Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Hledání duše pravé Vysočiny.
  Ekonom 2006,č.43,s.38-39,5 fot.
  Podle umístění v evropské soutěži o titul Vesnice roku je Vilémov nejúspěšnější česká obec. Rozhovor se starostkou obce Jaroslavou Dvořákovou. Sbírka ocenění. Ze slavné historie.
 • Národní konference o venkovu.
  Veř. správa 2006,č.42,příl.Zpravodaj,s.2,3 fot.
  Informace o obsahu a průběhu konference, jejímž hlavním cílem bylo sjednocení venkova, uzavření partnerství mezi jeho aktéry, úkoly venkova v období 2007-2013 a seznámení s dotačními tituly.
 • BANDEIRA, Pedro
  Mutation d'un territoire: le nouveau visage de Luz.
  Změna využití území: nová tvář vesnice Luz.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.366,s.58-63,15 obr.
  Vzhledem k výstavbě přehrady v suché části Portugalska bylo nutno zlikvidovat obec Luz s 350 obyvateli. Vesnice byla v identické podobě postavena o 3 km výše.
 • ŠULÁK, Tomáš
  Národní konference o venkovu.
  Veř. správa 2006,č.43,s.8-9,1 fot.
  Konference měla dvě hlavní témata: větší zapojení zástupců zemědělců mezi aktéry rozvoje venkova a další "emancipaci" místních akčních skupin, které se spojují do Národní sítě rozvoje venkova.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Brno - staré pohlednice. XV. Žabovřesky.
  Brno,Josef Filip (2006?).88 s.,fot.,obr.,edice Staré pohlednice
  Staré pohlednice z konce 19. a začátku 20. století dokumentují historii brněnské městské části Žabovřesky a okolí.
  13 418/15
 • FIŠERA, Zdeněk
  Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
  Praha,Libri 2006.271 s.,fot.,obr.,mp.,pl.
  Definice a rozdělení městských strážních věží, jejich historický vývoj, stavební rozbor s členěním podle účelu s následným abecedním přehledem a popisem cca 150 městských věží.
  14 219
 • KARÁSEK, David
  Městský mobiliář a design.
  ERA 2006,č.5,s.98-99,1 obr.
  Problémy spojené s navrhováním prvků pro městský prostor. Jedná se o otázku kvality, designu, odolnost vůči uživatelům i odolnost vůči počasí, nedůležitá není ani ekonomická stránka a údržba.
 • MELLNER, Dušan
  Zamyslenie nad vývojom námestia v Žiline.
  Projekt 2006,č.4,s.52-55,1 mp.,11 obr.,1 sch.,1 půd.
  Žilina je typickým příkladem kolonizačního města, které vzniklo na zelené louce. 7 fází vývoje města. Čtvercové náměstí, šachovnicové uspořádání ulic v rámci kruhového půdorysu města. Ztráta starých uliček.
 • PLESKOT, Josef a kol.
  Zámecký pivovar v Litomyšli.
  Stavba 2006,č.5,s.50-61,25 obr.,4 půd.6 řezů
  Aktuální využití pivovaru - největší část společnost YMCA, centrum festivalu Smetanova Litomyšl, společenský sál, rodný byt Smetany, další byty, depozitáře NPÚ a Městské informační centrum.
 • RUBÍN, Josef (ed.) a kol.
  Přírodní klenoty České republiky.
  Praha,Libri 2006.318 s.,fot.,rejstř.
  Prezentace přírodovědecky nejcennějších prvků živé a neživé přírody a různých typů krajin v České republice s informacemi o zákonné mezinárodní ochraně přírody a krajiny na území ČR.
  14 222

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Bazén je důležitější než domácí dílna. Jak si Češi představují ideální bydlení?
  Byt magazín 2006,č.10,s.32-33,3 gr.
  Anketa jak by u nás chtěli lidé bydlet. Některé stereotypy se potvrdily, odhalily se možné trendy. Vyhodnocení ankety o ideálním bydlení.
 • Byt se sníženou kvalitou.
  Byt magazín 2006,č.11,s.34
  Zákon o nájemném, platný od 1.1.2007, nově rozlišuje byty standardní a byty se sníženou kvalitou (nové označení pro byty III. a IV. kategorie bez ústředního topení a s částečným nebo společným příslušenstvím).
 • Bytová výstavba a úroveň bydlení v hl. m. Praze 2001 až 2004.
  Praha,Český statistický úřad 2005.34 s.,tab.,gr.,kartogr.
  Statistické údaje o vývoji bytové výstavby s časovým srovnáním nejdůležitějších ukazatelů, vztahujících se k bytovému fondu v hlavním městě.
  14 225
 • Bytové domy "VM", Kodaň.
  Stavba 2006,č.5,s.22-23,5 obr.,1 sch.,1 řez,text také angl.
  Dva zalomené nestejně vysoké objekty s půdorysy připomínající písmena V a M jsou na předměstí Kodaně. Každý byt je osluněn s výhledem. Dům V je pavlačový, dům M má středovou chodbu.
 • SOLTAG. Bydlení s úsporou energie.
  Architekt 2006,č.10,s.38-43,7 obr.,1 půd.,1 řez
  Dle směrnice EU bytová výstavba energeticky nenáročných domů, které neuvolňují CO2. Takové bydlení řeší projekt SOLTAG. Vzorový apartmán je postaven v Dánsku. Řešení architektonické a konstrukční.
 • Změny občanského zákoníku - bytové náhrady.
  Byt magazín 2006,č.10,s.30-31
  Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb. a k zákonu č. 40/1964 Sb., s podrobným výkladem bytových náhrad. Přiměřený náhradní byt, náhradní byt menší, nižší kvality či méně vybavený. Přístřeší není bytovou náhradou.
 • EHRET, Gabriel
  Cité internationale, Lyon, France.
  Mezinárodní město, Lyon, Francie.
  Archit. d'Aujouird'hui 2006,č.366,s.10-12,6 obr.,1 pl.
  Renzo Piano s jinými ateliéry projektoval komplex budov na břehu Rhony, který zahrnuje kongresovou halu, byty, kanceláře, hotely, kina apod.
 • GHANI, Naďa
  Zvýšení DPH a řešení "po česku".
  Domov 2006,č.11,s.100-102,5 obr.
  Po skončení výjimky, od ledna 2008, přejdou stavební práce do standardní sazby DPH (tj. z 5% do 19%). Vláda přišla s řešením tzv. sociálního bydlení, týká se asi 70% bytů. Řešení této problematiky v Evropě.
 • GROMBIŘÍK, Milan
  Modernizace a opravy panelového bytového fondu. 1. část.
  Veř. správa 2006,č.45,s.12 a 21-22,1 tab.,2 fot.
  Při rozhodování o modernizaci a opravách panelových domů v roce 2007 mohou jednotlivým vlastníkům významně pomoci dva dokumenty: energetický audit a objektová analýza.
 • HEJDA, Miloš
  Vyvíjí se regenerace bytového fondu v České republice správným směrem a tempem?
  Byt magazín 2006,č.11,s.30-31,2 tab.,1 obr.
  Regenerace bytového fondu se vyvíjí příznivě. Program Panel pomáhá bytovým družstvům při opravách a modernizaci panelových domů. Dotace a záruky poskytnuté v programu Panel podle typu vlastníků.
 • JESENSKÁ, Vanda
  Bydlím s vozíkem ...
  Domov 2006,č.10,s.40-43,9 obr.
  K požadavkům bezbariérového bytu patří: větší rozměr bytu, širší dveře, níže položené vypínače, speciálně vybavená kuchyň i koupelna a z vozíku dostupné lůžko. Popis bezbariérového bytu v Praze.
 • LOCHMANOVÁ, Helena
  Mozartovi v patách.
  Byt magazín 2006,č.10,s.46-47,4 obr.
  V centru města jsou velmi dobře udržované klasické činžáky. Typickým bydlením střední vrstvy jsou obytné soubory s veškerým občanským vybavením. Náklady na bydlení tvoří čtvrtinu výdajů domácnosti.
 • MOTA SANTOS, Paula
  Chaves de Oliveira, un quartier de Porto au passé présent.
  Chaves de Oliveira, čtvrť města Porto, kde minulost je stále přítomná.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.366,s.94-99,14 obr.,
  Čtvrť obývaná vesměs chudými lidmi dostala v důsledku vládního nařízení nový statut. Byty byly dány do soukromého vlastnictví a vylepšeny. Otázkou je, kdo bude pečovat o společné prostory.
 • NERAD, František
  Nechtěné segmenty trhu s byty.
  Byt magazín 2006,č.10,s.34
  V Česku se pojem "trh s byty" smrskl na obchod s panelovými byty a jejich výstavbu, když už není co prodávat, rozkulačování majetku bytových družstev a spory o výši nájemného.
 • RYSKOVÁ, Světlana
  Obavy už jsou v ceně.
  Ekonom 2006,č.43,s.16-20,1 gr.,3 fot.
  Na trhu s byty vládne hysterie, poptávka tlačená obavou z vyšší DPH na stavební práce a z dražších úvěrů žene ceny vzhůru. Staví se jako o život. Paneláky jdou na dračku. Kdo zbohatne z DPH.
 • RYSKOVÁ, Světlana
  Zelená pro privatizaci.
  Ekonom 2006,č.46,s.25,1 fot.
  Od ledna 2007 odstartuje nová vlna privatizace obecních bytů. V EU totiž začne platit vyšší limit přípustné veřejné podpory.
 • STEJSKAL, Jaromír
  Jarní konference IFHP v Macau.
  Urban. a územní rozvoj 2006,č.4,s.30-31,4 fot.
  Inovace městského prostředí, využívání nových zdrojů. Kultura a diverzita: diferenciace jako součást plánování. Zdraví a udržitelný rozvoj: města a jejich politiky bydlení.
 • STUCHLÍK, Roman
  Všichni doufali v hladké přistání.
  Ekonom 2006,č.43,s.21-22,1 tab.,1 fot.
  Ceny rezidenčních nemovitostí ve většině rozvinutých zemí se během posledních deseti let zdvojnásobily. Podle The Economist jde o největší nemovitostní bublinu v historii.
 • ZDAŘILOVÁ, Renata (ed.)
  Regenerace bytových domů – Proměny bydlení. Sborník referátů z konference.
  Ostrava,Vysoká škola báňská – Technická univerzita 2000.176 s.,fot.,tab.,gr.,příl.
  Příspěvky k problematice revitalizace panelových sídlišť od obecnějších témat koncepce bytové politiky a programů na podporu bydlení, až po realizaci obnovy panelových sídlišť a domů, jejich správu a údržbu.
  14 213

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Cestovní ruch 2000 až 2004. Tourism 2000 – 2004.
  Praha,Český statistický úřad 2005.86 s.,tab.,text též angl.
  Přehledné a v delší časové řadě základní ukazatele z oblasti cestovního ruchu o počtech ubytovacích zařízení, jejich kapacitě, návštěvnosti a domácím a výjezdovém cestovním ruchu českých občanů.
  14 229
 • KÄPPLINGER, Claus
  Die Leichtigkeit des Seins. Winterbadeschiff in Berlin-Treptow.
  Lehkost bytí. Zimní hala pro koupalištní areál v Berlíně-Treptowě.
  DBZ 2006,č.11,s.44-51,10 obr.,7 pl.
  Zimní hala pro koupaliště je dočasné průsvitné zastřešení letního areálu v berlínské městské krajině. Je to zvláštnost, která umožňuje zcela nový prožitek.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022