Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

7. 7. 2015

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 30. 6. 2015 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


29. 6. 2015

Byla zveřejněna internetová publikace VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2014.

Více informací


8. 6. 2015

Evropská komise dne 4. června 2015 schválila Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ bude podporováno pořízení územních plánů, regulačních plánů a územních studií. Podrobnější informace o omezení zaměření jednotlivých dokumentů a příjemců naleznete na stránkách MMR – Integrovaný regionální operační program.

Více informací


21. 5. 2015

Byly zveřejněny nové materiály v sekci STANOVISKA A METODIKY:
1. Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
2. Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií
3. Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu

Více informací


28. 4. 2015

Urbanistický projekt roku 2015
Dobrá územní regulace je základ pro udržitelný rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu veřejného prostoru. Pod tímto heslem došlo k vyhlášení soutěže „Urbanistický projekt roku 2015“ po dohodě mezi Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů. Více informací v přiloženém dokumentu nebo na stránkách ÚÚR.
Adobe Acrobat PDF Urbanistický projekt roku 2015 – podmínky soutěže, přihláška, registrace (245 kB)

Více informací


22. 4. 2015

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1
Strategický dokument s celostátní působností "Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1" byl schválen usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2014