Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

16. 10. 2017

21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


4. 10. 2017

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
ÚÚR představuje další publikaci – Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech.
Nová publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel. Snaží se poskytnout nejzákladnější orientaci potřebnou v územním plánování k nazírání na hodnoty sídla. Představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu, a předkládá doporučení.

Více informací


15. 9. 2017

ESPON
Byly zveřejněny nové informační materiály k programu ESPON:
Územní důkazy pro Evropu a Nástroje programu ESPON.

Více informací


7. 9. 2017

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 9. 2017 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


6. 9. 2017

CORCAP
Dne 31. srpna 2017 se uskutečnilo v Brně v prostorách Ústavu územního rozvoje pracovní jednání k připravovanému mezinárodnímu projektu spolupráce zaměřenému k posílení regionálního rozvoje a logistiky podél koridoru TEN-T Orient / East-Med „CORCAP – Capitalisation of TEN-T Corridors for Regional Development and Logistics“.
Hlavním řešitelem projektu je Saské státní ministerstvo vnitra. Účelem tohoto setkání bylo oslovit potenciální partnery projektu (v rámci přidruženého partnerství je předpokládána i účast ÚÚR), představit cíle a očekávané výstupy navrženého záměru. Pracovní jednání se také zabývalo náměty a způsoby řešení výzkumu a řešení možných dopadů pro strategické plány dotčených regionů.

Více informací


21. 8. 2017

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2017
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2017 (bez DPH).
OPĚT V ROCE 2017 – Karty samostatných příkladů z publikace.

Více informací


10. 8. 2017

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2017.

Více informací


1. 8. 2017

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Více informací


18. 7. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněna mimořádná příloha k č. 3/2017 časopisu – Rozvoj cestovního ruchu a územní plánování – Sborník z konference AUÚP, Rožnov pod Radhoštěm 21.–22. 4. 2017.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017