Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

18. 10. 2016

DOTAČNÍ TITUL - ÚZEMNÍ PLÁN
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2017 na dotační titul Územní plán. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.

Více informací


11. 10. 2016

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny dva nové materiály. Jedná se o:

Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“) – metodický výklad Ministerstva životního prostředí.

Výklad definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“ – metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informací


29. 9. 2016

INZERCE
Ústav územního rozvoje nabízí pronájem dvoupokojového bytu
v Brně na Jakubském nám. 3, ve 2. patře, o rozloze 90 m2.
Bližší informace na tel. čísle: +420 606 033 170

Více informací


22. 9. 2016

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2016.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně byla zveřejněna mimořádná příloha – Kulturní dědictví a památková ochrana – Sborník z konference AUÚP, Tábor 5.–6. 5. 2016.

Více informací


7. 9. 2016

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace ESPON Vytváření otevřené a polycentrické Evropy – Vize a scénáře pro evropské území do roku 2050.

Více informací


29. 8. 2016

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Ke dni 29. 8. 2016 byla zveřejněna Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu za roky 2012 až 2014.

Více informací


24. 8. 2016

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 21. 8. 2016 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


10. 8. 2016

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2016.

Více informací


9. 8. 2016

TEORIE A VÝZKUM
Tato sekce byla doplněna informacemi o znečištěném prostředí na lidské zdraví.

Více informací


9. 8. 2016

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (PaP) – internetová prezentace.
Kapitola C.1 Výroba, těžba a skladování je nově doplněna o stručný výtah priorit a cílů Aktualizace státní energetické koncepce České republiky.

Více informací


8. 6. 2016

PUBLIKACE K PRODEJI
S číslem časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2016 vyšla mimořádná příloha s názvem Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech.
Publikace bude rozeslána do knihoven vybraných vysokých škol.
Případní zájemci o další výtisky (cena 120,- Kč) se mohou obracet na p. Tamaru Blatovou,
tel.: 542 423 116, email: publikace@uur.cz

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2016