23.05.2024

Stanoviska a metodiky – PÚR ČR

V sekci Stanoviska a metodiky – 1. Politika územního rozvoje ČR – byla aktualizována Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 3. 2024).

Více informací >

10.05.2024

ESPON

Byla zveřejněna nová publikace:

 • ESPON – Teze politik – Územní perspektiva zelené industrializace

Naleznete v sekci Mezinárodní spolupráce / ESPON / Publikace programu ESPON a v sekci Publikační činnost / Příručky a publikace.

Více informací >

06.05.2024

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2024.
Součástí je pravidelna příloha Pořizovatelská praxe & Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací >

24.04.2024

Kariéra

Organizační složka státu, působící v oblasti územního plánování a stavebního řádu se sídlem v Brně, vypisuje výběrové řízení na externí spolupráci

 1. Příprava územního rozvojového plánu ČR se zaměřením na dopravní infrastrukturu
  Specializace: Dopravní infrastruktura pro Územní rozvojový plán ČR
  Termín podání přihlášek: do 24. 5. 2024
 2. Příprava územně analytických podkladů ČR / Specialista se zaměřením na přírodu krajinu
  Specializace: 1. Příprava územně analytických podkladů ČR / 2. Specialista se zaměřením na přírodu krajinu
  Termín podání přihlášek: do 24. 5. 2024

Více informací >