Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

7. 10. 2015

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (PaP) – internetová prezentace.
Byla připravena nová kapitola – C.10 Veřejná prostranství.

Více informací


5. 10. 2015

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 30. 9. 2015 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


2. 10. 2015

Byly zveřejněny informace ze semináře pro obce, DSO – mikroregiony a MAS.
Seminář se konal 23. září 2015 v Ostrožské Nové Vsi a organizoval ho Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Místní akční skupinou Horňácko a Ostrožsko z.s.

Více informací


23. 9. 2015

NEPŘEHLÉDNĚTE
20. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.

Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
Termín pro zaslání závazných přihlášek: 23. 10. 2015.

Více informací


17. 9. 2015

V sekci STANOVISKA A METODIKY v části 4. Územně plánovací dokumentace byla zveřejněna nová prezentace Regulační plán z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení.

Více informací


7. 9. 2015

POZOR ZMĚNA!
Od 14. 9. 2015 dochází z provozních důvodů ke změně otevírací doby knihovny.

Více informací


1. 9. 2015

V sekci Metodické příručky a publikační materiály byly zveřejněny nové publikace:

  • Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 / Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1;
  • Vybrané údaje o bydlení 2014 / Selected Data on Housing 2014;
  • Třetí syntetická zpráva programu ESPON. Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice.

Více informací


18. 8. 2015

ESPON – NOVÁ VÝZVA
Byla zveřejněna nová výzva k podání nabídek „Web services and IT-Solutions (2016–2019)“ v programu ESPON.

Více informací


31. 7. 2015

DOTACE NA ÚZEMNÍ PLÁNY
Byla zveřejněna výzva k předkládání žádostí o podporu na územní plány ze Specifického cíle 3.3: "Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje" Integrovaného regionálního operačního programu. ÚÚR poskytuje žadatelům o dotaci metodickou pomoc při vyplňování žádostí.

Více informací


28. 7. 2015

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2015.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2015