Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Kolegové ze stavebních úřadů, jak si počínáte se zoufalci (nevím jak je jinak nazvat, protože jim asi zatím nikdo nedovede pomoci), kteří po novém roce chtějí zkolaudovat svůj rodinný dům?

PříspěvekAutorVloženo
Stavebníky, kteří chtějí kolaudovat rodinný dům odkazujte ať pokládají dotazy sem: posta@mmr.cz nebo podatelna@mmr.cz. Dokud nebude metodika, doporučuji nic nezapisovat do RUIAN, protože byste se mohli dopustit porušení zákona. Správní orgán může činit jen to, co mu ukládá zákon a ne nic navíc - i přes to, že by to stavebníkům mohlo pomoci. Za chybný zákon stavební úřad nemůže 10.1.2018 8:11:56
Otázky pro MMR (jen tak vysílané ze zoufalství do vzduchu - protože nikdo odtamtud asi nemá zájem to řešit, jelikož byly pokládány na jejich školeních, ale odpovědi jsme se nedočkali - nebo tady jako námět k diskusi): Na základě ČEHO obec přidělí pro RD číslo popisné? - v zákoně o obcích je uvedeno, že na základě výzvy stavebního úřadu, ve stavebním zákoně je však výzva pouze pro stavby na kolaudační souhlas či rozhodnutí. Na základě ČEHO zapíše stavební úřad stavbu do RUIAN a KDY? Jaké tam zadá podklady a jak to pozná, že ji má zapsat? JAKÝ doklad má stavebník doložit v bance, když ve smlouvě má uvedené "povolení užívání od stavebního úřadu" (vím, že to stavební úřad nemusí zajímat, ale stavebníci odmítají odejít z naší kanceláře, dokud od nás nějaký "papír" nedostanou). Otázek by bylo více, asi máme všichni stejné... Uvádět do užívání se RD nebudou, OK, to beru, je to tak v zákoně, ale nebylo to dotažené se všemi ostatními skutečnostmi a co my teď s tím máme dělat????? úřad 10.1.2018 7:48:52
Kolego JFK, ono to asi bude trochu jinak. Nám na stavebních úřadech je sice známo, že RD se teď nekolaudují. Ale současně všichni zoufale hledáme nějakou legální možnost, jak pomoci stavebníkům, kteří bez kolaudace nebudou mít stavbu zapsanou v RUIAN, následně v KN, nedostanou č.p., budou mít problém s hypotékou, atd. atd. Takže docela chápu, když z těch špatných a nelegálních možností si některý stavební úřad vybere možnost i nadále kolaudovat (přijmout oznámení, atd.). To není nic proti stavebníkovi, naopak, my neseme kůži na trh kvůli neschopnému ministerstvu a blbé novele. KV 10.1.2018 7:40:22
Formulář Oznámení o užívání stavby je sice platný, vyhláška o dokumentaci staveb doposud nebyla novelizována, ale ve stavebním zákoně pro něj od 1.1.2018 není využití, není §... Ve stavebním zákoně uváděná přechodná ustanovení se dle mého názoru vztahují na tzv. "staré kolaudace - stavby povolené podle stav. zákona č. 50/1976 Sb.), nikoli na stavby povolené mezi 1.1.2017 až 31.12.2017. Co z toho vyplývá? Máme formulář, ale nemáme k němu paragraf :) . Nicméně už máme po 1.1.2018 od stavebníků podaných pár "žádostí" volnou formou o provedení "kolaudace" rodinných domů, protože nenašli žádný formulář a RD chtějí "zkolaudovat", trvají na tom, že ve stavebním povolení mají podmínku, že mají oznámit užívání stavby po jejím dokončení a tak ji chtějí splnit, (event. v ohlášení stavby). Novelou zákona se však tato podmínka stala bezpředmětnou, že? stav 10.1.2018 7:37:15
to Zdeněk Vocásek: Máte naprostou pravdu, někdo si na SÚ zjevně nepřečetl zákon, resp. jeho novelu a s ní související přechodná ustanovení, která zmiňujete. Přechodná ustanovení, jak slovo samotné již napovídá slouží k tomu, aby se překlenulo období mezi starou a novou právní úpravou. Jinými slovy v předmětném případě platí, že pokud stavebník nepodal žádost o užívání stavby do 31.12.2017, resp. do tohoto data nebylo řízení ukončeno, pak se postupuje podle nové právní úpravy účinné od 1.1.2018. Pokud by to Váš stavební úřad neakceptoval, tak jej odkažte na důvodovou zprávu k novele 225/2017 Sb., nemožnost kolaudace podle účinné úpravy a zejména na § 2 odst. 1 správního řádu, který říká, že správní orgány (tedy mj. i stavební úřad) mají povinnost postupovat v souladu se zákony... Pro úplnost uvádím, že RD není stavba, kterou budoucí uživatelé nemohou ovlivnit ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (to kdyby někdo chtěl kolaudovat po novu RD tímto způsobem). JFK 10.1.2018 7:07:31
Dnes jsem obdržel na uvedený dotaz následující odpověď: V průběhu vánoc jsem nashromáždil všechny potřebné doklady ke kolaudaci a narazil jsem na novelu stavebního zákona platnou od 1 .1. 2018, kterou jsem si prostudoval s tím, že kolaudace RD již je minulostí. Rád bych tak oznámil záměr užívání stavby za účelem získání osvědčení o existenci stavby? Na stránkách města jsem jej nenašel formulář. Jinak Vám aplikaci uvedeného v praxi nezávidím, kde změny jsou velice pestré. Odpověď: Dobrý den, stavby, které byly povoleny před novelou stavebního zákona, se budou kolaudovat po staru tj. zažádáte si o užívání stavby. Formulář máme na našich stránkách. Má reakce, ale zatím bez odpovědi: Co jsem obdržel informaci, tak dle přechodných ustanovení správní řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů. Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že nebylo podáno oznámení záměru o užívání dokončené stavby do 31. 12. 2017 a bude podáno po 1. 1. 2018 nemohlo tak být zahájeno správní řízení či postup, který není správním řízením a vzhledem ke zrušení § 120, který byl zrušen bez náhrady se postupuje již dle zákona č. 225/2017 Sb. Zdeněk Vocásek 9.1.2018 21:50:38
Nekolaudují se. Provedeme jen kontrolní prohlídku. 9.1.2018 13:21:48
Otevřete si vlákno níže založené 18.12.2017 8:25:19. KV 8.1.2018 16:10:20

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 27. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021