Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

8. 9. 2022

Vážení uživatelé,
aktuálně ÚÚR připravuje modernizaci webového prostředí, kdy součástí řešení jsou i modernizace vybraných aplikací. Úpravy probíhají za provozu, proto se omlouváme za případné přechodné problémy nebo nefunkčnost aplikací.
Děkujeme za pochopení.


25. 8. 2022

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Udržitelná urbanizace v Evropě. Hledání příležitostí k podpoře udržitelné urbanizace v mém regionu.

Více informací


25. 8. 2022

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2022.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Nové výzvy pro územní plánování – Sborník z konference AUÚP ČR, Lanškroun 28.–29. dubna 2022, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


28. 7. 2022

STANOVISKA A METODIKY
V sekci Stanoviska a metodiky – 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny bylo zveřejněno nové metodické sdělení OÚP MMR k vedení spisu při pořizování opatření obecné povahy na úseku územního plánování.

Více informací


27. 7. 2022

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V souvislosti s probíhající aktualizací Politiky architektury a stavební kultury ČR byla vytvořena pracovní skupina, která má návrh aktualizace konzultovat. Dne 2. 5. 2022 se konalo třetí jednání neformální pracovní skupiny.

Více informací


14. 7. 2022

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2022.

Více informací


13. 7. 2022

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I / (od roku 2022) Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – poslední aktualizace 07/2022
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II / (od roku 2022) Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky – poslední aktualizace 07/2022

Více informací


28. 6. 2022

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn Seznam relevantních podkladů PÚR ČR k 1. 4. 2022.

Více informací


23. 6. 2022

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byla zveřejněna nová publikace Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech. Je výstupem k opatření č. 3.1.1. Publikace navazuje na obdobný materiál zpracovaný Ústavem územního rozvoje v roce 2017 a aktualizovaný v roce 2018, věnovaný urbanistické struktuře venkovských sídel.
Publikace se zabývá charakterem a strukturou zástavby městských sídel v územních plánech a dalších dokumentech územního plánování. Je určena pořizovatelům, projektantům a zástupcům obcí, zejména určeným zastupitelům.

Více informací


23. 6. 2022

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 23. 6. 2022.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 845 pojmů.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022