Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2005

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • STONE, Brian Jr.
  Urban heat and air polution.
  Znečišťování městského ovzduší a vytápění.
  APA Journal 2005,č.1,s.13-25,lit.,4 gr.,1 tab.
  Pro zlepšení životního prostředí (čistší ovzduší) je nutno při plánování vzít v úvahu klimatické podmínky regionu a ekologicky plánovat formy sídel a vytápění.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • Vienna - City Europe. 10 Years in the European Union.
  Vídeň – evropské město. 10 let v Evropské unii.
  Vienna,Urban Planning Bureau 2004,151 s.,fot.
  Přes padesát příspěvků různých autorů na téma vztahu Vídně a EU, její spojení s ostatními evropskými metropolemi, začlenění, správa, spolupráce, prosperita a udržitelný rozvoj v budoucnu.
  SPK 5765
 • BLAŽKOVÁ, Miriam
  Světová cena Habitatu 2004.
  Urban. a územní rozvoj 2004,č.6,s.25
  Charakteristika dvou vítězných projektů Světové ceny Habitat 2004: Program rekonstrukce města La Paz po zemětřesení a Levné bydlení (FUNDASAL) v El Salvadoru a Eldonian Village.
 • CHMIELEWSKI, Jan Maciej
  Dezurbanaizacja niweczy lad przesztrzenny.
  Dezurbanizace ničí prostorové uspořádání.
  Kwart. archit. i urban. 2002,č.3,s.243-250,6 gr.,3 obr.
  Vystěhovávání z centra na předměstí - splnění "amerického snu" o rodném domě - ohrožuje i Polsko. Rozbíjí se struktura prostoru s problémy infrastruktury a využití ploch.
 • SOUKUP, Vladimír
  Kutná Hora: Město na stříbrných nohou.
  Veř. správa 2005,č.3,s.30,2 fot.
  Městská památková rezervace je od roku 1995 na seznamu památek UNESCO. Má přes 300 chráněných objektů, z toho dva charakteru národní kulturní památky. Stručná historie města.
 • TUDOR, Christine
  Where town meets country.
  Kde se město setkává s venkovskou krajinou.
  Green Places 2005,č.12,s.8,1 obr.
  Agentura pro venkovský prostor se snaží pomoci řešení zanedbané krajiny ve městech a kolem nich. V článku se pojednává o vizi městského/venkovského prostoru.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • BLAŽEK, Bohuslav
  Venkovy. Anamnéza, diagnóza, terapie.
  Brno,ERA 2004.184 s.,fot.
  Není jen jeden český venkov. Anamnéza: obrazy venkovské skutečnosti 3 českých regionů. Diagnóza: souvislosti Sudet a stavební principy jihočeského lidového umění. Terapie: manuál pro řešení problémů venkova.
  14 025
 • JIRKU, Almut
  Neue Bilder für das Land.
  Nové obrazy pro venkov.
  Garten + Landschaft 2005,č.2,s.13-16,5 obr.,2 pl.
  V berlínském Barnimu vzniká nová krajina s hlavní rolí zemědělství. Struktury rozlehlých polí, technické stavby a pohledové osy k této krajině přispívají.
 • KAŠPAROVÁ, Ludmila
  Vesnice roku 2004.
  Urban. a územní rozvoj 2004,č.5,s.38-40,1 fot.,1 tab.
  Celkové výsledky soutěže Vesnice roku 2004. Hodnotící kritéria soutěže. Vítězem byla slavnostně vyhlášena obec Kovářov z Jihočeského kraje. Silné stránky této obce.
 • MATUSZKOVÁ, Jitka – KOVÁŘŮ, Věra
  Vinohradnické stavby na Moravě.
  Brno,ERA 2004.299 s.,fot.,mp.,půd.,sam.příl.,text též angl.
  Seznámení se zajímavými lidovými stavbami, které se jakýmkoli způsobem váží k pěstování hroznů a výrobě vína, dále též informace o vinařských stezkách včetně jejich mapy.
  14 026
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Program i po deseti letech dává venkovu šanci.
  Moderní obec 2005,č.1,s.34-35,2 fot.
  Rozhovor s Josefem Zoserem, senátorem, místopředsedou Spolku pro obnovu venkova a starostou obce Jiřetín pod Jedlovou, o Programu obnovy venkova, o soutěži Vesnice roku aj.
 • TUDOR, Christine
  Where town meets country.
  Kde se město setkává s venkovskou krajinou.
  Green Places 2005,č.12,s.8,1 obr.
  Agentura pro venkovský prostor se snaží pomoci řešení zanedbané krajiny ve městech a kolem nich. V článku se pojednává o vizi městského/venkovského prostoru.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Luxusní vesnice za Prahou.
  ASB 2004,č.2,s.24-25,3 obr.
  V obci Statenice u Prahy vyroste nová rezidenční čtvrť Statenický mlýn (5 bytových domů s 85 byty a 32 rodinných domů, komplexní urbanistická proměna vesnice, dobudování infrastruktury a nové centrum).

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Chapelle du MIT, Cambridge, Massachussetts.
  Kaple Massachussettského technického ústavu, Cambridge, Massachussetts.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.54-55,7 obr.
  Ekumenická kaple univerzity v USA je řešena jako válec s otvorem nahoře, jímž dopadá světlo na abstraktní dekoraci obklopující oltář. Dodává to vysoké spirituálnosti.
 • Nejasnosti kolem dětských hřišť přetrvávají.
  Moderní obec 2005,č.1,s.9-10,1 gr.
  Průzkumná sonda 139 hřišť v 63 menších obcích Středočeského kraje (zachycení hřišť v územních plánech, jejich lokalizace v obci, údržba, využívání dotací, dodržení bezpečnostních norem aj.)
 • Neue Mitte. Schwabengalerie Stuttgart-Vaihingen.
  Nové centrum. Švábská galerie ve Stuttgartu-Vaihingen.
  DBZ 2005,č.2,s.46-51,8 obr.,6 pl.
  Nové centrum není chrámem konzumu, ale kus města. Švábská galerie se stává čtvrtí s vlastní identitou. Má nákupní centrum, občanské fórum, hotel a kanceláře.
 • Polyfunkční dům Zlín.
  Stavba 2004,č.6,s.70-71,1 obr.,2 řezy,7 půd.,1 sit.
  Zástavba proluky na náměstí Míru ve Zlíně. Parcela 6,3x60 m, zachování průchodu pro pěší. Dva objekty šestipodlažní polyfunkční a dvoupodlažní s obchody tvoří jeden provozní celek, nejsou stavebně propojeny.
 • Senior Residence. Medzinárodná architektonická súťaž.
  Projekt 2004,č.4,s.50-53,15 obr.,2 pl.
  Soutěž na téma "bydlení seniorů" a jeho rostoucí požadavky na bydlení tj. na aktivitu, mobilitu a individualitu. Jsou představeny vítězné návrhy, 1. místo Turecko, 2. Slovensko a 3. Francie.
 • Steinerne Hinterlassenschaft. Museum in Lodz/PL.
  Kamenné pozůstatky. Muzeum v Lodži (Polsko).
  DBZ 2005,č.2,s.26-27,3 obr.,3 pl.
  Transformace staré továrny v nové městské centrum má vyhovět potřebě člověka zotavit se. Vedle aktuálního plánování se prezentují i alternativní možnosti řešení.
 • ARFIERO, Michela
  Reconversion d'une filature, Brescia, Italie.
  Konverze přádelny v Brescii, Itálie.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.30-31,7 obr.,2 pl.
  Nevyužívaná přádelna bavlny byla za použití bílé barvy, velkých oken a dřevěných prvků přeměněna na víceúčelové plochy (kanceláře, jídelna, hotel).
 • EHRET, Gabriel
  Café des Métiers, cité des Entreprises, Lyon.
  Kavárna řemesel, čtvrť podniků, Lyon.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.20-22,11 obr.,3 pl.
  U učňovské školy v Lyonu, v průmyslovém a nehezkém předměstí, vznikla kavárna pod zemí, jejíž vstup je řešen jako obrovský světlík velmi avantgardního tvaru.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Nový parlament v Edinburghu.
  ASB 2004,č.2,s.26-30,9 obr.,1 pl.
  V říjnu 2004 byla otevřena nová budova Skotského parlamentu. Historie jednoho z nejkontroverznějších projektů. Stavba trvala 5 let a stála 11x více než původně. Popis komplexu budov.
 • GULLBRING, Leo
  Café H2O, Graz, Autriche.
  Kavárna H2O, Štýrský Hradec, Rakousko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.18-19,9 obr.,1 pl.
  Originální řešení: kavárna tvořící umělý ostrov na řece Mur je zároveň galerií, divadlem a hřištěm. Ocel a sklo činí z bizarních tvarů svět science fiction.
 • GUNßER, Christoph
  Erweiterung der Grundschule Stuttgart-Riedenberg.
  Rozšíření základní školy Stuttgart-Riedenberg.
  Baumeister 2005,č.2,s.56-59,3 pl.,8 obr.
  Rozšíření základní školy v SRN o čtyři třídy bylo uskutečněno nízkými náklady. Dřevěné obložení se dobře hodí do prostředí.
 • CHABARD, Pierre
  Parlement d'Écosse, Holyrood, Édimbourg, Écosse.
  Skotský parlament, Holyrood, Edinburgh, Skotsko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.108-117,12 obr.,4 pl.
  Nová budova skotského parlamentu doplnila zčásti původní zástavbu. Na složitém půdorysu vznikla stavba s originální koncepcí, využívající motivů z přírody a dřeva.
 • MARBOE, Isabella
  Amöbentier in der Bergwelt. Alpen Therme in Bad Hofgastein/A.
  Améba ve světě hor. Alpské vřídlo v Bad Hofgasteinu/Rakousko.
  DBZ 2005,č.2,s.36-41,8 obr.,4 pl.
  Lázeňské městečko Hofgastein řešilo nový lázeňský komplex jako mnohotvárnou budovu s prosklenými plochami poskytujícími výhled,a jakoby vrůstání, do malebné krajiny.
 • MIKOU, Salva - MIKOU, Selma
  Oraisons modernes.
  Moderní modlitby.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.50-53,3 obr.,2 pl.
  Západ ovlivněný osvícenstvím odděluje politiku a náboženství. Jsou nové ikony, umění, lidská práva apod., sjednocující společnost. To se odráží v architektonickém pojetí bohoslužebných budov.
 • MINAMI, Asuka
  Une cathédrale profane: le musée d'Art du XXIe siecle de Kanazawa.
  Světská katedrála: Muzeum umění XXI. století v Kanazawě.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.100-107,9 obr.
  Kruhová dispozice muzea moderního umění v Japonsku je symbolická. Není to muzeum, je to spíše program pro novou epochu.
 • PAWSON, John
  Monastere trappiste, Novy Dvur, République tcheque.
  Trapistický klášter v Novém Dvoře, Česká republika.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.76-77,1 obr.,3 pl.
  Na objednávku řádu cisterciáků byl v ČR zakoupen pozemek s ruinami barokního statku. Architekt vytvořil na základě poznání mnišského života stavbu podle jejich potřeb.
 • PORRO, Ricardo
  L'architecture? Et Dieu dans tout ca?
  Architektura? A kde v tom všem je Bůh?
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.42-49,3 pl.,12 obr.
  Nejen sakrální stavby, i světské vycházejí z abstraktní symboliky geometrie: na příkladech architektury z dávné i nedávné minulosti se ukazuje přítomnost idealismu, božství v takových stavbách.
 • SCHWARTE, Cornelia
  Kulturbotschaft. Lloyd Hotel, Amsterdam/NL.
  Kulturní poselství. Hotel Lloyd v Amsterodamu/Nizozemí.
  DBZ 2005,č.2,s.30-35,11 obr.,4 pl.
  Hotel Lloyd v Amsterodamu má dlouholetou tradici. Po radikální přestavbě se ukazuje jako nekonvenční. Návštěva se stává uměleckým a kulturním zážitkem plným překvapení.
 • SKOPEC, Jan
  Bezbariérové řešení staveb.
  Staveb. právo 2004,č.4,77 s.,čet. nákr.
  Vyhláška č.369 MMR z 10.10.2001. Řešení přístupu do staveb, přístupnosti komunikací a veřejných ploch; řešení staveb bytových domů, sociálních, školských a staveb občanského vybavení.
 • WILSON, Ariane
  Des vrais-faux chalets suisses ou l'art d'etre neutre.
  Pravé-nepravé švýcarské chaty čili umění být neutrální.
  Archit. d'Aujourd'hui 2005,č.356,s.36-37,1 mp.,5 obr.
  Švýcarsko jako neutrální stát ukrývá v malebných chatách půvabné krajiny dělostřelecká hnízda. Toto prezentuje výstava uspořádaná v Curychu.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022