Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Bydlení v Lánech.
  Living in Lány.
  ASB 2008,č.1/2,s.26,2 obr.,angl.res.
  O satelitní města kolem Prahy není zájem. Snaha umístit novou výstavbu v předměstských obcích do stávajícího osídlení. Je to i cíl projektu, díky kterému se rozroste obec Lány, letní sídlo prezidentů.
 • Důvodová zpráva k návrhu zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor (zákon o vlastnictví bytů). 1. část.
  Byt magazín 2008,č.1,příl. Bydlení do kapsy,s.25-28
  Materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 • Sociální bydlení v Madridu.
  ERA 2008,č.1,s.20-23,5 obr.,2 řezy,3 půd.
  Projekt přináší nový typ sociálního bydlení, který kombinuje topologii krajiny a vesnice. Nízkorozpočtový projekt nabízí obytný komplex pro více rodin s lodžiemi, plochami zeleně v "rodinném" měřítku.
 • Víceúčelový komplex Orion v Brně.
  ERA 2008,č.1,s.36-37,4 obr.,5 půd.
  Na okraji sídliště Lesná v Brně se staví tři 15ti podlažní domy spojené jednopodlažním objektem. Věže mají obytnou funkci s obchodním parterem, na střeše garáží parky s dětským hřištěm a odpočinkovým zákoutím.
 • DAŇKOVÁ, Dana D.
  Mrakodrap v jihomoravské metropoli.
  AZ Tower - a New Tall Building in Brno.
  ASB 2008,č.1/2,s.24-25,3 obr.,zkr. text angl.
  Součásti obchodně-administrativního komplexu v Brně nedaleko centra bude i výšková budova o 25 patrech AZ Tower. V budově vysoké 90 m budou kanceláře, služby a byty hotelového typu.
 • FIŠEROVÁ, Hana
  Úložné prostory.
  Brno,ERA 2006.106 s.,fot.,pl.,tab.
  Řešení a návrhy úložných prostor v rodinných domech a bytech, panelových domech i v podkrovích, od systémů ukládání věcí až po design, materiály, vnitřní vybavení a prostorové nároky.
  14 410
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Hory v obležení apartmánů.
  Ekonom 2008,č.1,s.56-58,3 obr.
  V 90. letech začala výstavba apartmánových domů a prodej bytů do osobního vlastnictví. Blízkost sjezdovky je hlavním lákadlem pro koupi horského apartmánu. Obce se snaží výstavbu rekreačních domů omezit.
 • JAKUŠOVÁ, Martina
  Libeskind staví mrakodrap ve Varšavě.
  Libeskind Erecting a Skyscraper in Warsaw.
  ASB 2008,č.1/2,s.52-53,3 obr.,angl.res.
  Exkluzivní mrakodrap vysoký 192 m se staví v centru Varšavy. Komplex Zlota 44 má mít 251 apartmánů spolu se službami spojenými s bydlením. Má přenést bydlení a život z předměstí do centra metropole.
 • KUDA, František - ŠMIDÁK, Vladimír
  Výzkum pro řešení regionálních disparit v oblasti bydlení.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.4,s.59-62,1 obr.,lit.
  Rozbíhající se výzkumný projekt je zaměřen na odhalení a kvantifikaci vývoje i aktuálních regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji.
 • METZLER, Sabine - METZLER, Reinhard
  Standpunkt II. Sabine und Reinhard Metzler zum Thema "Beton".
  Stanovisko II. Sabiny a Reinharda Metzlerových z hlediska uživatelů k tématu "beton".
  DBZ 2008,č.2,s.28-29,2 fot.
  Místo původně plánovaného lázeňského dřevěného domku si Metzlerovi na zahradě postavili celoročně obyvatelný betonový dům s bazénem. Chválí jeho výhody zvláště z hlediska tepelného režimu.
 • PEKAŘ, Jan
  Chladná krása Na Krutci.
  A Group of Houses at Na Krutci.
  ASB 2008,č.1/2,s.36-41,8 obr.,1 půd.,zkr. text angl.
  Obytný soubor Na Krutci získal 1. cenu soutěže Best of Realty a 2. cenu soutěže Nový domov. Celkem 54 bytů, 13 vil a 16 řadových domů. Citlivé zasazení obytného souboru do vilové zástavby a přírodního parku.
 • RINGLI, Kornel
  Werdwies. Wohnsiedlung in Zürich Alstetten von Adrian Streich Architekten.
  Werdwies. Obytné sídliště v Curychu-Alstettenu od firmy Adrian Streich Architekten.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.1/2,s.10-13,3 pl.,5 fot.
  Moderně řešená nová výstavba sídliště ve středu města.
 • RŮŽKOVÁ, Alena
  Středa odpoledne - jenom bydlení.
  Byt magazín 2008,č.1,s.10-11,3 obr.
  V Hradci Králové vzniklo v roce 2006 poradenské středisko Centrum bydlení, které radí budoucím vlastníkům při privatizaci obecních bytů.
 • SMOLA, Josef
  Stavba rodinného domu krok za krokem.
  Praha,Grada Publishing 2007.400 s.,fot.
  Postup stavebníka od rozhodování o pozemku a jeho koupi, celou přípravou a realizací i dokončováním stavby včetně zařizování domu a jeho okolí, s uvedením konkrétních příkladů realizací i chybných řešení.
  14 411
 • STOLÍN, Petr
  Nový domov 2007.
  Architekt 2008,č.2,s.64-68,10 obr.
  Výsledky soutěže v kategorii novostavba rodinného domu - 3 ceny, v kategorii novostavba bytového domu - 3 ceny a v kategorii rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - 2 ceny.
 • SÝKORA, Luděk - POSOVÁ, Darina
  Specifika suburbanizace v postsocialistickém kontextu: nová bytová výstavba v metropolitní oblasti Prahy 1997-2005.
  Geografie 2007,č.3,s.334-356,7 obr.,9 tab.,lit.,angl.res.
  Analýza rozmístění bytové výstavby v metropol. oblasti Prahy s důrazem na porovnání jádra a zázemí a hodnocení bytové výstavby v závislosti na její vzdálenosti od centra. Posilující postavení Prahy v rámci ČR.
 • ZAHRADNÍČEK, Václav – HORÁK, Pavel
  Moderní dřevostavby.
  Brno,ERA 2007.155 s.,fot.,tab.,pl.
  Současné možnosti a trendy v navrhování a realizaci moderních domů s použitím dřevěných konstrukcí, popis celého tvůrčího procesu až po hotový dům, včetně příkladů realizací.
  14 412
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Dům ztracený ve svahu.
  The Family House at Vidov.
  ASB 2008,č.1/2,s.42-45,7 obr.,zkr. text angl.
  Realizace nízkoenergetického domu se zelenou střechou - dům je do svahu zapuštěn, aby chránil obyvatele od hluku z provozu železnice. Dům má centrální chodbu, na jedné straně pokoje, na druhé technické zázemí.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Best of Realty - přehlídka vítězů.
  ASB 2008,č.1/2,s.18-19,6 obr.
  Soutěž Nejlepší z realit - 1. místa: rezidenční projekty (obytný soubor Na Krutci), administrativní centra (ústředí ČSOB Praha), nákupní centra (Palladium Praha) a hotely (Grand Hotel Zvon Č. Budějovice).
 • Dostavba obchodního domu Centrum v Brně.
  ERA 2008,č.1,s.44-45,3 obr.,9 půd.
  Výšková budova arch. Karfíka měla být prvním "mrakodrapem" ve střední Evropě. Dnes existuje studie o nadstavbě budovy na 19 pater. Nástavba od 9. patra má sloužit k bydlení, dole budou obchody a kanceláře.
 • Sociální bydlení v Madridu.
  ERA 2008,č.1,s.20-23,5 obr.,2 řezy,3 půd.
  Projekt přináší nový typ sociálního bydlení, který kombinuje topologii krajiny a vesnice. Nízkorozpočtový projekt nabízí obytný komplex pro více rodin s lodžiemi, plochami zeleně v "rodinném" měřítku.
 • Standpunkt III. René Flietner Maare Ignis - Wasser, "Stein" und heiße Bäder.
  Stanovisko III. studenta René Flietnera: Voda, "kámen" (beton) a horké lázně u vulkanického jezírka Ignis.
  DBZ 2008,č.2,s.62-63,5 fot.,půd.,řez.
  Využití barveného pohledového betonu při stavbě hotelu s přilehlou saunou a lázněmi u vulkanického jezírka Ignis. Diplomová práce vyznamenaná cenou Taut-Preis 2007.
 • DAŇKOVÁ, Dana D.
  Mrakodrap v jihomoravské metropoli.
  AZ Tower - a New Tall Building in Brno.
  ASB 2008,č.1/2,s.24-25,3 obr.,zkr. text angl.
  Součásti obchodně-administrativního komplexu v Brně nedaleko centra bude i výšková budova o 25 patrech AZ Tower. V budově vysoké 90 m budou kanceláře, služby a byty hotelového typu.
 • DAŇKOVÁ, Dana D.
  Polyfunkční dům Wilson.
  Multi-functional Wilson House.
  ASB 2008,č.1/2,s.30-31,2 obr.,zkr. text angl.
  Dům Wilson by měl stát nedaleko náměstí Míru v Masarykově čtvrti v Brně. Měl vyřešit problematiku nevyužívaných a neudržovaných vojenských objektů a zlepšit dostupnost služeb pro obyvatele. Vede se o něj spor.
 • DEÝL, Jiří - DRBAL, Boris - ZLÁMANÝ, Michal
  Inovační centrum a podnikatelský inkubátor, Praha 9.
  Architekt 2008,č.2,s.48-51,6 obr.,2 fot.,3 půd.,1 řez
  Rekonstrukce bývalých továrních hal ČKD na prostory vhodné pro práci firem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zachování industriální architektury výrobních hal s novým posláním, materiály a barevností.
 • GROUT, Catherine
  Un espace public adoucit un hopital.
  Veřejné prostranství zpříjemňuje okolí nemocnice.
  Urbanisme 2008,č.358,s.15,1 fot.
  Přechod mezi vnitřními prostorami péče o pacienty a exteriérem nemocnice je umělecky ztvárněn řešením vstupu do budovy, bočních ochozů a nádvoří.
 • HAMAN, Oleg
  Zásady umísťování výškových budov na území Prahy.
  ERA 2008,č.1,s.65-66,5 obr.
  Analýza výškové zástavby je 1. krok k vytvoření závazného dokumentu. Ten stanoví kritéria, zásady a postupy, podle kterých budou věcně a místně stavebními úřady schvalovány a umísťovány výškové budovy v Praze.
 • HERZÁN, Radovan
  Výškové stavby a jejich regulace v Brně.
  ERA 2008,č.1,s.61-64,5 obr.
  Urbanistická studie z roku 2007 vymezila území, která jsou vhodná pro výstavbu výškových budov. Kritéria, podle kterých byly vybrány lokality. K rozhodujícím patří nároky výškových budov na dopravu.
 • JAKUŠOVÁ, Martina
  Libeskind staví mrakodrap ve Varšavě.
  Libeskind Erecting a Skyscraper in Warsaw.
  ASB 2008,č.1/2,s.52-53,3 obr.,angl.res.
  Exkluzivní mrakodrap vysoký 192 m se staví v centru Varšavy. Komplex Zlota 44 má mít 251 apartmánů spolu se službami spojenými s bydlením. Má přenést bydlení a život z předměstí do centra metropole.
 • LINHART, Lubomír
  Věže rostou do nebe.
  Towers to Reach the Sky.
  ASB 2008,č.1/2,s.46-49,5 obr.,angl.res.
  Historie i současnost výškových staveb. Problémy s volbou materiálů, výtlakem vody, odpadovou vodou, kmitání budov ve větru a nemožnost odhadnout chování lidí v těchto prostorách a působení na jejich psychiku.
 • LINHART, Lubomír - ZIKOVÁ, Lidmila
  Jurkovičovy Luhačovice.
  Jurkovič's Town of Luhačovice.
  ASB 2008,č.1/2,s.74-75,4 obr.,angl.res.
  Architektura lázní Luhačovic je spjata se jménem architekta Jurkoviče. Stavby spojené s Jurkovičem zde spojují motivy karpatské lidové tvorby s prvky secese a vlivy anglického hnutí.
 • MULÍČEK, Ondřej
  Prostorové aspekty současného vývoje brněnské maloobchodní sítě.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.6,s.14-20,4 obr.,3 gr.,4 tab.,lit.,res.angl.
  Popis rámcového vývoje maloobchodní sítě v Brně v období po roce 1989 s důrazem na prostorové změny od roku 1997 po současnost (dynamické a stagnující oblasti města).
 • PŠENIČKA, Jiří
  Senioři místo Setuzy.
  Ekonom 2008,č.3,s.14-15,2 obr.
  První dům s pečovatelskou službou Senior Resort se začíná stavět v Českých Budějovicích. Objekt poskytne bydlení pro 300 až 350 seniorů. Penziony jsou zaměřeny na seniory s průměrným příjmem.
 • SCHNEIDER, Miloš
  Výškové budovy do měst patří.
  High-rise Buildings Belong in Cities.
  ASB 2008,č.1/2,s.50-51,1 obr.,angl.res.
  Nejvyšší výškové budovy světa. V Evropě jde o otázku prestiže, v USA se staví do výše z finančních důvodů. Pro Evropu je 40 pater a 100 m výšky až dost, jinde jdou výš díky technickým možnostem.
 • ZAUBITZER, Stephan
  Cinéma en plein air.
  Kino v plenéru.
  Urbanisme 2008,č.358,s.17-21,čet.fot.
  Zajímavé fotografie a popis 7 biografů pod širým nebem, nacházejících se v africkém státu Burkina Faso, USA a Rumunsku.

19. Rekreace a volný čas

 • HRSTKOVÁ, Julie
  Hory v obležení apartmánů.
  Ekonom 2008,č.1,s.56-58,3 obr.
  V 90. letech začala výstavba apartmánových domů a prodej bytů do osobního vlastnictví. Blízkost sjezdovky je hlavním lákadlem pro koupi horského apartmánu. Obce se snaží výstavbu rekreačních domů omezit.
 • ZAUBITZER, Stephan
  Cinéma en plein air.
  Kino v plenéru.
  Urbanisme 2008,č.358,s.17-21,čet.fot.
  Zajímavé fotografie a popis 7 biografů pod širým nebem, nacházejících se v africkém státu Burkina Faso, USA a Rumunsku.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • POLEŠÁKOVÁ, Marie
  Publikace ÚÚR.
  Urban. a územní rozvoj 2007,č.5,s.42-47,9 obr.
  Souhrnná informace o publikacích; metodických příručkách; metodických návodech a dalších instrukcích k zákonu č. 183/2006, Sb. (nový stavební zákon) vydaných či zveřejněných na webu ÚÚR v posledních letech.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022