Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • Hochwasser in Sachsen. Gefahrenhinweiskarte.
  Povodně v Sasku. Mapa rizik.
  Dresden,Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie 2005.11 s.,36 mp.
  Podrobné mapové zpracování povodní z roku 2002, které postihly Sasko, vyobrazení situací v územích zaplavených nebo ohrožených včetně ztrát na lidských životech a škod na majetku.
  14 173
 • BAREŠ, Jan
  Praha disponuje unikátním souborem digitálních map.
  Moderní obec 2006,č.3,s.26,1 fot.
  Systém správy Souboru digitálních map Prahy je hodnocen jako jeden z nejlepších nejen v republikovém, ale i v evropském a světovém měřítku.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Národní strategický plán.
  Obec a finance 2006,č.2,příl.Zpravodaj MZe,s.40-41,1 sch.
  Národní strategický plán rozvoje venkova vychází z hlavních strategických priorit Evropské unie pro léta 2007-2013 s důrazem na zvyšování ekonomického růstu a vytváření nových pracovních příležitostí.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022