Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

15. 12. 2014

Upozornění! Knihovna ÚÚR bude ve dnech 22. až 31. prosince 2014 z provozních důvodů zavřena.


12. 12. 2014

Seminář o programech CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE a ESPON 2020
Krajský úřad Plzeňského kraje a Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá dne 8. ledna 2015 v Plzni seminář o programech CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE a ESPON 2020.

Prosíme, aby zájemci o účast na semináři vyplnili registrační formulář a odeslali ho nejpozději do 31. 12. 2014 na následující e-mailovou adresu: bvavrino@rek.zcu.cz.
Pozvánku, program a registrační formulář naleznete pod tímto odkazem.


13. 11. 2014

Byla zveřejněna VÝZVA k předkládání nabídek v rámci programu ESPON 2020. Více informací v sekci Mezinárodní spolupráce – ESPON – Výzvy.

Více informací


17. 10. 2014

Byly zveřejněny definice VYBRANÝCH POJMŮ URBANISTICKÉ KOMPOZICE.

Více informací


2. 10. 2014

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny materiály k územně analytickým podkladům. Jedná se o Metodický návod k příloze č. 1 části A – Územně analytické podklady obcí a Metodický návod k příloze č. 1 části B – Územně analytické podklady kraje.

Více informací


2. 10. 2014

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 30. 9. 2014 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2014