Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Kolaudace 2018 Řeším kolaudaci RD...Dle novely SZ kolaudovat nelze. Napadá mě řešení pomocí institutu "předčasného užívání stavby" dle § 123. Pokud předložím k žádosti geometrický plán, výsledky předepsaných zkoušek, závazná stanoviska, apod, stavební úřad by měl vydat rozhodnutí o předčasném užívání stavby. Je to doklad na základě kterého může být přiděleno číslo popisné a KN zapíše stavbu do katastru. Po dokončení stavby už kolaudovat nebudu (ani nesmím dle SZ). Jak se na tento postup díváte?

PříspěvekAutorVloženo
Zr: jsem autorizovaný inženýr a 3 roky jsem pracoval na SÚ, takže jsem se chtěl podělit o problematiku, která vyvstala s novelou stavebního zákona a která se mě dotýká jak osobně tak profesně. Všem diskutujícím děkuji za informace a názory a referentům SÚ přeji lepší podmínky pro jejich práci (především zákony a vyhlášky) Aleš Ježek 8.2.2018 12:34:01
Pane Ježku, děkujeme za Vaše zprávy a vyjádření. Nyní už by asi bylo vhodné, abyste komunikoval se svým stavebním úřadem. Přece jen je tady fórum pro stavební úřady, ne poradna pro veřejnost. Takže děkujeme za zájem a na shledanou. Zr 8.2.2018 9:23:40
Četl jsem tu pomůcku a z ní vyplývá, že u staveb, kterým se přidělujie č.p se použije příloha č.1. Příloha č. 2 se má použít pro stavby, kterým se č.p. nepřiděluje... Na MMR jsem se obrátil a zde uvádím odpověď: děkujeme Vám za důvěru, s níž jste se obrátil na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Nejdříve si Vám dovolujeme sdělit, že dle § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je MMR ústředním orgánem státní správy mj. ve věcech územního plánování a stavebního řádu, dále zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. Do této působnosti však nepatří poskytovat obecně výklad právních norem či zaujímat odborná teoretická stanoviska k jejich aplikaci. Do působnosti ministerstva rovněž nepatří poskytovat právní porady fyzickým a právnickým osobám. Děkujeme za pochopení. :-) Aleš Ježek 8.2.2018 9:09:42
Kéž by někdo chytrý na Ministerstvu dostal podobný nápad třeba s technickými prohlídkami auta :-). Jako že by vlastník auta podepsal prohlášení, že jeho auto je v cajku :-) 8.2.2018 8:56:10
Aleši Ježkovi doporučuji obrátit se se svými dotazy přímo na MMR. My úředníci odpovědi neznáme. Není to správné, vím, měli bychom je znát, ale bohužel, novela SZ přinesla spoustu nejasností. Metodika není, jen "pomůcka", která se však neopírá o zákon, nebo jen obecné kecy, ocitovaný zákon - viz nejnovější "výplod" o kolaudacích RD ze 7.2. na webu MMR. Proto odkazuji stavebníky přímo na MMR. NO 8.2.2018 8:12:05
"Rada" pro Aleše Ježka : Pokud potřebujete čp a zavkladování do KN , podejte na podatelnu stavebního úřadu 1)ohlášení dokončení stavby 2) žádost o přidělení čp. včetně příloh / geometrický plán + prohlášení stavebníka, že stavba je provedena v souladu s povolením a projektovou dokumentací/ a když budete mít štěstí a stavební úřad nebude provádět závěrečnou kontrolní prohlídku /což nemusí/, tak máte problém vyřešený :-) 8.2.2018 7:55:43
Ještě by mě zajímalo...do RUIANu se dle zákona č. 111/2009 zapisují "dokončené budovy" - tento pojem stavební zákon nezná. Ve formuláři pro získání č.p. se píše o ohlášení dokončené stavby..Dle stavebního zákona je stavba i její část, tzn. platí i ohlášení dokončené části stavby? Lze tedy ohlásit i nedokončenou stavbu?? Aleš Ježek 7.2.2018 18:02:04
Jen je zajímavé, že stavby co vyžadují kolaudaci je možné užívat ikdyž nejsou dokončené...tedy dokončenou část stavby schopnou samostatného užívání. A stavby co kolaudaci nevyžadují musí být dokončené (dle nové žádosti), aby je stavební úřad zapsal do RUIANu. Tak zde asi zjednodušení nenastalo a jsou zde znevýhodněni stavebníci rodinných domů, protože musí počkat na úplné dokončení stavby RD. Aleš Ježek 7.2.2018 17:19:52
Já plně rozumím pánů Ježkovi, jsem v situaci, kdy stavbu RD mám dokončenou, vč. sjezdu, odvodu dešťové vody, napojení na IS. Nemám pouze dokončený samostatně stojící sklad s přilehlým krytým stáním. RD je tu plně funkční. Postupoval jsem dle metodiky MMR a podal příslušné formuláře, vč.priloh. Za pár dnů uplyne 30 dnů. Dle mého názoru v dobré víře mám za to, ze SÚ, pokud se neozve a nebude něco požadovat prip. kontrolovat, tak má všechny podklady, aby provedl zápis do RUIAN a také požádal o přidělení čp. Mám za to, že je nepřípustné, aby stavby v režimu zrušeného paragrafů 120 SZ byly administrativně a časově na stejné urovni, jako v případě zrušeného paragrafu 120 nebo platneho 122. To že novelou SZ vzniklo určité vakům nemůže být k tíží občana AJ 7.2.2018 13:07:14
Aleši Ježku, i když vás RUIAN nezajímá, bez zápisu stavby do RUIAN ji do katastru nedostanete .... a zapsat do RUIAN lze pouze dokončenou stavbu ..... takže vaše přání "zavkladovat" do KN nedokončenou stavbu není splnitelné 7.2.2018 12:44:59
Myslím, že tato diskuzní otázka nemá řešení, které si přeje stavebník. Jako že dostane od SÚ nějaký papír,že je stavba schopna trvalého užívání k bydlení. Se svým dotazem a přáním se nejlépe obrátit na MMR. 7.2.2018 10:34:01
Mě jako stavebníka RUIAN nezajímá...Já chci mít stavbu zavkladovanou na KN a chci mít přidělené čp a ideálně bych chtěl mít papír od SÚ, že mám stavbu schopnou trvalého užívání k bydlení. Nic víc si nepřeji.. Ales Jezek 7.2.2018 10:14:22
Zdá se, že kdyby nebylo nutno stavby RD zapisovat do RUIANu, tak by nás ty "nekolaudace" až tak netrápily, že. NO 7.2.2018 7:58:03
Já v postupu, který vymyslelo MMR a parlament, vidím riziko v tom, že když stavebník požádá o přidělení č.p. a prohlásí dokončení stavby a SÚ na základě toho zapíše stavbu do RÚIANu, tak se stavebník v případě uvedení nepravdivých údajů vystavuje nebezpečí, neboť SÚ pak nezbyde než jakýkoli rozdíl oproti PD řešit dle § 129/1b SZ (dokončená stavba je v rozporu s PD). 7.2.2018 7:20:53
Tak jsem tady dostal spousty rad a napadů, ale moc mi nepomůžou. Novela je pěkný paskvil. Metodika ještě větší..Je tedy možné "zkolaudovat" nedokončený RD? Potřebuji čp a zavkladovat do KN ( chybí např. venkovní omítka, venkovní dlažba, nedodělaná garáž, uliční oplocení, apod.) Ales Jezek 6.2.2018 19:44:10
Klid Myšáku, ona je už v demisi. Ale v další vládě by mohla být třeba na financích... (co takhle emigrovat do Albánie?) Zr 6.2.2018 13:45:01
9:38:03 - člověk se nerozčiluje, je to spíš smích zoufalce. Při pročítání dotazů a odpovědí v tomto i jiném vláknu mám obavy aby po přechodu paní ministrině z MMR na MO neskončila naše armáda s lukem a šípy Myšák 6.2.2018 13:16:47
Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.5.2.2018 9:42:04
Hlavně se nerozčilovat a v klidu vyčkávat do další povedené novely SZ, která určitě všechno vyřeší :-) 5.2.2018 9:38:03
Shrnuto podtrženo: stavby RD se nekolaudují, nemusí se ale mohou dokončit a nemusí se ale mohou se užívat- to říká i neříká stavební zákon. A když potřebuji zavkladovat a přidělit čp, tak postupovat dle metodiky, kde se oznamuje dokončení stavby! Tak tomu už nerozumím... Aleš Ježek 5.2.2018 9:26:51
AK - ve stavebním zákoně ani není nikde uvedeno, že stavbu, která se nekolauduje, lze užívat. 5.2.2018 9:02:57
Aleši, naopak. Nedodělanou stavbu RD můžete klidně užívat. Nikde ve stavebním zákoně totiž není uvedeno, že stavbu (která se nekolauduje) lze užívat pouze je-li dokončená. AK 5.2.2018 7:55:40
Tak to je změna oproti původnímu stavebnímu zákonu...původně bylo v § 124 odst. 4 uvedeno, že po dokončení stavby se postupuje dle §122, §120 nebo §124. A v § 120 byla povinnost oznámit užívání stavby, z čehož se dá dovodit, že se předčasné užívání dalo použít na stavby bez KS. Takže teď se nedodělaná stavba RD vlastně nedá legálně užívat..T Aleš Ježek 2.2.2018 16:09:55
chtěla jsem to tu napsat asi jsme s Petrou byli včera na stejném školení..... hp 2.2.2018 9:53:59
aktuální sdělení ze včerejšího semináře s ředitelkou staveb.řádu z MMR - stavby které nekolaudujeme, ani neuvádíme do předčasného užívání!! Petra 2.2.2018 9:27:52
SÚ postupuje obdobně podle § 121 1.2.2018 9:14:55
Dle mého názoru se předčasné užívání dá použít u všech staveb. § 123 odts. 4 říká, jak se má postupovat po skončení předčasného užívání, tj. dle § 122 (kolaudační souhlas) nebo § 124 (zkušební provoz). Původně bylo v § 123 odst. 4 ještě dle § 120 (a ten zrušili). Aleš Ježek 29.1.2018 19:39:28
29.1.2018 16:06:59, např. v předchozím příspěvku :-))) Ale zejména v § 123 odst. 4 SZ.29.1.2018 16:57:21
A kde je psáno, že předčasné užívání stavby je možné jenom pro stavby vyžadující kolaudační souhlas? 29.1.2018 16:06:59
Předčasné užívání přichází v úvahu pouze u staveb, které vyžadují kolaudační souhlas.29.1.2018 15:55:44
Docela dobrý nápad, pokud by stavebník opravdu toužil po papíru. Protože po vydání předčasného užívání, se pak následně po dokončení stavby jede podle § 120 tj. vydání kolaudačního souhlasu (viz. § 123 odst. 4). Tady se opravdu nerozlišuje jak byla stavba povolena. hp 29.1.2018 15:03:18
A je vůbec potřeba nějaké povolení užívání části stavby, když se teoreticky každý může do RD nastěhovat v podstatě jakmile dostane stavba střechu a okna? Nikdo přece neřeší, jestli je možné ji užívat nebo ne, jestli je vůbec potřeba mít ji dokončenou k počátku užívání? Je to asi jedno si myslím....Jen ty papíry pořád někde budou chybět :) jana 29.1.2018 14:15:03
Tak s kritikou se prosím obraťte na Ministerstvo pro místní rozvoj. Máte naši podporu. CB 29.1.2018 9:37:32
Řeším to hlavně z důvodu nedodělané stavby. Dříve jsem mohl oznámit užívání i "části stavby" schopné samostatného užívání, proběhla tzv. dílčí kolaudace, ale co nyní? Nejsem si jist, že metodický pokyn je v souladu se stavebním zákonem (formuláře jsou vymyšlené, některé stavební úřady provedou KP některé ne, co od nich dostanu za lejstro? zápis z KP??)kdežto předčasné užívání lze použít vždy. Aleš Ježek 29.1.2018 9:19:07
Přidávám se ke kolegům CB a Jarce. Je to reálné, ale zbytečné. Zr 29.1.2018 9:13:58
Bylo by to úplně zbytečné řízení. Jarka 29.1.2018 9:01:39
Řekl bych, že si to zbytečně komplikujete. Stavební úřady už mají postup, jak vám stavebníkům přidělit č.p. a nechat stavbu zapsat do RUIAN a KN. A bez správního řízení, na rozdíl od povolování předčasného užívání stavby. Ale je to na Vás, pokud si o to požádáte, povede stavební úřad příslušné správní řízení. CB 29.1.2018 8:55:27
To je zajímavý dotaz. Předčasné užívání se na rozdíl od kolaudace nezrušilo :-) 29.1.2018 8:46:27

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021