Stanoviska a metodiky k zákonu č. 283/2021 Sb., od 1. 7. 2024