Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

17. 10. 2014

Byly zveřejněny definice VYBRANÝCH POJMŮ URBANISTICKÉ KOMPOZICE.

Více informací


2. 10. 2014

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny materiály k územně analytickým podkladům. Jedná se o Metodický návod k příloze č. 1 části A – Územně analytické podklady obcí a Metodický návod k příloze č. 1 části B – Územně analytické podklady kraje.

Více informací


2. 10. 2014

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 30. 9. 2014 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


15. 9. 2014

Byla zveřejněna anglická verze internetové publikace VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2013 (Selected Data on Housing 2013).

Více informací


27. 8. 2014

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 30. 6. 2014, aktualizace webové stránky ke dni 27. 8. 2014.

Více informací


6. 8. 2014

Byly zveřejněny informace o přípravě dokumentu POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY.

Více informací


6. 8. 2014

Byla zveřejněna zpráva z 16. konference ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za územní plánování (CEMAT) včetně přijatých rezolucí. Hlavním tématem byla účast veřejnosti v procesu územního plánování.

Více informací


25. 7. 2014

Na webových stránkách Ústavu územního rozvoje byla vytvořena nová složka Archiv starších výstupů ÚÚR. Naleznete zde archiv vybraných informací, výstupů z úkolů a zpráv, které byly předmětem činnosti Ústavu územního rozvoje v předcházejících letech a v současné době neprobíhá jejich aktualizace a doplňování.

Více informací


25. 7. 2014

Byla vytištěna nová publikace SPOLEČNÁ STRATEGIE ÚZEMNÍHO ROZVOJE STÁTŮ V4+2.
Dokument Společná strategie územního rozvoje států V4+2 je dalším milníkem spolupráce v oblasti územního rozvoje zemí EU – České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska (Visegradská skupina – V4), Bulharska a Rumunska (+2).

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2014