Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

1. 9. 2015

V sekci Metodické příručky a publikační materiály byly zveřejněny nové publikace:

  • Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 / Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1;
  • Vybrané údaje o bydlení 2014 / Selected Data on Housing 2014;
  • Třetí syntetická zpráva programu ESPON. Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice.

Více informací


24. 8. 2015

ESPON
ESPON EGTC hledá nového zaměstnance na plný pracovní úvazek na pozici Financial Expert/Public Procurement and Administration.

Více informací


18. 8. 2015

ESPON – NOVÁ VÝZVA
Byla zveřejněna nová výzva k podání nabídek „Web services and IT-Solutions (2016–2019)“ v programu ESPON.

Více informací


31. 7. 2015

DOTACE NA ÚZEMNÍ PLÁNY
Byla zveřejněna výzva k předkládání žádostí o podporu na územní plány ze Specifického cíle 3.3: "Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje" Integrovaného regionálního operačního programu. ÚÚR poskytuje žadatelům o dotaci metodickou pomoc při vyplňování žádostí.

Více informací


28. 7. 2015

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2015.

Více informací


21. 7. 2015

Seminář pro obce, dobrovolné svazky obcí – mikroregiony a místní akční skupiny
23. září 2015, Ostrožská Nová Ves – autokemp Slovácký dvůr.

Více informací


7. 7. 2015

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 30. 6. 2015 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


8. 6. 2015

Evropská komise dne 4. června 2015 schválila Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ bude podporováno pořízení územních plánů, regulačních plánů a územních studií.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2014