Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

7. 11. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno druhé revidované vydání Ministerstva pro místní rozvoj Územní studie veřejného prostranství – Metodický návod pro pořízení a zpracování.

Více informací


5. 11. 2018

NÁRODNÍ DOTACE – Podpora územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží
Byly zveřejněny nové informace o národních dotacích pro rok 2019.
Národní program Podpora územně plánovacích činností obcí
Národní program Podpora architektonických a urbanistických soutěží

Více informací


31. 10. 2018

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Územní dimenze budoucích politik.

Více informací


30. 10. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – poslední aktualizace – říjen 2018.

Více informací


1. 10. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 1/2018.

Více informací


21. 9. 2018

KNIHOVNA ÚÚR
Upozorňujeme na změnu otevírací doby knihovny od 1. 10. 2018. Knihovna bude nově otevřena ve středu a ve čtvrtek v dopoledních hodinách a v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Více informací


10. 9. 2018

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 9. 2018 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


5. 9. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky od 11/2016 – poslední aktualizace – srpen 2018.

Více informací


5. 9. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno Metodické sdělení k posuzování návrhu územního plánu v průběhu jeho pořizování z hlediska vlivů na životní prostředí. Metodické sdělení nahrazuje a doplňuje Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ze dne 22. 7. 2013.

Více informací


31. 8. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 3. vydání. Ke změně metodického pokynu dochází ve vazbě na zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon. Tímto zákonem byl novelizován § 96b stavebního zákona.

Více informací


31. 8. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Nově je zveřejněna v plné verzi mimořádná příloha k č. 4/2018 časopisu – Krajina v územním plánování 21. století – Sborník z konference AUÚP ČR, Mikulov 12.–13. 4. 2018.

Více informací


27. 8. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny materiály:
Metodická pomůcka Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků.
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci § 189 odst. 3 stavebního zákona ve vztahu ke splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti.

Více informací


21. 8. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018