Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

25. 7. 2014

Na webových stránkách Ústavu územního rozvoje byla vytvořena nová složka Archiv starších výstupů ÚÚR. Naleznete zde archiv vybraných informací, výstupů z úkolů a zpráv, které byly předmětem činnosti Ústavu územního rozvoje v předcházejících letech a v současné době neprobíhá jejich aktualizace a doplňování.

Více informací


25. 7. 2014

Byla vytištěna nová publikace SPOLEČNÁ STRATEGIE ÚZEMNÍHO ROZVOJE STÁTŮ V4+2.
Dokument Společná strategie územního rozvoje států V4+2 je dalším milníkem spolupráce v oblasti územního rozvoje zemí EU – České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska (Visegradská skupina – V4), Bulharska a Rumunska (+2).

Více informací


2. 7. 2014

Ústav územního rozvoje, o.s.s., se sídlem Jakubské nám. 3, 658 34 Brno vypisuje výběrové řízení na jednoho zaměstnance se zaměřením na problematiku územního plánování.

Více informací


2. 6. 2014

Byla zveřejněna internetová publikace Vybrané údaje o bydlení 2013.

Více informací


6. 5. 2014

Principy a pravidla územního plánování
Internetová prezentace – probíhá průběžná aktualizace jednotlivých kapitol a doplňování témat kapitoly E. Pojmy.

Více informací


25. 4. 2014

Byly zveřejněny informace a výstupy zaměřené na koordinaci řešení problémů společného územního rozvoje Společná strategie územního rozvoje států V4+2 – Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (V4), Bulharsko a Rumunsko (+2).

Více informací


24. 4. 2014

Na stránkách Institutu regionálních informací (IRI) je k dispozici
URBANISTICKÁ KALKULAČKA "URBANKA".

Kalkulačka je určena zejména pořizovatelům a zpracovatelům územních plánů pro vyhodnocení potřeby nových ploch pro bydlení a při jejich zdůvodnění.
Použitá metoda umožňuje uživateli rozhodnout na základě konkrétní situace v obci, kolik bytů bude v rámci zlepšení účelného využívání zastavěného území realizováno na stávajících plochách a kolik na plochách zastavitelných, a dále specifikovat rozsah různých forem bytové výstavby.
Pro pořizovatele a pracovníky veřejné správy je přístup zdarma, pro projektanty za úhradu.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu (dříve rozpočtovou organizací), zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch.

V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní činnost ministerstva, vykonává činnost metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a publikační (včetně tvorby informačních systémů), organizuje mezinárodní odborný styk a působí též v řadě mezinárodních organizací.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2014