Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Já v tom mám pořád bordel. Pracuji na II.obecním úřadě a nějak nechápu co s námi bude. Budou nás rušit nebo někam slučovat? Bude to stanovovat právní předpis a ten asi ještě není. Jednou se říká, že zůstaneme na obcích jako přenesená působnost ale to už nás nebudou platit ty obce ale stát? Já už se v tom ztrácím. Díky

PříspěvekAutorVloženo
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ9HX8DA 9.9.2020 13:28:57
a máme pokračování https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ6DGTUJ 9.9.2020 12:01:08
No jistěééé!!! 26.6.2020 9:36:47
Tak kolegové opět jsem zjistil, že jsou to pracovníci stavebních úřadů, co špatně pracují a nedodržují lhůty. Za to projektanti nám předkládají perfektní dokumentace se všemi podklady. Mluvčí Vilém z MMR říká "Naopak, tlak na dodržování lhůt je jedním z hlavních principů nového stavebního zákona. Kromě samotných lhůt, které jsou ve všech stupních zcela jasně stanoveny, zákon zavádí pro dotčené orgány, které nebudou podléhat integraci také fikci souhlasu – tedy v případě, kdy nevydají své vyjádření ve lhůtě, bere se za to, že souhlasí." 26.6.2020 8:34:42
Nevím, co furt strašíte, ještě to ani nedošlo do sněmovny, kde se to ještě x-krát změní a bůhví jestli se to někdy komplet projedná. Úkol "předložit na vládu a pak do sněmovny" bude splněn, a tím to hasne. Do té doby může padnout vláda, bude velká krize a nebudou prachy možná ani na platy, takže já jsem opravdu klidný. A když mě budou chtít někam převelet, tak to dám k ústavnímu soudu, protože současné znění je více než podivné a rád si počkám na výsledek. ABCD 24.6.2020 16:36:14
Obávám se, že to bude trochu jinak. Pracovníci budou delimitováni, stanou se tedy zaměstnanci ORP. A pokud se to nebude zaměstnanci líbit, dá ON výpověď svému novému zaměstnavateli. PP 24.6.2020 13:59:51
Jestli tomu správně rozumím, tak když se nedohodnu s novým zaměstnavatelem (ORP) tak mi stávající zaměstnavatel (obec II) bude muset dát výpověď, protože moje pracovní pozice zanikne. Jupí! Dostanu odstupné, udělám si prázdniny .... Ája 24.6.2020 13:54:39
Kolego H.P., i kdyby to tam nebylo, tak kdo Vás donutí změnit zaměstnavatele? Přece pokud se s Vámi nedohodnou, tak odejdete a hotovo. V tom Vám nikdo nemůže zabránit. b 17.6.2020 18:51:04
samozřejmě § 307 ne § 325 H.P. 17.6.2020 16:44:21
Jak to, že ne. Podle § 325 odst. 2 ...dohoda mezi zaměstnancem a dotčenými územně samosprávnými celky (tedy obcemi). Podle § 325 odst. 3 ..dohoda mezi zaměstnancem a dotčenými obcemi. Proč je obec, resp. obecní úřad, resp. územní samosprávný celek, v každém odstavci pojmenovaný jinak však netuším. H.P. 17.6.2020 16:43:40
"b" O dohodě mezi mezi současným a novým zaměstnavatelem není nic v tom § SZ (posledním znění). Nebo už je zase něco jiného. 17.6.2020 16:33:19
Podmínkou možnosti přejít je sice dohoda mezi současným a novým zaměstnavatelem, to ano. Ale musí souhlasit i zaměstnanec. b 17.6.2020 15:56:51
15.6.2020 16:31:35 H.P.Kolego H.P. trošku jste napsal něco jiného co nedává smysl, neboť nejde o dohodu mezi zaměstnavatelem a ORP. § 307, odst. 2 vídím s tímto textem: Podmínkou přechodu práv a povinností z pracovního poměru zaměstnanců podle odstavce 1 je předchozí dohoda mezi zaměstnancem a dotčenými územními samosprávnými celky. Je to tak, nebo né? xx 17.6.2020 8:11:34
H.P. - všechny spisy na ORP asi nepůjdou, loni chtěli z okr. archivu vědět, kolik metrů spisů máme. 17.6.2020 7:28:00
Já jsem zvědav, kolik času mně zabere příprava spisů a jejich přesun na ORP, a kdy a za co to budu dělat (nejlépe zadarmo) H.P. 16.6.2020 15:07:33
to jsem zvědavá kam dají z II a III obcí ty spisy v archívu Linda 16.6.2020 14:48:24
Celkový součet úkonů podle jednotlivých písmen odst. 2 § 325 musí být vyšší než 339 H.P. 16.6.2020 14:39:28
ty úkony v § 325 ( více jak 339 ) se dle odst. 2 sčítají nebo je to vždy podmínky počet úkonů za jedno písmeno? L.L 16.6.2020 14:32:42
Já se na některé změny těším. Teď dělám územko na NN ze sloupů do země celé čtvrti, přeložená dokumentace je něco mezi DÚS a DÚR s hromadou chyb a už teď se těším, až to v budoucnu budou dělat celé na Krajském stavebním úřadu. 16.6.2020 14:09:02
No já myslím že různé "šarády" a "buzerace" začnou daleko dříve než za 3 roky. Tedy jestli zase nedojde k nějakým změnám, což je u nás docela běžné a normální :-) 16.6.2020 10:16:22
Za tři roky 16.6.2020 7:38:45
Tak teď už jen počkat KDY přijde ten čas a ADIOS :_) 15.6.2020 17:00:13
Stavební úřady na obcích I. a II. stupně budou zrušeny vyjma těch, které splňují podmínky dle § 325. Úředníci budou přecházet na "své" ORP za podmínek dle § 307, tedy na základě dohody mezi nimi, zaměstnavatelem a ORP H.P. 15.6.2020 16:31:35
Jsem z toho jelen, tak on bude existovat Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný stavební úřad a krajské stavební úřady..... ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY Hlava I Státní stavební správa § 18 Obecná ustanovení (1) Jako orgány státní stavební správy se zřizují Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný stavební úřad a krajské stavební úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu. Orgánem státní stavební správy jsou i jiné stavební úřady a obecní stavební úřady. (2) Nejvyšší stavební úřad je účetní jednotkou. Specializovaný stavební úřad a krajské stavební úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Nejvyššího stavebního úřadu. § 19 Nejvyšší stavební úřad (1) Nejvyšší stavební úřad je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění. (2) Sídlem Nejvyššího stavebního úřadu je Praha. (3) V čele Nejvyššího stavebního úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Předsedu zastupují v jím vymezených oblastech místopředsedové, které na jeho návrh jmenuje a odvolává vláda. Místopředsedové se považují za ředitele sekce podle zákona o státní službě. § 20 Specializovaný stavební úřad (1) Specializovaný stavební úřad je správním úřadem s celostátní působností ve věcech stavebního řádu. (2) Sídlem Specializovaného stavebního úřadu je Praha. (3) V čele Specializovaného stavebního úřadu stojí ředitel. (4) Výběr, jmenování a odvolání ředitele se řídí zákonem o státní službě...….. hp 15.6.2020 14:38:48
Co jsem tu nebyl, tak někdo reagoval za mě. Tak dík. NO 12.6.2020 10:31:38
11.6.2020 13:18:44. Děkuji. Je to verze k 28.5.2020 a já jsem měl tu starší k 3.4.2020, kde byl poslední § 323. Podle obsahu tohoto ustanovenít.j. § 325 by zřejmě nedošlo ke zrušení všech úřadů dvojkových, ale části asi ano tazateli. xx 11.6.2020 14:01:16
§ 21 odst. 5 nového stavebního zákona.....Krajské stavební úřady se mohou členit na územní pracoviště. Územní pracoviště jsou vnitřní organizační jednotkou krajských stavebních úřadů. Seznam územních pracovišť, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného krajského stavebního úřadu, zveřejní Nejvyšší stavební úřad sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. - ještě to není stanoveno, kdo zůstane a kdo ne 11.6.2020 13:41:06
§ 325 11.6.2020 13:18:44
To si asi dost dobře nerozumíme anonyme. Jde mi ale o tyto podmínky, které uvedl NO 10.6.2020 16:58:19 t.j. rajón min. 10 000 obyvatel, 4 úřední osoby atd. xx 11.6.2020 12:47:16
§ 36 návrhu stavebního zákona 11.6.2020 12:35:26
Pane kolego NO. Prosím sdělte mi kde je jsou uvedeny takové podmínky. Dík za info. xx 11.6.2020 8:17:31
Řekl bych, že ta kompetence je rozdělená dost nelogicky. Zjednodušeně, kraj bude povolovat vysoké budovy, sítě a záměry s EIA. Ostatní bude povolovat ORP. Takže třeba bytový dům o 500 bytech, továrnu nebo nemocnici, nižší než 22,5m bude povolovat ORP, ale každý blbý kousek kabelového vedení NN bude povolovat kraj ... NO 11.6.2020 8:14:53
Dle současného znění návrhu stavebního zákona: Krajský stavební úřad vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech: a) budov o výšce podlahy posledního nadzemního podlaží více než 22,5 m nad úrovní nejnižšího bodu přilehlého terénu nebo mající více než 2 podzemní podlaží, b) staveb veřejné infrastruktury s výjimkou staveb občanského vybavení nebo veřejného prostranství, c) staveb souvisejících se stavbami podle písmene a) nebo b), jež by jinak byly v působnosti obecního stavebního úřadu, d) záměrů vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí. ******* Obecní stavební úřad bude vykonávat to, co nepřísluší kraji. Z toho vyplývá, že na kraji budou povolovat skoro vše a na ORP toho moc nezůstane na povolení. Vlastně jen rodinné domky a přípojky. Takže moc nepočítejte ani s tím, že by o vás měli na ORP zájem, protože se z ORP přesune část agendy na kraj a tím, že se na ORP ulehčí objem práce, tak by měly zvládnout objem práce, který vykonávají nyní na I. a na II. Dle současného návrhu je zřejmé, že se s I. a II. nepočítá. Doporučuji aktivně hledat novou práci, pokud se vám nebude chtít dojíždět až na kraj OP 11.6.2020 8:05:24
Zatím to vypadá že SÚ zůstanou jen na obcích ORP, jinde jen pokud jsou splněny podmínky - rajón min. 10 000 obyvatel, 4 úřední osoby atd., což asi málokde splní. Takže nejspíš budete zrušeni, kolego. Můžete dohodou přejít na ORP, pokud budete chtít a pokud oni vás budou chtít. NO 10.6.2020 16:58:19
Milý kolego, zkus křišťálovou kouli! :))) Mezi námi, ta bude chytřejší než paní ministryně... Zr 10.6.2020 15:27:00

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 27. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021