Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

5. 6. 2019

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: územní plánování, územní rozvoj, architektura, urbanismus
.
Termín podání přihlášek: do 20. 6. 2019.

Více informací


3. 6. 2019

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2018–2020
Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování, obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2018. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována sumární data z dotazníků po vyčištění dat a jejich opravách.

Více informací


28. 5. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2019.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 4/2018 a 5/2018.

Více informací


28. 5. 2019

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byly zveřejněny seznamy projektantů územních plánů, regulačních plánů a územních studií podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Více informací


22. 5. 2019

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byl aktualizován tematický okruh D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018.
Byly zveřejněny aktualizované kapitoly:
D.1 Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy
D.2 Nástroje územního plánování
D.3 Vazby nástrojů územního plánování
D.4 Informace v územním plánování
D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování

Více informací


9. 4. 2019

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


1. 4. 2019

MAPOVÝ PORTÁL ÚÚR
Na Mapovém portálu Ústavu územního rozvoje je nově dostupný Mapový server Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019