Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

6. 12. 2016

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny.

Více informací


2. 12. 2016

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Na webových stránkách je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF
k 1. 12. 2016. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 200 termínů.

Více informací


11. 11. 2016

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2016.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


7. 11. 2016

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Proběhla revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev č.2 Územní plány, č. 3 Regulační plány a č. 9 Územní studie.

Více informací


2. 11. 2016

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny dva nové materiály. Jedná se o:

Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů. Metodický návod k příloze č. 1, část B, vyhlášky č. 500/2006 Sb. – druhé přepracované vydání, 4. úplná aktualizace.

Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství – návaznost na dotace z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“ ze specifického cíle 3.3 "Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje", vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu (obec s rozšířenou působností a obec, pro kterou je studie zpracovávána).

Více informací


18. 10. 2016

DOTAČNÍ TITUL - ÚZEMNÍ PLÁN
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2017 na dotační titul Územní plán. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Více informací


11. 10. 2016

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny dva nové materiály. Jedná se o:

Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“) – metodický výklad Ministerstva životního prostředí.

Výklad definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“ – metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informací


29. 9. 2016

INZERCE
Ústav územního rozvoje nabízí pronájem dvoupokojového bytu
v Brně na Jakubském nám. 3, ve 2. patře, o rozloze 90 m2.
Bližší informace na tel. čísle: +420 606 033 170

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2016