20.09.2023

Stanoviska a metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 1. Politika územního rozvoje ČR – byla aktualizována Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2023) pro stavební úřady.

Více informací >

20.09.2023

24. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá ve dnech 2. – 3. listopadu 2023 ve Zlíně 24. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.

  • Byla zahájena registrace.
  • Bližší informace naleznete v přiloženém letáku a závazné přihlášce.
  • Program konference se připravuje.
    První den konference bude věnován novele nového stavebního zákona a vystoupením zástupců jednotlivých rezortů a jejich pohledům na novelu nového stavebního zákona.
    Druhý den se uskuteční dva souběžné bloky, jeden se bude zabývat územním plánováním a digitalizací, druhý stavebním řádem a digitalizací.

Naleznete v sekci Územní plánování / Konference a semináře.

Více informací >

18.09.2023

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněno plné znění č. 1/2023.

Více informací >

08.09.2023

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023

Byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2023 (bez DPH). 

Naleznete v sekci Publikační činnost / Aktualizované příručky / Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí.

Více informací >