Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

31. 3. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
V plné verzi jsou zpřístupněny články z čísel 3/2019 a 4/2019.

Více informací


26. 3. 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Byla zveřejněna Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2019.

Více informací


26. 3. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování, která je zveřejněna v plné verzi.

Více informací


16. 3. 2020

UPOZORNĚNÍ
S účinností od 17. 3. 2020 a v souvislosti s krizovými opatřeními vlády ČR k rozšíření onemocnění COVID-19 (zejména s UV č. 215/2020) funguje Ústav územního rozvoje v omezeném režimu.
Dotazy, prosím, směrujte přes e-maily. Zaměstnanci ÚÚR budou pracovat vzdáleným přístupem.
Děkujeme za pochopení.


13. 3. 2020

Upozornění!
V návaznosti na probíhající celostátní opatření je knihovna ÚÚR pro veřejnost až do odvolání UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení!


4. 3. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny aktualizované metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k „povinné“ změně územního plánu a aktualizovaná certifikovaná metodika Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury.

Více informací


3. 3. 2020

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Digitální inovace v městském prostředí.

Více informací


20. 2. 2020

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


20. 2. 2020

STANOVISKA A METODIKY / POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Byl zveřejněn metodický pokyn Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech. Stanovuje hierarchii veřejných prostranství a určuje, v jakých částech a v jakém rozsahu mají být veřejná prostranství řešena v územně analytických podkladech a v územních plánech. Metodický pokyn je rovněž naplněním jednoho z opatření Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Více informací


31. 1. 2020

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2020.

Více informací


17. 1. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2019.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – VODA V SÍDLE A KRAJINĚ – Sborník z konference AUÚP ČR, Plzeň 3.–4. 10. 2019, která je zveřejněna v plné verzi.
Současně je zveřejněn REJSTŘÍK 2019 k časopisu.

Více informací


30. 12. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna metodika Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady – Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.. Naleznete v okruhu 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace.
Byla zveřejněna informace Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, pro stavební úřady. Naleznete v okruhu 1. Politika územního rozvoje ČR.

Více informací


19. 12. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna metodika Evidence územně plánovací činnosti – Postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.

Více informací


19. 12. 2019

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 19. 12. 2019.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 593 pojmů.

Více informací


16. 12. 2019

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování
Byla zveřejněna internetová publikace OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování. Tištěná verze se připravuje jako mimořádná příloha časopisu UaÚR.

Více informací


10. 12. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2019.
Jedná se o jubilejní číslo časopisu. 30 let územního rozvoje – 25 let Ústavu územního rozvoje – 22 let vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj.

Více informací


19. 11. 2019

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Jsou zveřejněny nové publikace Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 v české, anglické a německé verzi.

Více informací


18. 11. 2019

FACEBOOK
Ústav územního rozvoje je nově od 14. 11. 2019 na Facebooku. Věříme, že bude možné předávat informace o činnosti ÚÚR většímu okruhu uživatelů a oslovit šířeji naši cílovou skupinu.
Sledujte – sdílejte – přispívejte.

Více informací


4. 11. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu. Metodický pokyn zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020