Česky English Deutsch Francais

SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE


Výbuch nádrže na páru Rudník Výbuch RD Novosedlice Zřícená část domu Nové Sedlo Zřícený dům Zlín

V iSSTP se evidují tyto události:

  • závady,
  • poruchy,
  • havárie

staveb a zařízení, došlo-li při nich ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke značným majetkovým škodám. Stavbou se rozumí dle SZ veškerá stavební díla, z působnosti stavebního zákona tedy nejsou žádné stavby vyloučeny.

iSSTP sleduje závady, poruchy, havárie budov a inženýrských děl vč. zařízení. Do systému jsou zahrnuty události týkající se obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů.


Základní informace naleznete na webových stránkách v části:
Územní plánování a stavební řád – Stavební řád – Stavebně technická prevence.On-line systém iSSTP – přihlášení    On-line systém iSSTP – přihlášení

Data v on-line systému iSSTP vyplňují pověření pracovníci stavebních úřadů s přístupovými právy.
Pro vstup do aplikace zadejte přidělené jméno a heslo.


On-line Prohlížení dat    On-line Prohlížení dat

Veřejnosti je pro získání informací určeno Prohlížení dat.


On-line Formulář Oznámení události    On-line Formulář Oznámení události

Pro podání oznámení vyplňte Formulář Oznámení události.
Pro podání hlášení vyplňte Formulář Hlášení události. Tento formulář vyplňuje:

  • ­osoba předávající hlášení – za Policii ČR, Stavební policii, HZS ČR a další, pokud nebyly údaje v předem dohodnutých formátech elektronicky odeslány do databáze iSSTP přímo z příslušných informačních systémů.

Formulář Hlášení událostí bude k dispozici v následujících letech až po rozšíření SSTP.


Poznámka:
­Vyplněné údaje je nutné průběžně ukládat, protože cca po 20 minutách nečinnosti v systému je uživatel z aplikace iSSTP automaticky odhlášen a všechna neuložená data budou nenávratně ztracena.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 6. 2017 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022