Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Podle § 77 energetického zákona může být změna způsobu vytápění provedena pouze na základě stavebního řízení. Řešili byste výměnu media (z peletek na hnědé uhlí) v kotli v bytovém domě na stavební povolení? Jedná se podle vás o změnu způsobu vytápění, nebo jen záležitost § 103 odst. 1 písm. d) SZ?

PříspěvekAutorVloženo
Souhlasím s "dwe" a doplním, že by v dané situaci šlo též reagovat sdělením podateli ve smyslu, že "...pokud by provedení navrhovaných stavebních úprav nemohlo negativně ovlivnit požární bezpečnost, nebylo by jimi zasahovováno do nosné konstrukce stavby, ... nevyžadovali by stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu." Pokud Vám pak stavebník bude bez jakéhokoliv podkladu tvrdit, že se opravdu jedná o stavební úpravy ve podle příslušného ustanovení § 103 stavebního zákona, pak je otázkou, proč po Vás chce nějaký papír, když si je sám sebou tolik jistý. GA 3.9.2013 12:24:46
Jinak ještě doplněk k Vaší otázce.., já bych po stavebníkovi nic nepožadoval, stavebník požaduje něco po stavebním úřadu. Nelze posoudit věc, která je nedostatečná k jejímu posouzení. dwe 2.9.2013 13:14:30
Ano máte pravdu, přímo zákonně k tomu zmocnění neexistuje. Pokud by se jednalo ze strany žadatele o písemnou formu, např. žádost o sdělení stavebního úřadu k předmětným stavebním úpravám, pak se lze odázat na 45/2 - žádost trpí vadami, tedy žádost neobsahuje dostatečné informace k posouzení předmětu žádosti. Není to možná nejčistší cesta, ale jistá dávka logiky tam je. Jak jsem psal, vyjádřit se k tomu, zda-li předěmtné úpravy jsou požárně negativní, je kompetentní hasičský záchranný sbor (možná i projektant v příslušném oboru), a pokud je požární bezpečnost jediným vodítkem, jak rozlišit, jestli stavební úpravy budou řešeny na ohlášku/stavebko nebo na nic, jak jinak chcete předmětnou žádost posoudit, než doložením nějakého odborného dokladu o dopadu z hlediska požární bezpečnosti žadatelem. dwe 2.9.2013 13:05:52
Pokud vím, tak podle § 6/2 SŘ smí správní orgán podklady od dotčené osoby požadovat jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Zajímalo by mě, dwe, podle čeho byste po stavebníkovi požadoval "doložit posouzení hasičů a odboru žicotního prostředí", podle kterého konkrétního ustanovení kterého právního předpisu? b 2.9.2013 8:14:20
30.8.2013: pozorně si přečtěte 103/1/b/5 (zákona před novelou), v kterém je uvedeno, že pokud dojde k změně topného media, způsobu odvodu spalin a podstatné změně parametrů kotelny, pak se nejedná o úpravy ve smyslu 103, a nelze je posuzovat, že NEvyžadují ohlášení či stavební povolení. Dle starého zákona tak změna topného media vyžadovala minimálně ohlášku, popř. stavebko či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavebko. Po novele už tato tématika spadla pod obecný pojem stavební úpravy, jako stavební úřad nejste kompetetní posoudit vliv na požární bezpečnost a životní prostředí, a proto je zcela na místě si nechat od stavebníka nechat dolžit posouzení hasičů a odboru žicotního prostředí, a poté v případě kladných stanovisek (vyjádření) lze konstatovat, za splnění dalších podmínek v 103/1/d, že nebude třeba ohlášení/stavebko. dwe 30.8.2013 15:57:44
Máte zřejmě na mysli odpojování od centrálního zdroje tepla. To ale není tento případ. a 30.8.2013 12:20:02
Ve stav.zák. účinného do 1.1.2013 nikde není uvedeno, že změna toopného media vyžaduje SP. 30.8.2013 12:10:18
Peletky i uhlí je tuhé palivo, proto bych výměnu kotle (na jiné tuhé palivo)neposuzovala jako změnu topného media za předpokladu, že budou splněny další podmínky SZ, t.j. nebude třeba provádět další úpravy z důvodu změny PBŘS, popř. provést jiné stavební úpravy. Sklad uhlí musí být součástí požárně bezpečnostního řešení ( PBŘS) stavby. jf 30.8.2013 8:25:00

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 30. 6. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022