Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Na https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XQHE72J je zveřejněn návrh novely SZ do vlády

PříspěvekAutorVloženo
Překlep bych pochopil, ale ten dopad na doručování vlastníkům pozemků jednotlivě i v případech ř. podle § 144 SŘ, to už je na mě moc. To je odezdikezdi.10.2.2016 16:54:55
Tam mají určitě překlep, ne, mysleli § 27, ne 25 SŘ .... Z 10.2.2016 16:41:18
Z důvodové zprávy: "K bodu 138 - § 87 odst. 1 ... Současně došlo, z důvodů nejednoznačných výkladů, k výslovnému uvedení, kdo je účastníkem řízení podle § 25 odst. 1 správního řádu pro postupy podle stavebního zákona." Pro jistotu uvádím i znění § 25 odst. 1 SŘ: "Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou." To j GULÁŚ!!! 10.2.2016 16:04:07
Koukal jsem, že v §79/2/f je upřesněno oplocení 8.2.2016 7:40:29
Na (výše) uvedeném odkazu je aktualizovaný (28.01.2016) materiál, který půjde do vlády. BLBC 5.2.2016 12:53:30
Nesouhlasím se zněním některých §§§ novely a budu písemně připomínkovat. Co bylo vymyšleno v §6 odst.1) písm. e) nemá chybu, jestliže chce MMR zlikvidovat stavebníky z malých, vzdálených obcí od ORP. Nevěřím, že starostové dopustí schválení novely v tomto znění. Na oplocení hraničící s komunikací bude stavebník jezdit po všech úřadech a zatím mu soused postaví na společné hranici zeď z KB bloků výšky 4m bez všeho, v souladu s platnou novelou. Zkrátka "Ode Zdi ke Zdi", neuvěřitelné, co se dá vymyslet. Od 16.7.2015 11:09:46
Jak to tak čtu, tak závazné stanovisko UUP bude zřejmě potřeba úplně ke všemu, tedy i k obyčejným "kůlničkám" na územní souhlas. To ale bude nutné nabrat nějaké další úředníky, vždyť ti současní ani nestíhají to co mají (např. pořizování územního plánu pro naši obec jim trvá už 4 roky a pořád v nedohlednu). KL 7.7.2015 8:53:50
proč by neměl úřad územního plánování mít za svoji práci zodpovědnost? Vždyť ty územní plány "vyrábí", tak ať má tak zodpovědnost za to, zda je stavební záměr s územním plánem v souladu. Je to mnohdy moc těžké v rozhodnutí odůvodnit, zda je stavba v souladu nebo v nesouladu s územním plánem. Jsou tam uvedeny nic neříkající pojmy, které se dají vykládat mnohými způsoby.Úředníci stavebních úřadů mají mnoho povinností a nikdo, kdo na stavebním úřadě nedělá o tom nemá ani páru, jak je ta práce těžká . Nejde o selhání úředníků, protože pracují špatně jak píše paní Kastlová, kdyby byly zákony jednoznačné a bylo v nich jasně co se může a co ne, nemusely by se řešit mnohé kauzy. Proč by nejen úřady územního plánování, ale i ostatní dotčené orgány neměly mít zodpovědnost za svoje stanoviska, proč by si své podmínky neměly kontrolovat a případně sankciovat samy? 7.7.2015 7:17:59
Máme problém - úředníci nedělají správně svojí práci - vyřešíme to Politikou architektury a stavební kultury a novelou stavebního zákona. Zítřky budou díky tomu zářnější a zákon ještě podrobnější, ještě nepřehlednější, ještě nepoužitelnější. Proč se opisuje do stavebního zákona správní řád u závazných stanovisek? Proč se převádí zodpovědnost ze stavebního úřadu na úřad územního plánování? Kdy už k čertu někdo pochopí, že je chyba v lidech a ne v zákonu? Začínám propadat zoufalství... Marie Kastlová 3.7.2015 13:32:32
konečně někdo! :D 2.7.2015 6:52:38
No jistěééééé! :)) CB 1.7.2015 12:46:02
Já v tom žádný problém nevidím a na našem úřadě máme jasno....! §6 je jednoznačný - orgán územního plánování se vyjadřuje z hlediska vydané nebo připravované úpd a neposuzuje přípustnost staveb...viz. úpi; § 19 stanovuje povinnost oúp a se týká TVORBY územního plánu nebo regulačního plánu a to s činností stavebního úřadu nesouvisí; no a § 90 je jednoznačně v kompetenci SÚ 1.7.2015 10:29:22
IK, máte samozřejmě pravdu, ale vidím jistou dvojkolejnost v ustanoveních § 6 odst. 1 e), § 19 odst. 1 d) a e) a právě § 90. a 29.6.2015 15:30:37
Pro "a". O jaké hádky šlo? V současně platném SZ je to úplně jasné. V § 90 je zcela jasně napsáno, že "v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu a vydanou územně plánovací dokumentací...". Pokud je tam napsáno, že to posuzuje stavební úřad, tak by to měl posuzovat stavební úřad a ne úřad územního plánování. Nebo se pletu? IK 29.6.2015 11:49:11
Milí kolegové, brzděte s těmi pochvalami. Jelimám to napsal velmi přesně. To, že jde nějaký materiál do vlády, ještě neznamená vůbec nic. mm 29.6.2015 8:01:11
já bych se nad tím zatim moc nerozplýval, ono jedna věc je co se dá za materiál na vládu a úplně jiná věc je pak konečné znění zákona. Známe to. Jelimán 26.6.2015 12:48:05
Mě potěšilo, že k ohlášení budou souhlasy sousedů nutné jen pokud budou přímo dotčena jejich vlastnická či jiná věcná práva. To tam vysloveně chybělo. PH 24.6.2015 15:08:52
Hurááá. Stavební úřad již nebude nadále muset zkoumat a stavebník k žádosti o příslušné povolení dokládat soukromoprávní titul (např. stavebník nebude muset dokládat souhlasy ostatních vlastníků bytových jednotek; nebude muset dokládat smlouvu s vlastníkem, pokud sám vlastníkem není; vždy bude postačovat pouze souhlas vlastníka); o umístění i povolení stavby bude tedy rozhodnuto i bez toho, zda mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku jsou vyřešeny soukromoprávní vztahy. 24.6.2015 10:48:27
Jo, a velmi přivítám, že oplocení, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, nebude vyžadovat nic. a 24.6.2015 9:37:12
To "překlopení" kolaudačního souhlasu do kolaudačního řízení mi přijde celkem užitečné. Bohužel odpadlo oznámení o užívání stavby a s ním možnost povolit užívání "mlčky" uplynutím 30 denní lhůty, to jsme párkrát použili. Závazná stanoviska UUP docela vítám, jen mi není úplně jasné, k čemu všemu je budou vydávat - zřejmě i k územním souhlasům (na všechny ty kůlny, altánky, ploty...)? Z 24.6.2015 8:28:50
Pro gaz: § 122 (5) Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Žádost o kolaudační souhlas se považuje za žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační řízení je zahájeno dnem podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Lhůta pro vydání kolaudačního rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení. a 24.6.2015 7:56:33
A konečně snad odpadnou ty hádky s úřadem ÚP, kdo má posuzovat soulad stavby s ÚPD! a 24.6.2015 7:54:22
A kdy bude probíhat kolaudační souhlas a kdy kolaudační řízení - to jsem z textu nepoznal gaz 23.6.2015 16:55:37
Koukám, nějak se vytratilo to avizované zrušení možnosti dodatečného povolení černých staveb. Ale zase se budou moct dodatečně povolené dokončené stavby aspoň rovnou i zkolaudovat, to vítám. 23.6.2015 12:51:03
Potěšil mě návrat kolaudačního rozhodnutí a možnost stanovení odstranění drobných nedodělků a pobavila další změna názvu - po společném, sloučeném, spojeném řízení teď budeme mít řízení koordinované. 23.6.2015 11:43:05

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021