Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace Ústav územního rozvoje (dále také ÚÚR) dbá na přístupnost obsahu pro všechny uživatele internetu. Tento dokument popisuje prohlášení o přístupnosti webu dle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Stav souladu

Webová prezentace Ústav územního rozvoje je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti webu  souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením.