Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

20. 7. 2016

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2016.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


18. 7. 2016

Upozornění!
Knihovna ÚÚR bude ve dnech 25. července 2016 až 2. srpna 2016 z důvodu čerpání dovolené zavřena.


13. 7. 2016

INZERCE
Ústav územního rozvoje nabízí pronájem dvoupokojového bytu
v Brně na Jakubském nám. 3, v 1. patře, o rozloze 84,37 m2.
Bližší informace na tel. čísle: +420 606 033 170

Více informací


1. 7. 2016

SEMINÁŘE K ÚZEMNÍ STUDII KRAJINY
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dva semináře pro obce s rozšířenou působností a krajské úřady k pořizování územní studie krajiny (Praha, 20. června 2016; Olomouc, 22. června 2016). Prezentace ze seminářů naleznete na webové stránce ÚÚR.

Více informací


24. 6. 2016

INZERCE
Ústav územního rozvoje nabízí pronájem kanceláří včetně sociálního zázemí
v Brně na Jakubském nám. 3, v 6. patře budovy, o celkové výměře 155 m2.
Bližší informace na tel. čísle: +420 606 033 170

Více informací


23. 6. 2016

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 15. 6. 2016 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


21. 6. 2016

MAPA PROJEKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU
Byla zveřejněna publikace mapující realizované projekty podpořené dotací ze státního rozpočtu
v Národním programu podpory cestovního ruchu v letech 2010 – 2015.
Součástí výstupu je také nová interaktivní mapa – 1. mapový portál ÚÚR.

Více informací


8. 6. 2016

PUBLIKACE K PRODEJI
S číslem časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2016 vyšla mimořádná příloha s názvem Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech.
Publikace bude rozeslána do knihoven vybraných vysokých škol.
Případní zájemci o další výtisky (cena 120,- Kč) se mohou obracet na p. Tamaru Blatovou,
tel.: 542 423 116, email: publikace@uur.cz

Více informací


24. 5. 2016

KONFERENCE Spa-ce.Net
Management of historically developed urban and rural landscapes in Central, Eastern and South Eastern Europe. Lednice, 12. až 14. září 2016. Pozvánka.

Více informací


18. 5. 2016

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 5. 2016 aktualizaci Specifických pravidel:
- výzvy č. 2 Územní plány,
- výzvy č. 3 Regulační plány,
- výzvy č. 9 Územní studie.
Aktualizace uvedených pravidel jsou platné a závazné od 13. 5. 2016. Žadatelé, tj. obce s rozšířenou působností, se při přípravě žádostí o podporu musí řídit aktuálními dokumenty.

Více informací


13. 5. 2016

KONFERENCE
10. jubilejní ročník odborné konference "Člověk / Stavba / Územní plánování".
Fakulta stavební ČVUT v Praze, 19. 10. 2016. Pozvánka.

Více informací


9. 5. 2016

STANOVISKA A METODIKY
V části 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny – Regulační plány byl zveřejněn nový metodický pokyn Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí.
V části 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace byl zveřejněn nový metodický návod Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů.

Více informací


5. 4. 2016

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2015
K termínu 23. 3. 2016 byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni 2. pololetí 2015 (bez DPH).
NOVĚ V ROCE 2016 – Karty samostatných příkladů z publikace.

Více informací


O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2016