Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: POPLATKY Kolegové z jiného stavebního úřadu, kteří již absolvovali školení na novelu, mají názor, že by se po novém roce měly účtovat poplatky za vydání rozhodnutí podle novely stavebního zákona, i u žádostí podaných ještě v r. 2012 - důležité je prý datum vydání rozhodnutí. Pokud je to pravda, poradí mi někdo klíč, podle kterého vybírat žádosti, které stihnu vyřídit v r. 2012 /zalevno nebo bez poplatku/ a které budou mít toho peška, že se k jejich vyřízení dostanu třeba až 2.1.2013? (Příklad: Přijdou mi dvě žádosti na výjimku ve stejný den, oznámím je se stejnou lhůtou, ale protože máme před koncem roku napilno, už stihnu napsat jen jedno rozhodnutí letos, druhé bude hold až po novém roce. Budu losovat kratší sirku, nebo si zavážu oči a kterou žádost vezmu první do ruky bude zadarmo- a druhá bude za 5 tisíc?)

PříspěvekAutorVloženo
Podle § 5 odst. 2 zákona o poplatcích se platí buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, nestanoví-li sazebník jinak. Takže pokud k žádosti podané v 2012 žadatel zaplatí (sám od sebe, bez výzvy k zaplacení) v roce 2012, mám za to že učinil co po něm zákon vyžaduje a že úřad nemá důvod úkon - byť až v roce 2013 - nevydat. Pokud by žadatel měl u stejné žádosti platit až v roce 2013, postupoval bych dle názoru J z 7.11.2012 10:02:39 LP 14.11.2012 10:13:41
Proč si prosím nepřečtete § 2 zákona o správních poplatcích? Zpoplatněno je správní řízení, nikoliv až vydání rozhodnutí. § 2 odst. 1 zní:"Předmět poplatků (1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům. 14.11.2012 9:19:36
Poplatky se platí za vydání rozhodnutí a ne za podání žádosti. Ne každá žádost o SP končí vydáním SP. N 13.11.2012 15:17:23
v § 64 odst b) správního řádu se píše, že v řízení správní orgán pokračuje, jakmile mu byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku . Lze z tohoto vyvodit, že by se měl platit správní poplatek spolu při podání žádosti a ne až po provedení řízení těsně před vydáním rozhodnutí ?? Pak bych se také přikláněla k názoru Karla. L 13.11.2012 9:46:52
Pro mě spadne do pojmu "dosavadních právních předpisů" i zákon o správních polpatcích, takže co budu v r. 2013 dokončovat podle nich, to podle nich i zpoplatním. J 7.11.2012 13:41:34
Ke komenáři J: Přechodná ustanovení Novely se určitě netýkají zákona o správních poplatcích. Od 7.11.2012 13:17:21
Už jste přemýšleli, jak budete nově vybírat poplatky za územní souhlasy, ohlášení....I pokud bude ideální stav,stavebník žádost přinese osobně na váš úřad, a mohli bychom mu rovnou vypsat podklad pro zaplacení poplatku, ani tak není jisté, že z nějakého důvodu nebude věc překlopena do územního či stavebního řízení a poplatek nebude jiný. A co teprve když podání přijde poštou :-) Lenka 7.11.2012 10:41:04
Z přechodných ustanovení novely SZ vyplývá mj.: "14. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou a) stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona, 15. Stavební úřad dokončí postupy, které nejsou správním řízením, k oznámení, ohlášení nebo žádosti podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle dosavadních právních předpisů." Z toho podle mě plyne i to, jaké poplatky vybrat. J 7.11.2012 10:02:39
Asi odkaz na § 11 není správný-vyplývá: Co bylo zahájeno před účinností z.č.634, vybere se podle předpisů, které platily před tím (z.č.368). Bez zaplacení správního poplatku nemohu vydat rozhodnutí. Pokud bylo zaplaceno v r. 2012, vydám rozhodnutí v r.2013. Pokud nezaplaceno, bude se předepisovat podle z.č.634 ve znění pozdějších předpisů (z.č.350). Ale co v případech, kdy se nyní (2012)neplatí a nově (2013) platí? Určitě dá písemný nepodepsaný výklad MF ke konci roku 2013, jako vždy. Od 7.11.2012 8:07:52
Změna zákona o poplatcích je v zákoně 350/2012 Sb. Ten jako celek nabývá účinnosti dnem 1.1.2013. Nemění se jím ale § 11 zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, který říká, že "Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona." a tak tedy je-li řízení zahájeno před nabytím účinnosti zákona 350/2012 Sb. platí se podle dosavadní úpravy. Václav 6.11.2012 12:55:44
Poplatky se platí za vydání rozhodnutí a ne za podání žádosti, a proto je ten názor, že i u žádosti podané v roce 2012, ale vyřízené v r.2013 se platí za vydáné rozodnutí. Jinak řečeno, není rozhodující den podání žáídésti, ale den vydání rozhodnutí. N 6.11.2012 12:55:23
Teprve na školení půjdem, ale můj názor je, že do konce roku 2012 staré poplatky, a po novém roce nové poplatky.Nikoliv podle nabytí právní moci! Přece když vám dnes ponesu žádost, tak na pokladně zaplatím a přiložím zrovna k žádosti ne? Karel 6.11.2012 11:26:02

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021