Aktuality

20.02.2023

Výzva k předkládání abstraktů

Redakce časopisu Urbanismus a územní rozvoj vyzývá k podávání abstraktů pro č. 4 a 5/2023 k tématům

PRAVIDLA PRO DEVELOPERY

SMART CITIES

V případě zájmu o publikaci článku k některému z výše uvedených témat zašlete na adresu redakce@uur.cz abstrakt příspěvku (rozsah max. 250 slov):

  • Pravidla pro developery do 31. března 2023
  • Smart Cities do 30. dubna 2023

O přijetí či nepřijetí abstraktu budou autoři informováni do 5. dubna 2023 (Pravidla pro developery), do 10. května 2023 (Smart Cities). Termín pro odevzdání recenzovaných příspěvků do recenzního řízení je do 26. května 2023 (Pravidla pro developery), do 15. července 2023 (Smart Cities). Termín pro zaslání nerecenzovaných příspěvků je do 12. června 2023 (Pravidla pro developery), do 31. července 2023 (Smart Cities). Uvedená dvě čísla časopisu budou postupně vydána v průběhu srpna až října 2023.

Přijímány jsou příspěvky v režimech recenzovaný/nerecenzovaný. Příspěvek může být v češtině, slovenštině či angličtině. Pokyny pro publikování naleznete v sekci Časopis UaÚR – Pro autory.

Redakce přijímá i recenzované/nerecenzované články k jiným tématům relevantním k zaměření časopisu. Pro informační rubriku uvítá redakce zaslání relevantních zpráv, recenzí publikací nebo záznamů z odborných akcí k danému tématu. Podrobnější informace o časopisu včetně formálních náležitostí nabízených rukopisů naleznete v sekci Časopis UaÚR – Pro autory.

Více informací >
1-10 z 52