Novinky

Typ Autor Název Pramen/Vydavatel Přidáno
Článek JUREK, Vilém Nová chráněná území v Brně. Veronica 2024, č. 2, s. 32-33, 3 fot. 20.06.2024
Kniha VYORALOVÁ, Zuzana – HRDLIČKA, Petr Technická infrastruktura měst a sídel. Praha, ČVUT 2016. 155 s., fot., sch., tab., mp., lit. 19.06.2024
Kniha HÁLA, Boris Čtvrtý rozměr architektury. Brno: VUTIUM (VUT), 2017. 267 s., fot., obr., lit., res. angl. 19.06.2024
Kniha Raumplan a současná architektura. Raumplan and contemporary architecture. Praha a Liberec: Akontext a Technická univerzita Liberec, 2023. 223 s., fot., obr., rejstř., text čes. a angl. 19.06.2024
Článek Vyhláška č. 149/2024 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Sb. zákonů a mezin. smluv 2024, č. 149, 149 s., 18 příl. 18.06.2024
Článek Vyhláška č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu. Sb. zákonů a mezin. smluv 2024, č. 146, 86 s., 14 příl. 18.06.2024
Článek Vyhláška č. 140/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Sb. zákonů a mezin. smluv 2024, č. 140, 43 s., 3 příl. 18.06.2024
Článek KŘIVOHLÁVEK, Michal Oživené vnitrobloky zlepšují prostředí ve městech i sousedské vztahy. Moderní obec 2024, č. 6, s. 47-48, 3 fot. 18.06.2024
Článek TOMÁŠKOVÁ, Hana Svazky obcí: Před založením vlastní odpadové společnosti je nutné prověřit dostupnost koncového zařízení. Moderní obec 2024, č. 6, s. 27-30, 3 fot. 18.06.2024
Článek MACEK, Lubomír Middlefart - zkušební polygon nových řešení adaptace urbanizovaného povodí na klimatickou změnu. Vod. hospod. 2024, č. 5, s. 24-26, 5 fot., 1 obr. 06.06.2024
1-10 z 633