Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2005

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

8. Venkovská sídla

 • KAŠPAROVÁ, Ludmila
  Seminář "Venkov - jeho proměny a územní plánování".
  Urban. a územní rozvoj 2005,č.3,s.27-29
  Rámcová profesní východiska rozvoje venkova. Současná praxe rozvoje venkovských sídel a krajiny. Jak dál - co se chystá a co je opravdu třeba.
 • VIDLÁKOVÁ, Olga
  Budoucnost rozvoje venkova.
  Veř. správa 2005,č.24,s.24-26,6 fot.
  Rozvoj venkova by se měl v budoucnu zaměřit na konkurenceshopnost zemědělství a lesnictví, jejich umístění do širšího venkovského kontextu a na ochranu ŽP ve vztahu k obhospodařování půdy.
 • VIDLÁKOVÁ, Olga
  Budoucnost rozvoje venkova.
  Obec a finance 2005,č.3,příl.Zpravodaj MZe,s.II-III,2 fot.
  Poznatky z dvoudenního semináře Evropského institutu pro veřejnou správu v Maastrichtu na téma Budoucnost rozvoje venkova z hlediska jeho zjednodušení, větší koherentnosti a efektivnosti.
 • ZGARBA, Petr
  Podpora rozvoje venkova.
  Obec a finance 2005,č.3,příl.Zpravodaj MZe,s.I,2 fot.
  Přesun prostředků od podpory produkce k programům rozvoje venkova. Zjednodušení finančních pravidel, kontroly a řízení programů v rámci nového Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Multifunkční hala v Liberci jde do finiše.
  Stavitel 2005,č.6,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.IV-V,6 obr.
  Stavba multifunkčního objektu v Liberci tzv. arény je u konce. Může se pochlubit strategickým umístěním a značnou flexibilitou. Aréna má 4 nadzemní podlaží s kapacitou pro sportovní utkání 7250 diváků.
 • Propojení vnitřních a venkovních prostor.
  Stavitel 2005,č.6,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.XVI,3 obr.
  Brněnský rekreační a sportovní areál. Rekonstrukce areálu letního koupaliště na Kraví hoře v Brně. Novostavba bazénové haly, použití přírodních materiálů, zdroje energie. Náklady 200 milionů Kč.
 • Vodní hrátky.
  Stavitel 2005,č.6,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.VII,1 obr.
  Účelem přestavby plaveckého areálu v Plzni bylo zvýšení jeho atraktivity doplněním různých vodních atrakcí. Rekonstrukcí plaveckého stadionu v Mostě vzniklo multifunkční sportovní zařízení.
 • Za sportem i zábavou.
  Stavitel 2005,č.6,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.VI-VII,4 obr.
  Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Chebu. Byl navržen jako plocha pro bruslení a minigolf. V současnosti plní funkci sportovní, shromažďovací a kulturní. Kapacita hlediště je 1500 míst.
 • BÍLEK, Vladimír
  Dřevostavby. Navrhování dřevěných vícepodlažních budov.
  Praha,ČVUT 2004.251 s.,fot.,pl.,obr.,půd.
  Problematika dřevěných staveb z pohledu ekologie a ekonomiky, charakteristika a přehled konstrukcí a materiálů, životnost, akustické a tepelné vlastnosti, požární bezpečnost.
  14 084
 • DÜRRER, Martin
  Zařízení pro seniory: jiné pojetí než dříve.
  Moderní obec 2005,č.6,s.14,1 fot.
  Základní kroky, které je třeba udělat před rozhodnutím o výstavbě rezidenčního zařízení pro seniory. Autor je ředitelem Domova důchodců v Hradci Králové. Nová budova Domova důchodců - Stavba roku 2002.
 • EHALT, Hubert Christian
  Kulturwissenschaften in Wien: Instanzen der Reflexion und Kritik des kulturellen Lebens.
  Vědy o kultuře ve Vídni: Instance reflexe a kritiky kulturního života.
  Perspektiven 2005,č.3/4,s.88-92
  Vzhledem k četným vysokým školám a jiným kulturním institucím by Rakousko mohlo být intelektuálním centrem Evropy. Vědy o kultuře musí usilovat o naplnění této možnosti.
 • FECHTNER, Bohuslav
  Specifický dvouvrstvý systém.
  Stavitel 2005,č.6,příl. Sportovní stavby a zařízení,s.X-XI,3 obr.
  Dětská hřiště s designem a bezpečností pro třetí tisíciletí. Díky pravidlům daným členstvím v EU se dětská hřiště začala výrazně měnit k lepšímu. Charakteristika povrchu pro hřiště i s výhodami.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Znovuzrození brněnské textilky.
  ASB 2005,č.5,s.34-38,11 obr.,1 půd.
  Přestavba chátrající budovy bývalé textilní továrny Moravan v blízkosti živé brněnské třídy je jednou z prvních vlaštovek přeměny průmyslových budov na bytové a administrativní prostory.
 • HAFNER, Annette
  Archäologischer Schutzbau in London.
  Stavba na ochranu archeologických nálezů v Londýně.
  Baumeister 2005,č.7,s.62-65,5 obr.,2 pl.
  Ochrana archeologických nálezů z římského Verulamia (podlahová mozaika) vedla k vybudování originální betonové stavby, chránící památku a zpřístupňující ji veřejnosti.
 • JOANELLY, Tibor
  Parlamentsgebäude in Genf.
  Budova parlamentu v Ženevě.
  Baumeister 2005,č.7,s.46-53,5 pl.,10 obr.
  Původně vila, byla nyní parlamentní budova v Ženevě opatřena novým soklem (plenární místnost, kanceláře, knihovna), symbolizujícím otevřenost, mír a rovnoprávnost.
 • KNOBLOCHOVÁ, Věra
  Směrnice o službách - klíčový předpis pro vnitřní trh Evropské unie.
  Staveb. právo Bulletin 2005,č.2,s.3-15
  Projednávání směrnice a její působnost a obsah. Přínosy regulace v oblasti služeb. Svoboda usazování poskytovatelů služeb. Volný pohyb služeb, princip země původu. Směrnice o uznávání kvalifikací.
 • KULHÁNEK, František
  Nová dominanta města. Městská víceúčelová hala v Opavě.
  Stavitel 2005,č.6,s.28-31,5 obr.,1 pl.,2 řezy
  Výstavba univerzální sportovní haly v opavských městských sadech, v sousedství fotbalového stadionu a městského koupaliště. Kapacita hlediště 3000 diváků, jsou splněny podmínky pro mezinárodní akce.
 • STOCK, Wolfgang-Jean
  Kirchenzentrum München-Riem.
  Církevní centrum v Mnichově-Riemu.
  Baumeister 2005,č.7,s.69-77,11 pl., 10 obr.
  Riem je nové veletržní město na ploše bývalého mnichovského letiště. Pro jeho obyvatele, evangelíky i katolíky, vzniklo moderně řešené náboženské centrum.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Jednadvacítka ve 21. století.
  ASB 2005,č.5,s.30-33,9 obr.
  Cenu za rekonstrukci v letošní Grand Prix Obce architektů obdržela rekonstrukce 21. správní budovy "Baťova mrakodrapu" na sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje. Zdařilá rekonstrukce interiérů i exteriérů.

19. Rekreace a volný čas

 • Multifunkční hala v Liberci jde do finiše.
  Stavitel 2005,č.6,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.IV-V,6 obr.
  Stavba multifunkčního objektu v Liberci tzv. arény je u konce. Může se pochlubit strategickým umístěním a značnou flexibilitou. Aréna má 4 nadzemní podlaží s kapacitou pro sportovní utkání 7250 diváků.
 • Propojení vnitřních a venkovních prostor.
  Stavitel 2005,č.6,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.XVI,3 obr.
  Brněnský rekreační a sportovní areál. Rekonstrukce areálu letního koupaliště na Kraví hoře v Brně. Novostavba bazénové haly, použití přírodních materiálů, zdroje energie. Náklady 200 milionů Kč.
 • Vodní hrátky.
  Stavitel 2005,č.6,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.VII,1 obr.
  Účelem přestavby plaveckého areálu v Plzni bylo zvýšení jeho atraktivity doplněním různých vodních atrakcí. Rekonstrukcí plaveckého stadionu v Mostě vzniklo multifunkční sportovní zařízení.
 • Za sportem i zábavou.
  Stavitel 2005,č.6,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.VI-VII,4 obr.
  Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu v Chebu. Byl navržen jako plocha pro bruslení a minigolf. V současnosti plní funkci sportovní, shromažďovací a kulturní. Kapacita hlediště je 1500 míst.
 • BAUTZOVÁ, Libuše
  Když se Němci nabažili.
  Ekonom 2005,č.22,s.32-34,7 fot.
  Sušice (okres Klatovy) velkého investora asi nepřiláká. Sází proto raději na turistický ruch, který by mohl pomoci vytvořit nová pracovní místa.
 • CZUMALO, Vladimír
  Architektura v národě chatařů a chalupářů.
  ERA 2005,č.3,s.64-67,67 obr.
  Ve 20. století vznikají trampské osady a dřevěné chaty, později se stáváme národem chatařů a chalupářů. Tzv. "trampská" rekreační architektura. Problém současného druhého bydlení je stavění bez architekta.
 • FECHTNER, Bohuslav
  Specifický dvouvrstvý systém.
  Stavitel 2005,č.6,příl. Sportovní stavby a zařízení,s.X-XI,3 obr.
  Dětská hřiště s designem a bezpečností pro třetí tisíciletí. Díky pravidlům daným členstvím v EU se dětská hřiště začala výrazně měnit k lepšímu. Charakteristika povrchu pro hřiště i s výhodami.
 • KULHÁNEK, František
  Nová dominanta města. Městská víceúčelová hala v Opavě.
  Stavitel 2005,č.6,s.28-31,5 obr.,1 pl.,2 řezy
  Výstavba univerzální sportovní haly v opavských městských sadech, v sousedství fotbalového stadionu a městského koupaliště. Kapacita hlediště 3000 diváků, jsou splněny podmínky pro mezinárodní akce.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022