Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

4. 5. 2018

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje Výběrové řízení na pracovní místo – Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: územní plánování, územní rozvoj.
Termín podání přihlášek: do 4. 5. 2018. Termín prodloužen do 31. 5. 2018.

Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje Výběrové řízení na pracovní místo – Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: Politika územního rozvoje ČR.
Termín podání přihlášek: do 15. 5. 2018. Termín prodloužen do 31. 5. 2018.

Více informací


24. 4. 2018

UPOZORNĚNÍ
V průběhu dubna 2018 došlo ke změně webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Případné nefunkční odkazy na webových stránkách ÚÚR budeme postupně aktualizovat. Děkujeme za pochopení.

Více informací


19. 4. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky od 11/2016 – poslední aktualizace – březen 2018.

Více informací


18. 4. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno nové metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování.

Více informací


18. 4. 2018

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Na webových stránkách je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF
k 15. 4. 2018.. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 415 termínů.

Více informací


9. 4. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno nové metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k problematice zveřejňování a ukládání územních a regulačních plánů, jejich změn a zprávy o uplatňování územního plánu.

Více informací


9. 4. 2018

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI V ČR
Vážení uživatelé Evidence územně plánovací činnosti, od dubna 2018 dochází k úpravě aplikací iLAS a iKAS z důvodu zajištění jejich funkčnosti i v operačním systému Windows 10.
Úprava bude probíhat za provozu. Omlouváme se za případné přechodné problémy, které mohou vzniknout. Děkujeme za pochopení.

Více informací


5. 4. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Ústav územního rozvoje zpracoval a zveřejnil aktualizované vydání publikace Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech. Publikace byla aktualizována v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018. Publikace je volně ke stažení, v tištěné podobě bude k dispozici na konferenci AUÚP ČR v Mikulově.

Více informací


28. 3. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – poslední aktualizace – únor 2018.

Více informací


16. 3. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


1. 3. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn aktualizovaný metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Zadání územní studie – osnova zadání.

Více informací


27. 2. 2018

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 10. 2. 2018 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


22. 2. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna tři aktualizovaná metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj:
– k souběžnému pořizování změn územního plánu a nového územního plánu;
– k vymezování ploch pro golfová hřiště v územním plánu;
– k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu.

Více informací


12. 2. 2018

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace
Teze politiky. Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb.

Více informací


5. 2. 2018

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 2. 2018.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018