Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Na kraji města v zeleni.
  Fórum ABF 2007,č.1,s.86,3 obr.
  V Praze, v blízkosti Hostivařské přehrady, byl dokončen nový bytový areál, ve kterém je 276 moderních bytů. Lokalita je pověstná nejen množstvím zeleně, ale také vynikající infrastrukturou.
 • BIZER, Kilian a kol.
  Nachfrageorientiertes Nutzungszyklusmanagement. Flächensparen und Infrastrukturkosten senken durch Modernisierung von Wohnquartieren.
  Poptávkou usměrňovaný management cyklu využití (životního cyklu). Úspora ploch a snižování nákladů na infrastrukturu díky modernizaci obytných čtvrtí.
  Raumforsch. und Raumordn. 2007,č.2,s.128-136,2 obr.,lit.
  Poptávkou usměrňovaný management cyklu využití je nástrojem udržitelného rozvoje obytných čtvrtí. Komplexně řeší zábor ploch, demografické změny, změnu bytové potřeby; vychází z životního cyklu obytné čtvrti.
 • BOHUSLAVOVÁ, Dana
  Výzva pro bydlení: nové projekty na Žižkově.
  Fórum ABF 2007,č.1,s.8-13,7 obr.
  Kde ještě v Praze stavět? Nyní se hledalo i v "celkem zastavěném" Žižkově. Projekt výstavby bytového komplexu budov na místě dosavadního nákladového nádraží v Praze na Žižkově.
 • GLOTZ-RICHTER, Michael - LOOSE, Willi - NOBIS, Claudia
  Car-Sharing als Beitrag zur Lösung von städtischen Verkehrsproblemen.
  Car-sharing jako příspěvek k řešení městského dopravního problému.
  Int. Verkehrswesen 2007,č.7/8,s.333-3371,2 mp.,5 fot.,1 tab.,lit.
  Nabízí se způsob řešení automobilové dopravy v centrech velkých měst vzájemným půjčováním.
 • GRASS, Pierre
  Saint-Chamond veut renouveler son centre et son image.
  Saint-Chamond chce obnovit své městské centrum a svůj obraz města.
  Urbanisme 2007,č.355,s.9,2 fot.
  Přestavba průmyslové zóny na zónu obytnou v Saint-Chamond v rámci 9. kola evropské soutěže na téma "Evropská urbánnost, udržitelná města a nové veřejné prostory".
 • JIRÁNEK, Tomáš - LEHMANN, Marek
  Centrální lázeňský park.
  Architekt 2007,č.8,s.39-43,7 obr.,2 řezy,1 půd.,angl.res.
  Popis obnovy parku v lázeňském městě Poděbrady zapadající do středu města. Skládá se ze 3 kompozičních dílců, dalším centrem parku je lázeňská promenáda. Vhodně doplněny technické prvky.
 • LOUVET, Nicolas - JEMELIN, Christophe - KAUFMANN, Vincent
  La mobilité au service des projets.
  Mobilita ve službě projektů. (Řešení městské dopravy jako součást projektů obnovy měst).
  Urbanisme 2007,č.355,s.25-28,3 mp.
  Dopravní dostupnost městských čtvrtí. Výsledky analýzy dopravních spojů MHD v Pastérové čtvrti v Nice. Názor odborníka na další možný rozvoj Národního programu obnovy měst (ANRU).
 • OTSUKA, Noriko - REEVE, Alan
  The contribution and potential of town centre management for regeneration. Shifting its focus from "management" to "regeneration".
  Přínos a potenciál řízení městských center pro obnovu. Posun těžiště od řízení k obnově.
  Town Plan. Review 2007,č.2,s.225-250,6 obr.,2 tab.,lit.
  Řízení městského centra jako komplexní reakce na konkurenční tlaky, které zahrnují rozvoj, řízení a podporu veřejného i soukromého sektoru lokalizovaného v centru ku prospěchu všech zainteresovaných účastníků.
 • SCHÄRER, Caspar
  Am Fluss.
  U řeky.
  Werk, Bauen + Wohnen 2007,č.7/8,s.56-57,3 fot.
  Popisován moderní, architektonicky kvalitní bytový komplex s výhledem na řeku ve městě Lucern ve Švýcarsku.
 • SCHENEKL, Manfred
  Kleine Urbanität Kabelwerk in Wien.
  Malá urbanita v areálu bývalé kabelovny ve Vídni.
  Baumeister 2007,č.8,s.48-61,čet. fot.,půd.,řezy
  Na šestihektarovém areálu bývalé průmyslové zóny v jižní části města Vídně se buduje obytná čtvrť nové urbanistické kvality. Většina staveb je již dokončena. Projekt získal v roce 2005 cenu Otto Wagnera.
 • SCHLEGEL, Markus
  Farbmasterplanung.
  Plánování barev v plánech zón.
  Garten + Landschaft 2007,č.7,s.26-28,angl.res.
  Atmosféru obytné čtvrti ovlivňuje mj. zbarvení ploch. Divoké tvořivosti může pomoci zabránit plánování barev fasád domů v obytných zónách.
 • SINGLY, Camille de
  L´art dans les lieux publics: violente incompréhension.
  Ničení uměleckých předmětů na veřejných prostranstvích vandaly.
  Urbanisme 2007,č.355,s.15,1 fot.
  Umělecká díla instalovaná na veřejných prostranstvích se někdy stávají předmětem vandalismu "milovníků" umění. Obrovský mnohostěn z dřevěné překližky v městském parku poškozený místními studenty gymnázia.
 • STÄHLI, Jürg
  Begegnungszonen in der Stadt Bern.
  Obytné zóny v Bernu.
  Strasse und Verkehr 2007,č.4,s.6-12,5 obr.,lit.,res.franc.
  Pomocí jednoduchých opatření získat co největší účinek, to je přístup Bernu ke zřizování a fungování obytných zón. Participace obyvatel je zcela nezbytná, neboť se podílejí také na jejich údržbě.
 • URWYLER, Martin
  Mitwirkungsverfahren bei Begegnungszonen.
  Postup při spoluúčasti v případě obytných zón.
  Strasse und Verkehr 2007,č.4,s.19-22,5 obr.,lit.,res.franc.
  Zřízení obytné zóny a opatření v ní jsou především výsledkem plánování v městské čtvrti. Participace obyvatel, obchodníků a jejich zákazníků je zcela nezbytná. Příklad města Lucernu.
 • WASSERFURTH, Norbert
  Stadtlichtkonzepte.
  Návrhy osvětlení ve městech.
  Garten + Landschaft 2007,č.7,s.20-21,4 obr.
  Plány osvětlení měst přispívají ke zdůraznění jejich zvláštností v noci. Noční obraz města je doplňkem jeho obrazu denního. 10 zásad při navrhování osvětlení.
 • WOODS, Eileen
  Sparks in the landscape.
  Jiskry v krajině.
  Green Places 2007,č.37,s.20-24,4 fot.,3 obr.
  Informace o Bright Sparks (Zářivé jiskry), což je program, z něhož jsou dotovány projekty, které řeší hmotné a sociální aspekty otevřených veřejných prostorů v městských i venkovských souvislostech.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Rekonstrukce Hlavního nádraží v Praze.
  Fórum ABF 2007,č.1,s.32-34,6 obr.
  Rekonstrukce nádraží se bude týkat jak odbavovací haly s 3 odbavovacími podlažími, tak staré budovy nádraží, kterou v secesním stylu vytvořil architekt Fanta. Změny dozná i park, včetně bezpečnosti.
 • Rohrendorf und sein Gemeindezentrum.
  Rohrendorf a jeho místní centrum.
  NÖ gestalten 2007,č.116,s.14-15,5 fot.
  Popis a modernizace společenského centra ve vesnici Rohrendorf v Dolním Rakousku, které bylo vybudováno z bývalé knihovny.
 • Umbau eines barocken Shhiffsmeisterhauses.
  Přestavba barokního domu loďaře.
  NÖ gestalten 2007,č.116,s.42-44,7 fot.,1 pl.
  Popis přestavby barokního domu bývalého loďaře, nyní dům ve vlastnictví vinařského spolku.
 • Vorblidliche Energie. Umbau der Hauptschule II in Schwanenstadt.
  Příkladné využití energie. Přestavba základní školy ve Schwanenstadtu (Rakousko).
  Baumeister 2007,č.7,s.64-69,10 fot.,půd.,řezy
  Modernizace základní školy postavené v šedesátých letech na standard pasivního domu. Oprava vnějšího pláště, instalace slunečních kolektorů, nová větší okna, komfortní větrání aj.
 • BOHUSLAVOVÁ, Dana
  Nemáme moře? Stavíme aquaparky.
  Fórum ABF 2007,č.1,s.14-15,4 obr.
  Snaha zatraktivnit města. Příklady aquaparků v České republice. Konference a soutěže - vše na téma aquaparky. Kde je ráj aquaparků? Jednoznačně ve Španělsku a mimo Evropu v Japonsku.
 • CALATRAVA, Santiago
  Výškový dům HSB Turning Torso, Malmö, Švédsko.
  Fórum ABF 2007,č.1,s.16-19,10 obr.,2 půd.,1 fot.
  Výšková stavba v sobě skrývá obytné apartmány, konferenční centrum, kanceláře aj. provozy. Stavbu tvoří 9 krychlí od sebe oddělených volným patrem a posazených na kruhovém betonovém jádru.
 • ČAJKOVÁ, Ludmila
  Nauka o budovách 3. Občanské stavby 1 (Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování).
  Praha,ČVUT 2006.67 s.,obr.,fot.,pl.,sch.
  Vývoj, dělení, charakteristika, územní a urbanistické požadavky na stavbu hotelů a motelů, dělení a provoz stravovacích zařízení, vývojový trend staveb pro cestovní ruch a restaurační stravování.
  14 317
 • FUCHS, Claudia
  Der Blick in die Berge.
  S výhledem na hory.
  Baumeister 2007,č.8,s.40-43,8 fot.,půd.
  Přestavba hotelu, postaveného v sedmdesátých letech v typickém alpském stylu v rakouském Zell am See, na elegantní hotel. Přírodní materiály a vysoká kvalita řemeslného zpracování vnitřního zařízení.
 • HOFMEISTER, Sandra
  Der Salon mit offenem Kamin.
  Salon s otevřeným krbem.
  Baumeister 2007,č.8,s.36-39,5 fot.
  Čtyřhvězdičkový hotel o 91 pokojích, se všemi lázeňskými a rekreačními rafinovanostmi (sauny, parní lázně, posilovny ...), ve stylu anglického venkovského sídla na pozadí bavorských Alp.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Mezi dálnicí a hypermarketem.
  Ekonom 2007,č.32,s.36-38,2 fot.
  Byty v blízkosti obchodních center se prodávají dobře, zejména ve fázi, kdy jsou zatím jen na papíře. Úskalí nových rezidenčních projektů, např. hluk a smog.
 • KOPŘIVA, Miloš aj.
  Sportovní centrum Barrandov.
  Architekt 2007,č.8,s.44-49,7 obr.,1 řez,2 půd.,angl. res.
  Popis sportovního areálu, který by oceněn titulem Bazén roku 2006. Rozdíl mezi realizací a původním návrhem. Místo squashe a wellness dojde k rozšíření hotelové kapacity. Přihlášeno do soutěže Stavba roku.
 • KRATOCHVÍL, Petr
  Turistická informační centra - vstřícná náruč pro turisty.
  Veř. správa 2007,č.32,s.24-25,2 fot.,1 tab.
  Turistické informační centrum je v řadě případů prvým místem styku s turisty, jimž poskytuje všechny důležité informace a naváže s nimi přívětivý kontakt, aby byli při pobytu spokojeni a opakovaně se vraceli.
 • KULHÁNEK, František
  Svérázné kulturní centrum.
  Stavitel 2007,č.8,s.36-39,5 obr.,2 řezy,1 půd.,1 pohl.
  Citlivá rekonstrukce historického objektu Špejchar v Praze 10. Dům slouží jako kulturní a společenské centrum i jako klub pro dům s pečovatelskou službou. Recenze: Radomíra Sedláková.
 • Le PENHUEL, Caëtan
  Collége Albert-Schweitzer, Créteil.
  Gymnázium Alberta Schweitzera ve francouzském městě Créteil.
  Archit. d´Aujourd´hui 2007,č.371,s.38-40,8 fot.,půd.,řezy
  Rekonstrukce budovy gymnázia, pozoruhodná mj. řešením osvětlení prostorných interiérů denním světlem.
 • MERET, Ernst
  Die Stille im Bunker.
  Ticho v bunkru.
  Baumeister 2007,č.8,s.32-35,7 fot.
  Horský hotel zabudovaný do bývalého vojenského bunkru ve švýcarském pohoří Gotthard, přístupný 200 m dlouhou štolou ve skále. Žádný výhled, jen ticho jako v klášteře pro pořádání různých akcí, např. seminářů.
 • REINBERG, Georg W.
  Administrativní budova a dílna firmy Biotop.
  Architekt 2007,č.8,s.27-31,9 obr.,2 řezy,1 půd.,angl. res.
  Architektonický popis řešení administrativní budovy. Budova je vhodně zasazena u jezera, velmi dobře prosklená, umožňující minimální tepelné ztráty, vyřešena i ochrana proti letnímu přehřátí.
 • SCHNEIDER, Sabine
  Passive Energie, Gemeindezentrum in Ludesch.
  Pasivní energie. Společenský dům v obci Ludesch.
  Baumeister 2007,č.7,s.48,12 fot.,půd.,řezy
  Spojení dobré architektury s technologií výstavby pasivních domů. Dřevěný vnější plášť, na ploché střeše sluneční kolektory, zdravotně neškodné a z hlediska požární bezpečnosti vhodné materiály v interiéru.
 • ŠESTÁKOVÁ, Irena – DVOŘÁK, Ondřej – BOUČEK, Jan
  Stavby pro sociální služby.
  Praha,ČVUT 2006.220 s.,fot.,gr.,obr,pl.
  Vysokoškolský text o problematice sociálních služeb, její historie, typologie staveb pro sociální bydlení a řešení bezbariérových přístupů.
  14 314
 • ŠTÍPEK, Jan – PAROUBEK, Jan
  Administrativní budovy.
  Praha,ČVUT 2001.51 s.,tab.,obr.,fot.,pl.
  Historie, vývoj a řešení administrativních budov podle jejich účelu, plošných nároků, technického vybavení, konstrukcí a architektury, včetně vývojových trendů a příkladů realizací.
  14 315

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • SARANO, Florence
  Luca Merlini, l´homme qui préfére le dessin á la parole.
  Luca Merlini - člověk, který se raději vyjadřuje nákresy než slovy.
  Archit. d´Aujourd´hui 2007,č.371,s.44-51,čet. obr.,text také angl., lit.
  Proces architektonické tvorby Luca Merliniho, vyjádřený v nákresech s poznámkami. Knižní ilustrace, kreslené zápisníky z cest, projektování jako pokračující hra aj.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022