Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

21. 1. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Zástupce veřejnosti – metodické sdělení, vysvětlení k jednotlivým ustanovením § 23 stavebního zákona
Vzor pro výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu: podklady pro vydání, vazba na stanovisko SEA a obsah

Více informací


13. 1. 2021

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, pověřený výkonem funkce zřizovatele Ústavu územního rozvoje, organizační složky státu vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Ústavu územního rozvoje.
Termín podání přihlášek: do 5. 2. 2021.

Více informací


13. 1. 2021

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje nabídku na externí spolupráci - Externí konzultant / Specializace: Konzultační středisko ke stavebnímu právu.
Termín podání přihlášek: do 29. 1. 2021.

Více informací


13. 1. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – Koncepce rozvoje venkova (zkrácená verze), která je zveřejněna v plné verzi.

Více informací


28. 12. 2020

Klidnější období, zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2021 přejí všichni zaměstnanci Ústavu územního rozvoje.

Více informací


18. 12. 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Byly zveřejněny brožury Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) v české, anglické a německé verzi.

Více informací


18. 12. 2020

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byla zveřejněna kapitola C.4 Občanské vybavení, jedna z částí internetové publikace Principy a pravidla územního plánování. Kapitola byla aktualizována ve spolupráci s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a je recenzována odborníky z oboru.

Více informací


17. 12. 2020

UZAVŘENÍ KNIHOVNY ÚÚR
Vážení čtenáři, v návaznosti na probíhající celostátní opatření je knihovna od pátku 18. 12. 2020 pro veřejnost až do odvolání uzavřena. Nadále poskytujeme služby, které lze zajistit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Děkujeme za pochopení.

Více informací


17. 12. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 3/2020 a 4/2020.

Více informací


7. 12. 2020

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 7. 12. 2020.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 664 pojmů.

Více informací


26. 11. 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Více informací


12. 11. 2020

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na pracovní místo
Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: územní rozvojový plán
.
Termín podání přihlášek: do 2. 12. 2020.

Více informací


5. 11. 2020

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


4. 11. 2020

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – CEMAT
Byl zveřejněn Heslář územního rozvoje (český překlad).
Cílem hesláře je sladit současnou odbornou a politickou terminologii a kulturní rozmanitost členských států, aby u často používaných pojmů v oblasti politik územního rozvoje došlo mezi evropskými zeměmi k lepší komunikaci a snazšímu porovnávání různých výsledků a vzniklých situací.
Překlad do češtiny: Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor územního plánování a Ústav územního rozvoje.

Více informací


3. 11. 2020

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Více informací


2. 11. 2020


27. 10. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020)
Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) pro stavební úřady
Oprávněný investor – Metodické sdělení k § 23a stavebního zákona

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021