Diskuze

Upozornění:

On-line diskuze ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám, která je určena pro orgány veřejné správy, je dočasně pozastavena.
Aplikace byla zastaralá a stav příspěvků nebylo možné kontrolovat.
Aktuálně probíhá modernizace webového prostředí ÚÚR, kdy součástí řešení bude také modernizace této aplikace. Věříme, že tímto krokem dojde ke zlepšení kvality diskuzních skupin.
Děkujeme za pochopení. 


Vstup do diskuze


V rámci Konzultačního střediska je zřízena on-line diskuze ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám. Diskuze je určena pouze pro orgány veřejné správy. Pro právnické, fyzické a soukromé osoby je otevřena možnost nahlížení, nikoliv aktivní vstup. Diskuze slouží pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností úřadů územního plánování, stavebních úřadů a dalších orgánů veřejné správy.

Tématická skupina Počet témat v tematické skupině Poslední téma v tematické skupině Poslední příspěvek k tématu
Koordinované stanovisko 0
Kvalifikační předpoklady 0
Nové právní předpisy 0
Opatření obecné povahy 0
Pořizování nové ÚPD 0
Územně analytické podklady 0
Územně plánovací informace 0
Územní řízení 0
Územní studie 0
Zastavěné území 0
Změny platné ÚPD 0