Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • "Nové Vysočany" - budoucnost jednoho brownfieldu.
  Fórum ABF 2006,č.3/4,s.54-58,6 obr.,1 mp.
  Bývalý areál ČKD v Praze Vysočanech po roce 1990 tj. řada opuštěných továrních budov, které postupně chátrají. Ojedinělá příležitost k přeměně urbanistického celku, u metra, silničního okruhu i železnice.
 • KURÁŽ, Václav
  Ochrana půdy a znovuvyužití brownfields v ČR.
  Vod. hospod. 2006,č.8,s.263-264,1 tab.,lit.,angl.res.
  V rámci EU je připravována směrnice o ochraně půdy. Definice brownfields. Současný stav revitalizace brownfields v ČR. Výměra zemědělské a orné půdy na obyvatele - vývoj 1936 až 2002.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Nejlepší webové stránky - kategorie města.
  Obec a finance 2006,č.3,mimoř.příl.Zlatý erb 2006,s.11,2 fot.1 tab.
  Nejlepší hodnocení webových stránek v kategorii měst získala města Děčín, Tišnov a Bechyně. Slabinou je bezbariérová přístupnost, silnými stránkami jsou ostatní kritéria.
 • Nejlepší webové stránky z oblasti cestovního ruchu.
  Obec a finance 2006,č.3,mimoř.příl.Zlatý erb 2006,s.8-9,2 tab.2 fot.
  Výsledky hodnocení stránek z hlediska komunikace uživatelů s vlastníky stránek, způsobu prezentace grafické lokalizace sídla, jednotlivých produktů, místních a regionálních atraktivit aj.
 • BOHUSLAVOVÁ, Dana
  Nový trend: Výstavba hotelů rodinného typu.
  Fórum ABF 2006,č.3/4,s.68-69,4 obr.
  Skladba turistů v Praze se mění, stoupají i nároky na služby. Ubytovací kapacity pro turisty jsou dostatečné, ale v nevyhovující kvalitě a struktuře. Řešením se jeví tzv. "family" hotely.
 • HELLEROVÁ, Alena
  Statistika cestovního ruchu v roce 2006.
  Zprav. ČSÚ 2006,č.7/8,s.175-178,1 tab.
  Obsah statistických šetření v oblasti cestovního ruchu (CR) je ovlivněn legislativou EU a potřebami tvorby Satelitního účtu CR. Statistika CR v roce 2006. Vývoj odvětví CR. Statistika CR v roce 2005.
 • MACURA, Lumír
  Může i průmyslové město lákat turisty?
  Moderní obec 2006,č.4,s.42,2 fot.
  Bohumín si neklade za cíl stát se vyhledávanou turistickou lokalitou. Rozvojem svého sportovně rekreačního komplexu se však stává pohostinným městem, kde lze příjemně trávit volný čas.
 • TYM, Antonín
  Když plány nezůstanou jen na papíře.
  Moderní obec 2006,č.7,s.16,1 fot.
  Jednou z možností jak podpořit používání jízdních kol je výstavba cyklostezek a cyklotras ve městech a jejich okolí.
 • ZELENKA, Josef
  Turizmus a Internet.
  Obec a finance 2006,č.3,mimoř.příl.Zlatý erb 2006,s.6,1 tab.
  Internet jako zrcadlo cestovního ruchu a cenný zdroj informací. Přehled hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí a krajů v roce 2005.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • Nejlepší webové stránky - kategorie obce.
  Obec a finance 2006,č.3,mimoř.příl.Zlatý erb 2006,s.12,1 tab.,2 fot.
  Nejlepší hodnocení webových stránek v kategorii obce získaly obce Tlumačov, Okříšky a Jiřetín pod Bukovou. Nejlépe byl hodnocen test rychlosti vyhledávání informace.
 • Nejlepší webové stránky z oblasti cestovního ruchu.
  Obec a finance 2006,č.3,mimoř.příl.Zlatý erb 2006,s.8-9,2 tab.2 fot.
  Výsledky hodnocení stránek z hlediska komunikace uživatelů s vlastníky stránek, způsobu prezentace grafické lokalizace sídla, jednotlivých produktů, místních a regionálních atraktivit aj.
 • ZELENKA, Josef
  Turizmus a Internet.
  Obec a finance 2006,č.3,mimoř.příl.Zlatý erb 2006,s.6,1 tab.
  Internet jako zrcadlo cestovního ruchu a cenný zdroj informací. Přehled hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí a krajů v roce 2005.

23. Různé

 • Česká komora architektů. Ročenka 2006.
  The Czech Chamber of Architects. The Yearbook 2006.
  Praha,Česká komora architektů 2006.167 s.,text také angl.
  Obecně o České komoře architektů, XIII. valná hromada s výroční zprávou za období od dubna 2005 do března 2006, složení orgánů ČKA, seznam autorizovaných osob.
  SPK 5961
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022