Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

30. 6. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna aktualizovaná metodika Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

Více informací


26. 6. 2020

MAPOVÝ PORTÁL MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚÚR zpracoval na podnět odborné veřejnosti společný výstup v rámci úkolů A.4.01/ÚP Evidence územně plánovací činnosti a A.4.13/SŘ Systém stavebně technické prevence – mapovou aplikaci Správní obvody stavebních úřadů. Obsahuje správní obvody obecných stavebních úřadů; speciálních stavebních úřadů pro vodní díla; speciálních stavebních úřadů pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
Výstup je publikován na Mapovém portálu MMR a ÚÚR.

Více informací


12. 6. 2020

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 12. 6. 2020.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 605 pojmů.

Více informací


29. 5. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.

Více informací


25. 5. 2020

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2018–2020
Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování, obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2019. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována sumární data z dotazníků po vyčištění dat a jejich požadovaných opravách. Byla zahájena příprava na statistické vyhodnocení.

Více informací


15. 5. 2020

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


12. 5. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny materiály:
Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem;
Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí k prohlášení předkladatele koncepce podle ustanovení § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí při pořizování zásad územního rozvoje a územního plánu.
Současně byl zveřejněn odkaz na Metodická doporučení Ministerstva životního prostředí – převážně k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.

Více informací


21. 4. 2020

ARCHITEKT OBCI 2020
Do konce června lze podávat přihlášky do soutěže Architekt obci 2020, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Podrobnosti naleznete v příloze.

Více informací


16. 4. 2020

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 2. 4. 2020 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


8. 4. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno nové metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie.

Více informací


20. 2. 2020

STANOVISKA A METODIKY / POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Byl zveřejněn metodický pokyn Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech. Stanovuje hierarchii veřejných prostranství a určuje, v jakých částech a v jakém rozsahu mají být veřejná prostranství řešena v územně analytických podkladech a v územních plánech. Metodický pokyn je rovněž naplněním jednoho z opatření Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020