Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Mohu se zeptat, jak postupujete u studní? Budete taky jako ÚÚP vydávat závazné stanoviska ke stavbě studny? Nezdá se vám to zbytečný?

PříspěvekAutorVloženo
Jenže prvně povolit studnu není žádná výhra. Pokud se bude jednat o vrt, tak ta doba než někdo přijede a vyvrtá, pak zpracování dokumentace na vrt, rozbor vody a pak celý proces stavebního řízení u ŽP a nakonec kolaudace (ta by se dala odpustit). Dostáváme se hrubě někam na cca 5 měsíců než bude mít povolenou studnu, kdy stavebník mohl mít dávno povolený RD a mohl začít stavět, místo toho řeší celou dobu studnu. Mimochodem ke stavbě (k výstavbě RD) studnu de facto nepotřebuje, ale potřebuje ji mít k povolení. Tím tedy vychází rychlejší, že se všem, kteří mají jako studnu jediný zdroj pitné vody, vyplatí překlopit (podle mě zbytečně) do řízení. Těm, co mají možnost se připojit na vodovodní řad, bych určo doporučoval studnu řešit mimo povolení RD - kdykoli. Za mě hrozná škoda, že si vodaři vydupali stavební povolení na studnu, přitom i na základě ohlášení studny by podle mě mohli udělat povolení k nakládání s vodami XML 23.1.2018 12:32:40
Z toho všeho vychází nejjednodušší řešení, že vodaři nejdříve povolí ve společném řízení studnu případně ČOV a u nás stavebník oznámí a ohlásí. Je opravdu těžké posoudit, které řešení bude to nejjednodušší. Jsem zvědav jak se v tom stavebníci zorientují, když mi jsme .... JL 23.1.2018 8:32:13
Jak jsem psal v (19.1.2018 8:23:01), stačilo studnu zařadit pod stavby uvedené v § 103 SZ. Tím bychom mohli studnu alespoň územně povolit v rámci ohlášení rodinného domu a stavební řízení by si vedli na ŽP společně s nakládáním s vodami. Tím by došlo ke zjednodušení pro drobné stavebníky, hlavně u staveb, kde je studna jediným zdrojem vody a je tedy potřeba k povolení. Překlápět kvůli studně povolení RD do řízení je strašná škoda. Hlavně ani nijak nespatřuji veřejný zájme na tom, aby se u povolení studny vedlo řízení. Každopádně zákony dělají lidi a lidi dělají chyby a máme tu chybné zákony a zmatek místo slibovaného zjednodušení XML 23.1.2018 7:59:20
Pe: asi jste nechtěl napsat speciální zákon :), ale zvláštní zákon. Poslední věta by teda měla znít: Zvláštní zákon prý nelze "přebít" zvláštním zákonem. 23.1.2018 7:52:15
Postup který uvádím přivezli naši vodaři ze školení na vodní zákon a novela stavebního zákona. Stejně nás metodicky vedl i krajský úřad na poradě obecných stavebních úřadů. Postup pro soubor staveb povolovaný v režimu stavby hlavní je platný pro stavby povolované podle jednoho zákona. Speciální zákon prý nelze "přebít" stavebním zákonem. Pe 23.1.2018 7:19:58
Nám bylo na poradě na KrÚ řečeno to samé, jak uvádí Pe. Společným souhlasem lze v rámci stavby hlavní povolit všechny speciální stavby, u kterých speciální zákon zjednodušující úkon připouští (ČOV ano, studny NE) fík 22.1.2018 15:07:49
Pe: Kde máte oporu v zákoně, proč by se mělo vydávat rozhodnutí místo zjednodušujícího postupu? Naopak si myslím, že zákon hovoří jasně v § 4 odst. SZ, tzn. že máme přednostně využívat zjednodušující postupy a v § 94j odst. 2 je uvedeno, že namísto rozhodnutí se vydá u vedlejší stavby závazné stanovisko. Ta konkrétní speciální stavba sice může být povolena pouze rozhodnutím - ne souhlasem, ale tento konkrétní typ povolení je zcela nahrazen závazným stanoviskem jak vyplývá i z důvodové zprávy: "Z věcného hlediska by měl být obsah závazného stanoviska totožný s obsahem rozhodnutí, které by z hlediska umístění či povolení záměru příslušný stavební úřad vydával, ale v tomto případě je rozhodnutí nahrazeno závazným stanoviskem." Pouze v případech vodních děl, které vyžadují povolení nakládání s vodami je v důvodové zprávě uvedeno: "V případě souboru staveb, kde stavbou vedlejší bude stavba vodního díla, která vyžaduje povolení k nakládání s vodami, bude vedeno společné řízení o všech stavbách, včetně vodního díla, tzn., že i takové vodní dílo bude v rámci společného řízení jak umístěno, tak i povoleno. Povolení k nakládání s vodami ve smyslu vodního zákona si bude muset investor obstarat před podáním žádosti o vydání společného povolení,". Předpokládám tedy, že pouze u vodních děl, které vyžadují povolení nakládání s vodami jsme bohužel nuceni nezvolit zjednodušující postup. 22.1.2018 14:58:39
Jestliže se jedná o soubor staveb, který se umisťuje a ohlašuje prostřednictvím obecného stavebního úřadu a součástí tohoto souboru jsou stavby, které se povolují podle speciálního zákona (např. vodní, silniční) a tento speciální zákon neumožňuje jejich povolení ohlášením, není možné je umístit a povolit společným územním souhlasem a souhlasem s ohlášenou stavbou. Pe 22.1.2018 10:34:51
pro RARY. Ano, diskutujeme tu k novému stavebnímu právu. Žádost podaná před účinností novely se vyřeší dle přechodných ustanovení Z.S. 19.1.2018 13:26:59
pro Z.S.- tento postup platíu žádostí podaných od 1.1.2018, a u žádostí podaných do 31.12.2017 studnu povolí OŽP.? RARY 19.1.2018 13:15:48
Pokud se jedná o soubor staveb a stavbou hlavní je RD a stavbou vedlejší je studna, tak ŽP vydá závazné stanovisko a tím to pro ně končí. Dále je nemusí zajímat, jak bude věc povolovat jiný příslušný stavební úřad a dokonce mu do toho nemají ani co kecat. Takže souhlasím s tím, že v tomto konkrétním případě lze vše povolit soubor staveb společným souhlasem. Z.S. 19.1.2018 13:10:21
Já osobně bych nepovolil studnu v rámci souboru staveb "v režimu stavby hlavní" na ohlášení DD 19.1.2018 12:56:46
XML, zatím nemám na svém názoru co měnit a zajímá mě, který si vyberete.19.1.2018 12:06:28
"já" a "DD"podle koho z vás je to tedy správně? RD+studna překlopit o řízení podle názoru "DD" nebo RD+studna povolit společným souhlasem podle "já". Oba mi odpovídáte, ale s rozdílným řešením :) XML 19.1.2018 11:07:25
Situace je taková, že z 50 % jsou naše ZS studny ... kvůli tomu budeme přibírat lidi, bude to stát čas a peníze ... papír k ničemu. Pavel 19.1.2018 10:58:35
XML, pokud by mělo dojít např. k ÚS + ohlášení souboru staveb ve smyslu §4 odst. 1, kde vedlejší stavbou je nějaká stavba vyžadující "vyšší level", tj. ÚR + stavební povolení (třeba RD na ohlášení + studna), je řešením překlopit to celé ohlášení do řízení, neboť záměr (jako celek) nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru). DD 19.1.2018 10:34:49
XML, § 4 platí i pro speciální stavební úřady. Nebo se pletu?19.1.2018 10:00:18
"j" zatím všichni mlčí, jak postupovat podle § 4 odst. 1 SZ. Nikdo nic neví a metodika také není. každopádně speciálním SÚ se moc nelíbí, že bychom RD povolili souhlasem na ohlášení a s RD takto povolili i jejich speciální stavby, které by normálně mohly být povoleny pouze rozhodnutím. Proto raději postupujeme složitěji, každopádně bych byl nadšen, kdyby se všechna ministerstva dohodla a mohly bychom tohoto ustanovení řádně využít ve prospěch stavebníků. XML 19.1.2018 9:40:39
Souhlas s "j" a k Jelimán, pokud se studna povoluje samostatně společným povolením, tak ne (není tam žádná vedlejší stavba).19.1.2018 9:01:59
z § 96b - podle mě plyne, že stanovisko ÚÚP je ke studni potřeba. Podle mě je možné, aby studna byla povolena vodoprávním úřadem ve společném řízení. Pak je otázkou, zda má být stanovisko ÚÚP a současně i stanovisko obecného st. úřadu. Jelimán 19.1.2018 8:41:18
XML, je to mimo původní dotaz, ale v případě souboru staveb je stavební úřad povinen postupovat podle § 4 odst. 1 SZ, takže pokud je hlavní stavbou RD, mělo by se překlápět do řízení pouze pokud nejsou splněny podmínky § 96 a 105 SZ i v případě, že vedlejší stavbou je studna. j 19.1.2018 8:37:47
Pokud se jedná o samostatné povolení studny, tak postup jak píše "já 19.1.2018 7:35:13". Pokud bude chtít stavebník umisťovat studnu + RD nebo ČOV + RD nebo jinou spec. stavbu + RD, tak má několik možností, jak postupovat a jak řekli na ministerstvu: ať si sám žadatel vybere, jaké žádosti podá, takže je to čistě na žadateli, jaký pro něj nejlepší postup si zvolí. Evidentně stavebníci rozumí stavebnímu zákonu a postupům lépe než ministerstvo... Zpět k tématu: Předpokládám, že každý stavebník rodinného domu bude chtít, aby RD byl povolen na ohlášení, tzn. můžeme k němu připojit jen takové speciální stavby, které lze též povolit na ohlášení, aby zůstalo ve finále ohlášení. Pokud se bude jednat o studnu, kterou bohužel lze povolit pouze stavebním povolením, tak nezbude jinak, než RD překlopit do řízení nebo prvně samostatně na ŽP povolit studnu. Škoda, že na ministerstvu nezapomněli do § 103 přidat stožáry na vlajky. Kdyby tam místo toho přidali studny, tak je můžeme povolit územně společně s RD a pak stavebně by si je povolili na ŽP a rovnou by udělali to jejich nakládání s vodami. Celá ta novela je absurdní a jsem stále více přesvědčen o tom, že ji dělali lidí, kteří stavebnímu zákonu nerozumí... XML 19.1.2018 8:23:01
Pro Pavla SZ říká jasně kdy se nepožaduje stanovisko ÚÚP tady není úniku. Pro já včera jsem mluvil s vodařema na toto téma a ty budou chtít naše stanovisko vždycky formou podmínek pro umístění stavby. Akorát mi nění jasné bude-li si ho stavebník zajišťovat sám dopředu nebo nás vyzvou vodaři v rámci řízení. JL 19.1.2018 8:18:00
Já se zeptám takhle: existuje postup, jak by to nemuselo jít na ÚÚP? V metodice snad taky nemají ani jednu studnu ... díky. Pavel 19.1.2018 7:47:57
Myslím, že ORP může vydat pro studnu společné povolení; při tom obstará ZS ÚÚP a příslušný obecný stavební úřad nebude dotčeným orgánem.19.1.2018 7:35:13
Dotaz ale nezněl ke stavbě studny společně s RD v souboru staveb. Podle mě, pokud jde o samostatnou studnu, tak vydá obecný SU územko a k tomu jako jeden z podkladů bude mít ZS od územařů jako k nově umísťované stavbě, ne? :) 18.1.2018 19:12:14
U nás došli k názoru, že soubor staveb není vhodné řešení :-) Takže pokud chce někdo studnu, tak to posílají k nám na úřad územního plánování. Když jsem si přečetl metodiku, tak nevidím žádný důvod, proč bychom měli stavbu studny u RD posuzovat v souladu s PÚR, ZÚR a ÚP ... nebude metodika, jak posoudit stavbu s cíli a úkoly územního plánování? Pavel 18.1.2018 15:32:53
Proč by měl ke studni vydávat obecný stavební úřad závazné stanovisko, když se nejedná o soubor staveb? XML 18.1.2018 13:22:17
Co není zbytečný. 18.1.2018 12:48:18
Možná je to zbytečný, ale bohužel se tomu nelze vyhnout. 17.1.2018 20:42:09

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021