Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

4. 3. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – Změny v územním plánování. Co nás čeká? - Sborník z konference AUÚP ČR, Praha 8. října 2020, která je zveřejněna v plné verzi.
Současně je zveřejněn REJSTŘÍK 2020 k časopisu.

Více informací


16. 2. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Doporučený postup pořizování aktualizace ZÚR po identifikaci významného negativního vlivu na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Více informací


8. 2. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn nový metodický pokyn OÚP MMR Pozemky veřejných prostranství.

Více informací


8. 2. 2021

OSTATNÍ
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s ČKAIT, MMR, ČSSI a AUÚP vypisují 7. ročník Urbanistický projekt roku 2021. Uzávěrka soutěže je 10. března 2021.

Více informací


5. 2. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


5. 2. 2021

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 1. 2021 byla provedena aktualizace internetové prezentace.
Další novely budou zapracovány v následující aktualizaci.

Více informací


30. 1. 2021

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2021.

Více informací


26. 1. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byly zveřejněny nové publikace:
Teze politik. Opětovné využití prostor a budov
Country fiche. Územní vzorce a vztahy v České republice. Stručný přehled o ČR
Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech

Více informací


21. 1. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Zástupce veřejnosti – metodické sdělení, vysvětlení k jednotlivým ustanovením § 23 stavebního zákona
Vzor pro výmaz předkupního práva, které je v rozporu se zákonem č. 350/2012 Sb.
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu: podklady pro vydání, vazba na stanovisko SEA a obsah

Více informací


13. 1. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – Koncepce rozvoje venkova (zkrácená verze), která je zveřejněna v plné verzi.

Více informací


18. 12. 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Byly zveřejněny brožury Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) v české, anglické a německé verzi.

Více informací


18. 12. 2020

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byla zveřejněna kapitola C.4 Občanské vybavení, jedna z částí internetové publikace Principy a pravidla územního plánování. Kapitola byla aktualizována ve spolupráci s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a je recenzována odborníky z oboru.

Více informací


17. 12. 2020

UZAVŘENÍ KNIHOVNY ÚÚR
Vážení čtenáři, v návaznosti na probíhající celostátní opatření je knihovna od pátku 18. 12. 2020 pro veřejnost až do odvolání uzavřena. Nadále poskytujeme služby, které lze zajistit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Děkujeme za pochopení.

Více informací


17. 12. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 3/2020 a 4/2020.

Více informací


7. 12. 2020

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 7. 12. 2020.
Slovník k tomuto dni obsahuje 2 664 pojmů.

Více informací


26. 11. 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021