21.03.2023

Stanoviska a metodiky

V sekci Stanoviska a metodiky – 8. Ostatní stanoviska a metodiky – bylo zveřejněno nové metodické sdělení – Zákon č. 19/2023 Sb. a nařízení Rady (EU) 2022/2057.

Metodické sdělení se zabývá úpravami stavebního zákona vyvolanými zákonem č. 19/2023 Sb. v oblasti územního plánování a řeší dopady nařízení Rady (EU) 2022/2057 na postupy územního plánování.

Novela stavebního zákona provedla rozšíření definice technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více jsou veřejnou technickou infrastrukturou. Metodické sdělení se stručně dotýká nového úkolu územního plánování i doplněné definice charakteru území. Věnuje se řešení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v územně plánovací dokumentaci a objasňuje dopady novely zákona na umisťování staveb v nezastavěném území.

Více informací >

03.03.2023

Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4

Právě probíhá mezirezortní připomínkové řízení k Návrhu Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4.
Připomínky lze uplatnit písemně v termínu do 31. března 2023.

Více informací >

03.03.2023

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Aktuálně je zveřejněn obsah č. 1/2023.
Součástí jsou pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe & Stavebně správní praxe a přehled relevantní judikatury, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací >