Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Zápisy do RUIANu http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Zapis-stavebnich-objektu-do-RUIAN-po-1-1-2018-(1)

PříspěvekAutorVloženo
já :) se omlouvám "já" za použití stejného nicku, nebyl to úmysl, vůbec jsem se nedívala do historie, že již tak bylo použito :) 18.1.2018 18:57:53
já 16.1.2018 14:08:00, proč se schováváte za můj nick? 18.1.2018 7:49:03
Vymazat z RUIAN stavbu a s ní i adresní místo, kde je někdo hlášen k pobytu, jde úplně bez problémů. Jak mám vědět, že je tam někdo hlášen, nebo tam má živnost, a ani mi do toho nic není. Je-li stavba zbourána, vymazat ji musím. DD 18.1.2018 7:46:05
"já", pokud věc dojde tak daleko, že bude nařízeno odstranění stavby a stavba bude skutečně zbourána, tak potom teprve je ta správná chvíle odstranit ji i z RUIANU. V tu dobu už bude onen přihlášený tak jako tak bezdomovec. Dokud stavba stojí, tak ji z RUIAN vymazat samozřejmě nelze. 18.1.2018 7:43:23
A když už zde diskutujeme o tom, co není a má být v souvislosti s dokončením RD hotovo, tak co třeba podmiňující stavby (jak tu už někdo psal o té komunikaci přístupové)? Máme několik obcí bez centrální ČOV a bez vodovodního řadu, kde jsou povolovány k RD jako podmiňující stavby studny jakožto jediné zdroje vody a ČOVky a septiky s filtry apod.... Nikdo tedy už nezkontroluje, zda stavebník vůbec vybudoval ČOV nebo žumpu, nebo jen hodil trubku do trativodu k sousedovi do podmoku??? Jo, a k těm rušením zápisů z RUIANU, když se v daných případech stavba v rozporu nepovolí - nelze smazat z RUIANU adresní místo, kde je někdo trvale hlášený k pobytu. Prý bychom z něj udělali bezdomovce, říkali nám na helplince RUIAN. A nechtějme vědět, co by pak následovalo....od toho "bezdomovce". uff...16.1.2018 14:08:00
Píšete tu o čestném prohlášení, ale v tom "formuláři" uvedeném v pokynu se píše o "Prohlášení"....Nikde ve stavebním zákonu nevidím, že by to byl nějaký podklad k čemukoli, a paradoxně, ani to není nazváno jako "Čestné prohlášení", takových obyčejných prohlášení si může kdokoli komukoli podat kolik chce a podle mě to nemá vůbec žádnou právní váhu! úředník 16.1.2018 14:03:24
16:51 - jojo to nám naší pozici u černostavebníků neposílí, spíš je to jako když nám prostřelí přední kolo. Jelimán 15.1.2018 17:27:26
A co situace, když RD je hotový, ale chybí příjezdová komunikace. RD byl povolen na základě plánovací smlouvy, že budou vybudovány sítě a komunikace. Sítě jsou , ale komunikace bude až za rok. RD stojí, ale K RD nedojede sanitka, ani popeláři- pravda hasiči po poli nakonec projedou. 15.1.2018 17:22:24
já: Není to myšleno proti vašemu příspěvku, ale ukázkový příklad, jak legálně stavět nelegální stavby, protože ministerstvo možná přes 10 let přehlíží problém černých staveb a nemožnost provedení výkonu rozhodnutí odstranění stavby. Proč by někdo odstraňoval svou novou nepovolenou stavbu a ještě když bude v RUIAN a na katastru. 15.1.2018 16:51:34
V čestném prohlášení by mohl být problém. Mohl by to být střet soukromého a veřejného práva. Odpovědnost za správné informace o stavbě jdou tedy povinností stavebníka? Tím pádem jako stavební úřad nemusíme kontrolovat pravdivost technických atributů stavby při zápisu, když máme čestné prohlášení? Pokud totiž tuto povinnost i nadále naopak máme, tak pak nechápu, proč vůbec do hry tahat čestné prohlášení a jedinou možností, jak zjistit skutečný stav je kontrolní prohlídkou, kterou nám zákonodárce sebral. Jestli si tím někdo myslel, že se ulehčí práce, tak měl stavebním úřadům odejmout další povinnosti, jako statistiku, RUIAN atd... XML 15.1.2018 16:42:44
Přiznávám, párkrát už jsem i v minulosti povolil užívání stavby RD "mlčky" uplynutím 30ti denní lhůty, z důvodu totálního nestíhání. No tak teď se to holt stane pravidlem. Bude mi muset stačit geometrák, čestné prohlášení stavebníka a možná dokumentace skutečného provedení. Žádné revize elektroinstalací, komínů, hromosvodů, doklady k sádrokartonům, hasičákům .... DD 15.1.2018 16:02:12
A všimli jste si, že podle této pracovní pomůcky!! dokončenou novou stavbu, jíž bude přiděleno čp., Vám stavebník neoznamuje její dokončení, ale jen žádá o číslo? Viz. text a následná tabulka! 15.1.2018 15:51:45
A co se stane, když stavební úřad zapíše do RUIANu povolenou stavbu podle metodiky MMR, a následně zjistí její rozpor s tímto povolením? Patrně nic nebude bránit tomu, aby zahájil a dokončil řízení podle § 129 SZ. Pokud ji nepůjde povolit dodatečně, nařídí její odstranění, a až se odstraní fyzicky, z RUIANu ji vymaže.15.1.2018 15:22:25
Ano, stalo. A předpokládám, že u nás je to stejné jako u vás, že nikdo nechodí průběžně kontrolovat stavby, protože na to prostě není čas, takže se to dozvíme až u kolaudace. A co institut "čestného prohlášení" sám o sobě. To jako nemá žádnou váhu? Pokud by stavebník v čestném prohlášení uvedl lež, nese přeci všechny následky ona a ne stavební úřad. Mě stačí do statistiky zadat to, co je v projektu 15.1.2018 15:03:00
Kolego - viz ob jeden příspěvek níže - vám se ještě nestalo, že stavebník postavil stavbu úplně jinak? U nás teda bez kontroly stavbu do RÚIAN zapisovat nebudeme. A jak pak zjistíte, že technické atributy zadáváte správně? ll 15.1.2018 14:26:36
Všimli jste si, že se to nejmenuje "Metodický pokyn", ale jen "pracovní pomůcka"? Pročpak asi. Až nastane nějaký problém, bude to totiž na nás. DD 15.1.2018 13:22:21
Ano, asi budeme stavby zapisovat bez kontroly, když nám to zákon umožňuje. Jinak by přeci nedošlo k plánovanému zjednodušení. Stavebníci RD sem tam něco změní, ale chtějí bydlet většinou pěkně. Tady se řeší, jak dokonalá musí stavba RD být, ale už jste zapomněli na paskvil v podobě zákona č. 111/2006, kdy potvrzujeme, že lidé mohou bydlet de facto v garáži. Kdyby zákonodárce chtěl, aby se prováděly kontroly, tak se ponechá oznáení o užívání. Škoda jen, že stavebník musí předložit dvě žádosti. Stačila jedna a v ní možnost zatržení, že žádá i o ČP, když jsou ty žádosti stejné. Asi si ji u nás upravíme, stejně se nikam nevejde razítko z podatelny. 15.1.2018 13:10:45
pokud budu něco zapisovat do RUIANu tak na základě výsledků provedené kontrolní prohlídky § 133.! 15.1.2018 12:47:16
Zajímalo by mě, na základě čeho má stavební úřad ověřit, zda budoucí uživatelé mohou stavbu a její vlastnosti ovlivnit. Tady někdo prosadil vměstnání soukromého práva do veřejného. A když mi stavebník človíček řekne, že domeček, který si postavil, prodá, tak vydám kolaudační souhlas? A když mi to neřekne, tak nic? Hotový Kocourkov. ll 15.1.2018 12:47:01
A vy to slepě zapíšete, aniž byste si ověřil skutečnost? Škoda, že tu úžasnou novelu SZ nejde zrušit. 15.1.2018 12:41:30
Pro jistotu se raději zeptám: Stavebník dokončí stavbu RD >>> donese nám na stavební úřad dvě žádosti 1. ohlášení dokončené stavby 2. o přidělení ČP >>> přílohou bude pouze geometrák a prohlášení stavebníka (příp. skutečné provedení) >>> na základě prvního zapíšeme stavbu do RUIAN a na základě druhého vyzveme obec o přidělení ČP. Nezapomněl jsem na něco? 15.1.2018 12:08:25
Jednoznačně metodika není kompatibilní s novelou StZ a pokud bude některý stavebník chytrý, tak vůbec tento nastíněný postup nebude akceptovat s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu, tedy zásadu zákonnosti, který mj. stanoví, že správní orgán postupuje v souladu se zákony a dále dle § 2 odst. 3, že šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob (stavebníků).. A kdo jiný už by měl dodržovat zákony, když ne stát. 15.1.2018 10:54:05
Ano, bohužel je to tak. Povedlo se jim to na ministerstvu, povedlo. Teď se změní ministr a nikdo za nic nemůže... CB 15.1.2018 10:47:21
Svatá pravda, úředníku :-( 15.1.2018 10:28:41
Reaguji na metodiku. Umím číst a chápat? Nabádá MMR k ?: jednání stav. úřadu v rozporu s § 121/1, neboť zde je uvedena žádost o vydání územního souhlasu a k ní přikládané podklady a následně k tomuto se váže odst. 2 ohledně výzvy obecnímu úřadu o přidělení čp (zákon o obcích ukládá obci vydat čp/če, ale pouze konstatuje, že na základě výzvy stav. úřadu, nikoli ukládá stav. úřadu vyzvat, jak je v metodice). Ukládá stavebníkům (jiných než staveb na kolaudační souhlas) konat tak, jak není nikde ve stavebním zákoně uvedeno, dokládat doklady které jim zákon neukládá doložit a cosi zákonem neurčeného prohlašovat, používat formuláře vypadající jako formuláře katastru (a značně tím matoucí, komu že se mají ty formuláře vlastně podat, když vypadají stejně jako katastrální), ačkoli není jejich použití uloženo zákonem ani aktuálně platnou vyhláškou o formulářích? Stavebníci mají hlásit kontrolní prohlídky, ale nikde není uvedeno, že u ohlašovaných staveb mají mít plán kontrolních prohlídek (to už ale bylo doposud). Stavební úřad má svěřenou státem ochranu veřejných práv...soulad stavby s povolením a PD...ale stavebník má v případě odchylek doložit s prohlášením o dokončení stavby dokumentaci skutečného provedení v případě provedených odchylek...Chápu to tak, že vlastně v této chvíli stavební úřad neudělá stavebníkem očekávaný úkon - zápis do RUIAN, ale zahájí řízení o nařízení odstranění stavby, neboť dle údajů posledního odstavce první strany metodiky musí dbát na řádné provádění staveb. Více než 90 % staveb není provedeno bez odchylek, takže budeme vést mraky řízení o nařízení odstranění stavby kvůli odchylkám, které za jiných okolností (v "kolaudačním řízení" by šly schválit). A nejlepší perlou z toho všeho je 6. oddíl v tabulce Podkladů v posledním odstavci, kdy má stavební úřad "nutno zadat do RUIAN do 3 pracovních dnů ode dne PŘIDĚLENÍ čp/če obecním úřadem na základě písemné výzvy stavebního úřadu". 3 dny ode dne přidělení čp/če obecním úřadem je ve většině případů tato listina rozhodně ještě někde na cestě, než v rukách příslušného úředníka, který navíc ani rozhodně nesedí se založenýma rukama a nečeká, až přijde nějaký papír, aby hned s ním pracoval. No já vám nevím, jestli tento pokyn vůbec akceptovat. úředník 11.1.2018 6:43:29

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021