Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: "Fikce souhlasu závazného stanoviska" laicky bych se potřeboval zeptat, na toto: dostali jsem informaci, že je na stavebním úřadu, aby si ověřil fikci souhlasu k ZS. Lze si interně nastavit pravidla, že pokud ÚÚP záměr zkontroluje, může místo ZS napsat např. sdělení a vrátit žadateli dokumentaci s tím, že orgán uplatňuje k záměru "fikci souhlasu"? Tím by dostal žadatel i případně stavební úřad dostal informaci, jak je záměr posouzen.

PříspěvekAutorVloženo
Popravdě netuším, proč se takto divně upravil zákon a co tím tvůrci zamýšleli, když nejsou ani žádné metodické pokyny. Jde o to, že žádný právní předpis nestanovuje, co má dotčený orgán požadovat k vydání ZS. DO si pak může donekonečna vyzývat žadatele o doplnění dalších věcí a tím si prodlužovat lhůty a k žádnému vydání ZS do 30/60 dnů nedojde a zůstáváme u stejných lhůt jako dnes. Tím pádem si ani my jako SÚ těžko ověříme, že ZS je automaticky fiktivní podle spisovky, tedy podle dne podané žádosti, protože DO mohly vyzvat žadatele a pak lhůty neběží. Pokud bychom v takové době vydaly rozhodnutí s tím, že jsme se domnívali, že je fiktivní ZS (např. nám to bylo sděleno telefonátem), tak bychom chybu udělali my. Jediné, co skutečně můžeme, je oficiálně vyzývat DO, aby nám sdělili, zda je ZS fiktivní. Jediné, k čemu tedy dochází, je další zatížení úředníků a další zvýšení byrokracie, nikoliv k urychlení. Mockrát děkuji :/ 2.2.2021 9:24:17
Al tím zřejmě měla na mysli, že to platí i pro řízení zahájené před účinností novely. Prostě lhůta nám začala běžet 1.1.2021 i u již rozjetých řízení. To je celé. Š. 19.1.2021 15:47:44
Pro Al - tak proč píšete něco jiného, když se mnou souhlasíte? Nějak Vám dlouhodobě nerozumím... KV 14.1.2021 16:17:00
souhlasím s "k" a "KV" Al 14.1.2021 16:08:19
Přesně jak píše kolega "k". Doporučuji užívat pouze takové právní pojmy, kterým rozumíte. KV 14.1.2021 15:28:04
Jen bych chtěl podotknout, že to nemá s retroaktivitou vůbec nic společného. Prostě když žadatel požádá o ZS po 1. 1. 2021, platí pro tuto žádost nový postup. Toť vše. To ale není žádná retroaktivita. k 14.1.2021 15:16:31
A máme nový metodický orgán - krajský úřad projektantského kraje. 14.1.2021 15:03:05
Kuš, čerte! 14.1.2021 15:02:14
Neplatí, že se zahájená správní řízení a postupy podle stavebního zákona dokončí podle dosavadní právní úpravy! Al 14.1.2021 14:49:04
a platí zde pravděpodobně retroaktivita, neboť přechodná ustanovení ji nevyloučila... Al 14.1.2021 14:43:01
To jsme rádi, že nám to projektant vysvětlil. 14.1.2021 14:30:50
Asi nejhorší na té novele je § 10, tj. že 6 měsíců od vydání rozhodnutí (stavebního povolení) nemá stavebník jistotu, že nadřízený orgán souhlasné fixní ZS zruší a pak se jde do obnovy řízení... Al 14.1.2021 12:32:03
b: díky moc, tedy je fajn, že se dá fikci předejít a stavebníkům budeme vysvětlovat, aby si stanoviska zajišťovali jako dřív, jinak se jim to min. prodraží a časově prodlouží... 14.1.2021 11:36:51
b: 3) u obce III. stupně žádá stavební úřad, u obce I.a II. stupně žádá stavebník Al 14.1.2021 11:34:13
Tak především: 1. Ta změna se týká pouze ZÁVAZNÝCH stanovisek. 2. Ano, při prodloužení lhůty fikce po 30 dnech nenastává. 3. U ZS orgánu územního plánování pořád platí, že o ně žádá stavební úřad. b 14.1.2021 11:20:31
kolegové mám dotaz, nebyla jsem na školení a stavebníci se již ptají, zda mohou podat žádost bez stanovisek anebo sdlělí, že o stanovisko již požádali, podají nám žádost o povolení a tím to pro ně končí. Dozvěděla jsem se ze školení jen pár střípků. Např., že pokud požádali ještě loni, pak se 30 denní lhůta (resp. 60 denní § 149/4 SŘ) počítá až od 1.1 (+pracovní volno nebo svátek), a pokud budou vědět, že ve lhůtě stanovisko nestihnou vydat, že vydaní usnesení do spisu, že prodlužují s řádným zdůvodněním, žadateli na vědomí. Pokud vydají usnesneí do spisu, že prodlužují, pak fikce nenastává? Pokud nyní stavebníci začnou podávat žádosti o poovlení stavby a ohlášení bez stanovisek, budeme přerušovat řízení a překlápět ohlášky do řízení? Jak toto zjednodušení stavebníkům vysvětlíme? Nemá někdo nějaký souhrn ze školení? 14.1.2021 11:06:42
Podle mého názoru, DO to sdělení mohou napsat jen po uplynutí lhůty k vydání ZS. Kraj to zrušit nemůže, buď potvrdí nebo vydá nové. V případech, kdy my žádáme UÚP o ZS, a tomu něco chybí, tak my vyzýváme stavebníka k doplnění, protože to musí chybět i nám . Pak tady v tom případě nevím, jak se staví lhůta pro vydání UÚP, když ti nic nevydávají. A úplně parádní to bude u dodatečného povolení, kdy k žádosti ve většině případů nemám vůbec nic, to nevím k čemu se kdo bude vyjadřovat:). P. 30.12.2020 16:54:24
K dotazu, místo sdělení můžete napsat stanovisko asi takto...ve výroku napíšete jednu větu že je záměr přípustný, v odůvodnění pak jednu větu rozvitou o tom, že ÚUP posoudil záměr s PÚR, ZÚR, ÚP a cíli a úkoly ÚP a neshledal s nimi rozpor. No stanovisko nahovno, ale je to asi lepší než pracovat se s sdělením. Ve výsledku by stejně kraj zrušil to i to, když se proti tomu někdo odvolá. Je to stejně práce na pár minut. Samozřejmě je lepší si to odpracovat, napsat to poctivě a nezabývat se těmito teoriemi coby kdyby fikce, atd. Jinak ÚUP nebo DO podle mě nemůže uplatnit fikci souhlasu prostřednictvím sdělení, neboť fikce nastává na základě nečinnosti např. ÚÚP, asi bych to přirovnal nabytí účinnosti ÚP, ta taky nabývá po nějaké době a nemůže být nějak urychlena na základě úkonu nějakého orgánu. Prostě běží lhůta(nevím asi) 30 dní a pak už je na vše pozdě :). Je to inštrument pro nečinnost, takže potrénovat stanoviska a hurá do nového roku :). Ludva 30.12.2020 15:49:15
Já bych to až tak nehrotil kolegové, ono se to nějak vyvrbí, myslím, že jsou zásadnější problémy. Mě tohle třeba téměř netrápí..prostě se jen najde způsob komunikace s DO. V běžných případech není důvod žádat kraj o přezkum fiktivního stanoviska. Kolik z Vás se obracelo na kraj, že dosavadní stanoviska DO jsou nezákonné a často postrádají základní náležitosti..buď nikdo nebo minimum. Stanovisko o odpadech: při realizaci stavby bude s odpady nakládáno podle z.č. 185...:) hotovo:). Je docela prča kolik věcí se teď přesouvá na kraj, ti se z toho pos... Jak to u nás budou dělat hasiči, to jsem taky zvědav. P. 30.12.2020 8:27:18
Já se s dovolením přidám: Prodám několik různých výtisků komentovaného i nekomentovaného stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Mírně použité, ale funkční. Dále uživatelskou licenci do aplikace VITA, pracovní obuv, pršiplášť a přílbu. Vše levně. Zn: Končím. Zr 23.12.2020 12:03:33
Koukal jsem, že někteří kolegové se už orientují na něco jiného - už tady kolují inzeráty: "Prodám hodné doma vykrmené prase na zabití cca 150 kg - 35 Kč/kg a dále okružní pilu cirkulárku - levně." 23.12.2020 11:19:00
ala - Ještě nedej Bože, aby nadřízený orgán zrušil ZS u pravomocného rozhodnutí. To budou by byl také maglajs. 23.12.2020 11:16:22
Já v tom mám jasno. Pro každé fiktivní stanovisko budu chtít potvrzení od DO, že je opravdu fiktivní. A v tom potvrzení budu požadovat text, že nebylo třeba stanovit žádné podmínky. Pokud to nebudu mít potvrzeno, budu každé fiktivní ZS posílat na přezkum. a je to. PP 23.12.2020 10:34:56
Já vidím velký problém v tom, že máme posuzovat, zda není fiktivní souhlas ve zřejmém rozporu se zákonem, třeba s ÚPD. V takovém případě máme iniciovat jeho přezkum. Což ale znamená, že opět ten exkrement spadl na stavební úřad. Protože když to pustíme, tak bude na nás, že prošel nesmysl. Když to nepustíme, tak bude stavebník řvát, že ho zdržujeme. A nedej Bože aby se stalo, že po našem iniciování přezkumu ZS bude zjištěno, že ZS (fiktivní) je OK. To nás pak sežerou všichni. Přátelé, já velmi intenzivně tuším, že si raději najdu jinou práci. ala 23.12.2020 10:31:37
JL - podání přece nestačí. Musíme mít doklad o tom, že po podání nebylo ZS vydáno. LL 23.12.2020 10:25:44
Zase pěkná kravina. Když budeme získávat doklad, že proběhla fikce tak můžou rovnou DO napsat souhlasné stanovisko bez připomínek a odůvodnění. Já bych to viděl tak, vysvětlit stavebníkům , když budou chtít uplatnit fikci ať doloží doklad o učiněném podání u DO jinak že budeme stejně čekat až nám DO dodá potvrzení a ve skutečnosti se tím nic neurychlí. JL 23.12.2020 9:09:13
ještě se doplňuji: Pokud se bude jednat o dotčené orgány z úřadu, tak si asi přes spisovku dokážeme najít, kdy byla podaná k nim žádost a dopočítáme fikci, ale co, když na našem úřadě žádný další dotčený orgán není. Životní prostředí, územní plánování, pam. péči tu nemáme (jsme dvojka) a to nemluvím o dalších dotčených orgánech jako hasiči, hygiena a další. 23.12.2020 8:12:44
https://www.youtube.com/watch?v=bTmzXHienDo&feature=youtu.be **** Doporučuji zkouknout. Hlavně odpovědi na dotazy. Prakticky na všechno odpověď: "toto zákon neřeší" nebo "teď po nás nechtějte odpověď". Bude to zas jako vždy. Na ministerstvu na to kašlou a my se z toho máme po***. Postupy si opět vymyslí stavební úřady a až si to stavební úřady nějak naladí, tak ministerstvo vydá metodiku a vyhlášky můžeme očekávat nejdříve za několik let. Na takové metodiky, které vznikají po půl roce účinnosti zákona kašlu. Ano, nikdo neví, jak to vlastně s fikcí závazného stanoviska bude - tedy jak mají správní orgány postupovat. Může se stát, že přijde stavebník a donese projekt bez závazných stanovisek a sdělí, že jsou všechny fiktivně souhlasná. Můžeme jej vyzvat, aby nám doložil stanoviska? Nemůžeme. Můžeme jej vyzvat o vyjádření konkrétního orgánu? Možná. Takže nám přibude práce s tím, že začneme rozesílat výzvy na správní orgány, aby nám sdělili, že skutečně nastala fikce - paráda. Všechny to akorát víc zahltí. Takže usnesením přerušuji a čekám, až se mi vyjádří dotčené orgány. Ve finále se nám vše prodlužuje... 23.12.2020 8:07:40
Pavlové, oba, vy jste ale mudrlanti. Běžte si raději hrát na písek a nepleťte se nám do práce, které nerozumíte. b 22.12.2020 22:34:42
Pavle, s tímhle tedy nesouhlasím :-) Ale když to tady čtu, tak by to "oznámení o fikci před termínem" bylo vlastně možné, když odborníci z MMR často použili termín, že "zákon toto neřeší". :-) Pavel 22.12.2020 19:36:58
Mám z této diskuze pocit, že na stavebních úřadech asi moc odborníků nepracuje. Jako by jste vůbec nevěděli co máte dělat. Na těch zkouškách z odbornosti to asi dávají zadarmo. Pavel 22.12.2020 18:04:40
Univerzální odpověď na všechny úskalí "to zákon neřeší" mě dostávala do kolen. Ale úplně nejvíc mě rozsekalo, když z nich vypadlo, že lhůta pro fikci souhlasu ZS orgánu územního plánování začíná běžet již ode dne podání žádosti o povolení u stavebního úřadu (ve vztahu k § 96b odst. 2 SZ), a teď to přijde... protože to zákon neřeší. Tedy alespoň za mě se to bude aplikovat tak, že když je v zákoně napsáno, že si závazné stanovisko obstará sám, pak to znamená, že si o něj sám OÚP požádá a lhůta pro fikci se bude počítat ode dne, kdy OÚP žádost stavebního úřadu obdrží. GA 22.12.2020 7:11:58
RP: Navrhne se přezkum ZŠ ještě před vydáním meritorního rozhodnutí. Proč ne, když ZŠ bude třeba v přímém rozporu s ÚP? LL 21.12.2020 17:50:15
LL: "My věc posoudíme a zjistíme, že fikcí by byl porušen zákon." - podle § 4, odst. 9 se na takto "vydané" stanovisko pohlíží jako na souhlasné bez podmínek a tedy není v rámci stanoviska už co "zjišťovat". Nezdá se mi, že ustojíte zamítnutí na základě domněnky, že fiktivní závazné stanovisko je protizákonné (protože fakticky zákonné je), resp. není mi jasné co v takovém případě napíšete do odůvodnění. Což samozřejmě nevylučuje cestu přezkumu a zpětného zrušení rozhodnutí. RP 21.12.2020 16:12:55
LL: Vámi popsaný proces bude trvat tak cca půl roku. V té době ale už mohlo být vydáno řádné ZS, kdyby nebyla ta nesmyslná fikce. Dobře to na ministerstvu vymysleli, dobře... A naštvaným stavebníkům budu dávat telefon na Dostálovou. b 21.12.2020 12:28:38
No a to je právě to správné urychlení správního procesu. My dostaneme žádost bez ZS, Vyzveme žadatele o doložení ZS. Žadatel odpoví, že nemá a že to pourguje. My znovu vyzveme k doložení. Žadatel sdělí, že asi došlo k fikci. My oslovíme DO, zda došlo k fikci. DO sdělí, že došlo k fikci. My věc posoudíme a zjistíme, že fikcí by byl porušen zákon. Dáme podnět odvolacímu orgánu k přezkumu fiktivního ZS. Náš odvolací orgán to posoudí a předá dotčenému odvolacímu orgánu. Dotčený odvolací orgán shledá fiktivní ZS jako věcně nesprávné a předá to našemu odvolacímu orgánu. Náš odvolací orgán nám to vrátí s tím, že máme vyčkat na vydání řádného ZS. A TO JE TO URYCHLENÍ, PŘECE !!!!!!!! LL 21.12.2020 11:55:21
Tak na tom školení přednášející informovali, že DO může na žádost vydat žadateli jakýsi doklad o tom, že nastala fikce. No když jsem poslouchal týden před tím konferenci z MMR ke stavebnímu zákonu od seminaria, kde kromě Ing.Pavlové vystupovali i přímí konstruktéři návrhu nového stavebního zákona z řad právníků a pak to online školení právě k ZS, tak se mi chtělo........... Znalost tvůrců k otázkám praktické aplikace zákona jsou asi téměř nulové. Představte si, že bylo dokonce řečeno, že z praxe mají tvůrci dost informaci z výročních hlášení, které vyplňujeme každý rok pro ÚÚR. To mě brali mrákoty. fifinka 21.12.2020 11:06:19
No dostalo se to k "vedoucímu", ne? :-) TO KT: 21.12.2020 7:50:59
U nás se to, jako tradičně, zaseklo na magistrátu a žádnou informaci jsme nedostali. KT 18.12.2020 15:32:55
Šlo to všem vedoucím stavebních úřadů. Takže pokud jste to nedostali, asi vám to váš vedoucí nechtěl dát. 18.12.2020 10:10:37
Samozřejmě nepřišlo a za odkaz děkujeme. KT 18.12.2020 9:56:14
Dávat neveřejný link veřejně... TF 17.12.2020 12:05:18
Asi Vám to všem přišlo, ale zde je školení MMR k těm novelám: https://www.youtube.com/watch?v=bTmzXHienDo&feature=youtu.be MT 17.12.2020 10:05:16
stav: Samozřejmě že to platí pro činnost všech DO, které nám dávají ZS. Proto to bude takový guláš. b 11.12.2020 13:59:41
Kolegové, dovolte mi zpřesnění dotazu - zde se zmiňuje víceméně pouze DO UUP, ale nikde v té novele není napsáno, že se ta fikce týká jenom DO UUP... Co DO, příkladmo třeba pro stavební úřad trojkový, který má jinak hodně DO v rámci svého úřad, ale ty které jsou "jinde", hasiči, hygiena, drážní úřad? V rámci našeho úřadu se mohu kolegů zeptat, ale jinak budeme jako stavební úřad psát všem DO, od kterých nebudeme mít ZS, dotazy? Příští čtvrtek pořádá MMR jakési on-line školení pro úřady, tak uvidíme, co se dozvíme.... stav 11.12.2020 10:38:28
Rozhodně to povede k "menší zátěži správních orgánů a zrychlení správních řízení". Usnesení o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska, sdělení o vydání/nevydání stanoviska fikcí... PP 26.11.2020 14:52:05
A jak se dozvíme, jestli došlo k fikci, když si žádost na DO podá stavebník? To nám doloží potvrzenou kopii žádosti s časovým razítkem a pak co? On bude tvrdit, že ve lhůtě nic nedostal, a my mu máme věřit? To asi ne. Takže potom budeme obesílat sami ten DO s dotazem, zda na žádost odpověděli včas? Bože, to je zase Kocourkov. b 26.11.2020 13:43:53
Dle té novely musí ZS mlčky (které by bylo nesouhlasné) nadřízený orgán z moci úřední opravit (a asi Vás nepochválí): § 4 stavebního zákona: (9) O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska podle správního řádu vydá dotčený orgán usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a dotčený orgán vyrozumí o této skutečnosti žadatele. Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek. (10) Jestliže v případě uvedeném v odstavci 9 větě druhé nebyly splněny předpoklady pro vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko podle odstavce 9 ruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. 26.11.2020 12:15:29
A co trošku přejít do praxe. Stavebník požádá o ZS. Záměr bude jednoznačně v rozporu s ÚPD, ale nesouhlasné stanovisko bude vydáno pozdě, ve chvíli, kdy již nastala fikce souhlasu. To chci vidět stavební úřad, který bude stavbu v jednoznačném rozporu s ÚPD povolovat. Asi se bude muset docílit zrušení mlčky uděleného souhlasu, obdobně jako to bylo za dřívější úpravy mlčky udělovaných souhlasů ohlašovaných staveb. GA 26.11.2020 11:40:17
Je dobré, že díky této diskuzi jsem se dozvěděl, že nám zákonodárci vymysleli další blbost. Je opravdu otázka jak ta fikce bude prokázána. JL 26.11.2020 8:01:39
Miluju, když to posuzuje opravdový odborník. Ještě že Pavel souhlasí! To jsem si oddechnul. 25.11.2020 19:03:57
MT-ÚÚP ... souhlasím, asi bychom narazili, ale proč se na to nezeptat :-) Jinak s ostatním souhlasím též ... spíš jsem pochopil, že spousty "zodpovědných lidí" o tom nic neví ... tak všem zodpovědným držím od 1.1. palce. Pavel 25.11.2020 16:48:57
Osobně se domnívám, že s tímto úmyslným vyřízením žádosti fikcí by úřad územního plánování narazil u krajského úřadu. A říkám si, jestli by pak po uplatnění fikce souhlasu neměl záměr stejně posoudit z hlediska souladu s PÚR, ÚPD a cíli a úkoly stavební úřad. My musíme psát odůvodnění na 3 stránky a při přezkumech se to hodně řeší, nevěřím, že by to kraj nechal takto odbývat, i když by nám to u "bezproblémových" záměrů z časového hlediska jistě pomohlo. Třeba při pořizování územních plánů, pokud se dotčený orgán nevyjádří ve lhůtě, tak se předpokládá, že soulad z hlediska zájmů hájených tím dotčeným orgánem pohlídá pořizovatel, aby ochrana veřejného zájmu nedošla k újmě z důvodu nečinnosti správního orgánu. Na fikci souhlasu bude podle mě z pohledu správních soudů nahlíženo obdobně. Ta lhůta 30 dnů je prostě "vyřešení" toho, že nestíháme. My třeba to máme tak, že 90 % žádostí si podávajíc stavebníci sami, a dokonce ještě dříve, než podají žádost na stavební úřad. Ten je k tomu víceméně i sám nabádá. Když jsme jim naše závazná stanoviska zasílali na vědomí, tak je nechtěli s tím, že se jim tam hromadí a nemají s nimi co dělat. Nicméně, bude se to muset nějak ošetřit, jinak nevím jak by stavební úřad ověřoval, že mu stavebník nelže když tvrdí, že úřad územního plánování lhůtu nestihl. MT - ÚÚP 25.11.2020 16:37:53
Dle mého je to otázka na "správní řád", zda může být dopředu potvrzena "fikce souhlasu"? Pavel 25.11.2020 16:06:37
Přidávám se ke kolegyni "ala". Taky mně nejsou dost zřejmé naše budoucí správní postupy. Měli jste k tomu už někdo nějaké školení? A pane Pavle, tady je fórum stavebních úřadů, ne poradna pro stavebníky. Mohl byste to prosím respektovat? b 25.11.2020 16:03:52
Prosila bych o názor kolegy ze stavebních úřadů. Děkuji. ala 25.11.2020 15:59:37
Ano, o to jde. V praxi může nastat varianty: fikce souhlasu, nesouhlasné ZS, souhlasné ZS či souhlasné s podmínkou. Ale stavebník nemusí nic na obecný stavební úřad předat :-) A bude na stavebním úřadě, aby volal na ÚÚP a ptal se, co s tím je? Proto jsem se ptal na možnost, zda místo ZS může ÚÚP napsat "nějaké sdělení či co" a na vědomí to poslat i na stavební úřad, že v tomto záměru je uplatňována fikce souhlasu? Tím by se pár věcí vyřešilo. Pavel 25.11.2020 15:51:42
Kolegové, prosím o názor. To co se tady řešilo níže je jasné, to byl opravdu nesmysl. Ale já bych ráda věděla, jak budeme prakticky zjišťovat, zda už fikce nastala? Jak zjistíme, jestli už domu DO lhůta uplynula? Vždyť ten DO si ji má právo i prodloužit. Copak je budeme dotazovat, jestli zmeškali lhůtu? Sami to ale bez nich nezjistíme. ala 25.11.2020 15:36:35
Tak jak to Pavle píšete, to nikdy fungovat nebude, ani po 1.1.21. Žádné takové pravidlo se nastavovat nemůže, ta fikce bude jen krajním řešením v případě nečinnosti úřadu, což si nikdo nemůže dovolit. b 25.11.2020 15:09:39
Ale psal jste něco úplně jiného. 25.11.2020 15:07:13
Ano, o to mi šlo, o tu novelu od 1.1. Omlouvám se, že někteří to nepochopili, až paní Lenka. Pavel 25.11.2020 14:26:41
To je pravda Lenko, ale o to tazateli evidentně nejde - viz text dotazu. 25.11.2020 14:18:36
K 1.1.2021 nabyde účinnost zákon č. 403/2020 Sb., kterým dojde mimo jiné ke změně některých ustanovení správního řádu (§ 149) a stavebního zákona (§ 4), a který zavádí institut fikce souhlasného závazného stanoviska... Lenka 25.11.2020 13:35:24
ÚÚP musí ZS vydat, žádná fikce souhlasu neexistuje. 25.11.2020 13:20:12
Fikce souhlasu u závazných stanovisek náš právní řád vůbec nezná. Buď je kladné, nebo záporné. Vždy ale musí být. Nečtěte internet a informujte se na úřadě. b 25.11.2020 12:03:39
To je naprostý nesmysl. Doporučuji, vážený stavebníku, abyste se šel informovat na Váš stavební úřad a úřad územního plánování, tam to s úředníky proberte a oni Vám určitě poradí. LL 25.11.2020 11:02:26

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021