Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

12. 2. 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Rada města Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace.
Termín pro zaslání přihlášky do výběrového řízení je do 4. 3. 2016 (včetně).

Bližší podmínky pro zaslání přihlášky, jejich příloh a další informace naleznete na webových stránkách statutárního města Brna.

Více informací


9. 2. 2016

ESPON
ESPON EGTC vyhlásil výběrové řízení na dvě pozice vedoucích oddělení.

Více informací


2. 2. 2016

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
podle usnesení vlády č. 774/2011 na úřadech územního plánování a stavebních úřadech probíhá od 8. 2. 2016 do 19. 2. 2016.

Více informací


29. 1. 2016

EVROPSKÝ HABITAT
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Regionální konference OSN "Evropský Habitat".
Termín konání: Praha, 16. až 18. března 2016.
Tématem konference bude "Housing in Liveable Cities" (Bydlení v životaschopných městech).

Více informací


29. 1. 2016

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2016.

Více informací


27. 1. 2016

Byla zveřejněna zpráva CESTOVNÍ RUCH V KARPATECH V ČESKÉ REPUBLICE.
Zpráva hodnotí potenciál a stav infrastruktury cestovního ruchu v ČR na území Karpat a mapuje běžící projekty i nové záměry iniciované zejména místními a regionálními aktéry.

Více informací


19. 1. 2016

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 1. 2016 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


8. 1. 2016

ESPON
Byly zveřejněny překlady nových dokumentů programu ESPON 2020.

Více informací


5. 1. 2016

Ústav územního rozvoje zpracoval publikaci PRINCIPY A ZÁSADY URBANISTICKÉ KOMPOZICE V PŘÍKLADECH.
Cílem publikace je seznámit uživatele stručnou a názornou formou s vybranými pojmy urbanistické kompozice a s důležitými principy a zásadami urbanistické kompozice v územním plánování.

Více informací


4. 1. 2016

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
ARCHITECTURE AND BUILDING CULTURE POLICY OF THE CZECH REPUBLIC
Strategický dokument s celostátní působností "Politika architektury a stavební kultury České republiky" byl zveřejněn v anglické verzi.

Více informací


11. 12. 2015

ESPON
Byly zveřejněny nové výzvy v programu ESPON.

Více informací


7. 12. 2015

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1
Na webových stránkách byl zveřejněn strategický dokument s celostátní působností v německém překladu "Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik in der Fassung der Aktualisierung Nr. 1".

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2016