Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

9. 8. 2018

Upozornění!
Knihovna ÚÚR bude ve dnech 13. až 28. srpna 2018 z provozních důvodu zavřena.


6. 8. 2018

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Upozornění pro krajské úřady:
Zpracovaná sumární data z dotazníkového šetření včetně tabulek, grafů a kartogramů za roky 2015–2017 byla publikována v sekci Územní plánování a stavební řád – Analýza stavu na úseku SŘ a ÚP – Analýza 2015–2017.

Více informací


26. 7. 2018

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI V ČR
Upozornění pro uživatele Evidence územně plánovací činnosti ohledně funkčnosti a vkládání dat.

Více informací


20. 7. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem.

Více informací


17. 7. 2018

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2018.

Více informací


9. 7. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Závazná stanoviska orgánů územního plánování – 2. vydání. Dále prezentace ze série školení Ministerstva pro místní rozvoj k problematice závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona (Brno, Praha, Pardubice. Červen 2018).

Více informací


26. 6. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno nové metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu.

Více informací


21. 6. 2018

PUBLIKACE
Publikace Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018 (2. aktualizované vydání) byla aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.
O tištěnou podobu aktualizované publikace je možné požádat na e-mailu: publikace@uur.cz.

Více informací


13. 6. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn nový metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií.

Více informací


11. 6. 2018

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byla zveřejněna Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Více informací


23. 5. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně je zveřejněna mimořádná příloha k č. 2/2018 časopisu – Interakce sídel a velkých průmyslových závodů – Sborník z konference AUÚP, Ústí nad Labem 26.–27. 10. 2017.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 5/2017 a 6/2017.

Více informací


24. 4. 2018

UPOZORNĚNÍ
V průběhu dubna 2018 došlo ke změně webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Případné nefunkční odkazy na webových stránkách ÚÚR budeme postupně aktualizovat. Děkujeme za pochopení.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018