Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

24. 5. 2016

KONFERENCE Spa-ce.Net
Management of historically developed urban and rural landscapes in Central, Eastern and South Eastern Europe. Lednice, 12. až 14. září 2016. Pozvánka.

Více informací


19. 5. 2016

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE PŘIPOMÍNÁME A UPOZORŇUJEME
Organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně hledá externího pracovníka se specializací PROGRAMÁTOR .NET (vhodné i pro absolventy nebo studenty vyšších ročníků studia oboru IT).
Termín odevzdání přihlášek je posunutý do 10. 6. 2016.

Více informací


18. 5. 2016

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 5. 2016 aktualizaci Specifických pravidel:
- výzvy č. 2 Územní plány,
- výzvy č. 3 Regulační plány,
- výzvy č. 9 Územní studie.
Aktualizace uvedených pravidel jsou platné a závazné od 13. 5. 2016. Žadatelé, tj. obce s rozšířenou působností, se při přípravě žádostí o podporu musí řídit aktuálními dokumenty.

Více informací


13. 5. 2016

KONFERENCE
10. jubilejní ročník odborné konference "Člověk / Stavba / Územní plánování".
Fakulta stavební ČVUT v Praze, 19. 10. 2016. Pozvánka.

Více informací


13. 5. 2016

KONFERENCE
Central Europe towards Sustainable Building 2016. Innovations for Sustainable Future.
Praha, 22. až 24. června 2016. Pozvánka.

Více informací


9. 5. 2016

STANOVISKA A METODIKY
V části 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny – Regulační plány byl zveřejněn nový metodický pokyn Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí.
V části 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace byl zveřejněn nový metodický návod Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů.

Více informací


22. 4. 2016

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně hledá externího pracovníka se specializací PROGRAMÁTOR .NET (vhodné i pro absolventy nebo studenty vyšších ročníků studia oboru IT).

Více informací


19. 4. 2016

Upozornění!
Upozorňujeme návštěvníky knihovny ÚÚR, že od 9. 5. 2016 opět rozšiřujeme otevírací dobu knihovny pro odbornou veřejnost.

Více informací


5. 4. 2016

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2015
K termínu 23. 3. 2016 byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni 2. pololetí 2015 (bez DPH).
NOVĚ V ROCE 2016 – Karty samostatných příkladů z publikace.

Více informací


23. 3. 2016

Upozornění!
Upozorňujeme na změnu poštovního směrovacího čísla v adrese Ústavu územního rozvoje.
Nové PSČ ÚÚR od 1. 4. 2016 bude 602 00.


23. 3. 2016

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (PaP) – internetová prezentace.
Byla zveřejněna verze publikace pro vyhledávání a tisk. Stav publikace k 23. 3. 2016.
Zveřejněny aktualizované kapitoly D.6 Související metodické pokyny a publikace a B.2 Charakteristika, stav, hodnoty a problémy územního rozvoje ČR – podkapitola B.2.3 Krajina.

Více informací


O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2016