Novinky

Typ Autor Název Pramen/Vydavatel Přidáno
Článek MACEK, Lubomír Middlefart - zkušební polygon nových řešení adaptace urbanizovaného povodí na klimatickou změnu. Vod. hospod. 2024, č. 5, s. 24-26, 5 fot., 1 obr. 06.06.2024
Článek REIDINGER, Josef Dokončeny podklady pro řešení problematiky sucha na území ČR. Vod. hospod. 2024, č. 5, s. 19-20, 5 obr. 05.06.2024
Článek HOFMEISTER, Tomáš Lesy ČR staví klapkový jez na Dyji, který vrátí vodu do lužních lesů. Vod. hospod. 2024, č. 5, s. 12-13, 4 fot., 2 obr., 1 tab. 05.06.2024
Článek KRÁTKÝ, Michal Nové stavební předpisy a jejich dopad na předpisy ve vodním hospodářství - 1. část. Vod. hospod. 2024, č. 5, s. 6-7, 1 fot., lit. 05.06.2024
Článek Tetris v Brně. ERA 2024, č. 3, s. 14-19, 8 fot., 8 obr., res. angl. 05.06.2024
Kniha VALENTA, Milan Morava – zemský ráj, nebo periferie Evropy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2024. 124 s., obr., mp., tab., lit. 05.06.2024
Kniha STÝBLO, Zbyšek Škola: Prostor otevřený 3. tisíciletí. Praha: ČVUT, 2024. 409 s., fot., obr., lit., res. angl. 04.06.2024
Článek Vyhláška č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. Sb. zákonů a mezin. smluv 2024, č. 131, 124 s., 13 příl. 04.06.2024
Článek Vyhláška č. 130/2024 Sb. Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů. Sb. zákonů a mezin. smluv 2024, č. 130, 70 s., 2 příl. 04.06.2024
Článek Zákon č. 126/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Sb. zákonů a mezin. smluv 2024, č. 126, 13 s. 04.06.2024
1-10 z 628