Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

14. 10. 2019

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Přeshraniční veřejné služby v Evropě.

Více informací


25. 9. 2019

22. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
UPOZORNĚNÍ
Přijímání přihlášek je ke dni 25. 9. 2019 ukončeno. Kapacita konference je naplněna.
Děkujeme za pochopení.

Více informací


25. 9. 2019

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2018.

Více informací


19. 9. 2019

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Vláda schválila 2. 9. 2019 Aktualizaci č. 2 a Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace PÚR ČR č. 2 byla pořízena z podnětu Ministerstva dopravy. Aktualizace PÚR ČR č. 3 byla pořízena z podnětu Ministerstva zemědělství.

Více informací


18. 9. 2019

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2019
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2019 (bez DPH).

Více informací


26. 8. 2019

22. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje pořádá v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.
Tématem letošní konference jsou připravované změny stavebního práva.

Více informací


14. 8. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2019.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování, která je zveřejněna v plné verzi.

Více informací


9. 8. 2019

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR bylo v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018 vydáno druhé aktualizované znění publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019.

Více informací


6. 8. 2019

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2015–2017
Na webových stránkách ÚÚR je zveřejněna finální verze Analýzy stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování zpracované za roky 2015, 2016 a 2017, která je schválena vládou ČR.

Více informací


26. 7. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno aktualizované metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury.

Více informací


19. 7. 2019

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2019.

Více informací


11. 7. 2019

SEMINÁŘ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST
Byly zveřejněny vybrané prezentace ze semináře Ekonomické nástroje územního plánování v Evropě a jejich možné uplatnění v České republice, který se konal 17. 6. 2019 v Autoklubu v Praze, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, TAČR – Technologické agentury ČR, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a COST – European Cooperation in Science and Technology.

Více informací


22. 5. 2019

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byl aktualizován tematický okruh D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018.
Byly zveřejněny aktualizované kapitoly:
D.1 Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy
D.2 Nástroje územního plánování
D.3 Vazby nástrojů územního plánování
D.4 Informace v územním plánování
D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019