Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

11. 6. 2021

SPOLUPRÁCE
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje nabídku na spolupráci – EKONOM ÚÚR
Termín podání přihlášek: do 25. 6. 2021

Více informací


26. 5. 2021

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR k roku 2020 v anglické verzi – Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic – Implementation Evaluation to 2020.

Více informací


26. 5. 2021

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Výsledky souhrnné analýzy výstupů k aktualizaci dokumentu.

Více informací


24. 5. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Politika architektury a stavební kultury České republiky – Vyhodnocení plnění k roku 2020, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


26. 4. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Více informací


21. 4. 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2020.

Více informací


12. 4. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2021.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nově je součástí pravidelných příloh SSP a PP přehled relevantní judikatury.

Více informací


8. 4. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


31. 3. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Hodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na lidské zdraví.

Více informací


30. 3. 2021

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Náměty k aktualizaci. Tento dokument je určen jako základní podklad pro diskuse nad aktualizací Politiky architektury a stavební kultury České republiky, které by měly proběhnout v letech 2021 a 2022.

Více informací


30. 3. 2021

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR k roku 2020. Vláda na svém zasedání dne 15. 3. 2021 usnesením číslo 287 vzala na vědomí vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky k roku 2020. Zároveň uložila do konce roku 2022 předložit její aktualizaci, při čemž má být zohledněn materiál Náměty k aktualizaci.

Více informací


16. 2. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Doporučený postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Více informací


5. 2. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


5. 2. 2021

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 1. 2021 byla provedena aktualizace internetové prezentace.
Další novely budou zapracovány v následující aktualizaci.

Více informací


30. 1. 2021

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2021.

Více informací


26. 1. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byly zveřejněny nové publikace:
Teze politik. Opětovné využití prostor a budov
Country fiche. Územní vzorce a vztahy v České republice. Stručný přehled o ČR
Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021