Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Prosím o právní názor - ukládání dokumentů u stavebních úřadů a pořizování kopií (§ 168 SZ). 1) ukládání dokumentace staveb apod.: Stavební zákon podrobně stanovuje v oblasti uchovávání povinnosti vlastníku stavby (DSP po dobu existence stavby). V případě stavebního úřadu jen obecně deklaruje "povinnost uchovávat" (§ 167). Z ustanovení § 168 odst. 2 je v otázkách spisové služby odkazováno na zákon 499/2004 Sb. (poznámka navíc odkazuje v tomto zákoně nelogicky pouze na paragraf týkající se nahlížení). Zákon 499/2004 Sb. nestanovuje skartační lhůty. Ze zmíněných ustanovení lze tedy dovodit, že existují následující možnosti: a) stavební úřad je povinen dokumenty uchovávat tak, jak si určí ve spisovém a skartačním řádu s ohledem např. na promlčecí lhůty apod., nikoli po dobu existence stavby; dokazování skutečností je plně na vlastníkovi stavby, b) stavební úřad dovozuje, že jeho povinnosti jsou obdobné jako u vlastníka stavby a veškeré dokumenty ukládá po dobu existence stavby, c) stavební úřad ukládá po dobu existence stavby jen redukovanou část dokumentů (přibližně v rozsahu DSP podobně jako vlastník stavby - pouze vymezený okruh dokumentů). 2) získání kopie dokumentace stavby: Není jasné, jakým způsobem při pořizování kopií (§ 168 odst. 2) postupovat v případě, že dokumentace není již uložena na stavebním úřadě, ale jako archiválie v příslušném veřejném archivu (v řadě případů již desítky let). Zákon 499/2004 Sb. upravuje nahlížení do archiválií odchylně od nahlížení do dokumentů v případě jiných právních předpisů (správní řád apod.), stejně tak umožňuje získat reprodukce a ověřené kopie. Lze tedy předpokládat, že je vůči stavebnímu zákonu zákonem speciálním a ustanovení § 168 odst. 2 stavebního zákona se neuplatní? V opačném případě by došlo někdy k nepřípustné retroaktivitě.

PříspěvekAutorVloženo
Vážený pane, napsal jste neuvěřitelně zmatený dotaz. K tomu: 1. Stavební úřad s Vámi zcela jistě nepodepsal žádnou smlouvu o smlouvě budoucí. K tomu není oprávněn. A městský úřad také ne, zřejmě se ale jedná o město jako subjekt soukromého práva. 2. Ve smlouvě určitě nejsou povinnosti ze strany úřadů. Ani Vy, ani město nemůže smluvně zavazovat jiné subjekty, natož úřady (orgány veřejné moci). 3. Úřady zničily smlouvu? Které úřady? Myslíte snad to město, které bylo smluvní stranou? 4. Pokud město uzavře platným způsobem smlouvu, mělo by ji archivovat podle svého spisového řádu. Ovšem pro Vás to není důležité, Vy přece máte svůj výtisk, řádně signovaný. Nebo snad ne? 5. Celá Vámi uvedená problematika není problematikou stavebního úřadu. Je to čistě Vaše soukromoprávní věc. Pokud se chcete domáhat nějakého plnění z té smlouvy, musíte soukromoprávní cestou, t.zn. dobrovolným plněním nebo soudně. LL 12.7.2019 13:22:27
Dobrý den, prosím vás, stavební úřad a městský úřad s námi podepsal Smlouvu o smlouvě budoucí ohledně používání cesty k naší parcele. Byly v ní popsány naše i povinosti ze strany úřadů. Úřady však smloouvu nedodržely a zničily jí. Nemají povinost ji archivovat? Děkuji za odpověd. S pozdravem, B.J.Mrkoos Bretislav Mrkos 12.7.2019 11:31:28
Dobrý den, prosím vás, stavební úřad a městský úřad s námi podepsal Smlouvu o smlouvě budoucí ohledně používání cesty k naší parcele. Byly v ní popsány naše i povinosti ze strany úřadů. Úřady však Bretislav Mrkos 12.7.2019 11:30:15

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021