Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • ADÁMKOVÁ, Alena
  Odzvoní satelitům na polích? Will the Death Knell Toll for Satellite Towns in the Fields?
  ASB 2008,č.4,s.69-71,2 obr.,text také angl.
  Po živelné výstavbě chat obklopila Prahu satelitní městečka. Vyrostla nejen na okrajích měst a obcí, ale i ve volné krajině. Zastaví tuto živelnou výstavbu novela stavebního zákona nebo menší zájem o satelity?
 • AULICKÝ, Václav
  Pankrác: Stále unikající centrum.
  Architekt 2008,č.5,s.54-59,13 obr.
  Na Pankrácké pláni vzniká celoměstské polyfunkční centrum v místech, které územní plán vymezuje jako smíšené území městského jádra. Vznikne městský veřejný prostor - náměstí "Pankrác City" u stanice metra.
 • HILD, Andreas
  Gebäude und Gebilde.
  Budovy a architektonické kompozice.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.4,s.14-21,11 fot.,2 půd.,1 řez, res. franc. a angl.
  Projekt golfklubu v Hildisrieden. Příklad architektonické kompozice vyváženě aplikované v rámci jedné budovy. Technika koláže použitá v uspořádání interiéru. Dvě restaurace a salony pro členy klubu i veřejnost.
 • HNILIČKA, Pavel
  Program na obnovu předměstských aglomerací. Programme for Renewal of Suburban Agglomerations.
  ASB 2008,č.4,s.66-68,4 obr.,text také angl.
  Sídelní kaší je označována velmi řídká zástavba, která se nekompromisně rozlévá do krajiny (urban sprawl). Jde o energeticky nejnáročnější způsob výstavby lidských sídel v rozporu s principy udržitel. rozvoje.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Nejen plech a sklo.
  Ekonom 2008,č.12,s.62-64,3 obr.
  Vítězové MIPIM 2008. Nová budova Rady Evropy zvítězila v kategorii Nové kancelářské budovy. Nejlepší rekonstrukcí kancel. budovy byl vyhlášen dům Unilever House.
 • RODE, Philipp
  Landschaftsarchitektur in Sofia.
  Krajinářská architektura v Sofii.
  Garten + Landschaft 2008,č.4,s.14-16,3 fot.,1 mp.,lit.,res.angl.
  S novým vedením magistrátu se v Sofii otevírají šance na lepší využití volných ploch včetně četných úhorů a proluk. V novém územním plánu je rozšíření letiště, výstavba metra aj.
 • ŠAFER, Jaroslav
  Kam kráčíš, bydlení?
  Quo Vadis Housing?
  ASB 2008,č.4,s.72-73,1 obr.,angl.res.
  Většina běžných pozemků pro bydlení byla za posledních 15 let zastavěna. Zbyla jen problémová místa včetně brownfields. Končí 1. fáze proměny měst a satelitního bydlení. Jak dál? Příkladem je Vídeň.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • Bílovec: Základem je technická infrastruktura, poté spokojený život, nakonec celková prosperita.
  Dotace 2008,č.5,s.30-34,6 obr.,1 tab.
  Přehled projektů města Bílovce na severní Moravě spolufinancovaných ze zdrojů EU. Strategie dalšího rozvoje města je zakotvena v Programu rozvoje města na roky 2007 - 2010.
 • Standpunkt I. Wolfram Wöhr zum Thema "Veranstaltungsbau"
  Stanovisko I. architekta k tématu "Stavby sloužící pořádání kulturních a společenských akcí".
  DBZ 2008,č.4,s.26-27,1 fot.
  Spojení funkčnosti a markantních forem staveb pro kulturu a zábavu, skloubení estetických, ekonomických a energetických požadavků, promyšlená volba materiálů a barev aj.
 • Standpunkt III. Aneta Korpulinsky zum Thema "Veranstaltungsbau"
  Stanovisko III. studentky k tématu "Stavby sloužící pořádání kulturních a společenských akcí".
  DBZ 2008,č.4,s.62-64,8 fot.,4 obr.
  Diplomový projekt muzea postaveného v Gdaňsku na ruině bývalé sýpky. Dvě schodiště, nosná ocelová konstrukce. Přístup k exponátům po rampách. Fasáda z měděného pletiva.
 • ELTGES, Markus
  Leipzig Charter on Sustainable European Cities. What next?
  Lipská charta o udržitelných evropských městech. Co dál?
  Research News 2007,č.2,s.4-5
  Informace o Lipské chartě, která klade důraz na integrovaný přístup v rozvoji měst a na věnování pozornosti upadajícím čtvrtím. V návaznosti na přijetí charty má být v SRN ustavena nová urbánní politika.
 • GÁL, Peter - JUHÁS, Ivan
  Bratislava: Potenziale nutzen.
  Bratislava: využít potenciály.
  Garten + Landschaft 2008,č.4,s.28-30,5 fot.,2 mp.,res.angl.
  Bratislava integruje na základě plánu rozvoje města chráněnou přírodní a krajinou oblast do systému zeleně a obnovuje veřejné prostory v centru města.
 • GOLIČNIK, Barbara - KUČAN, Ana
  Ljubljana - Stadt mit Grünkonzept.
  Ljubljana - město s koncepcí zeleně.
  Garten + Landschaft 2008,č.4,s.10-13,6 fot.,5 sch.,res.angl.
  Základem koncepce městské zeleně je zelený pás a síť upravovaných veřejných ploch a parků. V severní části města má vzniknout na ploše 10 ha sportovní park. Více ulic pro chodce.
 • PŠENIČKA, Jiří
  Peníze, to není náš problém.
  Ekonom 2008,č.13,s.40-41,5 obr.
  Nejen metro, ale i železniční rychlodráha má vést na ruzyňské letiště tunelem. Rychlodráha by měla být postavena do roku 2013, mohla by stát přibližně 20 miliard korun.
 • PŠENIČKA, Jiří - KORBEL, Petr, ALFÖLDI-ŠPERKEROVÁ, Marcela
  Kdo vládne českým krajům.
  Ekonom 2008,č.12,s.32-45,18 obr.
  Týdeník Ekonom představuje nové lídry českého průmyslu z celé republiky. Z malých podnikatelů se postupně stávají velcí, už brzy budou označováni za nové kapitány. Průmysl na Prahu zanevřel, obsazují ji služby.
 • RODE, Philipp
  Landschaftsarchitektur in Sofia.
  Krajinářská architektura v Sofii.
  Garten + Landschaft 2008,č.4,s.14-16,3 fot.,1 mp.,lit.,res.angl.
  S novým vedením magistrátu se v Sofii otevírají šance na lepší využití volných ploch včetně četných úhorů a proluk. V novém územním plánu je rozšíření letiště, výstavba metra aj.

7. Územní plánování částí měst

 • Einfach sehen Kusthalle in Ulm.
  Zahajovací výstava v novém domě umění v Ulmu. Krása v jednoduchosti.
  DBZ 2008,č.4,s.56-61,7 fot.,
  Novostavba domu umění v Ulmu v rámci projektu "Neue Strasse in Ulm". Vyváženost linií, ploch a prostoru. V interiéru výstava zajímavé sbírky uměleckých předmětů.
 • Revitalizace Staroměstského náměstí.
  Revitalisation of the Old Town Square.
  ASB 2008,č.4,s.49-50,angl.res.
  Návrh revitalizace Staroměstské radnice a jejího okolí. Diskuse architektů Přikryla, Masáka, Jakuba a Ondřeje Cíglerových. Výsledkem bude návrh řešení, popř. otevření soutěže na dostavbu Staroměstské radnice.
 • ADÁMKOVÁ, Alena
  V pražských Stodůlkách vyroste nová čtvrť.
  A New Quarter to Spring Up in Prague's Stodůlky.
  ASB 2008,č.5,s.26-27,1 obr.,angl.res.
  Společnost Finep chce v Praze 13 vystavět celou městskou čtvrť, tzv. Západní Město. Do 10 až 15 let se má postavit 10 000 bytů, kanceláře, obchody, restaurace, školy, školky a dětská hřiště.
 • AULICKÝ, Václav
  Pankrác: Stále unikající centrum.
  Architekt 2008,č.5,s.54-59,13 obr.
  Na Pankrácké pláni vzniká celoměstské polyfunkční centrum v místech, které územní plán vymezuje jako smíšené území městského jádra. Vznikne městský veřejný prostor - náměstí "Pankrác City" u stanice metra.
 • BALOGH, Péter I.
  Eine neue Hauptstraße für Budapest.
  Nová hlavní třída pro Budapešť.
  Garten + Landschaft 2008,č.4,s.24-27,8 obr.,res.angl.
  S novou úpravou hlavní třídy získá Budapešť veřejný prostor vysoké kvality odpovídající požadavkům na moderní městská centra. Omezení dopravy, ozelenění, sladění mobiliáře a různých druhů dlažeb.
 • HNILIČKA, Pavel
  Program na obnovu předměstských aglomerací. Programme for Renewal of Suburban Agglomerations.
  ASB 2008,č.4,s.66-68,4 obr.,text také angl.
  Sídelní kaší je označována velmi řídká zástavba, která se nekompromisně rozlévá do krajiny (urban sprawl). Jde o energeticky nejnáročnější způsob výstavby lidských sídel v rozporu s principy udržitel. rozvoje.
 • ZEMAN, Jaroslav
  Místo Ještědu Fórum Liberec.
  Liberec Forum To Replace Ještěd.
  ASB 2008,č.5,s.24-25,3 obr.,angl.res.
  Na nejlukrativnější parcele v centru města Liberce, v sousedství centrálního terminálu MHD, na místě stávajícího domu Tesco, má do 2010 vyrůst kontroverzní obchodně-administrativní centrum s luxusním bydlením.

8. Venkovská sídla

 • Lebensqualität durch einen Innenhof.
  Zlepšení kvality bydlení úpravou vnitřního dvora.
  NÖ gestalten 2008,č.119,s.36-37,11 fot.
  Přestavba 100 let starého vinařského domu na současný moderní standard při zachování původní struktury budov a atmosféry (vnitřní dvůr, stodola).
 • Nově do venkovské zástavby.
  Byt magazín 2008,č.4,s.38-40,5 obr.
  Starší venkovská zástavba funguje mnohem lépe, vazby domů na okolí jsou přirozenější. Hlavní výhodou domku oproti bytům je přímý kontakt s terénem, spojení domu a zahrady.
 • MEYER, Katrin - MILBERT, Antonia
  Women - men - spaces: disparities in the regional living conditions of men and women.
  Ženy - muži - území: rozdíly v životních podmínkách a životním stylu mužů a žen na regionální úrovni.
  Research News 2007,č.2,s.11-12,1 obr.
  Výsledky studie zabývající se životním stylem, životními podmínkami a migrací mužů a žen ve věku 18-29 ve východní části SRN zejména ve venkovských regionech (rozdíly, příčiny a důsledky).

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Nová pravidla požární ochrany staveb.
  Stavitel 2008,č.5,s.56-57,3 obr.
  V polovině roku 2008 nabude účinnost vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Požární hlásiče a hasicí přístroje se stanou povinností. Jakých staveb se předpis týká.
 • Výzvy pro ostravské brownfields. Challenges for Ostrava's Brownfields.
  ASB 2008,č.5,s.22-23,2 obr.,text česky a angl.
  V Ostravě se rozjíždějí projekty, které totálně změní mapu celého města. Prvním je Nová Karolina a Vítkovice. Průmyslové památky budou sloužit jako koleje VŠ, pro vědu a výzkum, jako sportovní zóna či byty.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Soumrak stavebnictví? Ne.
  Ekonom 2008,č.13,s.62-64,3 obr.
  Boom pokračuje stejným tempem jako dosud. V ČR se objevují nové kanceláře, obchodní centra a haly. Do nemovitostí v České republice v roce 2007 zamířilo 2,6 mld. eur.
 • MAREK, Ivan
  Zelené oázy na střechách a terasách.
  Green Oases on Roofs and Terraces.
  ASB 2008,č.4,s.92-93,3 obr.,angl.res.
  Zeleň na konstrukcích tvoří poměrně velkou část stávajících ploch, především ve městech - větší, než by člověk předpokládal. Zeleň v úrovni terénu je často také zelenou střechou garáží, sklepů či tunelů.

16. Doprava

18. Občanské vybavení a služby

 • Die Stadt und das Baden.
  Město a koupání.
  Perspektiven 2008,č.1/2,s.10-20,12 fot.
  Historie veřejných lázní města Vídně od středověku do současnosti. Speciální lodě zakotvené v Dunaji sloužící plavcům jako odpočívadla, využití léčivých pramenů aj.
 • Einfach sehen Kusthalle in Ulm.
  Zahajovací výstava v novém domě umění v Ulmu. Krása v jednoduchosti.
  DBZ 2008,č.4,s.56-61,7 fot.,
  Novostavba domu umění v Ulmu v rámci projektu "Neue Strasse in Ulm". Vyváženost linií, ploch a prostoru. V interiéru výstava zajímavé sbírky uměleckých předmětů.
 • Standpunkt I. Wolfram Wöhr zum Thema "Veranstaltungsbau"
  Stanovisko I. architekta k tématu "Stavby sloužící pořádání kulturních a společenských akcí".
  DBZ 2008,č.4,s.26-27,1 fot.
  Spojení funkčnosti a markantních forem staveb pro kulturu a zábavu, skloubení estetických, ekonomických a energetických požadavků, promyšlená volba materiálů a barev aj.
 • Standpunkt II. Kathrin Weishaupt-Theopold zum Thema "Veranstaltungsbau".
  Stanovisko II. kunsthistoričky k tématu "Stavby sloužící pořádání kulturních a společenských akcí".
  DBZ 2008,č.4,s.28-29,1 fot.
  Pozitivní stránky hojně navštěvovaného domu umění v Ulmu viděné uživatelem. Prostory pro soukromou sbírku, kavárna. Osvětlení exponátů v přízemí umělé, v 1. patře skrze stropní světlíky.
 • Standpunkt III. Aneta Korpulinsky zum Thema "Veranstaltungsbau"
  Stanovisko III. studentky k tématu "Stavby sloužící pořádání kulturních a společenských akcí".
  DBZ 2008,č.4,s.62-64,8 fot.,4 obr.
  Diplomový projekt muzea postaveného v Gdaňsku na ruině bývalé sýpky. Dvě schodiště, nosná ocelová konstrukce. Přístup k exponátům po rampách. Fasáda z měděného pletiva.
 • Wir sind für alle da. Im Gespräch mit Werner Schuster.
  Jsme tu pro všechny. Rozhovor s poskytovatelem veřejných služeb.
  Perspektiven 2008,č.1/2,s.25-28,3 fot.
  Současné problémy a perspektivy lázeňství ve Vídni, včetně ekonomiky provozu a financování. Situace v provozování očistných lázní. Návštěva koupališť pro děti zadarmo. Sauny.
 • BURIAN, Aleš - KŘIVINKA, Gustav - VRÁNA, Vladislav
  Fakulta informačních technologií VUT v Brně, rekonstrukce kláštera a pivovaru.
  ERA 2008,č.2,s.20-27,9 obr.,1 sit.,4 půd.
  Pokračování rekonstrukce areálu kartuziánského kláštera je zaměřeno na historické objekty a jejich moderní náplň. Objekty jsou propojovány v celistvý areál, jenž dotváří také nové veřejné prostory.
 • ESCHERT, Ramona
  Ruhender Verkehr: Was er tatsächlich kostet.
  Jaké jsou skutečné náklady zklidněné dopravy?
  Int. Verkehrswesen 2008,č.5,s.177-180,3 gr.,1 fot.,lit.,res. angl.
  Osobní auto je zaparkováno průměrně 23 hodin denně. Parkoviště budovaná a provozovaná v souvislosti se zklidněnou dopravou představují nákladovou položku státního rozpočtu. Související negativní externality.
 • HILD, Andreas
  Gebäude und Gebilde.
  Budovy a architektonické kompozice.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.4,s.14-21,11 fot.,2 půd.,1 řez, res. franc. a angl.
  Projekt golfklubu v Hildisrieden. Příklad architektonické kompozice vyváženě aplikované v rámci jedné budovy. Technika koláže použitá v uspořádání interiéru. Dvě restaurace a salony pro členy klubu i veřejnost.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Nejen plech a sklo.
  Ekonom 2008,č.12,s.62-64,3 obr.
  Vítězové MIPIM 2008. Nová budova Rady Evropy zvítězila v kategorii Nové kancelářské budovy. Nejlepší rekonstrukcí kancel. budovy byl vyhlášen dům Unilever House.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Soumrak stavebnictví? Ne.
  Ekonom 2008,č.13,s.62-64,3 obr.
  Boom pokračuje stejným tempem jako dosud. V ČR se objevují nové kanceláře, obchodní centra a haly. Do nemovitostí v České republice v roce 2007 zamířilo 2,6 mld. eur.
 • HRSTKOVÁ, Julie - PLHOŇ, Tomáš
  Aspoň chvíli žít jako mnich.
  Ekonom 2008,č.11,s.62-64,3 obr.
  Praha se může pyšnit několika rekonstrukcemi, které chátrající klášterní prostory proměnily v hotel. Rekonstrukce bývalého karmelitánského kláštera byla oceněna jako stavba roku.
 • KLANIC, Karol
  Plachetnice na nábřeží New Yorku.
  Sailing ship on the New York Shore.
  ASB 2008,č.5,s.31-33,5 obr.,angl.res.
  Jednou z administrativních budov, o nichž se v roce 2007 nejvíce mluvilo, bylo devítipodlažní newyorské sídlo InteractiveCorp architekta Franka Gehryho. Jedná se o jeho první významný projekt v New Yorku.
 • KULHÁNEK, František
  Velkolepý projekt s kulturním posláním.
  Stavitel 2008,č.5,s.36-38,3 obr.,1 řez,1 pohled
  Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně po povodních v roce 2002. Zvýšení diváckého komfortu - nové stupňovité hlediště, přestávkové prostory. Přístavba zázemí divadla, propojení nového a starého jeviště.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Obnovená tradice divadla.
  Stavitel 2008,č.5,s.39,2 obr.
  Cílem rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně po povodních 2002 bylo divadlo zmodernizovat, učinit z něj dominantu ulice, potlačit charakter dopravně přetíženého místa. Udělena cena Stavba roku 2007.
 • SCHMIDT, Jiří
  Fakulta informačních technologií VUT v Brně.
  Architekt 2008,č.5,s.4-27,čet.obr.,půd.,řezy,angl.res.
  Areál kláštera ze 14. století využívá nová fakulta VUT v Brně. Jsou rovnoměrně využívány nové i historické objekty. Jsou v úrovni 2. patra propojeny nadzemní lávkou včetně bezbariérového propojení.
 • ZEMAN, Jaroslav
  Místo Ještědu Fórum Liberec.
  Liberec Forum To Replace Ještěd.
  ASB 2008,č.5,s.24-25,3 obr.,angl.res.
  Na nejlukrativnější parcele v centru města Liberce, v sousedství centrálního terminálu MHD, na místě stávajícího domu Tesco, má do 2010 vyrůst kontroverzní obchodně-administrativní centrum s luxusním bydlením.

19. Rekreace a volný čas

 • Die Stadt und das Baden.
  Město a koupání.
  Perspektiven 2008,č.1/2,s.10-20,12 fot.
  Historie veřejných lázní města Vídně od středověku do současnosti. Speciální lodě zakotvené v Dunaji sloužící plavcům jako odpočívadla, využití léčivých pramenů aj.
 • Standpunkt II. Kathrin Weishaupt-Theopold zum Thema "Veranstaltungsbau".
  Stanovisko II. kunsthistoričky k tématu "Stavby sloužící pořádání kulturních a společenských akcí".
  DBZ 2008,č.4,s.28-29,1 fot.
  Pozitivní stránky hojně navštěvovaného domu umění v Ulmu viděné uživatelem. Prostory pro soukromou sbírku, kavárna. Osvětlení exponátů v přízemí umělé, v 1. patře skrze stropní světlíky.
 • Wir sind für alle da. Im Gespräch mit Werner Schuster.
  Jsme tu pro všechny. Rozhovor s poskytovatelem veřejných služeb.
  Perspektiven 2008,č.1/2,s.25-28,3 fot.
  Současné problémy a perspektivy lázeňství ve Vídni, včetně ekonomiky provozu a financování. Situace v provozování očistných lázní. Návštěva koupališť pro děti zadarmo. Sauny.
 • ŠELIGOVÁ, Karin
  Kraje České republiky a cestovní ruch.
  Veř. správa 2008,č.10,s.15
  Také v minulém roce přijelo nejvíce zahraničních turistů do Prahy, druhý a třetí nejnavštěvovanější byly Karlovarský a Jihomoravský kraj. Statistika návštěvnosti turistů z 10 zemí v ČR v roce 2007.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022