Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • Atlas podnebí Česka.
  Climate Atlas od Czechia.
  Praha-Olomouc,Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého v Olomouci 2007.255 s.,mp.,gr.,fot., text též angl. + CD
  Komplexní publikace o charakteru klimatu České republiky předkládá dlouhodobý pohled na složky počasí převážně za období 1961 – 2000, který je doplněn zpracováním vybraných výjimečných situací (např. povodně).
  14 278
 • ČERNOHORSKÝ, Ilja
  V čem spočívá varování a vyrozumění.
  Moderní obec 2007,č.5,s.15-16,2 fot.
  Česká republika se podpisem Dodatků k ženevským dohodám zavázala varovat a vyrozumívat potenciálně ohrožené závody, podniky a občany na případné blížící se mimořádné události všech typů.
 • JACOB, Patricia
  Die Rolle von Karten im Leitbildprozess. Arten und Funktionen am Beispiel nationaler Leitbilder aus europäischen Nachbarländern.
  Role map pro prezentaci (vyjádření) modelu prostorového rozvoje. Typy a funkce map na příkladech dokumentů prostorového rozvoje evropských zemí.
  Raumforsch. und Raumordn. 2006,č.6,s.486-497,8 obr.,res.angl.
  Mapy představují nepostradatelný prostředek k vyjádření souvislostí a záměrů prostorového rozvoje, liší se především obsahem a formou. Analýza map použitých v rozvojových dokumentech vybraných evropských zemí.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Osa IV - LEADER. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.
  Obec a finance 2007,č.2,s.32-33,1 tab.,1 mp.
  Vedle strukturálních fondů EU bude ČR využívat také zdroje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V programovém období 2007-2013 se očekává z tohoto fondu čerpání cca 77 mld Kč.
 • BAŠE, Miroslav
  Naše vesnice a úpravy jejich prostředí.
  Veř. správa 2007,č.16,příl.Zpravodaj,s.3-4,6 fot
  Více než 6000 venkovských obcí představuje rozsáhlý soubor, aby bylo snadné zobecnit, co se děje v posledních letech s jejich prostředím. Za zvelebení obcí v oblasti zeleně se uděluje přiléhavá stuha - zelená.
 • BIRNIE, Richard
  Rural landscapes: for food or fun?
  Venkovské krajiny - pro potravu, nebo pro zábavu?
  Green Places 2007,č.35,s.28-31,11 obr.
  V poslední době se chápání venkovské krajiny mění. Z krajiny produkující potravu se stává krajina pro rekreaci. Se změnami způsobů obdělávání půdy se zvýšilo znečištění. Ekologie se však prosazuje právě zde.
 • BÍZOVÁ, Iva
  Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje.
  Veř. správa 2007,č.16,příl.Zpravodaj,s.5-6,2 fot.
  Dotace na projekty Programu rozvoje venkova. Zkušenosti 9 obcí s tímto programem v Jihomoravském kraji prezentované jejich starosty.
 • PEŠA, Zdeněk
  Vesnice roku 2007 - co přinese změna pravidel.
  Veř. správa 2007,č.16,příl.Zpravodaj,s.8
  Pokud bude platit pravidlo, že vesnicí je obec, která nemá status města nebo městyse, přišla by soutěž až o 1/5 soutěžících obcí, což by bylo škoda.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • KRÁLÍKOVÁ, Djamila
  Mezinárodní projekt MEMO.
  Veř. správa 2007,č.17,s.29,1 obr.
  Cílem projektu MEMO je vytvořit webové stránky, které by při využití nových technologií napomáhaly tvorbě itinerářů a organizaci cest po evropských historických destinacích.

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022