Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2005

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Evropská konference o venkovu - LEADER.
  Veř. správa 2005,č.29,příl.Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova,s.2,1 fot.
  Prezentace aktivit LEADER ve 12 zemích EU a aktivit nejúspěšnějších Lokálních akčních skupin působících ve 12 zemích EU. Výhled na období 2007-2013.
 • PEŠA, Zdeněk
  Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje.
  Veř. správa 2005,č.29,příl.Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova,s.5
  Pravidla poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova stanovená orgány Jihomoravského kraje a Spolkem pro obnovu venkova. 8 dotačních titulů.
 • RYCHTECKÁ, Alžběta
  Kozlov - hodnocení roku 2004.
  Veř. správa 2005,č.29,příl.Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova,s.6
  Zpráva Alžběty Rychtecké, starostky obce Kozlov, o plánovaných stavebních akcích, společenském a kulturním životě a sportovní činnosti za rok 2004.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022