Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Stanice Arnhem Central UN Studio.
  ERA 2006,č.2,s.22-27,8 obr.,1 sit.,1 řez
  Spojení autobusového a vlakového nádraží. Jde o zastřešené klimatizované prostředí, které spojuje a zpřístupňuje vlaky, autobusy, taxi, kola, parkování, kanceláře, ubytování a střed města.
 • DAWSON, Jonathan
  Entre éco-villages et projets d'architectes: les éco-quartiers.
  Mezi ekovesnicemi a projekty architektů: ekočtvrti.
  Urbanisme 2006,č.348,s.41-44,1 obr.
  Návštěva odborníků v londýnské ekočtvrti BedZed, což je úspěšný experiment ekologické koncepce, dokazuje, že i v městském prostředí lze stavět s respektem k ekologickým hodnotám.
 • FALK, Nicholas
  Sustainable suburbs.
  Udržitelná předměstí.
  Green Places 2006,č.26,s.18-21,13 obr.
  Změna životního stylu v předměstích, tzv. zahradních městech, vyžaduje nový model. Uvádějí se konkrétní příklady z Vel. Británie i z kontinentální Evropy.
 • HUMMEL, Konrad
  Ghettos in der Zivilgesellschaft.
  Ghetta v občanské společnosti.
  Garten + Landschaft 2006,č.5,s.20-21
  K zabránění vytváření ghett je nutno mít koncepty, které posílí vlastní odpovědnost. V Augsburgu se snaží o nové definování integrace.
 • JAKOB, Thomas
  Frankfurt an den Main.
  Frankfurt nad Mohanem.
  Garten + Landschaft 2006,č.6,s.28-31,13 obr.,1 pl.
  V letech 1996-2006 vznikl podél řeky Mohan 7 km dlouhý pás promenád s parky a malebnou bytovou zástavbou. Zásluhu na tom mají městské úřady - Úřad pro zeleň a Úřad pro urbanistické plánování.
 • KAISER, Matthias
  Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung als Baustein einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung.
  Decentrální hospodaření s dešťovou vodou jako stavební kámen udržitelného rozvoje sídel.
  Raumforsch. und Raumordn. 2006,č.2,s.126-134,lit.,3 pl.,1 gr.,4 obr.
  Model pro konkrétní část města má zabránit odtoku dešťové vody, nebo jej snížit a zpomalit, také minimalizací neprodyšného povrchu. Zastavěné plochy se mají přiblížit přírodním nezastavěným plochám.
 • KUNZMANN, Rudolf
  Automatizované parkovací domy jsou výhodné pro všechny.
  Zprav. MŽP 2006,č.6,s.26
  Prostory pro další povrchová parkoviště u nás nejsou, zejména v centrech měst. Povrchová parkoviště se zvyšujícím se parkovným, situaci neřeší. Variantou je realizace parkovacích domů.
 • LAUINGER, Holger
  Die Sonderwohlfahrtzone.
  Zóna zvláštní prosperity.
  Garten + Landschaft 2006,č.5,s.16-19,13 obr.
  V rámci projektu "scvrkávající se města" vypracoval tým plánování koncept zóny zvláštní prosperity ve východním Německu, při němž obce jednají nezávisle na státě.
 • PAQUOT, Thierry
  Éco-urbanisme.
  Ekourbanismus.
  Urbanisme 2006,č.348,s.66-70,3 obr.
  Vazby mezi městem a přírodou sahají do starověku. Požadavky současnosti jsou udržitelný rozvoj a ekologické město, "čistá" sídla a urbanismus vysoké ekologické kvality.
 • STEIN, Axel - WOLF, Ulrike
  Der Umgang mit Verkehr im suburbanen Raum. Raumstrukturelle Leitbilder und Gestaltungsspielräume.
  Jak s dopravou v suburbánním prostoru. Prostorové strukturní modely a možností ztvárnění.
  Raumforsch. und Raumordn. 2006,č.3,s.172-183,3 tab.
  Integrované plánování sídel a dopravy je velmi důležité, ale redukce dopravy nemá žádoucí rozsah. Článek přináší případové studie řešení na obecní a regionální úrovni.
 • THIEL, Erhard - BLAHAK, Kristina
  Grünes Band für München.
  Zelený pás pro Mnichov.
  Garten + Landschaft 2006,č.5.s.12-15,1 pl.,3 obr.
  Mezi mnichovským hlavním nádražím a Passingem vznikají na bývalých nádražních plochách nové městské čtvrti, jejichž páteří je zelený pás - výsledek spolupráce města a dráhy.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022