Novinky

Typ Autor Název Pramen/Vydavatel Přidáno
Kniha KLENOVSKÝ, Jaroslav Židovské památky Třebíče. Brno, Třebíč: Židovská náboženská obec v Brně, 1995. 55 s., fot., obr., lit., res. angl., res. něm. 30.03.2023
Kniha Politika architektury a stavební kultury České republiky. Aktualizace 2022. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj a Brno: Ústav územního rozvoje, 2023. 64 s., fot., obr., tab., příl. 29.03.2023
Článek SKUHROVÁ, Michaela - HAVLÍN, Jiří Osudy zaniklých obcí v pohraničním pásu Vitorazska. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 608-612, 4 fot., 6 obr. 29.03.2023
Článek PECKERT, Tomáš - KONÁŠOVÁ, Kamila Český les - krajina s pamětí. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 603-608, 8 fot. 29.03.2023
Článek MIKEŠ, Vladimír Některé z problémů obnovy zaniklých sídel na Broumovsku: limity výstavby a paměť krajiny. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 584-588, 8 fot., res. angl. 29.03.2023
Článek NOVÁK, Jakub Mizející krajina Šternberska, Moravskoberounska a Dvorecka. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 573-583, 14 fot., 1 mp., 1 tab., res. angl. 28.03.2023
Článek ZEZULA, Michal aj. Brownfield, nebo historická krajina? Digitální model reliéfu krajiny zaniklé Karviné a jeho interpretace. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 544-572, 31 fot., 20 mp., 5 obr., res. angl. 28.03.2023
Článek ŠNEJD, Daniel - ŠPINAROVÁ, Michaela - ŠŤASTNÁ, Gabriela Konfrontace hodnot zaniklých a zanikajících sídel v oblasti tzv. širšího pohraničí jižních Čech s jejich novou či plánovanou výstavbou. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 529-543, 5 fot., 25 obr., res. angl. 28.03.2023
Článek KUČA, Karel Sídla zaniklá v letech 1945-1989 a jejich památkový potenciál. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 509-522, 2 obr., 6 mp., 12 fot., res. angl. 28.03.2023
Článek LIPSKÝ, Zdeněk aj. Zaniklé krajiny Česka. Zpr. památ. péče 2022, č. 4, s. 496-508, 2 obr., 7 mp., 1 tab., res. angl. 28.03.2023
1-10 z 379