Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

3. 12. 2020

OTEVŘENÍ KNIHOVNY ÚÚR
Vážení čtenáři, od pondělí 7. prosince 2020 bude knihovna ÚÚR opět otevřena pro odbornou veřejnost. Prosím dbejte dodržování hygienických pravidel „tří R“, tedy dezinfikovaných rukou, nošení roušek a dodržování rozestupů. Děkujeme a těšíme se na vás!


26. 11. 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Více informací


12. 11. 2020

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Ústav územního rozvoje, organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
Referent společné státní správy a samosprávy – Specializace: územní rozvojový plán
.
Termín podání přihlášek: do 2. 12. 2020.

Více informací


5. 11. 2020

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


4. 11. 2020

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – CEMAT
Byl zveřejněn Heslář územního rozvoje (český překlad).
Cílem hesláře je sladit současnou odbornou a politickou terminologii a kulturní rozmanitost členských států, aby u často používaných pojmů v oblasti politik územního rozvoje došlo mezi evropskými zeměmi k lepší komunikaci a snazšímu porovnávání různých výsledků a vzniklých situací.
Překlad do češtiny: Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor územního plánování a Ústav územního rozvoje.

Více informací


3. 11. 2020

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Více informací


2. 11. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je zveřejněna v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 1/2020 a 2/2020.

Více informací


27. 10. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020)
Informace MMR o Politice územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) pro stavební úřady
Oprávněný investor – Metodické sdělení k § 23a stavebního zákona

Více informací


22. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ
S účinností od 22. 10. 2020 a v souvislosti s dalším zpřísněním preventivních opatření proti šíření nemoci Covid-19 vládou ČR funguje Ústav územního rozvoje v omezeném režimu.
Případné dotazy, prosíme, směrujte přes e-maily. Zaměstnanci ÚÚR budou pracovat vzdáleným přístupem.
Děkujeme za pochopení.


6. 10. 2020

STANOVISKA A METODIKY
V rámci metodického pokynu Standard vybraných částí územního plánu byla aktualizována Knihovna grafických symbolů – byl nahrán nový balíček pro nastavení vizualizace v prostředí ESRI pro zajištění kompatibility s jednotlivými verzemi ArcGIS (pro verze 10.0–10.8).

Více informací


24. 9. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu
Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
Žádost o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu

Více informací


15. 9. 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Dnem 11. září 2020 je Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Je zveřejněno úplné znění závazné od 11. 9. 2020.

Více informací


21. 8. 2020

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2019.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020