Diskuze

Aktuálně probíhá modernizace webového prostředí ÚÚR. Součástí řešení je také modernizace této aplikace.
Věříme, že tímto krokem dojde ke zlepšení kvality diskuzních skupin.

Pilotní provoz

Nová on-line diskuze ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám je spuštěna v pilotním provozu. 
Uvítáme případné připomínky na funkčnost.

Vstup pro registrované uživatele / Registrace


V rámci Konzultačního střediska je zřízena on-line diskuze ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám.

Tématická skupina Počet témat v tematické skupině Poslední téma v tematické skupině Poslední příspěvek k tématu
Kvalifikační předpoklady 0
Nové právní předpisy 0
Pořizování nové ÚPD 0
Standardizace ÚPD 0
Stanoviska a vyjádření 0
Územně analytické podklady 0
Územně plánovací informace 0
Územní studie 0
Zastavěné území 0
Změny platné ÚPD 0