Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: § 161 SZ - zpoplatnění vyjádření vlastníků techn. infrastuktury Většina vlastníků technické infrastruktury dnes poskytuje toto vyjádření elektronicky, často přes internetovou aplikaci, kdy je po zadání potřebných údajů stanovisko generováno téměř automaticky, resp. bez větších administrativních nákladů. Některé subjekty však žádají za tento úkon poplatek - bez ohledu na to, zda žadatel volí fyzické doručení jejich vyjádření, např. poštou či předání na nosiči dat, anebo zažádal o vyjádření pouze elektronicky. Mám za to, že toto zpoplatnění je v rozporu s ust. § 161 odst. 1, posl. věty zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění jeho novely z r. 2012 (zák. č.350/2012 Sb.). Zde je výslovně uvedeno, že úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů je vlastník technické infrastruktury oprávněn požadovat maximálně „do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení“. Tomuto výkladu odpovídá podle mého názoru i text důvodové zprávy k novele SZ, kterou byla možnost zpoplatnění zavedena. V textu DZ je k předmětnému ustanovení uvedeno: „Navrhované řešení je ve shodě s tím, jak je v současné době ve stavebním zákoně upraven obdobný institut v § 27 odst. 5. Částka není jednotná, zohledňuje skutečnost, že náklady se mohou u jednotlivých vlastníků lišit, ale bude jasně vyjádřeno oprávnění poskytovatelů požadovat úhradu nákladů. Toto řešení podporuje motivaci stavebníků pro volbu elektronické formy komunikace, při které nevznikají náklady na doručení ani náklady na nosiče dat. Domnívám se, že poplatek je nezákonný a pokud společnost v zákonné lhůtě stanovisko neposkytne, dopouští se správního deliktu podle § 181 odst. 4 SZ a může jí být podle § 181 odst. 6 písm. a) uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. S podnětem k zahájení řízení o deliktu bych se pak měla obrátit na (obecní) stavební úřad? Je možné stanovisko získat přes stavební úřad na základě 161 odst. 2? Prosím o Váš názor na popsaný problém.

PříspěvekAutorVloženo
Jednotně stanovená částka za vyjádření o existeni sítě? Děkuji, nechci. Regulované jednotné centrálně stanovené ceny jsme tu měli za bolševika a nechceme se tam vrátit. Aspoň já ne. D 10.3.2015 13:14:37
Milý SK, to je ale na změnu zákona, s tím my na stavebních úřadech nic neuděláme. jon 10.3.2015 9:45:45
Pokud bych mohl navrhnout nějaké řešení tak budˇ: a) Zrušit možnost zpoplatnění vydání stanoviska z jednoduchého důvodu - vlastník TI chrání včasným podáním informací svůj majetek, své zájmy a svůj byznys a nevidím tedy důvod, proč mu má někdo, kdo je už tím, že musí žádat o jeho stanovisko obtěžován, ještě za toto platit. b) Pokud by mi přesto někdo dokázal vysvětlit, že se za takové informace (byť v elektronické podobě) platit musí, ať je to proboha nějaká rozumná ale hlavně jednotná, předem stanovené částka. Ať například obstaravatel stavebního povolení ví dopředu, s čím musí počítat. SK 10.3.2015 9:30:45
.. tohle asi bude podobnej problém, jako s některýma bankovníma nehoráznýma poplatkama... možná by nebylo od věci obrátit se na svého poslance. jf 6.2.2015 11:07:42
Samozřejmě, že stavebnímu úřadu nepřísluší posuzovat výši poplatku, ale pouze splnění povinnosti vlastníka technické infrastruktury sdělit do 30 dnů příslušné údaje podle § 161/1 SZ. A pokud nesplní, měl by stavební úřad vést řízení o správním deliktu podle § 181/4 SZ. A právě na to upozorňuji, že to řízení může být poměrně složité. SÚ by musel řešit a zdůvodnit, proč musí správce TI sdělit údaje i bez předchozí úhrady poplatku (zde neobstojí pouze gramatický výklad SZ, ale bude zapotřebí se vyrovnat i s obdobnými postupy podle SŘ, a protože lze argumentovat, že na správce TI se SŘ ani subsidiárně nevztahuje, tak s oprávněnými zájmy správce TI jako podnikajícího subjektu a jeho nároků podle NOZ, atd. atd.). To jsou všechno otázky, kterými se nepochybně bude zabývat i druhoinstanční orgán, protože jeho rozhodnutí přezkoumávají soudy a bude chtít mít právní jistotu, že v případném soudním sporu jeho rozhodnutí obstojí.... Už jsem se rozepsal nějak moc, a dalo by se toho napsat ještě mnohem více. Tím vším chci jenom vyjádřit, že to správní řízení by bylo poměrně obtížné, zdlouhavé a s nejistým výsledkem. Takže pokud chce Mirka mít vyjádření správce TI co nejdříve, je opravdu jediná rozumná cesta zaplatit a potom to vymáhat. Musí si být ale jistá, že správce TI opravdu účtuje náklady nadměrné, v rozporu s § 161/1 SZ, v opačném případě bych do toho nešel. mm 6.2.2015 9:23:38
Podle mě nepřísluší stavebnímu úřadu posuzovat výši poplatku za poskytnutí vyjádření, resp. stanovování výše nákladů... A pokud jde o termíny doručování, zrovna se dívám na stránky uváděného SITELum a je zde jasně popsán způsob doručování vč. termínů (i když se to bohužel váže na ty platby). Už vidím to řízení o správním deliktu: stavební úřad vyzve vlastníka (nebo správce) TI - ve Vašem případě SITEL - ten bude argumentovat, že na svých stránkách uvádí informace o termínech, způsobu doručování, výši úhrady nákladů (poplatku, chcete-li) a co s tím pak jako stavební úřad udělá? Nechápejte mě prosím špatně, jen nějak nevidím řešení... P.S.II 6.2.2015 8:51:11
Rada od "a" je dobrá, pokud jde Mirce o princip. Pokud Mirka potřebuje vyjádření rychle, bude to naprosto kontraproduktivní(zdlouhavé řízení o správním deliktu, odvolání, atd., tipuji minimálně 3-4 měsíce). A pokud to bude firma, která se "zasekne", tak jí ani potom nebude chtít dát to vyjádření. Ale to už je Mirko Vaše volba. Tím Vás nechci odrazovat, to je jen reálná předpověď. mm 6.2.2015 8:21:09
Mirko, na rozdíl od "mm" bych na Vašem místě, pokud jste neobdržela informaci od vlastníka TI v zákonné 30tidenní lhůtě (bez ohledu na to zda jste uhradila požadované náklady nebo ne), podal podnět příslušnému stavebnímu úřadu, aby zahájil řízení o deliktu podle § 181 odst. 4 písm. a) stavebního zákona. Souhlasím s Vámi v tom, že nejde o poplatek, ale u úhradu nákladů v přesně vymezené výši, a na zmíněné "podnikatele" mám stejný názor, jako Vy. a 6.2.2015 7:55:40
Nelze přeci platby vlastníkům TI srovnávat se zaplacením správního poplatku, jak to činí P.S.II a mm. To je platba zákonem jasně daná, i s přesným sezabníkem. Pokud si ovšem soukromé firmy účtují za něco, o čem stavební zákon říká, že si účtovat nesmí, tak je to docela jiný případ. Takové jednání je protiprávní, a to především s hlediska veřejného práva (SZ). Tak proč bych se hned v prvním plánu měla pouštět do zdlouhavého a nákladného soukromoprávního řízení? Pokud jde o další příspěvek - ano, firmy si účtují tu samou částku, ať už zvolíte doručení listin poštou nebo jen vyjádření emailem. (viz např SITEL a další). Vadí mi to zejména u firem, které si na tom evidentně založily kšeft - samotný vlastník TI se pak o vyjádření ani poplatek starat nemusí, protože s nimi uzavře smlouvu. Stavebník je pak v trapném postavení dojné krávy pro tyto "podnikatele", kteří těží z jeho situace a ví, že těch pár stovek navíc raději zaplatí, protože má spoustu jiných starostí. Pokud bych stavěla projekt za miliony, kde se těch pás stovek ztratí, asi bych se taky nevysilovala a radějí sklapla podpatky. Ale v situaci, kdy musím řešit každou korunu a jde o PITOMOU vodovodní přípojku! Díky všem za Vaše názory. Už se nebudu vysilovat ani tady na diskusi - vidím že to namá cenu. Nemyslím to nijak zle - vím, že se na stavebních úřadech nedloubete v nose a máte taky něco lepšího na práci. Mirka 5.2.2015 15:18:49
Zákon nám neříká, že poplatek má být uhrazen předem, ani že to má být až po poskytnutí údaje, je to tedy plně na vůli vlastníka TI, stejně jako forma, v jaké vám to poskytne - v zákoně stojí, že "může" poskytnout v digitální podobě, takže ale nemusí, třeba vám to chtějí poslat poštou na CD a proto chtějí poplatek, co my víme. Shrnul bych to takhle: Vlastník TI je povinen poskytnout ve lhůtě údaje. Ze zákona je však zároveň oprávněn požadovat poplatek, a smí ho požadovat i předem. V případném řízení o deliktu bude vlastník TI jistě argumentovat tím, že mu žadatel neuhradil poplatek, proto mu nic neposkytl. Žadatel bude zřejmě argumentovat, že poplatek je neoprávněný. Výši požadovaného poplatku však stavební úřad nemůže nijak sankcionovat, není to jeho pravomoc (protože omezení výše poplatku pouze na náklady za nosiče, kopie a doručení není stanoveno jako "povinnost", není deliktem to, že vlastník TI stanoví poplatek jakýkoliv, i vyšší). Nicméně lhůta pro poskytnutí údaje je stanovena zákonem, a není nijak vázána na uhrazení poplatku, ať už v jakékoliv výši. Neposkytnutím údajů ve lhůtě se vlastník TI tedy dopustil deliktu tak jako tak a dostane pokutu (stejně se odvolá). Vám to ovšem nepomůže, kýžené údaje to z něj nevymámí. Z 5.2.2015 13:27:15
Tak tady bych se paní ředitelky Pavlové zastal. Sice není právník, ale buďte si na 100% jistá, že takové základní pojmy rozlišuje, a to velmi dobře. A Vy uhraďte příslušný poplatek a potom si jeho výši rozporujte cestou občanskoprávní. Jak napsal kolega P.S.II, bez zaplacení správního poplatku Vám ani stavební úřad nic nevydá. Jen pro doplnění - nezaplacení správního poplatku je řádným důvodem pro zastavení řízení (§ 66 SŘ). mm 5.2.2015 13:13:02
Milá paní. Stavební úřad Vám taky ale nevydá (nebo by neměl) příslušné rozhodnutí před zaplacením správního poplatku. Termín, netermín. P.S.II 5.2.2015 12:50:34
Nechytejme zase paní ředitelku za slovo - není právník, tak chápu, pokud jí tyto pojmy splývají :-) Samozřejmě, že se jedná o správní delikt podle příslušného ustanovení, na které odkazuje správně. Je mi jasné, že nemohu po SÚ chtít stíhání vlastníka TI za to, že mi vyjádření poskytl, ale za protprávní úplatu. To jsem snad ani nenaznačovala. Šlo mi o stuaci, kdy se ve lhůtě nevyjádří, protože odmítnu zaplacení poplatku. Ano, šlo by to asi řešit i ex post jako bezdůvodné obohacení... Mirka 5.2.2015 12:35:11
Tak nevím, že by si Ing. Pavlová pletla pojmy přestupek a správní delikt?! V každém případě je POVINNOSTÍ vlastníka TI poskytnout informace. Požadovat za to úhradu je jeho OPRÁVNĚNÍ. Sankci za delikt uděluje stavební úřad, ovšem tímto deliktem je POUZE!!! porušení povinnosti uvedené v § 161 odst. 1 SZ, nikoliv překročení oprávnění. Pokud by tedy vlastník informace neposkytl pro nezaplacení úhrady, deliktu by se podle mě dopustil. Jinými slovy, vlastník TI musí informace poskytnout v zákonné lhůtě a o případnou úhradu se třeba soudit. a 5.2.2015 12:18:39
Nemohu souhlasit. Zřejmě jsem se v mém posledním příspěvku nevyjádřila dost přesně: Chtěla jsem tím říci, že v tomto případě zákon hovoří celkem jasně a jednoznačně (narozdíl možná od jiných ustanovení, která působí výkladové problémy). Proto mne udivuje, že může být tak očividně porušován a nikomu to nevadí. Vlastně je zřejmé proč: každý stavebník musí řešit hromadu jiných (a dražších) problémů a chce mít v ruce povolení co nejdříve, tak raději zaplatí a o nic se nezajímá. Chápu, že i úředníci na SÚ mají práce dost a tedy i jim vyhovuje, že jim nikdo nepřidělává další navíc... Pokud jde o to, zda to má či nemá řešit SÚ, dovoluji si zde ocitovat odpověď MMR, tedy gestora stavebního zákona, kterou jsem dnes obdržela: "Vlastníci technické infrastruktury musí ve svém jednání postupovat v souladu s ustanovením § 161 stavebního zákona. To znamená, že mají povinnost v zákonem stanovené lhůtě poskytnout potřebné informace pro projektovou činnost a provedení stavby. Tyto informace mohou být poskytnuty i v digitální podobě. Vlastník může požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informací a to pouze do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na jejich doručení. Jestliže si vlastník technické infrastruktury účtuje za poskytnutí informací v digitální podobě částku 175,- Kč, měl by prokázat za jaké úkony vynaložil náklady ve výši 175,- Kč. Zda účtuje poplatek v souladu s požadavky stavebního zákona. V případě, že tak neučiní a neposkytne požadované informace, může se dopustit přestupku dle § 181 odst. 4 písm. a) stavebního zákona. S podnětem na zahájení sankčního řízení je třeba se obrátit na příslušný stavební úřad. Ustanovení odstavce 2 § 161 stavebního zákona upravuje povinnost vlastníků technické infrastruktury vůči orgánům územního plánování a stavebního úřadu v rámci součinnosti při plnění úkolů dle stavebního zákona. Nelze tedy řešit žádost stavebníka na poskytnutí informace od vlastníků technické infrastruktury přes stavební úřad. S pozdravem Ing. Marcela Pavlová ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 tel: +420 224 862 267 mobil: +420 731 628 446" Mirka 5.2.2015 11:39:21
To Vám ale opravdu stavební úřad nevyřeší. A že se Vám nezdá něco v zákonech, tomu se nedivím, já taky občas smutně koukám, co všechno zákonodárci vymysleli. Ale to je asi tak všechno, co mohu dělat. mm 4.2.2015 9:28:25
Nezdá se mi ani, že by se zákonodárce v tomto případě vyjádřil nějak nejednoznačně, že by bylo třeba to nějak složitě vykládat nebo přímo napravovat text ustanovení. Pokud opakovaně žádám správce sítě o vyjádření, a to výslovně pouze v elektronické podobě, tedy emailem, a on mi je neposkytne ani v zákonem stanovené lhůtě, tak podle mě porušuje jednu z povinností stanovenou v § 161/1 SZ, a tedy jde o správní správní delikt. A to i přes to, že jej k tomu vede fakt, že jsem mu odmítla předem zaslat na účet požadovaný obnos. Ten podle mého názoru požaduje neoprávněně. Nechci po něm žádný fyzický nosič dat, jen email. Zákon přeci jasně říká, za co smí vlastník technické infrastruktury platbu vyžadovat. Je to částka „do výše nákladů na pořízení kopií, nosičů dat a nákladů na doručení“. Dle zdejšího SÚ v mém konkrétním případě potřebuji takových vyjádření celkem 11. "Naštěstí" tyto nehorázné platby požadují jen někteří vlastníci infrastruktury, ale i tak půjde o nezanedbatelnou částku. Pokud by si nechali zaplatit všichni, stálo by to víc než poplatky za řízení... Mirka 3.2.2015 21:26:39
Nelze než s Vámi souhlasit, ale tohle stavební úřad nevyřeší, ani mu to nepřísluší, proto nesmí. evža 3.2.2015 14:31:14
Díky za Váš názor. Jen mě mrzí, že se dosud nikdo nevyjádřil k meritu věci - tedy tomu zpoplatnění... Pokud jde o porušení povinnosti - pokud na mou žádost vlastník technické infrastuktury v uvedené lhůtě 30 dnů na mou žádost vyjádření neposkytne, tak to podle Vás není porušení povinnosti uvedené v §161/1?? Mně vadí z principu to, že některé firny (alespoň se mi zdá)si po novele z této činnosti dělají byznys. Např. jakási Unipromotion, která na základě smlouvy s Air Telecom vybírá 380 Kč i za pouhé elektonické vyjádření. Podle jejich webových stránek se to jeví jako jediný zdroj příjmu i důvod existence této firmy...Jak to, že to některé společnosti zvládají úplně zdarma a jiné nikoli? Mirka 3.2.2015 12:57:44
Naprosto souhlasím s DZ. Pokud bych takovou žádost obdržel, posoudím ji okamžitě jako žádost zjevně právně nepřípustnou a zastavím řízení podle § 66/1/b) SŘ. mm 3.2.2015 12:45:33
Správní delikt podle § 181 odst. 4 se týká nesplnění některé POVINNOSTI uvedené v cit. ustanoveních, např. vést evidenci o zařízení, sdělit ve lhůtě údaje o poloze atd. Poskytnutí údajů zdarma není uvedeno jako "povinnost", zpoplatnění tudíž není přestupkem. Ale klidně se obraťte s podnětem na zahájení řízení o deliktu na stavební úřad, bude vás milovat. DZ 3.2.2015 7:46:36

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021