Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

10. 8. 2017

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2017.

Více informací


3. 8. 2017

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 8. 2017 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


2. 8. 2017

21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Plzni ve dnech 12. a 13. října 2017 21. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu na téma Novela stavebního zákona.

Více informací


1. 8. 2017

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Více informací


18. 7. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněna mimořádná příloha k č. 3/2017 časopisu – Rozvoj cestovního ruchu a územní plánování – Sborník z konference AUÚP, Rožnov pod Radhoštěm 21.–22. 4. 2017.

Více informací


11. 7. 2017

KNIHOVNA ÚÚR
Výběr z knižních novinek ve fondu knihovny ÚÚR získaných v 1. polovině roku 2017.

Více informací


20. 6. 2017

PŘÍMÉ VSTUPY DO ON-LINE APLIKACÍ
Portál územního plánování / Evidence územně plánovací činnosti / Systém stavebně technické prevence

VSTUP DO APLIKACE – Portál územního plánování       VSTUP DO APLIKACE – Evidence územně plánovací činnosti       VSTUP DO APLIKACE – Systém stavebně technické prevence


14. 6. 2017

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 9. výzvy „Územní studie“. ŘO IROP oznamuje, že dne 6. června 2017 byl aktualizován text 9. výzvy IROP. Předmětem změny bylo zkrácení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 10. 10. 2017 na 4. 7. 2017 do 14 hodin. Důvodem změny je vyčerpání alokace 9. výzvy.

Více informací


23. 5. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2017.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017