Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

15. 2. 2019

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byla zveřejněna kapitola D.1 Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018.

Více informací


11. 2. 2019

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá od 18. 2. do 1. 3. 2019.

Více informací


8. 2. 2019

KNIHOVNA ÚÚR
Upozorňujeme na změnu otevírací doby knihovny od 18. 2. 2019. Knihovna bude nově otevřena v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v dopoledních hodinách a ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Více informací


1. 2. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi.

Více informací


26. 1. 2019

PŘEHLED MIKROREGIONŮ A EUROREGIONŮ V ČR
Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem regionální politiky provedl v rámci úkolu A.4.05/RP Podpora obcí k 31. 12. 2018 aktualizaci přehledu funkčních mikroregionů a euroregionů v České republice.

Více informací


25. 1. 2019

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2019.

Více informací


23. 1. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně je k časopisu zveřejněn Rejstřík 2018.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 2/2018 a 3/2018.

Více informací


17. 1. 2019

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Vnitřní periferie v Evropě.

Více informací


16. 1. 2019

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 1. 2019 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


20. 12. 2018

Úspěšný rok 2019 přeje Ústav územního rozvoje.

Více informací


6. 12. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky – poslední aktualizace – listopad 2018.

Více informací


5. 12. 2018

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 3. 12. 2018. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 525 termínů. V roce 2018 byly pro vybrané pojmy ve slovníku doplněny definice, doporučené na základě spolupráce s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP ČR) jako definice hlavní.

Více informací


5. 12. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


29. 11. 2018

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Řídicí, plánovací a finanční nástroje ve službách polycentrického rozvoje.

Více informací


28. 11. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a územní plánování, který je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ve znění účinném od 25. 5. 2018.

Více informací


20. 11. 2018

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1
Obce a veřejnost mají možnost zaslat své písemné připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky.
Připomínky ke Zprávě lze uplatnit písemně v termínu do 17. prosince 2018.

Více informací


5. 11. 2018

NÁRODNÍ DOTACE – Podpora územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží
Byly zveřejněny nové informace o národních dotacích pro rok 2019.
Národní program Podpora územně plánovacích činností obcí
Národní program Podpora architektonických a urbanistických soutěží

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019