Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

12. 11. 2015

ESPON
ESPON EGTC vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele ESPON EGTC (Director for the ESPON EGTC).

Více informací


12. 11. 2015

20. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


3. 11. 2015

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2016 na dotační titul Územní plán.

Více informací


3. 11. 2015

V sekci STANOVISKA A METODIKY byly zveřejněny nové materiály:

  • Územní studie veřejného prostranství – metodický návod pro pořízení a zpracování (zveřejněno 3. 11. 2015);
  • Metodické sdělení – Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání dvou či více změn (zveřejněno 30. 10. 2015);
  • Zadání územní studie – osnova zadání (zveřejněno 27. 10. 2015).

Více informací


22. 10. 2015

Byla zveřejněna publikace BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ČÍSLECH (září 2015), která obsahuje základní statistické údaje o bydlení a informace o podporách v oblasti bydlení poskytovaných MMR a SFRB.

Více informací


7. 10. 2015

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (PaP) – internetová prezentace.
Byla připravena nová kapitola – C.10 Veřejná prostranství.

Více informací


5. 10. 2015

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 30. 9. 2015 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


2. 10. 2015

Byly zveřejněny informace ze semináře pro obce, DSO – mikroregiony a MAS.
Seminář se konal 23. září 2015 v Ostrožské Nové Vsi a organizoval ho Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Místní akční skupinou Horňácko a Ostrožsko z.s.

Více informací


17. 9. 2015

V sekci STANOVISKA A METODIKY v části 4. Územně plánovací dokumentace byla zveřejněna nová prezentace Regulační plán z podnětu nenahrazující územní rozhodnutí – pořízení.

Více informací


7. 9. 2015

POZOR ZMĚNA!
Od 14. 9. 2015 dochází z provozních důvodů ke změně otevírací doby knihovny.

Více informací


1. 9. 2015

V sekci Metodické příručky a publikační materiály byly zveřejněny nové publikace:

  • Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 / Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1;
  • Vybrané údaje o bydlení 2014 / Selected Data on Housing 2014;
  • Třetí syntetická zpráva programu ESPON. Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Účelem zřízení Ústavu územního rozvoje je poskytování odborného zázemí a pomoc při výkonu všech kompetencí, které zřizovateli přísluší.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje - Petr Hladiš, 2001–2015