Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Jestli jsem správně pochopil novelu SZ, tak nově může obecný stavební úřad umístit a zároveň povolit i vodní dílo, pokud je součástí souboru staveb (např. ČOV u RD) a pokud je vedeno společné řízení ÚR + SP. Jak je tomu ale u společného územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou - podle mě ust. § 96a odst. 1 SZ nějak "neladí" s ust. § 15a vodního zákona, kde se vůbec nepřipouští možnost povolit vodní dílo formou ohlášení jiným než vodoprávním úřadem (narozdíl od § 9/5, 9/10 vod. zákona, které umožňují povolení vodního díla ve společném řízení obecným SÚ)

PříspěvekAutorVloženo
Vážená Ivano Prepslová, to jakým způsobem bude stavba povolena si určuje sám stavebním, jak vyplývá z názoru ministerstva, které ponechalo povolování "postaru" a zároveň zavedlo nové formy. Možnosti: 1) vše společným povolení + závazná stanoviska 2) vše uzemním rozhodnutím a pak každou stavbu povolit stavebně zvlášť 3) rovnou povolovat každou stavbu zvlášť a nakonec povolit společným souhlasem RD To je jen krátký výčet různých způsobů, jak stavby povolit. Těch možností je mnohem více. Hodně štěstí a nezapomeňte poděkovat ministerstvu za "zjednodušení" povolovacího procesu ;) 22.5.2018 8:09:33
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně stavebního řízení.. Vyřizuji povolení stavby rodinného domu včetně ČOV (RD 350m2). Na tuto stavbu RD včetně ČOV bylo již vydáno územní rozhodnutí. Měla jsem za to, že v rámci urychlení lze nyní požádat vodoprávní úřad o závazné stanovisko a o povolení nakládání s vodami a požádat o stavební povolení (RD+ČOV) obecný stavební úřad. Bylo mi sděleno, že toto sloučit nelze, že musím vyřídit zvlášť vodoprávní řízení a následně požádat o povolení RD. Ohlášení stavby není možné - chybí souhlas jedněch sousedů. Je tento postup správný? Ivana Prepslová 21.5.2018 18:29:38
Anonyme, co to plácáte - co je nám po tom, jestli zhotovitel stavby dá stavebníkovi záruku nebo nedá, to je mezi nimi, a určitě to není kritérium pro to, jestli stavbu budeme kolaudovat nebo nebudeme. Pokud stavebník prodá rozestavěnou stavbu v průběhu výstavby, a nový vlastník bude chtít změny, nic mu nebrání nechat si povolit změnu stavby před dokončením, kterou samozřejmě taky "může ovlivnit" (vybere si projektanta, vloží do toho svoje představy a požadavky atd.). Že stavbu nemohl ovlivnit od začátku? Určitě ale mohl ovlivnit, jestli tu stavbu koupí nebo ne. KK 15.3.2018 14:56:23
ANO. Ministři to tak chtěli tak to mají mít. 15.3.2018 13:59:39
KK - nezřídka se stává, že stavebník zahájí stavbu, ve fázi hrubé stavby mu dojdou mu peníze nebo má jiné osobní důvody a stavbu prodá. Nový vlastník má často jinou představu nejen o podobě výsledné stavby, ale i tom jak stavbu budovat. Předchozí vlastník třeba budoval svépomocí (a víme, jak vetšinou fungují stavbyvedoucí), ale nový vlastník toho není bez aktivní spolupráce se stavbyvedoucím schopen. A co pak, když mu najmutý zhotovitel nedá záruku na celou stavbu, protože ji nebudoval a původní stavbyvedoucí nekomunikuje? Takovou stavbu by jste pustili bez kolaudace? 15.3.2018 13:41:35
A proč by to nemělo jít? Co tomu brání? Vodaři napíšou závazné stanovisko a hotovo. CB 15.3.2018 12:40:08
ib a anonyme, přečtěte si materiály na MMR. Stavby, jejichž vlastnosti mohou budoucí uživatelé ovlivnit, jsou takové, u nichž "některý budoucí uživatel vybíral projektanta a měl možnost svými představami nebo požadavky (např. na materiály, konstrukce, dispozici, kapacitu stavby) ovlivnit výslednou podobu návrhu stavby". Rodinný dům stavěný "pro sebe" do toho přesně zapadá, a je jedno, jestli ho stavebník pak prodá. KK 15.3.2018 12:38:13
Já nevím, ale myslím si, že přeci studnu nelze povolit v režimu hlavní stavby, pokud povoluji RD podle § 96a, protože studna se povoluje územním rozhodnutím a stavebním povolením. Ha 15.3.2018 12:35:55
Souhlas s předchozím. Množí se případy, kdy stavebník zjistí, že nezvládne splácet hypotéku a aniž by se nastěhoval, obratem po dokončení prodá. Podle toho připitomělého ustanovení (...jejž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé....) přece nemůže SÚ posuzovat stavby. 15.3.2018 12:31:02
Myslím si, že i RD nemohou budoucí uživatelé ovlivnit. To by se nemohl ani prodat, zdědit apod. ib 15.3.2018 7:41:00
NOSPAM - Právě proto dostanete závazné stanovisko vodoprávního úřadu. 15.3.2018 7:38:13
V této souvislosti mě ještě napadá, jak je to vlastně s odbornou způsobilostí - mám jako obecný SÚ povolovat vodní dílo (v rámci souboru staveb), ale ZOZ na to nemám !! NOSPAM 15.3.2018 7:30:12
S tou studnou to je zajímavé - kdysi před novelou vodního zákona (tuším do r. 2010) jsme jako obecný SÚ povolovali i studny pro "individuální zásobování domácnosti". Některé jsme posléze i zkolaudovali, některé po novele vod. zákona už kolaudoval vodoprávní úřad, kterému jsme ty nezkolaudované předali, a teď jak se zdá nám je zase vrátí a budeme je znovu kolaudovat my, protože jsme je v minulosti povolili (?) No vlastně je kolaudovat asi nebudeme, protože se podle novely SÚ zřejmě nekolaudují vůbec jak píše -stav-. A na ty povolené před r.2007, moc jich není, ale přece, budeme vydávat kolaudační rozhodnutí podle starého SZ. No to je bordel. P 15.3.2018 7:26:57
souhlas s prvním příspěvkem Helča 15.3.2018 7:17:54
Nejlepší si pozvat vodoprávníky na kontrolní prohlídku, ať se na místě vyjádří. 15.3.2018 7:15:23
Neptám se na to, kdo povoluje.Ale jak se "kolauduje"nebo "nekolauduje". Loni povolen RD obecným SÚ, studna na územko u obecného, na stavebko u speciálu. Letos se RD nekolauduje, ale co ta studna? Tak zněl dotaz. Když je to jedna studna pro jeden RD jednoho uživatele, který si ji stavěl sám pro sebe, protože tam není vodovod,jako jediný zdroj vody pro novostavbu RD, tak podle mě je to stejné jako RD, budoucí uživatelé mohou ovlivnit, tudíž kolaudační souhlas ne. stav 14.3.2018 21:21:10
to je například ČOV pro Prahu 5 a k tomu vedlejší stavba RD pro hlavního kanálníka 14.3.2018 17:06:07
Nejsem si úplně jistý, jestli se stavba vedlejší kolauduje podle režimu kolaudace stavby hlavní. Mohla by tedy nastat i situace, kdy by rodinný dům byl stavbou vedlejší a nějaká jiná stavba hlavní by se kolaudovala - tím pádem by i rodinný dům musel být kolaudován. 14.3.2018 17:01:52
Právě proto se ptám, kdo studnu povolil, abychom mohli určit, kdo bude kolaudovat. Pokud studnu povolil speciál, kolauduje ji speciál. Pokud studnu povolíš obecný SÚ jako stavbu vedlejší k RD, nebude ji kolaudovat nikdo. Speciál si může na stav studny dohlédnout v rámci svých kompetencí. on 14.3.2018 16:26:57
Pokud bude studnu povolovat obecný stavební úřad jako stavbu vedlejší v rámci stavby hlavní, tedy rodinného domu, tak je před samotným povolením potřeba mít povolení nakládání s vodami z ŽB a závazné stanovisko podle 94j ke stavbě vedlejší z ŽP. Kolaudovat se pak bude podle § 119 odst. 2, tedy ten stavební úřad, který vydal stavební povolení. Předpokládám, že stavební úřad obecný bude kolaudovat pouze studnu, protože se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, ale už nebude kolaudovat rodinný dům. Podle mého názoru jednoznačně "zjednodušení" a "zpřehlednění" zákona :D Ještě pár takových novel a balím saky paky... 14.3.2018 16:08:47
A kdo to vodní dílo povolil? Vy nebo speciál? on 14.3.2018 15:18:05
Dovolím si k diskuzi o vodních dílech připojit jeden dotaz. Ohledně "kolaudací" vodních děl (to tu už dlouho nebylo) :) . Dle nás, obecného SÚ, se i na studny a ČOV povolené ke stavbě RD, vztahuje totéž co k RD, tudíž bylo zrušeno oznámení o užívání a není již nic. Naši vodaři ale tvrdí, že oni vydávají kolaudačí souhlas :). Důvodem je prý to, že jim "MZE nedalo žádný pokyn, že by tak nemělo být, a přece když to mají ve stavebním povolení v podmínce, tak bude kolaudační souhlas". Můj názor je ten, že se k těmto stavbám přistupuje stejně jako k RD. Co váš názor? Díky a pěkné odpolko. stav 14.3.2018 13:52:20
jj, u nás máme stejné vyjádření. U RD to vychází pouze na ČOV, aby byl stále společný souhlas. Myslím si, že zde mohli více komunikovat ministerstva a alespoň studnu mohli dát do režimu ohlášení. Sice vyžaduje povolení nakládání s vodami, ale to nakládání by snad mohlo jít i na stavbu povolnou souhlasem a ne rovnou rozhodnutím. Tam kde není vodovodní řad a stavba je napojena pouze na jediný zdroj vody ze studny, tak nezbývá jinak, než překlápět do řízení, pokud teda studna již není povolená. Pokud se ministerstva nedohodla, tak mohly být některá vodní díla povolená územním souhlasem (např. právě studna). 14.3.2018 13:04:43
Nám bylo na poradě na KrÚ a posléze i vodoprávníky řečeno, že společný souhlas lze vydat k vodnímu dílu, u kterého vodní zákon připouští vydání souhlasu. (např. ČOV) 14.3.2018 9:35:24

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021