Česky English Deutsch Francais

SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE


Výbuch nádrže na páru Rudník Výbuch RD Novosedlice Zřícená část domu Nové Sedlo Zřícený dům Zlín

V iSSTP se evidují tyto události:

  • závady,
  • poruchy,
  • havárie

staveb a zařízení, došlo-li při nich ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke značným majetkovým škodám. Stavbou se rozumí dle SZ veškerá stavební díla, z působnosti stavebního zákona tedy nejsou žádné stavby vyloučeny.

iSSTP sleduje závady, poruchy, havárie budov a inženýrských děl vč. zařízení. Do systému jsou zahrnuty události týkající se obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů.

Data v on-line systému iSSTP vyplňují pověření pracovníci stavebních úřadů s přístupovými právy. Pro vstup do aplikace zadejte přidělené jméno a heslo.


Vstup do aplikace
iSSTP


Veřejnosti je pro získání informací určeno PROHLÍŽENÍ DAT.

Pro podání oznámení vyplňte formulář OZNÁMENÍ UDÁLOSTI. Tento formulář vyplňuje:

  • ­stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, stavební podnikatel, autorizovaný inspektor (povinnost oznámit / ohlásit dle § 152 až § 155 stavebního zákona) nebo také
  • stavební úřad (předávání informací dle §14 SZ), autorizovaná osoba, všeobecně uznávaný odborník v dotyčné oblasti a kterýkoliv občan.

Za nesplnění povinnosti (oznámit / ohlásit havárii, závadu, poruchu stavby) jsou ve SZ stanoveny sankce:

  • za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč fyzické osobě jako stavebníkovi, stavbyvedoucímu, fyzické osobě vykonávající stavební dozor, vlastníkovi stavby nebo zařízení a autorizovanému inspektorovi (dle § 178 a 179 SZ),
  • za správní delikt lze uložit pokutu do 200 000 Kč právnické nebo podnikající fyzické osobě jako stavebníkovi, stavebnímu podnikateli, autorizovanému inspektorovi, právnické osobě jako vlastníkovi stavby nebo zařízení (dle § 180 a 181 SZ).

Pro podání hlášení vyplňte formulář HLÁŠENÍ UDÁLOSTI. Tento formulář vyplňuje:

  • ­osoba předávající hlášení – za Policii ČR, Stavební policii, HZS ČR a další, pokud nebyly údaje v předem dohodnutých formátech elektronicky odeslány do databáze iSSTP přímo z příslušných informačních systémů.

Formulář Hlášení událostí bude k dispozici v následujících letech až po rozšíření SSTP.


Poznámka:
­Vyplněné údaje je nutné průběžně ukládat, protože cca po 20 minutách nečinnosti v systému je uživatel z aplikace iSSTP automaticky odhlášen a všechna neuložená data budou nenávratně ztracena.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 3. 2015 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2017