého modernismu druhé poloviny minulého století. Administrativní budova slavné automobilky BMW v Mnichově od architekta Karla Schwanzera.
 • VELIČKA, Petr - POPELÍNSKÝ, Tomáš
  Krajinářský přístup k výstavbě obchodního domu.
  Zahrada - park - krajina 2022, č. 3, s. 50-53, 8 fot., res. angl.
  Při projektování obchodního domu v Českých Budějovicích spolu jednali město, vlastník pozemku a investor. Byli přizvání i autoři projektu sousedního parku. Mnohdy bylo těžké najít shodu, ale podařilo se.
 • ZEMAN, Daniel
  PLATO Ostrava.
  ASB 2022, č. 4, s. 62-68, 9 fot., 1 obr.
  Ostravská městská jatka, postavená v roce 1881 a sloužící původnímu účelu do poloviny 60. let minulého století, jsou rozsáhlým komplexem z režných cihel. Letos byla dokončena jejich přestavba na galerii.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022