Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Dřevěný dům 2006.
  ERA 2006,č.3,s.42-47,čet.obr.,půd.
  Výsledky soutěže Dřevěný dům 2006. Cíl: podpořit vznik dřevostaveb v ČR a vytvořit databázi kvalitních nízkoenergetických domů pro veřejnost. Představuje se 5 projektů rodinných domů.
 • HIGGINS, Marilyn - REEVES, Dory
  Creative thinking in planning. How do we climb outside the box?
  Tvůrčí myšlení v plánování. Jak se z toho dostaneme?
  Town Plan. Review 2006,č.2,s.221-244,lit.,3 obr.,2 tab.,1 gr.
  Britské a evropské projekty ukazují důležitost tvůrčího myšlení pro plánovače. Je třeba rozvíjet je ve studiu i v praxi a v budoucnosti více využívat.
 • KORBEL, Petr
  Strojírenská obnova.
  Ekonom 2006,č.25,s.26-27,5 fot.
  Integrovaná střední škola technická v Mostě - centrum odborné přípravy - vzdělává žáky v oborech strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a ekonomika. O absolventy mají zájem i Japonci.
 • KORYČÁNEK, Rostislav
  Learning from Moscow: Architektura skrze kulturní identitu.
  ERA 2006,č.3,s.55-57,3 obr.
  Urbanizace v Rusku je považována za výdobytek komunistické vlády. Sovětský duch je díky urbanismu, monumentům a symbolům v ruských městech stále přítomný a v Moskvě by se dnes mohlo zdát, že znovu sílí.
 • SPAANS, Marjolein
  Recent changes in the Dutch planning system. Towards a new governance model?
  Nejnovější změny v nizozemském systému plánování. Směrem k novému modelu správy?
  Town Plan. Review 2006,č.2,s.127-146,lit.
  Změny v nizozemském systému územního plánování jsou spojeny s přechodem od úřední správy ke správě tzv. governanci. Nový model správy je prezentován v novém zákoně o územním plánování.
 • STUART-MURRAY, John
  State of the art.
  Stav odbornosti.
  Green Places 2006,č.27,s.18-21,5 obr.
  Vzdělávání architektů-krajinářů je směsice kodifikace a kontinuity. Může však přežít současné vládní restrikce vůči vyššímu vzdělání?
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Regionalismus v současné české architektuře.
  ERA 2006,č.3,s.48-51,11 obr.
  O podobách regionalismu 20. století na Západě a na české scéně. Počátky moderního regionalismu, protiregionalistické prvky, období devadesátých let. Techniky české regionalistické architektury.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Surélévation d'un immeuble du XIXe, Vienne, Autriche.
  Nástavba činžovního domu z 19. století, Vídeň, Rakousko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.364,s.62-63,11 obr.,1 pl.
  Novorenesanční budova v centru Vídně byla moderně nadstavěna. Historická stavba je údajně sjednocena moderní prosklenou stavbou prvkem stupňovitosti.
 • The Venice Charter 1964-2004-2044.
  Benátská charta 1964-2004-2044.
  Pécs,Hungarian National Committee of ICOMOS 2005.221 s.,fot.,pl.
  Příspěvky z konference u příležitosti 40. výročí Benátské charty (Maďarsko 22.-27. květen 2004) o ochraně historických památek a architektonického dědictví s požadavkem jejich citlivé obnovy.
  14 188
 • BALLHAUSEN, Nils
  Dessine-moi un toit.
  Nakresli mně střechu.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.364,s.52-57,14 obr.,9 pl.
  Střecha je nejen architektonický, nýbrž i urbanistický prvek. Je součástí obytného prostoru a jako taková se propaguje.
 • PLOS, Jiří
  Změny nezbytné pro výkon památkové péče.
  Bul. ČKA 2006,č.2,s.9-11,3 obr.
  Památková péče, architektura a urbanismus pro 21. století se zaměřením na neduhy památkové péče. Návrh ukazuje co má být předmětem památkové péče a jaký má mít rozsah. Jak zlepšit výkon památkové péče.
 • RAK, Milan
  Příprava rehabilitace vily Tugendhat.
  ASB 2006,č.5,s.20-21,1 obr.,3 půd.
  Příprava k pečlivé obnově vily Tugendhat. Cílem je zajistit technické zabezpečení a fungování objektu, obnovit architektonickou památku, přenést z minulosti autorův záměr a ukázat vilu veřejnosti.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Čím je dán letošní úspěch České Kamenice.
  Moderní obec 2006,č.6,s.25,1 fot.
  Nejvýznamnějším loňským počinem při regeneraci městské památkové zóny v České Kamenici bylo zahájení obnovy interiéru poutní kaple Narození Panny Marie.
 • SCHMITZ, Karsten
  Reconversion d'une filature, Leipzig, Allemagne.
  Konverze přádelny v Lipsku, Německo.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.364,s.40-44,10 obr.,7 pl.
  Přádelna bavlny v Lipsku měla pestrý osud. Po znovusjednocení Německa byla transformována v ateliéry a butiky. Je to oblíbená lokalita umělců.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Kněžice budou energeticky soběstačnou obcí.
  Moderní obec 2006,č.6,s.9,2 fot.
  Kněžice na Nymbursku nejsou plynofikovány a nemají ani vybudovanou kanalizaci. Zastupitelé této malé obce uvažují o možnostech ekologického vytápění.
 • Novela zákona - Energetická náročnost budov.
  Byt magazín 2006,č.7/8,s.54-55
  Zákon č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií s účinností od 1.7.206, zpracovává příslušné předpisy EU a stanoví opatření pro hospodárnější užití energie.
 • Novela zákona - Vodovody a kanalizace.
  Byt magazín 2006,č.7/8,s.56-57
  Zákon č. 76/2006 upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozd. předpisů a související zákony.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Plnicí stanice na stlačený zemní plyn jsou výzvou i pro města.
  Moderní obec 2006,č.6,s.10,1 obr.
  Dohoda o rozšíření zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě otevírá prostor i ke spolupráci plynárenství a dodavatelů technologií pro plnicí stanice stlačeného zemního plynu s městy a kraji.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022