Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

29. 11. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Více informací


26. 11. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn aktualizovaný metodický pokyn OÚP MMR:
Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021).

Více informací


8. 11. 2021

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byl aktualizován výstup:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


5. 11. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik / Migrační vzorce a znalostní ekonomika / Územní soudržnost v digitální éře ovlivněné pandemií COVID-19.

Více informací


20. 10. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021), které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


13. 10. 2021

23. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádali v Hradci Králové ve dnech 30. září a 1. října 2021 23. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly nový stavební zákon, standardizace a digitalizace.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


7. 10. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:

Metodické sdělení ke způsobu uplatnění § 55 odst. 3 stavebního zákona

Přechodné ustanovení nového stavebního zákona o stavebních uzávěrách – Metodické sdělení k aplikaci § 326 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, které se týká pozbytí platnosti stavebních uzávěr vydaných podle zákona č. 50/1976 Sb.

Více informací


1. 10. 2021

PUBLIKACE PROGRAMU ESPON
Byly zveřejněny nové publikace:
Atlas pro Územní agendu 2030
Teze politik. Strukturální změny v regionech s postupným ukončováním těžby uhlí

Více informací


10. 9. 2021

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2021.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe, Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury a mimořádná příloha Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z čísel 1/2021 a 2/2021.

Více informací


7. 9. 2021

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2021
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti dopravní a technické infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni 1. pololetí roku 2021 (bez DPH).

Více informací


6. 9. 2021

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny nové nebo aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:

Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR (ve znění závazném od 1. září 2021) pro stavební úřady,
Metodický pokyn Prověřování aktuálnosti a úpravy územních a urbanistických studií,
Metodické doporučení Vymezení koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu.

Více informací


1. 9. 2021

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Je zveřejněno úplné znění závazné od 1. 9. 2021.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021