Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Stavebník dokončil stavbu RD a požádal o přidělení čp. Podmínkou UR a SP bylo že stavba bude užívána po kolaudačním souhlasu komunikace. Komunikace nezní zbudována a ani stavba nezačala. Musíme mu přidělit číslo i když komunikace není vybudována?

PříspěvekAutorVloženo
jinak u nás silniční správní úřad již nepovoluje připojení na neexistující komunikaci, dokud tam není fyzicky postavená nepovolí sjezd a já bez sjezdu barák. V tomto ohledu máme u nás vystaráno. Doporučuju! Jelimán 11.12.2018 14:53:35
GA, stavební úřad přece nemůže být zodpovědný za obec, která se smluvně zavázala vybudovat komunikaci, ale nesplnila to. Kromě toho, zápisem stavby do RUIAN přece zároveň nepovolujeme její užívání, to jsou dvě různé věci. O užívání tady totiž vůbec nejde, protože to užívání nevyžaduje žádný úkon ze strany stavebního úřadu. Užívání RD je tím pádem úplně mimo působnost stavebního úřadu, stejně jako "kdejaká kůlna či altán", jak tu někdo uvedl. Novela SZ postavila užívání RD naroveň užívání té kůlny či altánu. Rozdíl je jen v tom, že RD potřebuje zápis do RUIAN a katastru, kůlna ne. Konstatováním "dokončenosti" RD přece neříkáme, že je možno jej užívat, my se totiž k užívání RD nevyjadřujeme vůbec, nijak. Chápu, je těžké to přijmout, léta jsme byli zvyklí RD normálně kolaudovat. Ale stačí si připomenout, že RD je pro mě z hlediska kolaudace totéž co kůlna, a je to. Kája 11.12.2018 14:27:26
Celé to je o tom, že lidi neví coby. Potřebují mít stavbu v katastru, aby je banka nepokutovala, ale co mi je s prominutím vlastně potom, vždyť si spolu uzavřeli smlouvu a jako smluvní strany se mohou dohodnout na její změně přijatelné pro obě strany. GA 11.12.2018 9:31:16
Kája: Tady dle mého názoru hučíte vy jako stavební úřad. Nemůžete se skrývat za nějakou smlouvu. Obec v tom sice taky hučí (v soukromoprávní rovině), za což si může vlastně sama, pokud někomu slíbí, že postaví do 1 roku. Pokud jste už stavbu do RÚIAN dali, pak musíte stavebníka minimálně poučit o tom, že stavbu nesmí do vybudování komunikace užívat (konec konců byste to měli mít i v podmínkách rozhodnutí) a pokud by stavba užívána byla, pak byste užívání měli zakázat. My se tomu vyvarujeme tím, že do RÚIAN stavbu nezapíšeme, neboť máme za to, že tam může být pouze stavba dokončená (a tedy i užívání schopná) nebo užíváníschopná nedokončená stavba, u které bylo bylo povoleno její předčasné užívání. GA 11.12.2018 9:28:34
Konkrétní příklad u nás: při povolování stavby RD měl stavebník smlouvu s obcí o vybudování komunikace do 1 roku od uzavření smlouvy. Stavbu jsme povolili. Po roce a půl stavba RD dokončena, ale obec komunikaci ani nezačala budovat. Dům jsme normálně "zkolaudovali" (tj. zapsali do RUIAN), protože se domníváme, že je to tak v pořádku, že v případě potíží s nevybudovanou komunikací (hasiči, záchranka) bude vinna obec, vždyť je tu ten smluvní vztah mezi obcí a stavebníkem, který obec porušila. My jsme "jeli" podle zákona. Kája 11.12.2018 8:15:11
Ono to č.p. je o tom, že již je možné přihlásit se k trvalému bydlení a lze zapsat do RUIANU. Stavbu mohou užívat i bez č.p. U nás je ovšem možné při hledání viníků i obvinit stavební úřad, že neudělal kontrolní prohlídku a nezakázal užívání stavby. Ke každému postavenému domku určitě vede nějaká staveništní komunikace min. provizorně zpevněná jinak by ho nepostavili. JL 11.12.2018 8:07:54
Na sousedním stavebním úřadě se stalo, že přidělili č.p., zapsali do RUIAN bez komunikace, přece žádný problém nemůže nastat. Jenže potom v tom stejném RD se něco přihodilo dítěti, vyjela záchranná služba a kvůli neprovedení komunikace skoro nedojeli. A teď si typněte kdo asi za to tak mohl? Když nechcete dokončenou komunikaci při žádosti o dokončení stavby proč ji teda podmiňujete při povolení když vás vlastně vůbec nezajímá? 11.12.2018 7:12:56
Je tu jště Vyhl. 501, § 20 odst. 7 - zpevněná pozemní komunikace musí končit nejdálé 50 m od stavby SV 11.12.2018 6:28:47
A o tom to je. Na jednu stranu nemáme nic zkoumat a vlastně potvrzovat dokončení stavby zápisem do RUIAN a na druhou máme neustále provádět dohled nad tím, aby stavby byly podle zákonů a bezpečné. Tak to už dávno měli udělat opatření a zbavit stavební úřady povinnosti stavebního dohledu a pak už to jde fakt jenom za stavebníkem. Ale ten bordel v budoucnu....... Hlavně že myslí na super úřad. 10.12.2018 16:36:20
§ 132/1 SZ - "Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení." (§ 133/3/c) SZ) ... aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, ... 10.12.2018 15:55:37
Po novele SZ zkoumáme pouze "dokončenost" stavby, což je podmínkou k získání čísla popisného a zápisu do RUIANU. Víc bych v tom nehledal. Užívání RD mě nezajímá, stejně jako mě nezajímá užívání kdejaké kůlny či altánu, které taky nevyžadují žádnou kolaudaci. NOSPAM 10.12.2018 15:48:42
Celé tyhle (ne)kolaudace se hrubě nepovedly. A že by k tomu někdo vydal nějakou metodiku, která by reflektovala tyto konkrétní problémy, to ne. Všechno co se vydalo je pouze obecné, nesjednocující... GA 10.12.2018 14:45:27
Dříve jsme razili postup přidělit číslo s poučením, že stavbu nelze do doby kolaudace podmiňující infrastruktury užívat. Postupem praxe jsme dospěli k tomu, že takovou stavbu nebudeme považovat za dokončenou, neboť za dokončenou považujeme tu, která je ze stavebního hlediska hotovou a současně bezpečnou. Tomuto názoru nás přesvědčil význam konkrétních ustanovení v zákoně o obcích, zákoně o základních registrech a v zákoně stavebním. Např. o povolení předčasného užívání stavby (u dosud nedokončené stavby) lze rozhodnout pouze za takových podmínek, je-li stavba bezpečná (pak ji lze také přidělit číslo popisné). Vazba v zákoně o obcích je třeba v tom, že jakmile bude stavba pro bydlení v RÚIANU, pak se lze přihlásit k trvalému pobytu, a to bez ohledu na to, zda je užívání stavby zakázáno nebo ne. Ono jednoznačně to nikde nenaleznete a všichni půjdou cestou vlastní praxe, toto se prostě nedotáhlo. Jsem však přesvědčen o tom, že dotyčnému nijak neublížím, pokud mu sdělím, že mu číslo nepřidělím; přesto v protokolu mohu konstatovat, že je stavba dokončena, ale přesto ji ve vazbě na jiné zákony nelze přidělit číslo popisné. GA 10.12.2018 14:42:04
Na jaře jsme byli na školení se Sedláčkovou a ta se dost rozčilovala, jak můžeme povolovat RD, když není zkolaudovaná přístupová komunikace. Jinak souhlas s "b". A u nás stále provádíme kontrolní prohlídku, vždy když stavebník ohlásí (fázi) dokončení stavby a až na základě protokolu zapisujeme do RÚIANu. 10.12.2018 14:20:46
Ouha. A jak a podle čeho mu zakážete užívání - stavebník přece o žádném užívání nic neříká, on pouze chce číslo popisné a zapsat stavbu do RUIANU a následně do katastru. O užívání v těch formulářích MMR není ani slovo, jde pouze o konstatování holého faktu, že stavba je dokončená, nic víc. To, že ji hodlá užívat, se jen domýšlíme. DD 10.12.2018 14:15:47
JAK, máte pravdu. Ale na druhou stranu, já bych se toho nesprávného úředního postupu nijak nebál. Protože správný úřední postup by měl být asi takový, že sice zapíšeme do RUIAN, ale současně zakážeme užívání RD. Takže žádná škoda stavebníkovi nevznikne. b 10.12.2018 13:37:04
Stavba jako taková je zjevně dokončená, není důvod proč jí nepřidělit číslo popisné a zapsat ji do RUIANu. Zároveň ale není splněna podmínka stavebního povolení ohledně přístupové cesty. Jako obvykle, část z nás by stavebníkovi vyhověla, část ne. A nikdo nedokáže rozseknout, co je správně. Můžete si vybrat - buď vyhovět, stavbu očíslovat a zapsat, ovšem se všemi budoucími problémy s neexistující cestou, nebo stavebníkovi nevyhovět, a vystavit se riziku žaloby a případné náhrady škody za nesprávný úřední postup. To nám v tom MMR udělalo pěknou bramboračku. JAK 10.12.2018 13:27:05
Jak to máme pokřivené, když nám otázka zda přidělit nebo nepřidělit č.p. supluje souhlas s užíváním stavby. Stavba je dokončená nevyžaduje kolaudační souhlas dle mého názoru má nárok na č.p. JL 10.12.2018 12:41:03
U nás si to obce hlídají, protože pokud přidělí č.p., tak potom musí pro RD zajistit i služby (odpady atd.). A kudy, když cesta není? Takže si to regulují samy a když už SÚ pošle výzvu (i když by neměl), tak č.p. nepřidělí. b 10.12.2018 11:02:22
Souhlas s "a" a "cv". Stavba není dokončena, protože nemá přístup po zkolaudované komunikaci. 10.12.2018 10:59:32
Nevím, jestli jsem něco nepřehlédl, ale přidělení čp. není podmíněno kolaudací jiných staveb, takže pokud stavební úřad vyzve obec k přidělení čp., tak zřejmě jiná možnost, než ho přidělit, ani není.10.12.2018 10:53:57
Na školení nám říkali, že takovou stavbu nelze užívat a proto ani zapsat do RUIAN a přidělit č.p. cv 10.12.2018 10:25:06
Podle metodiky MMR ne. a 10.12.2018 10:02:04
Pokud je stavba RD dokončena podle ověřené PD, pak myslím, že ano.10.12.2018 9:14:27

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 27. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021