Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2005

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • ČERMÁK, Zdeněk
  Migrace a suburbanizační procesy v České republice.
  Demografie 2005,č.3,s.169-176,4 gr.,2 mp.,3 tab.,lit.
  Analýza vztahu během vnitřní migrace a vývoj systému osídlení v ČR po roce 1990 v období transformace. Suburbanizační aspekty migrace v Česku se zvláštním zřetelem k pražské aglomeraci.
 • GINTEROVÁ, Monika
  Když se chce, tak to jde.
  Ekonom 2005,č.34,s.28-29,5 fot.
  Občané Českého Krumlova a tamní Romové jsou už dlouho navzájem v pohodě. Aby to tak zůstalo, plánují budoucnost města spolu s radnicí.
 • HOLÁ, Bohdana
  Srovnatelnost statistiky zahraniční migrace.
  Demografie 2005,č.3,s.177-187,4 tab.,lit.,příl.
  Zvýšení zahraniční migrace v posledních letech. Migrační statistika a mezinárodní srovnání. Legislativa a metodologie. Přístup úředníků. Zaznamenávání imigrace i emigrace.
 • JESSEL, Beate
  Umweltprüfung in der Bauleitplanung.
  EIA v územním plánování sídelních útvarů.
  Garten + Landschaft 2005,č.9,s.22-23,1 obr.
  Díky zprávě o ŽP a strategické EIA se může veřejnost podílet na celém procesu plánování a na hodnocení kladného vlivu na ŽP. Monitorování může zlepšit spolupráci mezi správními orgány.
 • KISVETR, Rudolf
  Vývoj nehodovosti chodců a cyklistů v Praze v letech 1990-2004.
  Siln. obz. 2005,č.7/8,s.208-212,4 gr.,4 tab.,1 mp.
  Vývoj dopravních nehod a s tím souvisejících ukazatelů. Účast chodců na nehodách a dětí. Nehody cyklistů a jejich míra zavinění nehod. Přehled míst s nejvyšším počtem nehod chodců. Analýza nehod cyklistů.
 • KRETSCHMEROVÁ, Terezie
  Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2004.
  Demografie 2005,č.3,s.153-168,16 tab.,3 gr.
  Vývoj obyvatelstva má dlouhodobější trend - počet obyvatel klesá, stoupá počet přistěhovalců z východní Evropy a Vietnamu. Složení obyvatel dle věku a rodinného stavu. Zahraniční a vnitřní migrace.
 • SCHLEGEL, Joseph
  Uster: Nulltoleranz gegen Sprayer.
  Uster: Nulová tolerance vůči sprejerům.
  Strasse und Verkehr 2005,č.9,s.12-14,3 obr.
  V Usteru je zvláštní tým k okamžité likvidaci sprejerských výtvorů. Boj proti těmto mazanicím je úspěšný, je nutno zasáhnout rychle, v rámci pracovních povinností.
 • SKÁCAL, Ladislav
  Kdy skončí hazardování na našich silnicích?
  Doprava 2005,č.4,s.6-10,2 tab.,1 obr.
  Krátký rozbor dopravní nehodovosti v ČR z mezinárodního pohledu. Rozbor nehodovosti v ČR - hlavní příčiny: nepřiměřená rychlost, nesprávné předjíždění, nedání přednosti a nesprávný způsob jízdy.
 • VESELÝ, Michal
  Komunitní plánování přinese i peníze.
  Moderní obec 2005,č.8,s.21,1 fot.
  Příklady komunit, které s úspěchem používají zapojování veřejnosti do věcí veřejných i při utváření veřejných prostranství a jejich osazování zelení.
 • VODIČKA, Karel
  PPP: ráj na zemi i v obci.
  Veř. správa 2005,č.31,s.24-27,2 tab.,2 obr.
  Mix vkládaných prostředků do PPP projektů s různou návratností vytlačuje "selský" pohled na věc. Zájemce o PPP projekty se musí poohlédnout po dost komplikovaných matematických modelech financování.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Latest Developments in the Field of Housing and Planning. News from the Bureau of IFHP.
  Nejnovější vývojové trendy v oblasti výstavby a plánování. Novinky z úřadu IFHP.
  Hague,IFHP 2005.58 s.,mp.,tab.,gr.
  Popis konkrétní situace v problematice bydlení, bytové výstavby a plánování v různých zemích světa. Text slouží k informaci a poučení jiným zemím, které řeší podobné problémy.
  SPK 5836
 • Modernizace bytového fondu.
  Stavitel 2005,č.8,příl.Modernizace bytového fondu,s.I-XII
  Příspěvky: bytová družstva, opravy bytových domů, investice, kvalitnější bydlení, aktuální podmínky úvěrování, šikmá střecha, střešní nástavby, program regenerace, úpravy bytu, lodžie.
 • Ohlédnutí 2000-2005 (téma).
  Architekt 2005,č.8,s.2-46,čet. obr.
  Výběr zajímavých staveb, o kterých se psalo posledních 5 let. Např. Rodinný dům na rybníce, SOS dětská vesnička Brno-Medlánky, Vize města, DPS v Horažďovicích, Regenerace sídliště v Litomyšli.
 • Ze statistiky bydlení v zemích EU.
  Fórum ABF 2005,č.3,s.68-69,4 obr.
  Evropská unie nemá jednotnou bytovou politiku, což je dáno odlišností vývoje v jednotlivých zemích. Snaha postupně politiky bydlení harmonizovat. Co se v jednotlivých státech EU rozumí pod slovem "BYT"?
 • MAŘÍKOVÁ, Pavlína
  Budoucnost venkova: Starostové upřednostňují rozvoj bydlení.
  Moderní obec 2005,č.8,s.33,1 tab.
  S případným připojením jiné obce k jejich by ještě souhlasila pětina dotázaných starostů, ale možnost připojit svou obec k nějaké jiné jich připouštělo už jen 1,5 %. Řešením jsou svazky obcí.
 • SCHAEFER, Inga
  Vermittler im Stadtraum. Wohn- und Geschäftshaus in Köln.
  Prostředník v městském prostoru. Obytný a obchodní dům v Kolíně nad Rýnem.
  DBZ 2005,č.9,s.74-77,3 obr.,11 pl.
  Obytný dům s obchody v centru Kolína nad Rýnem (SRN) je neobvyklý zdůrazněným horizontálním přečníváním nejvyšších podlaží, nepravidelným rozvržením oken a barevným řešením fasády.
 • ŠŤASTNÝ, Josef
  Údržbu panelových domů řešit komplexně.
  Stavitel 2005,č.8,s.45
  Zvyšující se nároky na kvalitu bydlení. Hlavní závady panelových domů v současnosti. Program státních dotací. Co musí být předmětem opravy, modernizace či regenerace, aby byl nárok na podporu.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Haus der Religionen.
  Dům náboženských vyznání.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.9,s.64-65,4 obr.,2 pl.
  Jako odpověď na válečné konflikty a terorismus se v Bernu postaví Dům náboženských vyznání jako gesto náboženské tolerance. Všem hlavním konfesím světa zde bude nabídnut prostor k zamyšlení.
 • Informovat obyvatele je možné i prostřednictvím "esemesek".
  Moderní obec 2005,č.8,s.35,1 fot.
  Klasické způsoby komunikace městských a obecních úřadů s občany mají v poslední době vážného konkurenta v podobě zpráv SMS zasílaných radnicí občanům.
 • Ohlédnutí 2000-2005 (téma).
  Architekt 2005,č.8,s.2-46,čet. obr.
  Výběr zajímavých staveb, o kterých se psalo posledních 5 let. Např. Rodinný dům na rybníce, SOS dětská vesnička Brno-Medlánky, Vize města, DPS v Horažďovicích, Regenerace sídliště v Litomyšli.
 • Tři v jednom. Pro a proti.
  Ekonom 2005,č.32,s.33-35,5 fot.
  Rozpočet na mezinárodní výzkumné centrum zahrnuje i výstavbu dvou nových klinik pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, které změní její areál k nepoznání. Stanoviska předních odborníků.
 • BACHMANN, Wolfgang
  Gymnasium in Bruckmühl.
  Gymnázium v Bruckmühlu.
  Baumeister 2005,č.9,s.90-97,9 pl.,11 obr.
  Moderně vybavená škola v malé lokalitě je krásným vstupem do ní. Vzorná prostorová a světelná koncepce a odpovídající vybavení nábytkem vzbuzují obdiv.
 • BAUS, Ursula
  Primarschule Linden in Niederhasli.
  Základní škola Linden v NIederhasli.
  Baumeister 2005,č.9,s.64-69,7 pl.,8 obr.
  Základní škola v malé obci je na míru dětem. Pestré barvy už nejsou považovány za pedagogicky pozitivní, proto je barevnost střízlivá. Příklad současné švýcarské architektury.
 • BLUMA, Aleš
  Evropské středisko výzkumu, Brno.
  Ekonom 2005,č.32,s.30-31,3 fot.
  Brněnská nemocnice u sv. Anny už nechce jen spolupracovat s nejlepší světovou nemocnicí. Rodí se projekt na výstavbu Mezinárodního střediska klinického výzkumu, které by zastřešila slavná Mayo Clinic.
 • BRENTINI, Fabrizio
  Sakralität und Kirchenbau.
  Sakrálnost a stavba kostelů.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.9,s.4-7,8 obr.
  Sakrální stavby bývají spojovány s výstavbou muzeí a koncertních sálů. Článek se zamýšlí nad tím, co vlastně dělá z prostoru prostor sakrální.
 • DOSTOUPIL, Martin
  Hornický skanzen na dole Mayrau.
  Fórum ABF 2005,č.1/2,s.41-43,5 obr.
  Dějiny dolu až do současnosti. Ještě před ukončením těžby byl zřízen skanzen, v provozu je od roku 1994. Expozice respektuje princip tzv. posledního pracovního dne.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Na úřad do pivovaru.
  ASB 2005,č.6,s.28-29,3 obr.,1 půd.
  Přestavbou chátrajícího komplexu bývalého pivovaru v historickém jádru města získá Krajský úřad Hradce Králové na jaře 2007 originální sídlo. Další prostory budou pro univerzitu a komerční účely.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Vaňkovka v novém.
  ASB 2005,č.6,s.42-44,5 obr.,1 půd.,1 řez
  V centru Brna léta chátral areál továrny Vaňkovka. Letos skončila komplexní rekonstrukce. Z bývalé slévárny vzniklo nákupní centrum, ze strojírny galerie výtvarného umění, budova administrativy zůstala.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Večernice nad periférií.
  ASB 2005,č.6,s.34-36,4 obr.,1 půd.
  Cenu Grand Prix Obce architektů získala novostavba domu na půl cesty tj. chráněného bydlení pro ty, kteří opouštějí dětské domovy. Proč dům č. 2, dům na půl cesty č. 1 v sousedství již funguje několik let.
 • HANDLBAUER, Kurt
  Die Hochzeit als Event. Risonare Garden Chapel in Kobuchizawa, Kitakoma-Gun, Präfektur Yamanashi, von Klein Dytham Architecture, Tokio.
  Svatba jako událost. Zahradní kaple Risonare v Kobuchizawě, Kitakoma-Gun, prefektura Yamanashi, od archit. ateliéru Klein Dytham.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.9,s.28-31,5 obr.,3 pl.
  Svatby, uzavírané dnes v pozdějším věku, se v Japonsku ve srovnání s tradičním rituálem stávají podívanou. V kraji pod Fudžijamou v rekreačním areálu vznikla proto svatební kaple v podobě mušle.
 • HANDLBAUER, Kurt
  Spiegel der Natur. Tod's Flagship Store, Omotesando, Tokio/J.
  Zrcadlo přírody. Vlajková loď firmy Dod's, Omotesando, Tokio.
  DBZ 2005,č.9,s.56-59,10 obr.,4 pl.
  Charakteristickým rysem sídla firmy Tod's (Itálie) je nosná konstrukce ve formě překrývajících se siluet stromů bez listí. Zaručuje zajímavý estetický i technický zážitek.
 • HODGSON, Petra
  Archaischer Klangkörper. Pfarrkirche St. Franziskus in Regensburg-Burgweiting, von Königs Architekten, Köln.
  Archaické zvučící těleso. Farní kostel sv. Františka v Řezně-Burgweitingu. Ateliér Königs Architekten, Kolín nad Rýnem..
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.9,s.8-15,7 obr.,8 pl.
  Překvapující cihlová stavba katolického kostela v Řezně - kvádr průmyslového charakteru - poskytuje v interiéru neopakovatelný zážitek z prostoru na oválném půdoryse.
 • HOFMEISTER, Sandra
  Hotel Puerta América in Madrid.
  Hotel Puerta América v Madridu.
  Baumeister 2005.č.9,s.24-25,7 obr.
  Jean Nouvel projektoval nový hotel s využitím ušlechtilých materiálů a úsporných forem. Zajímavé je barevné řešení - uvnitř střízlivé, na fasádě hýřivé. Za článkem následuje další s technickým popisem hotelu.
 • HOFMEISTER, Sandra
  Volksschule in Doren.
  Základní škola v Dorenu.
  Baumeister 2005,č.9,s.70-74,7 pl.,8 obr.
  Rakouská vesnice má novou školu zasazenou do svahu. V hornaté krajině poskytují velká okna krásné výhledy. Rakousko je v architektuře lepší než Švýcarsko.
 • HOLLENSTEIN, Roman
  Licht und Erdenschwere. Die Sakralbauten von Mario Botta.
  Světlo a tíže zemská. Sakrální stavby Maria Botty.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.9,s.32-39,12 obr.,13 pl.
  Mario Botta vytvořil mnoho sakrálních staveb pro různá náboženství. Jeho zvláštní spirituální prostory vycházejí z kontrastu osvětlení a tíže stavebních hmot. Jeho díla mají charakter skulptur.
 • HOTZE, Benedikt
  Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz.
  Gymnasiem Marie Curie v Dallgowě-Döberitzu.
  Baumeister 2005,č.9,s.82-89,5 pl.,13 obr.
  Městské čtvrti se snaží přilákat stavebníky rodinných domů a mezi obcemi panuje konkurence. Proto také bylo vybudováno nové moderní gymnázium.
 • CHMELAŘ, David - VÍT, Milan
  Zimní stadion v Hronově.
  Stavba 2005,č.4,s.50-53,7 obr.,1 sit.,1 řez
  Objekt se nalézá na hranici centra mezi hodnotnější starší zástavbou. Stadion se skládá z haly s ledovou plochou, tribun a technologického zázemí, vpravo se staví šatny. Recenze Alexandr Skalický.
 • JOANELLY, Tibor
  Stimmige Silhouette. Friedhofgebäude St.Michael in Zug von Burkard, Meyer.Architekten.
  Harmonická silueta. Hřbitovní obřadní budova sv. Michala v Zugu od architektů Burkarda a Meyera.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.9,s.23-27,7 obr.,4 pl.
  V interiéru střízlivě působící stavby jsou prostory s teplou, leč zdrženlivou atmosférou. Smutek pozůstalých mají zmírnit skleněné stěny s výhledem do volné krajiny po obou stranách obřadní síně.
 • KRAUS-MATTMANN, Cornelie
  Pariser Spitzen. Ministerium, Paris/F.
  Pařížské krajky. Ministerstvo, Paříž/Francie.
  DBZ 2005,č.9,s.38-43,12 pl.,9 obr.
  Budova francouzského ministerstva kultury a komunikací v centru Paříže dostala ocelovou vzdušnou fasádu - mříž ze stylizovaných secesních prvků. Tím byl sjednocen charakter bloku budov z různých období.
 • KUŽELA, Tomáš
  Lesopark s golfovým hřištěm.
  Fórum ABF 2005,č.1/2,s.26-29,7 obr.,1 pohl.,1 pl.
  Ve 2 etapách bylo pro veřejnost vybudováno plnohodnotné znormované devítijamkové golfové hřiště s velkorysým tréninkovým zázemím, Součástí areálu je dětské hřiště a golfová škola pro děti a mládež.
 • NIEMANN, Christiane
  Blaue Fliese macht Schule. Gustav-von-Schmoller-Schule, Heilbronn.
  Modrá kachlička dělá školu. Škola Gustava von Schmollera v Heilbronnu.
  DBZ 2005,č.9,s.68-73,13 obr.,10 pl.
  Přístavba k odborné škole v Heilbronnu (SRN) má fasádu z ručně kladených tmavomodrých kachlíků. Také podloubí budovy je řešeno originálně.
 • OPASKA, Janusz
  Stadthalle Oskara Kaufmanna w Zielonej Górze.
  Městský dům Oskara Kaufmanna v Zelené Hoře (Polsko).
  Kwart. archit. i urban. 2002,č.4,s.342-360,21 obr.,3 pl.
  Oskar Kaufmann (1873-1956) pracoval v Německu, Izraeli a Maďarsku. Zanechal zajímavá díla. Jeho práce v Zelené Hoře (Polsko) z roku 1933 se hodnotí v tomto článku.
 • PAWLITSCHKO, Roland
  Ende gut alles gut ... Peek and Cloppenburg, Köln.
  Konec dobrý, všechno dobré... Nákupní centrum Peek and Cloppenburg v Kolíně nad Rýnem.
  DBZ 2005,č.9,s.50-55,8 pl.,9 obr.
  Nákupní centrum, pro svůj tvar přezdívané "Pásovec", je celé obložené skleněnými tabulkami, takže masivní stavba nabývá lehkosti a křehkosti.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Věž ve věži u Jindřicha.
  Fórum ABF 2005,č.1/2,s.36-399 obr.
  Vestavbou železobetonového skeletu do věže se získalo 11 podlaží, propojených schodištěm i výtahem. Vnitřní věž tj. restaurace, kavárna, obchod, výstavní síně, trvalá expozice o pražských věžích.
 • SCHAEFER, Inga
  Vermittler im Stadtraum. Wohn- und Geschäftshaus in Köln.
  Prostředník v městském prostoru. Obytný a obchodní dům v Kolíně nad Rýnem.
  DBZ 2005,č.9,s.74-77,3 obr.,11 pl.
  Obytný dům s obchody v centru Kolína nad Rýnem (SRN) je neobvyklý zdůrazněným horizontálním přečníváním nejvyšších podlaží, nepravidelným rozvržením oken a barevným řešením fasády.
 • SCHLÄPPI, Christoph
  Eigenart und Emotion. SMARCH, Beat Mathys und Ursula Stücheli: Neuapostolische Kirche Zuchwil, 2002-2005.
  Originalita a emocionálnost. Novoapoštolský kostel v Zuchwilu, stavba v letech 2002-2005, od ateliéru SMARCH, Beat Mathys a Ursuly Stücheli.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.9,s.16-21,6 obr.,5 pl.
  Forma, materiál a světlo v tomto díle spoluúčinkují při bezprostředním pohnutí a dojímání. Je to emocionální architektura, jíž ovšem rozumová složka nechybí.
 • SCHNEIDER, Sabine
  Bundesgymnasium in Bludenz.
  Spolkové gymnázium v Bludenzu.
  Baumeister 2005,č.9,s.76-81,4 pl.,11 obr.
  Výsledkem architektonické soutěže a sanace gymnázia v Bludenzu je moderní, ale ne monstrózní komplex, přestože je navštěvuje téměř 1000 studentů. Má tři dvory pro pobyt žáků o přestávkách.
 • SOUKUP, Jan
  Celková rekonstrukce objektu Měšťanské besedy v Plzni.
  Fórum ABF 2005,č.3,s.8-12,11 obr.
  Objekt byl postaven v roce 1900-1901. Rekonstrukce byla oceněna titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2004. V suterénu je divadlo s 80 místy, dále pak restaurace a kavárna a řada sálů a salonků.
 • TAUSCH, Gunnar
  Vom Schulbau zum Schulenbau, Artenvielfalt in der Schullandschaft.
  Od stavby jednotlivé školy k výstavbě škol. Typová pestrost ve školní krajině.
  Baumeister 2005,č.9,s.98-101,8 obr.,1 pl.
  Projektování a výstavba škol jsou obtížné. Kromě estetických musí splňovat pedagogické cíle. I přes slabou motivaci architektů spolupůsobit při vytváření nových koncepcí lze sledovat několik vhodných trendů.
 • WIESER, Christoph
  Vielsichtig, bedeutend, sinnlich. Die Kirche St. Peter in Klippan (1962-1966) von Sigurd Lewerentz.
  Mnohostranný, významný, pro všechny smysly. Kostel sv. Petra v Klippanu (1962-1966) od arch. Sigurda Lewerentze.
  Werk, Bauen + Wohnen 2005,č.9,s.40-49,4 obr.,6 pl.
  V harmonii s přírodním okolím se nízký kostel s rafinovaně kladenými cihlami na podlaze stává zážitkem pro vnitřní soustředění. Také záměrné pološero hraje svou úlohu.

19. Rekreace a volný čas

 • BOHATOVÁ, Vladimíra
  Lesk a bída Babiččina údolí.
  Ekonom 2005,č.31,s.28-29,5 fot.
  Z idylického místa děje knihy Boženy Němcové Babička, nacházejícího se poblíž České Skalice, je dnes areál o dvou tvářích: zachovalý státní a zdevastovaný soukromý.
 • HUK, Jaroslav
  Příliš šetřit na kvalitě se nevyplácí.
  Moderní obec 2005,č.8,s.23,2 fot.
  Vybavení dětských hřišť podléhá přísným normám (ČSN EN 1176 a 1177), jimiž by se měl od 1.12.2002 řídit každý provozovatel hřiště.
 • CHMELAŘ, David - VÍT, Milan
  Zimní stadion v Hronově.
  Stavba 2005,č.4,s.50-53,7 obr.,1 sit.,1 řez
  Objekt se nalézá na hranici centra mezi hodnotnější starší zástavbou. Stadion se skládá z haly s ledovou plochou, tribun a technologického zázemí, vpravo se staví šatny. Recenze Alexandr Skalický.
 • KUŽELA, Tomáš
  Lesopark s golfovým hřištěm.
  Fórum ABF 2005,č.1/2,s.26-29,7 obr.,1 pohl.,1 pl.
  Ve 2 etapách bylo pro veřejnost vybudováno plnohodnotné znormované devítijamkové golfové hřiště s velkorysým tréninkovým zázemím, Součástí areálu je dětské hřiště a golfová škola pro děti a mládež.
 • TRAVLOU, Penny
  Young hearts run free.
  Mladá srdce běží volně.
  Green Places 2005,č.18,s.22-26,6 obr.
  Jak mladí lidé využívají a prožívají veřejné prostory? Prezentují se výsledky tříleté studie ukazující, jak teenageři žijí v aktivním vztahu k městskému prostředí.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Česká komora architektů. Ročenka 2005.
  The Czech Chamber of Architects. The Yearbook 2005.
  Praha,Česká komora architektů 2005.152 s.,text také angl.
  Obecně o České komoře architektů, valná hromada, výroční zpráva za období od dubna 2004 do března 2005, složení orgánů ČKA, seznam autorizovaných osob.
  SPK 5837
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022