Česky English Deutsch Francais

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Časopis URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ je odborným periodikem určeným pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou veřejnost v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch. Co se týče územního plánování, je jediným odborným periodikem v České republice zaměřeným na tuto problematiku. Je vydáván Ústavem územního rozvoje od roku 1998. Jeho ISSN je 1212-0855.

Časopis byl v červnu 2008 zařazen Radou pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Podrobnější údaje naleznete na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Časopis je od roku 2020 zařazen do celosvětové vědecké knihovnické databáze EBSCO.

Časopis má tři rubriky:

  • Hlavní
  • Názory a diskuse
  • Aktuality a informace

Od roku 2008 je recenzovaným periodikem v rubrice Názory a diskuse, a to pro vybrané články splňující vědecká a odborná kritéria. Má zpracovánu metodiku recenzního řízení. Recenzovaná část rubriky je v časopise vyznačena.

Součástí časopisu jsou dvě pravidelné přílohy:

  • Pořizovatelská praxe
  • Stavebně správní praxe

Kromě pravidelných příloh vycházejí i mimořádné monotematické přílohy.

Časopis vychází v dvouměsíční periodicitě v nákladu 1 450 kusů. Zdarma je rozesílán na orgány veřejné správy a na vysoké školy.

Roční předplatné činí 480 Kč bez poštovného a zahrnuje šest čísel časopisu včetně stálých i mimořádných příloh.
Časopis lze objednat v redakci časopisu na e-mailové adrese redakce@uur.cz.
Objednávka předplatného pro nové předplatitele.

Obsah jednotlivých čísel je aktuálně zveřejňován na webových stránkách ÚÚR. Úplný obsah čísel je zveřejňován s půlročním zpožděním.
Přehled příspěvků z čísel předchozích ročníků naleznete v rejstřících. V případě zájmu o některý ze starších příspěvků kontaktujte redakci časopisu redakce@uur.cz.

Články uveřejněné v časopisu Urbanismus a územní rozvoj lze sdílet za podmínek licence CC BY-NC-ND 4.0.


Logo časopisu Urbanismus a územní rozvoj
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 13. 1. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021