Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

27. 2. 2015

Mezinárodní spolupráce – UN-HABITAT
Bylo otevřeno přihlašování do Světových cen Habitat (World Habitat Awards) 2015/2016. Více informací v přiloženém dokumentu nebo na stránkách ÚÚR.
Adobe Acrobat PDF Světové ceny Habitat 2015 (248 kB)

Více informací


4. 2. 2015

Principy a pravidla územního plánování (PaP) – internetová prezentace.
Byla provedena aktualizace kapitoly – D.2 Nástroje územního plánování – podkapitoly D.2.3.2 Územní plán a D.2.3.3 Regulační plán. Dále byla k 15. 1. 2015 připravena verze PaP pro vyhledávání a tisk.

Více informací


3. 2. 2015

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
podle usnesení vlády č. 774/2011 na úřadech územního plánování a stavebních úřadech probíhá od 2. 2. 2015 do 13. 2. 2015. Termín vyplňování dotazníků byl prodloužen do 20. 2. 2015.

Více informací


3. 2. 2015

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2015.

Více informací


22. 1. 2015

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Strategický dokument s celostátní působností "Politika architektury a stavební kultury České republiky" byl schválen usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

Více informací


14. 1. 2015

Mezinárodní spolupráce – UN-HABITAT
V této sekci byly zveřejněny výsledky Mezinárodní ceny Dubaje za rok 2014 – nejlepší příklady a zkušenosti z praxe. Naleznete zde vítěze jednotlivých kategorií.

Více informací


13. 1. 2015

Principy a pravidla územního plánování (PaP) – internetová prezentace.
Byla provedena aktualizace kapitoly B.3 Trendy a koncepce územního rozvoje – podkapitoly B.3.3.1.2 Města – krajina, B.3.3.2.2 Venkovská sídla – krajina.

Více informací


13. 1. 2015

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 31. 12. 2014 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


13. 1. 2015

Byly zveřejněny nové materiály v sekci STANOVISKA A METODIKY:
- Změna územního plánu – obsah
- Ukládání a zveřejňování územního plánu a regulačního plánu
- Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2014