Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Již za účinnosti novely stavebního zákona byla vydána ÚR na sítě elektronických komunikací a v těchto rozhodnutích stanoveny podmínky např. dle § 92 - zpracování dokumentace pro provádění stavby a po dokončení taktéž užívání na základě kolaudačního souhlasu - § 119 odst.1. Dle zákona 169/2018 měnící zákon 416/2009 Sb. se objevuje nový § 2i, kterým se sítě EK nekolaudují a předkládá se mimo jiných dokumentace skutečného provedení ( v daných případech). Jak postupovat v těchto kolizních případech v návaznosti na režim kolaudace?

PříspěvekAutorVloženo
Pozor, přechodné ustanovení se vztahuje pouze na "zahájená řízení"! Pokud máte vydané pravomocné územní rozhodnutí, tak se přechodné ustanovení neuplatní, neboť zde neexistuje žádné "běžící" řízení. Při kolaudaci se řídíte úpravou podle zák. 416/09, protože ten je speciálním zákonem ve vztahu ke stavebnímu zákonu, a má tudíž přednost. A že to zákonodárci nedomysleli, co si počít s případnými podmínkami v územním rozhodnutí? No, co na to říct. Proč mě to už ani nepřekvapuje. Jarda 3.9.2018 13:03:34
U vydaného ÚR přede dnem nabytí účinnosti zák. 169/2018 Sb., kolaudujete (před 31.8.2018)a daná podmínka zůstává v platnosti. Nic neporušujete. Stavi 31.8.2018 9:25:08
Díky za názory, ještě mně vrtá hlavou, v případě, že jsem ve vydaných ÚR stanovil podmínku vydání kolaudačního souhlasu, zda nebude porušeno ust. § 73 odst.2 správního řádu, kdy pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a všechny správní orgány viz prvotní dotaz. Na druhou stranu vítám nevydávání kolaudačního souhlasu pro SEK v rámci celého města v sedmi etapách. MH 31.8.2018 7:45:31
Z. č. 416/2009 Sb. je v tomto případě speciálním vůči stavebnímu zákonu, a proto pro stavby a zařízení v něm uvedené, tedy i pro veřejné sítě elektronických komunikací, má před ním přednost. Tzn. od zítřka se nekolaudují.30.8.2018 14:25:20
... platí §2i - tzn.žádná kolaudace - po 31.8.2018 30.8.2018 14:12:54
Mám pořád zafixováno (možná mylně), že 416 je něčím speciálním pro stavební zákon a smí se uplatnit jen v těch řízeních pro stavby, kde je od počátku oznámeno, že řízení probíhá jinak než podle stavebního zákona. Uvádím § 2 zákona 416 - Vztahuje-li se na řízení tento zákon, příslušný úřad v oznámení o zahájení řízení poučí účastníky o této skutečnosti. Pokud účastníci nejsou - což asi nejsou, když 416 fakticky stanoví, že přípojky pro internet jsou tak důležitý, že si je smíte rovnou nasmažit kamkoli bez čehokoli od stavebního úřadu - fakticky ty lidi a firmy v okolí účastenství zbavujete. Pak je tady to, že § 103/1/e/4 stavebního zákona novelizován nebyl a platí to, nač upozorňuje 28.8.2018 8:26:55, kterého mate názvosloví, podle stavebního zákona vedení elektronických komunikací vyžadují územní souhlas. Takže když má vedení/přípojka do 100 metrů, žádní účastníci nejsou, nad sto metrů už ano tj. účastenství je založeno délkou stavby..?? já to asi pořád nechápu, myslím, že je ta novela je totalitní, jak z 50-tých let a že ji musí ústavní soud zrušit. NEV 30.8.2018 12:50:23
Nesouhlas s NEV a KaH § 2i, odst. 2: K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby. 30.8.2018 10:03:10
souhlas s příspěvky NEV KaH 30.8.2018 7:36:11
Ještě jednou - podle mě lze § 2i využít pouze pokud vedete řízení podle 416 - a to musíte předem hned v oznámení všem sdělit, že se jedná o řízení v jiném režimu než je stavební řízení. NEV 29.8.2018 12:09:34
oprava, od pátku! (já už mám snad víkend :-)))29.8.2018 7:34:32
MH, už 31.8.2018. Platí ode dneška.29.8.2018 7:32:57
Máte pravdu, tudíž po 31.08.2018 lze v případě kolaudace (kolaudační souhlas)postupovat dle zmiňovaného §2i? MH 28.8.2018 11:18:17
Pane kolego MH, přechodné ustanovení je v čl. II 169/2018, pokud se nepletu. xx 28.8.2018 10:53:54
Od 31.08.2018 nastává situace dle §2i novelizovaného zákona 416/2009, že se tato infrastruktura nekolauduje, aniž by zde existovalo nějaké přechodné ustanovení a na druhou stranu platí ustanovení § 119 SZ, jelikož bylo vydáno ÚR na stavbu dle § 103/1/e/4 SZ a stavba vyžaduje kolaudační souhlas, o názvosloví v našich zákonech ani nemluvím. MH 28.8.2018 8:45:51
Mě tedy mate názvosloví. Dle SZ povoluji kabel sítě elektronických komunikací (§103/1/e/4 SZ) a podle z.416/2009 nekolauduji infrastrukturu elektronických komunikací (§2i z.416/2009). PS: §2i je účinný od 31.08.2018. 28.8.2018 8:26:55
Bez kolaudace - řízení (územní)zahájená i ukončená ÚR po nabytí účinnosti 169/2018 ve věci EK. Kde bylo vydáno dříve ÚR se kolauduje. To je mů názor. xx 28.8.2018 7:37:02
Myslela bych si, že ustanovení zákona 416 mohou platit výlučně v řízení vedeném podle tohoto zákona, v normálním stavebním řízení ustanovení 169/2018 nelze uplatnit, IMHO. NEV 27.8.2018 16:28:04
Chtěl jsem pouze znát názor zda se podzemní vedení sítí elektronických komun ikací kolaudují podle § 119 stavebního zákona či nekolaudují dle zmiňovaného § 2i zákona 169/2018. MH 27.8.2018 15:59:00
Nekolaudují se pouze VEŘEJNÉ komunikační sítě elektronických komunikací a pro zahájená řízení platí přechodná ustanovení.27.8.2018 15:24:52

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021