Online katalog

Online katalog obsahuje záznamy všech knih, zpráv a elektronických zdrojů ve fondu knihovny ÚÚR. Dále obsahuje záznamy vybraných článků z českých i zahraničních časopisů vydaných od roku 1990.

Typ Autor Název Pramen/Vydavatel
Kniha SÝKORA, Jaroslav Město. Jeho prostory a uspořádání. Praha: Powerprint, 2018. 54 s., fot., obr., mp., příl., lit.
Kniha MELKOVÁ, Pavla (ed.) Živá památka. Praha: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 2022. 239 s., fot., lit.
Kniha ŘEPKOVÁ, Hana Skryté půvaby českých sídlišť. Praha: Národní památkový ústav, 2023. 351 s., obr., fot., lit., res. angl.
Kniha MENCL, Václav Dějiny evropské architektury IV. Praha, Národní památkový ústav, 2023. 511 s., obr., fot., mp., rejstř., lit., res. angl.
Kniha ALEŠ, Dominik Ulice. Inspirativní městské třídy světových metropolí. Praha: Grada Publishing, 2023. 232 s., fot., obr., mp.
Kniha BENEŠ, Jan Koldům Litvínov. Dům jako sociální zrcadlo. Praha: Academia, 2023. 269 s., fot., obr., rejstř., lit.
Článek Vyhláška č. 33/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci. Sb. zákonů a mezin. smluv 2024, č. 33, 4 s.
Článek Klidná síla. Architect + 2024, č. 44, s. 70-75, 12 fot., 3 obr.
Článek Stavebnice. Architect + 2024, č. 44, s. 60-68, 13 fot., 3 obr.
Článek Farma jahod. Architect + 2024, č. 44, s. 50-59, 12 fot., 4 obr.
1-10 z 59320