Novinky

Typ Autor Název Pramen/Vydavatel
Článek HORANSKÁ, Erika Koncepcia mestkého rozvoja do roku 2030. Urbanita 2018, č. 1, s. 16-19, 3 obr., 1 gr., res. angl.
Článek VACHUŠKA, Jakub - KURKIN, Roman The first results for the population characteristics of the 2021 census in Czechia. Demografie 2022, č. 4, s. 335-352, 10 gr., 11 tab., lit., text angl., res. angl.
Článek PRŮŠA, Ladislav The trend in the number of care allowance beneficiaries in the Czech republic in 2007-2021. Demografie 2022, č. 4, s. 327-334, 5 gr., 2 tab., 1 příl., lit., text angl., res. angl.
Článek ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol The post-war population conscription in Slovakia in 1946. Demografie 2022, č. 4, s. 313-326, 7 mp., 2 obr., 3 tab., lit., text angl., res. angl.
Článek WEICHETOVÁ, Lenka K internetu jsou připojeni skoro všichni. Statistika a My 2023, č. 1, s. 50-51, 2 fot., 3 gr.
Článek BOROVCOVÁ, Doris Výstavba bytů v rodinných domech v dlouhodobém horizontu. Statistika a My 2023, č. 1, s. 26-27, 3 fot., 2 gr.
Článek BOROVCOVÁ, Doris Bytová výstavba v detailu. Statistika a My 2023, č. 1, s. 24-25, 1 fot., 1 obr.
Článek SZÁRAZ, Richard URBACT pomáha mestám zlepšovať kvalitu prostredia. Urbanita 2019, č. 1, s. 69-71, 5 fot., res. angl.
Článek NOVÁČEK, Oto - BURÁK, Dušan Manuál tvorby verejných priestranstiev – Prešov. Urbanita 2019, č. 1, s. 26-29, 3 obr., 4 mp., 2 fot., res. angl.
Článek ŠVEDA, Martin Dosahy živelnej suburbanizácie na dopravný systém mesta. Urbanita 2019, č. 1, s. 8-11, 4 fot., 4 obr., res. angl.
1-10 z 58564