Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

7. 4. 2015

Oznámení
V domě na Jakubském nám. 3 v Brně je volný dvoupokojový byt ve druhém patře domu o rozloze 97,60 m2. Informace na tel. č. +420 606 033 170.


7. 4. 2015

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 31. 3. 2015 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


17. 3. 2015

Program ESPON – vybrané projekty
Byla vydána nová publikace z programu ESPON. Publikace seznamuje čtenáře s výsledky projektů ESPON, kterých se Česká republika účastnila jako projektový partner, případně s projekty, ve kterých byla předmětem výzkumu.

Více informací


2. 3. 2015

Systém stavebně technické prevence (SSTP)
Od měsíce března 2015 je v provozu nová verze rozšířeného Systému stavebně technické prevence. Systém nyní zahrnuje nejen obecné stavební úřady, ale také speciální, vojenské a jiné. Odborná i laická veřejnost může i nadále vzniklé události oznámit vyplněním formuláře Oznámení události, jednotlivé stavební úřady mohou po přihlášení do systému zakládat Pasporty událostí přímo.

Více informací


27. 2. 2015

Mezinárodní spolupráce – UN-HABITAT
Bylo otevřeno přihlašování do Světových cen Habitat (World Habitat Awards) 2015/2016. Více informací v přiloženém dokumentu nebo na stránkách ÚÚR.
Adobe Acrobat PDF Světové ceny Habitat 2015 (248 kB)

Více informací


4. 2. 2015

Principy a pravidla územního plánování (PaP) – internetová prezentace.
Byla provedena aktualizace kapitoly – D.2 Nástroje územního plánování – podkapitoly D.2.3.2 Územní plán a D.2.3.3 Regulační plán. Dále byla k 15. 1. 2015 připravena verze PaP pro vyhledávání a tisk.

Více informací


3. 2. 2015

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2015.

Více informací


22. 1. 2015

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Strategický dokument s celostátní působností "Politika architektury a stavební kultury České republiky" byl schválen usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

Více informací


12. 12. 2014

U příležitosti 20. výročí založení ÚÚR byla vydána mimořádná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj k č. 5/2014 Ústav územního rozvoje 1994–2014.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2014