Novinky

Typ Autor Název Pramen/Vydavatel Přidáno
Článek 113. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb. Sb. zákonů 2023, č. 61, s. 1738 25.05.2023
Článek SIKORSKI, Dominik aj. Changes in the services of general interest in mountainous areas in Poland over the period 1988–2020: Their types, dynamics and driving forces. Mor. Geogr. Reports 2023, č. 1, s. 39-49, 10 tab., 3 mp., lit. 25.05.2023
Článek HORŇÁk, Marcel aj. Public transport accessibility and spatial exclusion in Roma settlements: A case study of three regions in Eastern Slovakia. Mor. Geogr. Reports 2023, č. 1, s. 27-38, 1 obr., 4 mp., 2 tab., 3 gr., lit. 25.05.2023
Článek WIŚNIEWSKI, Szymon Changeability of transport behaviour in a large city from the perspective of working days and Sundays: The case of Łódź, Poland. Mor. Geogr. Reports 2023, č. 1, s. 14-26, 7 obr., 3 tab., 4 gr., lit. 24.05.2023
Článek VÝBOŠŤOK, Ján - ŠTEFKOVIČOVÁ, Pavla Housing affordability, quality of life, and residential satisfaction in the Austrian cross-border suburban region of Bratislava, Slovakia Mor. Geogr. Reports 2023, č. 1, s. 2-13, 4 gr., 2 mp., 5 tab., lit. 24.05.2023
Článek WIRTH, Karel Nová metodika podpoří zelenou infrastrukturu v územním plánu. Moderní obec 2023, č. 5, s. 52-53, 3 obr. 22.05.2023
Článek RYŠAVÝ, Ivan Co nová technická norma vnese do budování, rekonstrukcí a správy soustav veřejného osvětlení? Moderní obec 2023, č. 5, s. 26-28, 2 fot. 22.05.2023
Článek BEDĚRKOVÁ, Ivana aj. Jak přijatá opatření v podobě čistíren odpadních vod ovlivňují jakost koupacích vod? Vod. hospod. 2023, č. 5, s. 3-7, 1 fot., 2 tab., 14 gr., lit., res. angl. 22.05.2023
Kniha ŠKABRADA, Jiří Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách. K výpovědní schopnosti map stabilního katastru. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, 2022. 347 s., fot., obr., mp., lit., rejstř., res. angl., res. něm 22.05.2023
Kniha KOTRMAN, Jiří aj. Poslední vlak brněnským severem. 60 let od zániku staré Tišnovky. Šlapanice: Tomáš Psota, 2022. 229 s., fot., obr., mp., lit. 22.05.2023
1-10 z 475