Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

20. 6. 2017

PŘÍMÉ VSTUPY DO ON-LINE APLIKACÍ
Portál územního plánování / Evidence územně plánovací činnosti / Systém stavebně technické prevence

VSTUP DO APLIKACE – Portál územního plánování       VSTUP DO APLIKACE – Evidence územně plánovací činnosti       VSTUP DO APLIKACE – Systém stavebně technické prevence


20. 6. 2017

Konference Spa-ce.net
Letošní mezinárodní konference na téma The Role of Public Sector in Local Economic and Territorial Development in Central, Eastern and South Eastern Europe proběhne ve dnech 13. – 17. září v Sofii.

Více informací


19. 6. 2017

Upozornění!
Knihovna ÚÚR bude ve dnech 3. a 4. července 2017 z provozních důvodů zavřena.


14. 6. 2017

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“. ŘO IROP oznamuje, že dne 6. června 2017 byl aktualizován text 9. výzvy IROP. Předmětem změny bylo zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 10. 10. 2017 na 4. 7. 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy.

Více informací


2. 6. 2017

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 6. 2017 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


23. 5. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


17. 5. 2017

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je průběžně doplňovaný a aktualizovaný katalog termínů a definic územního rozvoje a souvisejících oborů. Je určen zejména pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.
Nově Slovník územního rozvoje ke dni 15. 5. 2017 obsahuje 2 310 termínů.

Více informací


15. 5. 2017

21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim 2017 připravuje 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.
Připravují se podrobnější informace.


15. 5. 2017

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Seznam článků a publikací k výsledkům výzkumu o vlivu kvality prostředí vytvářeného výstavbou na člověka a vybraných prací na dané téma byl doplněn k 1. 5. 2017 o 14 nových položek z Novinek 3/2017 a 4/2017 knihovny ÚÚR.

Více informací


4. 4. 2017

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2015–2017
Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2016. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována předběžná sumární data z dotazníků.

Více informací


31. 3. 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2016.

Více informací


24. 3. 2017

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Informace o prodloužení výzvy č. 9 IROP „Územní studie“ a ukončení výzev č. 2 IROP „Územní plány“ a č. 3 IROP „Regulační plány“

Řídící orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“ ve Specifickém cíli 3.3 Územní rozvoj. Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14.00 hod., a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

Řídící orgán IROP dále informoval, že výzvy č. 2 „Územní plány“ a č. 3 „Regulační plány“ budou ukončeny dne 31. 3. 2017 v 14.00 hod. tak, jak stanovují texty výzev. Další výzvy v těchto aktivitách Řídící orgán IROP neplánuje.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017